Kasutustingimused

Tutvu Financer.com kasutustingimustega ja vaata, kuidas me hindame sinu privaatsust ning isikuandmeid.

Neid kasutustingimusi uuendati viimati 21. oktoobril, 2022.

Lühikokkuvõte

Alljärgnevalt on loetletud kõige olulisemad punktid, mis on seotud meie Teenuste kasutamisega. Need kokkuvõtvad punktid on mõeldud üksnes viitepunktideks.

Enne meie Teenuste kasutamist peaksid lugema kõiki Kasutustingimusi.

 • Meie Veebilehe kasutamine on seotud kõikide meie Kasutustingimuste ja Privaatsuspoliitikaga. Kui sa ei nõustu nende mõlemaga või ei saa nendega nõustuda, lõpeta palun Veebilehe kasutamine koheselt.
 • Sa võid meie Veebilehte kasutada üksnes isiklikuks otstarbeks. Kui sa oled seotud juriidilise isikuga, võid kasutada meie veebilehte legitiimsete äriliste võrdluste otstarbel.
 • Meie võrdlusteenused on tasuta. Kui sa ostad meie Veebilehe vahendusel kolmanda poole toote või teenuse, võime me saada sellelt poolelt tasu või kompensatsiooni.
 • Sinu ainuisikuline vastutus on tagada, et mistahes toode või teenus, mille sa valid, vastab sinu vajadusele. Sa pead ise järgima omaenda hoolsuskohustust.
 • Kui sa ostad meie Veebilehe kaudu toote või teenuse, pead hoolikalt lugema teenusepakkuja kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat, kuna need erinevad meie omast.

Sissejuhatus ja definitsioonid

Käesolevad Kasutustingimused üheskoos meie Privaatsuspoliitikaga moodustavad üldised Kasutustingimused (edaspidi ka kui “Tingimused”), mis rakenduvad sellele, kuidas sa pääsed ligi ja kasutad kõiki Financer.com tooteid ja Teenuseid (üheskoos kui “Financer.com teenused” või “Teenused”), mis on meie Veebilehe kaudu saadaval. Nende toodete ja Teenuste hulgas on (kuid mitte ainult) kogu sisu ja Teenused, mida pakutakse Financer.com domeeniaadressitel ning teatud allalaaditavate mobiilirakenduste või platvormide kaudu, mis on Financer.com poolt volitatud meie Teenuste pakkumiseks (üheskoos kui “Veebileht”). “Financer.com” hulka kuulub Financer.com Ltd ning kõik selle juhatajad, töötajad, konsultandid, partnerid, alamüksused ja agendid.

Financer.com teenuste kasutamisel või nendele ligipääsemisel nõustud sa nende Tingimustega, vastavalt nende viimasele uuendatud versioonile.

Ettevõtte informatsioon

Käesolevate Kasutustingimuste korral viitavad märksõnad “meie” ja “Financer” Financer.com-ile, mis on Financer.com Ltd kaubamärk. Financer.com Ltd on Maltas registreeritud ettevõte, kelle peakontor asub aadressil 19 St Mark Street, Valletta, VLT1362, Malta.

“Toode”, “teenus” või “teenusepakkuja” tähendab tootjat, tarnijat, edasimüüjat või pakkujat, kes pakub meie Veebilehel saadaolevat toodet või teenust.

“Sina” tähendab isikut, kes pääseb ligi meie Veebilehele ja kasutab seda.

Käesolevate Kasutustingimustega nõustumine

Kui sa pääsed ligi meie Veebilehele ja kasutad seda, nõustud sa sellega, et sa tegutsed vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele ja meie Privaatsuspoliitikale. Kui sa ei nõustu nende Kasutustingimuste või meie Privaatsuspoliitikaga või ei saa nendega nõustuda, ei tohi sa Veebilehte kasutada ning peaksid koheselt lõpetama selle sisu kasutamise või sellele ligipääsemise. Kui sa rikud käesolevaid Kasutustingimusi, katkeb koheselt sinu õigus Veebilehte kasutada.

Meie teenused

Financer.com on ennekõike võrdlusteenus, mida võib kasutada selleks, et võrrelda erinevaid finantsteenuseid või -tooteid vastavalt saadaolevale informatsioonile. Oma võrdlustes saame edastada informatsiooni nagu näiteks kontaktandmed, intressimäärad, hinnangud, arvustused ja tootekirjeldused. Meie teiste Teenuste hulka võivad kuuluda (kuid mitte ainult) majandusuudised, üldine või täpsem finantsalane info, säästmisnõuanded ja muu.

Financer.com teenuste hulka võib kuuluda ka ligipääs kolmandate poolte boonusprogrammidele; platvormidele, mis võimaldavad kasutajatel kontakteeruda kolmandate poolte finantsteenustega ja professionaalsete isikutega nagu näiteks kolmandate poolte ekspertidega, juristidega ja nõustajatega, kes pakuvad erinevaid teenuseid; arutlusfoorumitele; suhtlusfoorumitele; teadetelehtedele, arvustusteenustele ja foorumitele, kus kasutajad võivad küsida nõuandeid kolmandate poolte nõustajatelt ja platvormidele, mis võimaldavad kasutajatel taotleda teatud krediitkaarte või krediiditooteid.

Me üritame pakkuda täpset informatsiooni iga teenuse kohta, mida esitleme oma Veebilehel, kuid sa mõistad, et me ei vastuta mistahes informatsiooni täpsuse eest. Sa oled kohustatud täitma oma hoolsuskohustust, tehes ise uurimistööd iga Teenuse kohta erinevate sise- ja väliallikate kaudu, kui kaalud teenuse kasutamist kliendina.

Selleks, et saada meie võrdlusteenuse vahendusel finantstoodete tulemusi, on võimalik, et sa pead esitama teatud informatsiooni nagu näiteks valides teatud otsinguparameetrid või vastates küsimustele. Sinu esitatud informatsioon mõjutab seda, millised tooted või teenused on sulle saadaval. Sa pead saama nõusoleku igalt isikult/ettevõttelt, kelle andmed esitad meile finantstoote päringu tegemisel enne, kui esitad meile sellise informatsiooni. See kehtib mistahes informatsioonile, mida sa esitad. Kui sa esitad mõne teise isiku andmed, kinnitad sa meile, et sul on selle isiku nõusolek selle tegemiseks ning ta mõistab, kuidas tema informatsiooni kasutatakse. Sa vastutad ainuisikuliselt selle eest, et vastad kõikidele küsimustele ausalt ning kogu informatsioon, mille sisestad Financer.com lehel, on tõene, täpne ja täielik.

Oleme võtnud kasutusele kõik mõistlikud sammud tagamaks, et sellel Veebilehel olev informatsioon oleks täpne ja ajakohane. Me ei kanna aga mitte mingisugust vastutust vigade või puuduliku info osas. Meil on õigus lisada, parandada või kustutada informatsiooni sellel veebilehel igal ajal. Kuigi me kasutame kõiki mõistlikke samme viiruste ja muude nakatavate või hävituslike omadustega objektidega võitlemiseks, ei anna me mitte mingisugust garantiid sellele, et see veebileht ja selle sisu on viirustest vaba või sellel pole nakatavaid või hävituslikke omadusi.

Me ei vastuta ühegi kommentaari, arvamuse, hinnangu või postituse eest, mis on meie Veebilehel postitatud mistahes kolmanda poole poolt.

Konto informatsioon

Teenuste kasutamiseks (i) pead sa olema vähemalt kaheksateistkümneaastane (18); (ii) ei tohi sa olla varasemalt Teenuste kasutamisest peatatud või eemaldatud; ning (iii) pead registreeruma ja kasutama Teenuseid vastavalt kõikidele asjakohastele õigusaktidele.

Konto registreerimine: Teenuse mõningate funktsioonide kasutamiseks on võimalik, et sul palutakse registreerida konto. Konto registreerimisel võime me küsida teatud isikuandmeid sinu kohta, nende hulgas on (kuid mitte ainult) sinu e-posti aadress ja muud kontaktandmed, ning samuti võime paluda luua kasutajanimi ja parool (“Registreerimisandmed”). Konto registreerimisel ja selle haldamisel nõustud sa esitama enda kohta tõese, täpse, ajakohase ja täieliku informatsiooni. Lisaks nõustud sa, et sa ei jäljenda kedagi teist, ei esinda võltslikult koostööd kellegi teisega, ei kasuta valeandmeid ega varja oma identiteeti Financer.com eest ühelgi teisel viisil ühegi eesmärgi jaoks.

Sa vastutad oma konto eest: sa vastutad ainuisikuliselt oma parooli ja muude Registreerimisandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamise osas. Sinu ja teiste kasutajate turvalisuse tagamiseks palume sul mitte jagada oma Registreerimisandmeid mitte kellegi teisega. Kui sa jagad neid andmeid kellegi teisega, võtame seda kui märki sellest, et nende tegevused on sinu poolt volitatud.

Kaubanduslik kasutus

See Veebileht on mõeldud mittekaubanduslikuks kasutuseks ehk teisisõnu, see on mõeldud üksnes isiklikuks kasutuseks või kasutamiseks ettevõtte poolt, kes otsib tooteid üksnes otseselt vastava ettevõtte tarbeks. Volitamata kaubanduslik kasutus või masskasutus võib aeglustada kiirust, millega pakutakse Teenust meie klientidele. Me jälgime oma Teenuste kasutust. Kui me tuvastame kaubandusliku kasutuse või masskasutuse enne, kui oleme esitanud oma otsingu tulemused, võime otsingu katkestada. Igal juhul säilitame me õiguse võtta kasutusele meetmed nende vastu, kes kasutavad meie Teenuseid volitamata viisil, ennetamaks meie Teenuse katkemist ehtsate klientide jaoks ning taastamaks võimalikud kaotused.

Katkestamine

Kui sa rikud mistahes Tingimusi, katkestatakse automaatselt sinu õigus Teenuseid kasutada. Lisaks võib Financer.com oma ainuisikulisel äranägemisel peatada või lõpetada sinu kasutajakonto ja/või katkestada või lõpetada kogu või mõningane ligipääs Teenustele igal ajal, sind teavitades või sind teavitamata. Sa võid oma konto igal ajal sulgeda, teavitades klienditeenindust aadressil [email protected]. Pärast sinu konto sulgemist ei saa sinu konto kaudu ligi pääseda informatsioonile ja sisule, mis sa varem esitasid, kuid Financer.com võib säilitada sellist informatsiooni ja sisu ning neid võivad säilitada ka kolmandad pooled, kellele sellised andmed edastati sel ajal, kui sa kasutasid Teenuseid.

Kolmandate poolte teenused

Kuna me teeme koostööd paljude pakkujatega, on oluline, et sa loeksid pakkuja kasutustingimusi ning nõustuksid nendega enne, kui ostad toote või teenuse, kuna vastavad tingimused erinevad meie omadest. Kui oled toote ostnud, on oluline, et veenduksid andmete vastavuses nende andmetega, mis oled meile esitanud. Sa peaksid lugema kõiki dokumente, mis on valitud pakkuja poolt sulle väljastatud ning sa peaksid tagama, et oled kursis tingimuste kaetuse, rahaliste piirangute ja mistahes muude tingimustega. Kui mistahes informatsioon pole korrektne, on sinu vastutus viga tuvastada ning parandada see otse pakkuja juures.

Ettevõtted võivad muuta oma toodete informatsiooni nagu näiteks hindu, intresse ja muud informatsiooni regulaarselt. Palun kontakteeru otse vastavate ettevõtetega, et saada uusim ja täpseim info oma päringule. Me ei vastuta esitatud hindade täpsuse osas ning seetõttu on oluline sul ise täita oma hoolsuskohustust.

Me võime viidata hüperlinkide abil teistele lehtedele oma Veebilehe vahendusel või meie Teenuse osana sulle saadetud e-kirja vahendusel. Neid veebilehti omavad ja haldavad kolmandad pooled. Me ei kanna mitte mingisugust vastutust mistahes ütluste, informatsiooni, toodete või teenuste osas, mis on avaldatud või millele pääseb ligi kolmandate poolte lehtedel, kuna need asjad on meie kontrolli alt väljas.

Mõned Teenused võivad sisaldada kolmandate poolte nõuandeid ja kolmandate poolte sisu. Sa nõustud, et mistahes sellised nõuanded ja sisu on mõeldud üksnes informatiivsel, hariduslikul ja meelelahutuslikul eesmärgil ning see ei tähenda juriidilist, finantsilist, maksuplaneeringulist, meditsiinilist või muud tüüpi nõuannet Financer.com poolt. Sa nõustud, et Financer.com ei vastuta mistahes nõuannete eest, mis on esitatud kolmandate poolte poolt. Sa nõustud, et sa vastutad ise oma finantsalase uurimistöö ja finantsotsuste eest ning Financer.com ei vastuta mistahes otsuste või tegevuste eest, mida sa teed või mille jaoks sa annad kolmandatele pooltele volituse tuginedes infole, mida saad Financer.com kasutajana.

Teenused võivad sisaldada linke kolmandate poolte lehtedele ja muudele teenustele. Financer.com pakub selliseid linke mugavuse põhimõttel ning ei kontrolli ega toeta neid lehti ja teenuseid. Sa mõistad ja nõustud asjaoluga, et Financer.com ei ole üle vaadanud sisu, reklaame, tooteid, teenuseid ja muid materjale, mis on avaldatud taoliste kolmandate poolte lehtedel või teenustes ning ei vastuta taolise sisu õiguspärasuse, täpsuse ega sobivuse eest ning ei vastuta ei otseselt ega kaudselt mistahes kahjude eest, mis on põhjustatud või on väidetavalt põhjustatud mistahes kolmanda poole lehe või teenuse kasutamisest või sellega seonduvalt.

Foorum

Kasutajate loodud sisu

Financer.com võib pakkuda funktsioone, mis võimaldavad kasutajatel jagada teiste kasutajatega sisu, arvustusi, kommentaare ja arvamusi finantsteemadel ettevõtete lehtedel, kogukonnafoorumis (kui saadaval) ja teistel arutelupõhistel platvormidel (ühiselt kui “Foorum”). Sinu Foorumi kasutuse sätestavad need Kasutustingimused ning meie kogukonnajuhised.

 • i) Foorumi sisuks on panused iseseisvate kasutajate poolt, kes pole Financer.com-iga seotud ning kelle arvamused on nende endi omad. Financer.com ei garanteeri Foorumis postitatud arvamuste ja nõuannete täpsust, terviklikkust ega kvaliteeti. Sa kasutad Foorumis esitatud kasutajainfot omaenda riskil.
 • ii) Financer.com võib, kuid pole kohustatud, jälgida Foorumi sisu ning säilitab õiguse muuta, parandada või kustutada mistahes Foorumi sisu mistahes põhjusel omaenda äranägemise järgi.
 • iii) Käesolevaga annad Financer.com-ile autoritasudeta, igavese, pöördumatu, mitte-eksklusiivse õiguse ja litsentsi kasutada, taasluua, modifitseerida, tõlkida, edastada ja levitada mistahes sisu, informatsiooni või materjale, mille sa esitad või postitad Foorumis mistahes meediumi kujul, mis on olemas praegu või mis arendatakse välja tulevikus ning seda mistahes eesmärkide jaoks, sealhulgas kaubanduslikuks kasutuseks.
 • iv) Me võime lõpetada kasutaja ligipääsu Foorumile või võimaluse Foorumit kasutada koheselt ilma ette teatamata meie enda äranägemise järgi, kui kasutaja rikub mistahes Kasutustingimusi või kogukonnajuhiseid.

Kogukonnajuhised

Sa nõustud mitte tegema järgnevat:

 1. Mistahes ebaseaduslikel eesmärkidel Teenuste kasutamine või Teenuste kasutamine rikkudes mistahes kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi seaduseid;
 2. Kolmandate poolte õiguste (sh intellektuaalse vara õigused) rikkumine või teiste õhutamine taoliste õiguste rikkumiseks;
 3. Sellise sisu postitamine, üleslaadimine ja levitamine, mis on õigusvastane, laimav, ebatäpne või mida mõistlik inimene peaks taunitavaks, rüveduseks, ebasündsaks, pornograafiliseks, ahistavaks, ähvardavaks, vihkavaks või muul moel ebasobilikuks;
 4. Teenuste turbega seotud funktsioonide häirimine mistahes viisil;
 5. Teenuste töötamise või mistahes kasutaja poolt Teenuste nautimise häirimine, sealhulgas viiruste, reklaamvara, nuhkvara, usside või muude pahavaraliste koodide üleslaadimine või muul moel levitamine, tellimata pakkumiste või reklaamide tegemine teistele kasutajatele või kasutajate või kolmandate poolte isikuandmete kogumine nende nõusolekuta;
 6. Veebilehe mistahes sisu või informatsiooni jälgimine või kopeerimine roboti, ämbliku, skreeperi või muu automaatse või manuaalse toimingu vahendusel mistahes eesmärgil ilma meie kirjaliku nõusolekuta;
 7. Mistahes petturliku tegevuse tegemine, sealhulgas mistahes isiku või üksuse jäljendamine, võltspartnerluse esitlemine, teiste kasutajate kontodele ligipääsemine nende nõusolekuta või oma identiteedi või informatsiooni võltsimine, sealhulgas sinu vanus või sünniaeg;
 8. Siinkohal antud ligipääsu müümine või muul moel edastamine.

Intellektuaalse vara õigused

Sellel lehel oleva sisu autoriõigused kuuluvad Financer.com-ile. Iga eraisik võib printida mistahes sellise materjali osa koopia välja omaenda isiklikuks kasutuseks, järgides järgnevaid punkte:

 • Materjali ei või kasutada mistahes kaubanduslikul eesmärgil;
 • Koopia peab sisaldama mistahes autoriõiguste või muu intellektuaalse vara teadet, mis sisaldus originaalmaterjalis;
 • Sellel Veebilehel kasutatud või kirjeldatud tehnoloogiad või protsessid võivad kuuluda meie intellektuaalse vara õiguste hulka (sellekohast infot näed jaotisest “Intellektuaalse vara õigused);
 • Sellel Veebilehel olevad pildid on kaitstud autoriõigusega ning neid ei või taasluua ega muul moel töötleda ilma vastava pildi omaniku kirjaliku nõusolekuta;
 • Ühtegi logo, kaubamärki ega teenusemärgist, mis lehel ilmuda võib, ei tohi printida ega kopeerida, kui need pole just teksti osad.

Kõikide meie Teenuse pakkumisel esitletud ettevõtete logod, kaubamärgid, teenusemärgid ja domeeninimed ning kõik seotud intellektuaalse vara õigused kuuluvad nendele ettevõtetele ning sa ei tohi neid taasluua ilma vastavate isikute eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kõik muud intellektuaalse vara õigused, sealhulgas (kuid mitte ainult) logod, kaubamärgid, teenusemärgid, domeeninimed, andmebaasiõigused, disainiõigused, teadmistebaasi õigused, patendid ja leiutiste õigused (registreeritud või registreerimata ning sealhulgas registreerimisõigus) ning kõik muud intellektuaalsed või tööstuslikud vara õigused mistahes õigusruumis mistahes informatsiooni, sisu, materjali, andmete või protsesside juures sellel Veebilehel ja/või meie pakutavate Teenuste juures kuuluvad ettevõttele Financer.com Limited.

Käesolevaga säilitab Financer.com Limited kõik taolised intellektuaalse vara õigused.

Sa kinnitad ja tagad, et sa omad õigust või sul on muul moel õigus kasutada mistahes sisu, mida sa postitad Teenuse kasutamisel. Kui sa arvad, et sinu sisu on kasutatud viisil, mis läheb vastuollu autoriõigustega, võid meiega ühendust võtta aadressil [email protected], selgitades probleemi lähemalt.

Sa pead esitama järgneva informatsiooni: autoriõiguse omaniku elektrooniline või füüsiline allkiri või selle inimese allkiri, kes on volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel; autoriõigusi rikkunud töö kirjeldus; kirjeldus selle kohta, kus asub väidetavalt rikutud materjal; sinu aadress, telefoninumber ja e-posti aadress; kirjalik avaldus, milles annad teada, et arvad heausklikult, et väidetud kasutus pole volitatud autoriõiguste omaniku, tema agendi või seaduse poolt; kinnitus vandemurdmise põhimõtte all, et ülaltoodud informatsioon on täpne ning sa oled autoriõiguse omanik või sind on volitatud autoriõiguse omaniku nimel tegutsema. Financer.com on rakendanud poliitika, mille kohaselt peatatakse kasutajakontod, mis on korduvalt rikkunud autoriõiguseid või Financer.com või teiste intellektuaalse vara õiguseid.

Muudatused

Tingimuste muudatused

Financer.com-il on õigus muuta käesolevaid Tingimusi igal ajal ning rakendada uusi või täiendavaid Kasutustingimusi Teenuste kasutamisele. Sellised muudatused ja lisanduvad Tingimused jõustuvad koheselt avaldamisel ning need kaasatakse käesolevatesse Tingimustesse. Me võtame kasutusele mõistlikke jõupingutusi sinu teavitamiseks Tingimuste muutumisel, sealhulgas (kuid mitte ainult) avaldades oma Veebilehel teate või saates sulle e-kirja aadressile, mille oled meile edastanud. Jätkates Teenuste kasutamist pärast vastava teate saamist võetakse seda kui sinu nõustumist Tingimuste muudatustega.

Teenuste muutused

Financer.com-il on õigus muuta või katkestada ajutiselt või jäädavalt mõned või kõik Teenused igal ajal ilma ette teatamata või ilma igasuguste kohustusteta sinu ees. Sa nõustud, et Financer.com ei ole vastutav sinu ega ühegi kolmanda poole ees seoses mistahes Teenuste muutmise, peatamise või katkestamisega.

Garantiid & vastutus

Garantiidest lahtiütlemine

Teenuseid pakutakse “nagu on” ja “nagu saadaval” põhimõtetel ilma mistahes garantii või tingimuseta, olgu tegemist väljendatud või kaudsega. Kuigi Financer.com üritab säilitada turvalist, täpset ja hästi toimivat Teenust, ei saa me tagada, et meie Teenused töötavad järjepidevalt ning nendele saab pidevalt juurde pääseda ning vahel võivad esineda tahtmatud tehnilised või faktilised vead või ebatäpsused.

a) Mitte mingeid garantiisid.

Financer.com ütleb lahti (kuid mitte ainult) (i) mistahes kaudsest garantiist seoses kaubeldavusega, sobivusega konkreetseks otstarbeks, vaikse tarbimisega või rikkumata jätmisega; ja (ii) mistahes garantiidest, mis on seotud asjaajamiste, kasutuse või kauplemisega. Sa kannad kõiki riske, mis on seotud mistahes kahjudega, mis võivad tuleneda Teenuste kasutamisest või nendele ligipääsemisest. Financer.com ei vastuta mistahes Teenuse kaudu saadaoleva informatsiooni kadumise, kahjude või mittesaadavuse eest ning sina vastutad ainuisikuliselt selle eest, et sul oleks tagavarakoopiad informatsioonist, mis on saadavaks tehtud Teenuste kaudu.

b) Mitte mingit täpsuse garantiid.

Financer.com ei garanteeri täpsust ning ütleb lahti igasugusest vastutusest, mis on seotud Teenuste kaudu saadaoleva informatsiooni, sisu, soovituste ja materjalide vigade või ebatäpsustega.

c) Teenuseid pakutakse informatiivsel eesmärgil.

Teenuste kaudu pakutav informatsioon on mõeldud üksnes informatiivsel, hariduslikul või meelelahutuslikul eesmärgil. Financer.com ja Teenused pole toetatud ega partnerluses FINRA-ga ning Financer.com ei ole krediidiasutus ega kindlustuspakkuja. Financer.com ei tee mitte mingisuguseid kinnitusi ega garantiisid, ei väljendatuid ega kaudseid, tulemuste või kokkuhoidude osas, mida võib saada Teenuste kasutamisel. Enne mistahes finantsotsuste tegemist või finantsstrateegia rakendamist, sealhulgas Teenuste kaudu tuvastatud kolmandate poolte soovituste kasutamist, soovitab Financer.com hankida lisainfot ja nõuandeid raamatupidajatelt või muudelt finantsnõustajatelt, kes on täiesti teadlikud sinu individuaalsest olukorrast.

d) Mitte mingeid garantiisid kolmandate poolte osas.

Financer.com ei tee mitte mingisuguseid kinnitusi ega garantiisid, ei väljendatuid ega kaudseid, mistahes kolmanda poole pakutava Teenuse või nõuande osas ega ühegi pakkumise osas, mida pakutakse Teenuste kaudu. Financer.com ei toeta ühtegi nõuandjat ega muud kolmandat poolt. Financer.com tegutseb ainuüksi vahendajana sinu ja kolmanda poole teenusepakkuja vahel ning ütleb lahti mistahes vastutusest, mis on seotud selliste teenusepakkujate mistahes sisu, toodete või teenustega. Vaata ülalpool olevat jaotist, et saada lisainfot kolmandate poolte ja nende teenuste kohta.

Vastutuse piiramine

Financer.com ei vastuta sinu ees mitte kunagi mistahes juhusliku, erilise, järeldatud, otsese, kaudse või karistusliku kahju osas, olgu see tulenev garantiist, lepingust, õiguserikkumisest (sh hooletus), statuudist või mistahes muust juriidilisest teooriast, olgu Financer.com sellise kahju võimalikkusest teadlik või mitte. Mõnes õigusruumis pole teatud olukordades lubatud garantiidest lahtiütlemine või vastutuse piiramine. Vastavalt sellele ei pruugi mõned ülaltoodud piirangud sulle kehtida.

Sa mõistad, et käesoleva nõusoleku andmisel loobute nii sina kui ka Financer.com mõlemad õigusest kohtuprotsessile vandekohtu ees või osaleda klassihagis.

Kahju hüvitamine

Sa nõustud, et sa vastutad ainuisikuliselt selle eest, kuidas sa kasutad Teenuseid ning sa nõustud Financer.com-i kaitsma, kahjutuna hoidma ning vastutusest vabastama mistahes nõuete, vastutuste, kahjude ja kulude osas (sealhulgas õiguskulud ja raamatupidamiskulud), mis tulenevad või on seotud sellega, (i) kuidas sa pääsed ligi Teenustele või kuidas sa neid kasutad; (ii) sinupoolsest Tingimuste või asjakohaste õigusaktide rikkumisest; (iii) sinupoolsest kolmandate poolte õiguste rikkumisest, sealhulgas (kuid mitte ainult) mistahes intellektuaalse vara õigused, avalikustamine, konfidentsiaalsus, vara või privaatsuse õigus; või (iv) mistahes vaidlustest või probleemidest sinu ja mistahes kolmanda poole vahel. Financer.com-il on õigus meie enda kulul võtta üle eksklusiivne kaitse ja kontroll mistahes asjas, mis oleks muidu seotud sinupoolse kahju kompenseerimisega ning sellisel juhul sa nõustud tegema koostööd meie kaitsega sellise asja korral.

Vaidlused

Kui soovid tõstatada ametliku vaidluse, võid seda teha Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise protseduuri kaudu. See protseduur aitab sul ühendust saada asjakohase vaidluse lahendusorganiga. Financer.com ei saa võtta vastutust vigade eest, mida valitud pakkuja on teinud ega vastata kaebustele nende nimel.

Tingimuste märkused

a) Kogu leping

Need Tingimused üheskoos Privaatsuspoliitikaga moodustavad täieliku ja eksklusiivse arusaama ja nõusoleku sinu ja Financer.com-i vahel selle osas, kuidas sa kasutad ja ligi pääsed Teenustele ning välja arvatud ülalpool väljendatud olukordades võib seda parandada üksnes poolte volitatud esindajate kirjaliku nõusoleku alusel.

b) Ei mingit loobumist

Mistahes sätete täitmise nõudmise ebaõnnestumine ei mõjuta meie õigust nõuda täitmist mistahes ajal hiljem ning Tingimuste mistahes rikkumise või mittetäitmisest loobumine ei tähenda järgnevatest rikkumistest või mittetäitmisest loobumist.

c) Dokumendi vorming

Kasutustingimustes kasutatud pealkirjad ja muu vorming on mõeldud üksnes mugavuse eesmärgil ning sellel pole mitte mingit mõju sätete tõlgendusele.

d) Eraldatavus

Kui mistahes osa Tingimustest on kehtetu või täitmatu, jõustub täitmatu osa võimalikult suurel määral ning ülejäänud osad jäävad täielikult jõustuma.

Meiega kontakteerumine

Kui soovid meiega mistahes ajal ühendust võtta, võid saata meile e-kirja aadressile [email protected]

Kasutustingimuste keel

Kogu Tingimuste dokumentide (sealhulgas Privaatsuspoliitika) keel on Inglise keel. Kui Financer.com on on mistahes Tingimuste osa inglisekeelsele versioonile loonud tõlke, nõustud sa sellega, et tõlge on loodud üksnes sinu mugavuse eesmärgil ning inglisekeelne Tingimuste versioon valitseb sinu ja Financer.com suhte ja meie pakutavate teenuste üle. Kui Tingimuste inglisekeelse versiooni ja tõlke vahel esineb vasturääkimisi, on prioriteet inglisekeelsel versioonil. Originaalse Kasutustingimuste dokumendi nägemiseks klõpsa siia ning originaalse Privaatsuspoliitika jaoks klõpsa siia.

Viimati uuendatud

Neid kasutustingimusi uuendati viimati 21. oktoobril 2022.

Financer.com toetab ühiskonda.  Uuri lähemalt