WIKI

Hvad er valuta?

 • Valuta er et lands officielle møntenhed, og derudover en fælles betegnelse for alle landes penge.
 • Der findes omkring 180 forskellige valutaer i verden på nuværende tidspunkt.
 • En valutakurs beskriver forholdet mellem forskellige valutaers værdier.
 • En valutakurs kan være fast og flydende.
 • Som virksomhed er det helt acceptabelt at handle i en fremmed valuta, men det er afgørende at kunne omregne den pågældende valuta til danske kroner i dit regnskab.

Valuta – hvad det er og hvorfor det er vigtigt for vores samfund

Valuta er et lands officielle møntenhed, og derudover en fælles betegnelse for alle landes penge.

Der findes omkring 180 forskellige valutaer i verden på nuværende tidspunkt.

Nogle af de mest kendte valutaer inkluderer den amerikanske dollar (USD), euroen (EUR), japanske yen (JPY) og britiske pund (GBP).

Hvad bruges valuta til?

Valutaer spiller en vigtig rolle i internationale økonomiske transaktioner og investeringer og bruges ofte som reservevalutaer af andre lande.

I Danmark har vi kronen, Europa har Euroen, USA har den amerikanske dollar og i England har de britiske pund.

Her er en liste med 9 områder, hvor valuta spiller en vigtig rolle i vores samfund:

 • Økonomisk vækst: Valuta er afgørende for økonomisk vækst. Når folk bruger penge til at købe varer og tjenester, skabes der efterspørgsel, hvilket fører til produktion og jobskabelse.

 • Investeringer: Valuta muliggør investeringer i virksomheder og projekter. Ved at investere penge kan folk hjælpe med at finansiere innovation og udvikling, hvilket bidrager til økonomisk fremgang.

 • Infrastruktur: Valuta bruges til at opbygge og vedligeholde vigtig infrastruktur som veje, broer, skoler og hospitaler. Det er afgørende for samfundets funktion og udvikling.

 • Forskning og udvikling: Valuta spiller en vigtig rolle i at finansiere forskning og udvikling af nye teknologier, medicin samt lave videnskabelige forskning. Det er med til at drive fremskridt og forbedre vores livskvalitet.

 • Social velfærd: Valuta bruges til at finansiere vores velfærd såsom sundhedspleje, uddannelse og sociale ydelser. Det hjælper med at støtte dem, der har brug for det, og skaber et mere ligevægtigt samfund.

 • Jobskabelse: Valuta er afgørende for at skabe arbejdspladser. Virksomheder bruger penge til at ansætte og betale medarbejdere, hvilket giver folk mulighed for at tjene penge og skabe velstand.

 • International handel: Valuta er nødvendig for at lette handel mellem forskellige lande. Det tillader køb og salg på tværs af grænser og fremmer økonomisk samarbejde og vækst på globalt niveau.

 • Skatter og offentlige tjenester: Valuta indsamles gennem skatter og bruges til at finansiere offentlige tjenester som politi, brandvæsen og forsvar.

 • Økonomisk stabilitet: Valuta spiller en vigtig rolle i at opretholde økonomisk stabilitet. Centralbanker og regeringer bruger valuta- og pengepolitik til at styre inflation, rentesatser og andre faktorer, der påvirker økonomien.

FIAT og kryptovalutaer

FIAT og kryptovalutaer er to forskellige typer valuta, der anvendes i dagens økonomi.

Den danske krone og euroen er begge FIAT-valutaer udstedt af regeringer, mens kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum er digitale valutaer baseret på kryptografi og blockchain-teknologi.

FIAT-valutaer reguleres og kontrolleres af centralbanker og regeringer for at opretholde deres værdi og stabilitet.

Kryptovalutaer derimod, er decentraliserede og uafhængige af regeringer eller en central myndighed.

FIAT-valutaers værdi påvirkes af økonomiske politikker som rentesatser og pengepolitik, mens kryptovalutaers værdi bestemmes af udbud og efterspørgsel samt markedstendenser.

Begge valutatyper har deres plads i den finansielle verden, og fremtiden for valuta tegner til at gå i en mere digital retning.

Fælles valuta for flere lande

Der er også tilfælde, hvor flere lande deler en fælles valuta. Dette kender vi fra Europa, hvor 19 europæiske lande har vedtaget euroen som deres fælles valuta.

Lande som er med i Euroen:

 1. Andorra (ikke medlem af EU)
 2. Østrig
 3. Belgien
 4. Cypern
 5. Estland
 6. Finland
 7. Frankrig
 8. Tyskland
 9. Grækenland
 10. Irland
 11. Italien
 12. Letland
 13. Litauen
 14. Luxembourg
 15. Malta
 16. Holland
 17. Portugal
 18. Slovakiet
 19. Slovenien
 20. Spanien

Hvad er valutakurs?

En valutakurs beskriver forholdet mellem forskellige valutaers værdier, og kan have stor betydning for økonomien i et land.

Valutakursen angiver hvor mange enheder af en slags valuta, der skal til for at købe en enhed af en anden valuta.

Hvad er valutakursen for den danske krone, hvis vi sammenligner med Euroen?

Den nuværende valutakurs for Euroen til den danske krone 744,80 DKK for 100 EUR.

En stærk valuta kan gøre det billigere at importere varer og rejse til udlandet, hvor en svag valuta kan have modsatte effekt.

En valutakurs er i de fleste tilfælde flydende, og afhænger af et lands økonomiske situation.

En valutakurs kan dog også være fast, men hvordan det?  

Fast valutakurs

Dette betyder, at der er nogle aftaler på internationalt plan, som sikrer, at kursen skal holdes inden for et bestemt interval.

Fordelen ved fast valutakurs er, at det giver stabilitet og forudsigelighed i handel og investeringer.

Ulempen ved faste valutakurser kan være, at det kan føre til økonomisk ubalance og spekulation.

Flydende valutakurs

Dette betyder at valutaen er styret af et lands økonomisk situation, samt udbud og efterspørgsel på markedet.

Fordelen ved en flydende valutakurs er, at de giver mulighed for at reagere hurtigt på ændringer i markedet.

Ulempen ved en flydende valutakurs er, at det kan føre til usikkerhed og volatilitet i handel og investeringer.

Andet godt at vide om valuta

Valuta og regnskaber

Som virksomhed er det helt acceptabelt at handle i en fremmed valuta, men det er afgørende at kunne omregne den pågældende valuta til danske kroner i dit regnskab.

For at sikre korrekt håndtering af valuta i regnskabet er det nødvendigt at være opmærksom på, at pligtmæssige oplysninger stadig skal angives i danske kroner.

Det er vigtigt at sikre, at valutaen i køb og salg stemmer overens eller omregnes korrekt, så priser og betalinger foretages i den rigtige mængde.

Valuta og rejser

I dag kan du næsten bruge dine kreditkort og betalingskort over alt i verden.

Skal du ud og rejse, og ønsker du at have fysiske penge med, så kan det dog være en god ide at undersøge, hvilken valuta du skal veksle til.

Købekræften for en valuta kan være forskellig fra land til land, og derfor kan det være en god ide, at undersøge de økonomiske forhold i det land du skal rejse til.

Tjek eventuelt med din bank, eller læs informationer om det land du skal til, så du er godt forberedt og får vekslet til den rigtige rejsevaluta inden ferien.

Was this article helpful?

Be the first one to give feedback

ForfatterMarc Otto

Marc Otto har arbejdet hos Financer siden 2021 og er assisterende leder for det danske marked. Han er certificeret finansiel rådgiver, og har været en del af bilindustrien i mere end 10+ år. Det er artikler om finansiering, investering, kryptovaluta og privatøkonomi, der er hans primære fokus.

Del på
Read Iconlæst 66 gange
Senest opdateret: juli 5, 2023

Du gør en forskel når du bruger Financer.com  Lær mere