WIKI

Beste utbytteaksjer (2023) - Komplett guide til utbytteaksjer

Viktige punkter:

 • Du kan aldri være helt sikker på hvilke aksjer som er best, eller om aksjene kommer til å stige eller falle i verdi.
 • Det er både fordeler og ulemper med utbytteaksjer, og utbytteaksjer er ikke nødvendigvis bedre enn andre.
 • Hvis du vil finne de beste utbytteaksjene kan du se på utbytte prosent, hvordan utbytte utviklingen har sett ut over de siste årene, og selskapets utvikling.
Forfatter  Lasse Linnes
Sist oppdatert: 4. januar 2023
Pålitelig økonomisk informasjon
På Financer.com er vi dedikert til å hjelpe deg med din økonomi. Alt vårt innhold følger våre Redaksjonelle Retningslinjer. Vi er åpne om hvordan vi vurderer produkter og tjenester i vår Anmeldelsesprosess, og hvordan vi tjener penger, som beskrevet i vår Annonsøravsløring.

Utbytteaksjer er aksjer hvor selskapene deler ut av overskuddet til aksjonærene.

Den delen av overskuddet kalles også for utbytte, eller Dividend på engelsk.

Det er ofte snakk om store, veletablerte selskaper, som f.eks Apple. Et vanlig utbytte kan være rundt 1-3%, men det varierer for hvert selskap.

Utbytte aksjer er veldig populært, og det er bl.a fordi det kan bli en eksra lønn for aksjonærene.

Er du ny til aksjer og investering? Les vores guide her: Aksjer og investering for nybegynnere.

Hvordan fungerer utbytteaksjer?

 • Utbyttet blir normalt bestemt på den årlige generalforsamlingen, og det kalles også for utbyttedager, eller X-dager.
 • Normalt blir utbyttet utbetalt årlig.
 • Mange amerikanske aksjer blir utbetal hvert halvår.
 • Utbyttet skal skattes som en normal inntekt.
 • Utbytte prosenten kan forandre seg for hvert år.
 • Det er ikke alle aksjer som er utbytteaksjer.

De 3 beste utbytteaksjer i 2023

 • Apple – En langsiktig investering, som over tid kan gi bedre utbytte pga. deres store kontantbeholdning
 • Equinor – Oljeselskapet utbetaler utbytte til aksjonærene sine kvartalvis
 • PepsiCo – Utbetaler utbytte til aksjonærene sine hvert år, og regnes som et godt alternativ.

Hvor kan jeg investere i utbytteaksjer?

Det er flere investeringsplattformer å investere på hvis du vil investere i utbytteaksjer. Noen av de mest anbefalte er:

 1. eToro – Den beste investeringsplattformen overordnet for å investere. De har også 0 kr i kurtasje, og er den billigste å bruke.
 2. Nordnet – Nordnet utbytteaksjer er en av de mest populære investeringsplattformen i norden å handle utbytteaksjer og andre aksjer.

Vi kan anbefale å sammenligne de forskjellige handelsplattformer så du finner de beste til dine behov. Det kan du gjøre her:

Komplet guide til utbytteaksjer

Utbytteaksjer kan kjøpes og selges på samme måte som andre aksjer. Forskjellen er ganske enkelt at du får utbetalt utbytte hvert år (eller så ofte som det bestemte selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene).

Vi skal se nærmere på fordeler og ulemper med utbytteaksjer, og hvordan du kjøper dine første utbytteaksjer i 4 enkle trinn.

#1 Velg riktig investeringsplattform

Det første du skal gjøre er å velge en handelsplattform, og gjerne en hvor det er mange utbytte aksjer å velge mellom.

Det er mulig å investere i enkelt aksjer med utbytte, eller fond som er en samling av mange forskjellige utbytte aksjer.

Amerika har mange utbytte aksjer å velge mellom, og er vanlig å investere i der, men norden har også en del gode utbytte aksjer.

En fordel er derfor å finne en handelsplattform hvor du har tilgang til både nrdiske og amerikanske utbytte aksjer. I USA betales utbytte som oftest hvert kvartal, men i Norden er det mest vanlig å utbetale utbytte en gang i året.

Financer anbefaler

Vi anbefaler eToro fordi du har et stort utvalg av utbytte aksjer, både fra Norden og fra USA. Det er gartis å opprette konto, og du betaler ingenting i kurtasje. Du kan lese mer om eToro her:

Les mer om eToro

Hvis du vil sammenligne andre handelsplattformer kan du gjøre det gratis her:

#2 Velg utbytteaksjene du vil investere i

Det er mange utbytteaksjer å velge mellom. Hos eToro, eller den handelsplattformen du bruker, kan du søke direkte på de aksjene du vil finne.

Hvis ikke du vet hvilke du ser etter, kan du se gjennom «handelsmarkedet» og finne noen interessante.

Utbytteaksjer - Equinor
Utbytteaksjer – Equinor

For å få litt mer informasjon om aksjene kan du først velge en aksje, f.eks Equinor som i dette eksemplet. Klikk deretter på «Statistik».

Her finner du alt du trenger å vite, men i dette eksemplet ser vi på utbytte.

Vær oppmerksom på at utbytte kan variere fra år til år, og det er ikke sikkert at det blir utbetalt utbytte for gjeldende år.

utbytteaksjer oversikt Equinor
utbytteaksjer oversikt Equinor

Som du kan se på eksemplet ble det utbetalt 3,9752 $ (2,17%) fra Equinor sist år. Det betyr at aksjonærene får utbetalt i overkant av 2% uansett om aksjen øker i verdi eller ikke.

Lenger ned finner du en liste over de beste utbytte aksjene både i Norge og USA for 2022.

#3 Kjøp utbytteaksjene du valgte

Hvis du har bestemt deg for hvilke aksjer du vil kjøpe, f.eks Equinor, klikker du på «Handle».

Deretter velger du beløpet du vil investere.

Hvis du er nybegynner til aksjer og investering kan vi anbefale å starte med et mindre beløp, og lese vores guide her: Aksjer og investering for nybegynnere.

Når du har valgt beløp kan du klikke på «Åpne handel» for å bekrefte, også er du igang. Du kan nå vente på at du mottar utbytte.

Det du skal vite om utbytteaksjer

Først ser vi litt nærmere på hva utbytteaksjer er, og etter det ser vi på noen eksempler på hvordan der fungerer, og til sist får du en liste over de beste utbytteaksjene i Norge og Internasjonalt.

Hva er utbytteaksjer?

Utbytteaksjer er aksjer hvor aksjonærene får utbetalt en del av overskuddet til selskapet. Det kan være per kvartal, halvår, eller en gang i året.

Det betyr at aksjonærene kan tjene penger passivt, uten å selge aksjene.

Du kan sammenligne det litt med utlånseiendom, men i stedet for å eie en bolig du leier ut, så eier du en andel i et selskap som du ikke trenger å administrere.

Hvis verdien på selskapet øker kan du få utbetalt en del av fortjenesten, uten at du trenger å selge aksjene.

Hvis aksjene ikke stiger i verdi kan du fortsatt få utbetalt utbytte hvis overskuddet har vært godt nok alikevell.

Hvor mye utbytte blir utbetalt?

Dette er forskjellig for hvert selskap, og det blir ofte bestemt på generalforsamlingen. Det kan endre seg fra åt til år, og noen år kan det skje at utbytte bortfaller, hvis økonomien i selskapet har vært veldig dårlig f.eks.

Koronakrisen er et godt eksempel på det f.eks for Equinor som ikke kunne utbetale utbytte i 2020.

Utbytteaksjer oslo børs – eksempel

Equinor utbytteaksjer kan handles på oslo børs, så la oss bruke dem som eksempel. Du kan alltid google en bestemt aksje for å finne oversikten og mere informasjon om aksjene.

utbytteaksjer oversikt Equinor
utbytteaksjer oversikt Equinor

Under «dividend» kan du se hvor mye som blir utbetat per aksje. Her kan vi se at Equinor utbetaler 3,9752 kr. per aksje per år, som er 2,17%.

Hvis du da eier 100 aksjer i Equinor betyr det at din fortjeneste på aksjene er: 3,9752 x 100 = 397,52 kr.

Fordeler og ulemper med utbytteaksjer

Det er både fordeler og ulemper med utbytteaksjer. Mange liker selvfølgelig utbytteaksjer fordi de får utebetalt utbytte uten å selge aksjene sine.

Når selskapet gir ut utbytte kan man se det på økonomien deres, fordi de selvfølgelig får litt mindre å investere i selskapet selv.

På den nadre siden betyr det også at selskapet har en stabil og god økonomi.

Fordeler med utbytteaksjer

 • Aksjonærene er sikret inntekt fra aksjene. Uansett om aksjene stiger eller faller i verdi får du utbetalt utbytte, men vær oppmerksom på at beløpet kan variere, og selskapet kan velge å ikke utbetale utbytte i perioder med sterk nedgang.
 • Utbytte signaliserer at selskapet er godt etablert. Hvis selskapet har pengene til å gi utbytte betyr det at de er godt etablert og har en god økonomi.
 • Stor tillit fra aksjonærene. Fordi at selskapet er stabilt betyr det også at investorerne har stor tro på dem.
 • Du får utbetalt utbytte uten å selge aksjene. Utbytteaksjer gir deg en ekstra inntekt hvert år, uten at du trenger å selge, så du kan ha en ekstra passiv inntekt.

Ulemper med utbytteaksjer

 • Du betaler skatt med gang som annen inntekt. Når du får utbetalt utbytte skal du betale skatt som annen inntekt. Du kan derfor kun reinvestere det du har igjen etter skatt av utbytte.
 • Du kan risikere å skule betale kurtasje på reinvesteringen. Hvis du vil reinvestere pengene skal du gjennomføre en ny handel. Kurtasjen avhenger derfor at hvilken plattform du bruker.
 • Selskapet har mindre penger å investere selv. Utbytteaksjer er en utgift fo selskapene og derfor er det mindre penger igjen til selskapet å investere for.
 • Du kan se det på aksjekursen. Når det er en del av selskapets kapital som utbetales i utbytte betyr det at overskuddet blir mindre, og derfor kan selve aksjen falle i verdi.

Hva er det som avgjør om utbytte blir betalt eller ikke?

Det er flere ting som avgjør hvor mye som utbetales, og om det blir utbetalt utbytte til aksjonærene. Det er det 3 faktorer som avgjør:

 1. Ordinært utbytte: Dette avgjøres av aksjeeierne på generalforsamlingen, og det utbetales oftest hver år.
 2. Ekstraordinært utbytte: Hvis selskapet har vokst mer enn det de hadde forventet kan det bli innkalt til esktraordinær generalforsamling. Her blir det bestemt hva de gjør med det ekstra utbytte.
 3. Tilleggsutbytte: Dette gjelder de virksomhetene som utbetaler utbytte hvert kvartal.

Utbyttedatoene

Det varierer for hvert selskap når utbytte blir utbetalt. Det blir bestemt på generalforsamlingen.

Som nevnt kan utbytte bli utebatlt en gang i året, hvert halvår, kvartalvis, eller til og med hver måned for noen selskap.

Utbetalingen komme rogså an på når du kjøpte aksjene i selskapet.

Krav for å få utbytte – «Ex-dato»

Hvis du skal få utbetalt utbytte skla du ha eied aksjene innefor en viss dato. Dette kalles også for Ex-dato, og er tidsfristen for når du skal ha kjøpt aksjene.

Hvis et selskap har en Ex-dato tilsvarende 26. Mars, betyr det at du skal ha kjøpt aksjene senest 25. Mars for å få utbytte utbetalt for den gjeldende utbetalingen.

Ex-dato overblikk

 • Hvis du kjøper aksjene på Ex-datoen, eller senere, har du ikke rett til å få utbytte
 • Du får utbytte hvis du eier aksjene før Ex-datoen
 • Det er normalt at aksjekursen faller på Ex-datoen fordi utbytte utbetales.
 • Det kan gå opptil 5 dager før du har pengene på kontoen din.

Utbytteaksjer liste – Beste utbytteaksjer 2023

Det kan være vanskelig å finne de beste utbytteaksjene, men her vil vi gi deg en liste over utbytteaksjer som kan anbefales.

3 viktige faktorer for utbytteaksjer

 1. Hvor stort utbytte kan selskapet utbetale?
 2. Hvordan ser veksten til selskapet ut?
 3. Hvordan ser det gjeldende markedet ut?

Se gjerne på hvordan utbyttet har utviklet seg for selskapet over de siste årene. Det er som regel et godt tegn hvis utbyttet har vokst for hvert år over en årrekke.

Norske utbytteaksjer i 2023

Utbytteaksjer Norge

 1. Equinor
 2. DNB
 3. Salmar
 4. Telenor
 5. Yara
 6. Mowi
 7. Lerøy Seafood Group
 8. Scatec Solar
 9. Orkla
 10. Tomra

Amerikanske utbytteaksjer

 1. PepsiCo
 2. Apple
 3. McDonalds
 4. Microsoft
 5. Intel
 6. Verizon
 7. Jp-Morgan
 8. Reits
 9. Colgate Palmolive
 10. Johnson & Johnson

Utbytteaksjer konklusjon

Det kan være både fordeler og ulemper med utbytteaksjer. En av fordelene er selvfølgelig at du får en passiv inntekt, uansett om du verdien på aksjene stiger eller faller, og du trenger ikke selve aksjene for å gå utbetalt utbytte.

Undersøk hvilken handelsplattform du vil bruke, og velg hvilke aksjer du vil kjøpe. Når du har gjort det er du igang, og du kan vente på at du får utbetalt utbytte fra selskapet.

Vi kan anbefale å starte med eToro som handelsplattform, men du kan også sammenligne forskjellige handelsplattformer her:

Var denne artikkelen hjelpsom?

1 ut av 2 synes dette var hjelpsomt

ForfatterLasse Linnes

Jeg er Country Manager for Financer.com Norge. Jeg er veldig engasjert i alt innenfor personlig økonomi & investeringer. Jeg skriver om disse temaene, og hjelper deg med å forbedre din personlige økonomi.

Del på
Read Icon11711 lest