Kasutustingimused

Turvalisus ja läbipaistvus

Financer.com jaoks on info läbipaistvus ja selgus väga oluline ning seetõttu toome käesolevate kasutustingimustega välja mõned olulised punktid, et sa oleksid kursis meie teenuse tingimuste ja meie kohustustega.

Palun pea meeles, et Kasutustingimused (edaspidi Tingimused) võivad muutuda või täieneda ning seetõttu palun vaata Tingimusi aeg-ajalt uuesti, et end uuendustega kurssi viia.

Meie veebilehe kasutamist jätkates arvestatakse, et oled mõistnud ning nõustunud Tingimustega.

§1 Isikuandmete töötlemine ja kasutamine

  • Financer.com ei avalda kolmandatele isikutele veebilehe külastajate ja kasutajate isikuandmeid, välja arvatud juhtudel, kui see on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks või tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  • Financer.com portaali uudiskirjale registreerumise käigus edastatud informatsiooni ei jagata kolmandate pooltega mitte ühelgi juhul. Kõik isikuandmed salvestatakse üksnes meie andmebaasis.
  • Financer.com saadab pakkumisi ja uudiskirju vaid klientidele, kes on selleks soovi avaldanud uudiskirjale registreerumise näol.
  • Sul on õigus saada lisateavet Financer.com andmebaasis salvestatava informatsiooni kohta vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 19 kohaselt. Sellise soovi korral võta palun meiega ühendust.
  • Financer.com veebileht järgib isikuandmete töötlemisel ja kasutamisel Isikuandmete kaitse seaduses sätestatut.

§2 Meie vastutus

  • Financer.com ei vastuta ühegi vaidluse eest, mis on tekkinud laenuandja ja laenusaaja vahel. Kõik väljastatud laenu või laenutaotluse tagasilükkamisega seonduvad probleemid kuuluvad vastava krediidiasutuse pädevusse.
  • Financer.com jääb kõikides vaidlustes erapooletuks. Financer.com ei ole seotud laenuandja ja laenusaaja vaheliste lepingutega ning ei ole vastutav ühegi sellise lepingu rikkumise või teiste seonduvate probleemide eest.
  • Financer.com vastutab üksnes info eest, mis on veebilehel avaldatud. Financer.com ei saa garanteerida, et veebilehel avaldatud informatsioon on alati kõige uuem, kuna juhul, kui krediidiasutus on viinud läbi muudatusi, ei saa me garanteerida, et Financer.com veebilehel avaldatakse seesama informatsioon koheselt. Me anname endast kõik, et informatsioon avaldada võimalikult kiiresti, ent me ei vastuta, kui veebilehel ei ole avaldatud kõige hiljutisem teave.
  • Financer.com rõhutab, et laen on finantskohustus ning sellesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt. Seetõttu, alati enne laenukohustuse võtmist, kaalu hoolikalt oma igakuiseid sissetulekuid ja kohustusi ning hinda oma tagasimakse võimekust. Sa oled kohustatud suhtuma laenukohustusse täie tõsidusega ning seetõttu, juhul, kui sa ei ole täiesti kindel oma võimes laenukohustusega toime tulla, soovitame me mõelda pikalt järele ning kaaluda kõiki valikuid enne laenulepingu sõlmimist.