Võrdle hoiuseid ja leia tulusaim hoiukonto

Hoiuse avamiseks ei ole kunagi liiga vara! Kui soovid avada hoiust, saad siit lehelt kasulikke nõuandeid hoiuse valimiseks ning saad võrrelda hoiuste intressimäärasid kõige kasulikuma hoiuse leidmiseks.

Kui palju sooviksid raha säästa?

Võrdle hoiukontode intresse

Valitud 270 korda

Hoiuintress

7.00% (fikseeritud)

Hoiuperiood

2 a

Hoiuse tulusus

724,50 €

Hoiusumma:

1 000 € - 100 000 €

Tasud:

Riiklik tagatis:

3 arvustust

Intress ja lisatasud

Tingimuste paindlikkus

Kodulehe kasutamine

Klienditeenindus

Valitud 270 korda

Hoiuintress

6.50% (fikseeritud)

Hoiuperiood

2 a

Hoiuse tulusus

671,12 €

Hoiusumma:

1 000 € - 100 000 €

Tasud:

Riiklik tagatis:

3 arvustust

Intress ja lisatasud

Tingimuste paindlikkus

Kodulehe kasutamine

Klienditeenindus

Valitud 1 876 korda

Hoiuintress

6.00% (fikseeritud)

Hoiuperiood

2 a

Hoiuse tulusus

618,00 €

Hoiusumma:

3 000 € - 100 000 €

Tasud:

Riiklik tagatis:

8 arvustust

Intress ja lisatasud

Tingimuste paindlikkus

Kodulehe kasutamine

Klienditeenindus

Oluline

Tähelepanu! Tegemist on finantstoodete reklaamiga. Enne mistahes finantsteenuse kasutamist mõtle otsus põhjalikult läbi, tutvu lepingutingimustega ning pea nõu asjatundjatega.

Näita kõiki 47 pakkumist

Alusta raha säästmist

Hoiused ei too kiiret rikkust – see on selge. Küll aga annavad need meelerahu, kuna tead alati, et kuskil pangas on väike fond, mis muudkui kogub intresse ning kasvab tasapisi suuremaks. Igaühel peaks olema hoiukonto! Financer.com aitab sul teha valikut, selgitades lähemalt, mida hoiused endast kujutavad. Kui oled valmis hoiukonto avamiseks, võrdle Eesti hoiuseid ülalpool olevas tabelis!

hoius ja hoiukontod

Hoiused – midagi igaühele

Hoiuseid on mitut sorti – mõned neist on madalama intressiga ja tagavad stabiilse, pikaajalise säästmise, mõned on riskantsed ning ei pruugi tuua kasu kohe. Sobiv hoius on olemas kõigile.

Raha hoiustamine on üks hõlpsamaid säästmisviise, võimaldades samaaegselt stabiilselt raha kasvatada.

Kuigi kommertspankade intressimäärad ei pruugi tunduda suured, on taolised hoiused kõige turvalisemad raha kasvatamise viisid – hoiusel olev raha ei kao kuhugi, saad pidevalt raha juurde lisada, välja võtta või intressisummad oma kontole kanda.

Neile, kes soovivad midagi pisut riskantsemat, on olemas investeerimishoiused, mis küll ei taga sajaprotsendilise kindlusega intresside teenimist, kuid avavad võimaluse investeerimiseks ja seeläbi teenimiseks.

Kui sa soovid oma raha kasvama panna, siis on hoius sinu jaoks – see on turvaline, mõistlik ja kindel meetod nii säästmiseks kui investeerimiseks.

Kas hoiustamine on turvaline?

Eesti pankades hoiustatav raha (seda nii hoiusel kui arvelduskontol) on turvaliselt kaitstud tänu Tagatisfondi seadusele, mis võeti vastu 20.02.2002.

Tagatisfondi tõttu tasutakse hoiustatud summa koos kogunenud intressidega kliendile 100% ulatuses kuni 100 000 euro väärtuses juhul, kui krediidiandja peaks pankrotistuma ja muutuma maksejõuetuks. Summa tagastatakse kliendile juba 7 päeva jooksul.

Kuigi äkiline maksejõuetus ei ole väga tõenäoline, on parem karta kui kahetseda ning seetõttu on Eesti pankades hoiustamine turvaline absoluutselt alati. Isegi, kui pank peaks pankrotistuma, ei pea sa oma raha pärast seega kartma.

Hetkel on Tagatisfondiga tagatud järgmised Eesti tegevusloa alusel tegutsevad pangad:

Milliseid hoiuseid ei hüvitata Tagatisfondiga?

Kuigi 99.9% kordadest saab Tagatisfondiga tagatud raha tagasi, ei tähenda see päris jäägitut tagastamist. Siin on mõned hoiused, mis on välistatud:

 • Eesti või välisriigi krediidiandja, e-raha asutuse, makseasutuse, kindlustusandja, investeerimisfondi hoius.

 • Hoiused, mille omanikul on sissenõutavaid kohustusi krediidiasutuse ees. Kohustuse korral kasutatakse hoiuse summat esmalt kohustuste katmiseks.

 • Hoiused, mille puhul pole võimalik hoiuse omanikku selgeks teha.

 • Hoiused, mis on seotud rahapesuga.

Kui riskantne on hoiustamine?

Nagu öeldakse: seni, kuni sa tegeled rahaga, on alati risk.

See võib olla mingil määral tõsi, ent on hoiukontosid, mis on tõepoolest täiesti turvalised ja võimaldavad koguda raha ilma hirmuta, et ühel heal päeval seda raha enam ei ole.

Kui hindad turvalisust ja stabiilsust, siis on sulle mitmeid erinevaid võimalusi; kui soovid aga riskeerida ja teenida potentsiaalselt rohkem, siis on variante, mis sobivad just sulle. Siinkohal tasub märkida, et hoiused on siiski tõenäoliselt kõige turvalisemad investeerimisvõimalused, kuigi neilgi on omad riskid.

  0% risk

 • Kuigi see kõlab liiga hea, et tõsi olla, siis Eestis Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel tegutsevate pankade hoiukontod on turvatud riigi tagatisfondiga kuni 100 000 euro väärtuses. See tähendab, et juhul, kui krediidiasutus peaks muutuma järsku maksevõimetuks, hüvitatakse tagatisfondi kaudu hoiuse omanikule kogu hoiusumma koos kogunenud intressidega.

 • Teine põnev võimalus on riigi võlakirjadesse investeerimine, mis sisuliselt tähendab riigile raha laenamist. Kuigi selline investeering ei too märkimisväärset tulu, on riigi võlakirjadesse investeerimine tunduvalt turvalisem, kuna riigi täielikult maksejõuetuks muutumine on väga ebatõenäoline.

Nipp: Kui sa ei soovi Eesti võlakirjadesse investeerida, võid investeerida välismaisete fondihaldurite kaudu ka näiteks teiste riikide võlakirjadesse.

  Madal risk

 • Hoiustamine erahoiustes nagu hoiu-laenuühistus – erahoiused ei ole tagatud riikliku tagatisfondiga ning seetõttu ei ole need täiesti turvalised, kuna ettevõtte maksejõulisus ei ole garanteeritud, ent need on siiski võrdlemisi stabiilsed ning kuna intressimäär ei ole ka väga kõrge ja ulatub 9%-ni on see pigem pikaajaline ühtlane viis raha säästmiseks ja kogumiseks. Ka Financer.com võrdlustabelites on mitmeid hoiu-laenuühistuid.

 • Madala riskiga investeerimisfondid – võlakirjad on alati turvalisem valik kui aktsiatesse investeerimine, mistõttu tasub valida investeerimiseks mõne tugeva ettevõtte võlakirjad või valida hoopis likviidsusfondid, mida intressimäärade kõikumine eriliselt palju ei mõjuta.

  Keskmine risk

 • Vali mitmekülgsed aktsiafondid ja investeerimisfondid – kui fondi ulatus on lai, ei ole ohtu, et ühe tööstusharu nõrgenemisel kaotad raha märkimisväärselt palju. Oma varade paigutamine mitmekülgselt tagab igal juhul suurema turvalisuse kui raha nö ühte patta panemine, isegi kui tegemist on seni olnud stabiilse fondiga.

 • Fondifondid on samuti üsna turvalised – “fondifondid” kõlab küll väga naljakalt, kuid sisuliselt investeeritakse sinu fond teistesse fondidesse, teenides seeläbi tulu. Investeeritavad fondid võivad olla nii aktsiafondid, võlakirjafondid kui ka riskikapitalifondid. Kuna investeerimisportfelli on võrdlemisi keeruline jälgida ja valitud investeeringu tulusus ei ole garanteeritud, ei saa ka olla kindel, et tulu on täiesti sajaprotsendiliselt kindel.

  Kõrge risk

 • Kui sa pole tugeva investeerimiskogemusega, võid saada üsna kergelt kõrvetada valides valed aktsiad. Riski hajutamiseks vali pigem mitme erineva ettevõtte aktsiad, selle asemel, et kogu raha paigutada ühte ettevõttesse ja nii-öelda kõik oma munad ühte korvi pista.

 • Hajuta riski ka valides erinevad tööstusharud, nii ei teki ohtu, et konkreetse tööstusharu nõrgenemisel kaotad raha.

 • Kaubad ei ole tavaliselt parimad investeerimisallikad, kuna nende väärtus on liialt hüplik.

 • Kulda ja teistesse loodusvaradesse investeerimine on väga kiirete muutustega ning seetõttu on võimalus raha kaotada väga suur, eriti kui sul ei ole piisavalt suurt summat, et kaotuseid kontrolli all hoida.

Enim levinud hoiuseliigid

Kuigi hoiuseid on erinevaid, on kaks peamiselt levinud hoiuse liiki:

 • Tähtajaline hoius – tähtajalise hoiuse korral hoiustatakse kindlat summat kindlaks määratud ajaperioodi jooksul. Hoiustamisperioodi jooksul ei ole võimalik teha täiendavaid juurdemakseid ega summat välja võtta ilma lepingut lõpetamata. Perioodi jooksul kogunenud summa kantakse hoiuperioodi lõpus arvelduskontole ning soovi korral on võimalik perioodi ka pikendada.Tähtajalise hoiuse miinimumsumma on tavaliselt alates 100 eurost.

 • Kogumishoius – erinevalt tähtajalisest hoiusest saab kogumishoiusele teha täiendavaid juurdemakseid igal ajal ning seeläbi suurendada hoiusummat, samuti on võimalik raha välja võtta igal ajal. Kogumishoius võib olla nii täiesti tasuta sissemaksega kui ka sümboolse tasuga, olles seega soodsam ja pikaajalisem võimalus.

Investeerimishoius

Investeerimishoius on tähtajaline investeerimisriskiga hoius, mille puhul paigutatakse hoiustatud summa teatud alusvarasse – selleks võivad olla aktsiad, valuuta või isegi toorained.

Investeerimishoius on kõige riskantsem hoiuse liik, kuna intresside teenimine ei ole kindel ning see sõltub täielikult alusvara väärtuse liikumisest, seetõttu on võimalik teenida intresse üldse mitte või hoopistükkis teenida tunduvalt rohkem.

  Investeerimishoiuse miinused

 • Investeerimishoiuste korrral, mis on avatud hiljem kui 1.01.2011, tuleb tasuda teenitud tulult tulumaksu.

 • Täiendavaid sissemakseid ega väljamakseid pole võimalik teha – investeerimishoius on selle poolest sarnane tähtajalisele hoiusele.

 • Intresside teenimine ei ole garanteeritud  – tulu oleneb täielikult alusvara hinna muutusest.

 • Kuigi riskipreemiata hoiuse puhul ei saa raha kaotada, on võimalik, et hoiustad lõpuks igasuguse tuluta.

 • Lepingut ei ole tavaliselt võimalik ennetähtaegselt lõpetada ilma leppetrahvita. Seetõttu tuleks investeerimishoiust avades arvestada sellega, et hoiusel olev summa on nö “kinni” hoiuseperioodi jooksul.

Riskipreemiaga vs riskipreemiata investeerimishoius

Investeerimishoiuse avamisel on kaks varianti: riskipreemiaga või riskipreemiata investeerimishoius.

Riskipreemia on sisuliselt lisasumma, mille tasud lisaks investeeritavale põhisummale, selleks, et osalus alusvara hinna soodsas liikumises oleks suurem.

See tähendab, et kui alusvara hind liigub ülespoole, on riskipreemiaga investeerimishoiuse korral võimalik teenida rohkem intresse. Juhul, kui hind aga langeb ja intresse ei saa, pead arvestama sellega, et riskipreemia summat ei tagastata ning kaotad selle summa.

Riskipreemiata investeerimishoiuse põhisumma tasutakse täielikult olenemata alusvara olukorrast hoiuperioodi lõpus. Juhul, kui alusvara liikus sinu jaoks soodsas suunas, teenid siis ka intresse.

Riskipreemiat tasumata võid olla kindel, et pole mingit ohtu raha kaotada – isegi kui riskipreemia summa ei peaks osutuma väga suureks, hoidud nii igasugustest kaotustest.

Kas investeerimishoius on mõttetu?

Selle küsimuse ümber vaieldakse pidevalt. Paar aastat tagasi selgus Finantsinspektsiooni analüüsist, et positiivsete tulemustega oli vaid 39% investeerimishoiustest, pooled olid lihtsalt nullis ja ülejäänud negatiivsed. Keskmine tootlus jäi aga üksnes 0,49% juude, mis ei erine just eriti tavalistest pangahoiustest.

Kui keskmine tootlus ei ulatu ühe protsendinigi, kas siis on üldse mõtet hoiustada?

Jah ja ei. Pangahoiused on kurikuulsad oma madalate protsentide poolest, kuid see-eest ei ole ka tegelikult võimalik raha kaotada. Investeerimishoius on siiski võrdlemisi turvaline investeerimisviis. Kui sul ei ole varasemat investeerimiskogemust, ei ole tark mõte alustada iseseisvalt aktsia- või valuutaturul kauplemist – sel puhul on investeerimishoius hea valik.

Lisaks ei ole vaja karta raha kaotamist, kuna põhisumma saad tagasi nii või naa – kõige negatiivsem tulemus võib olla lihtsalt null-intressisummaga lõpetamine. Kui sul on vabu vahendeid ning soovid pisut riskeerida, siis on investeerimishoius hea keskmise riskiga võimalus, mis võimaldab hea õnne korral teenida intresse korralikult – eriti kui panustad riskipreemiaga investeerimishoiusesse.

Investeerimishoius ei pruugi sind teha miljonäriks, kuid parem varblane pihus kui tuvi katusel, kas pole nii?

Kes saab hoiuse avada?

Hoiuse saab avada iga 18-aastane isik, hoolimata sissetuleku suurusest – hoiuseid on võimalik avada täiesti tasuta ning neil ei ole ka igakuiseid hooldustasusid.

Seega on see hea stabiilne raha kasvatamise võimalus neile, kellel ei ole võimalik investeerida mujale, ent soovivad pisut raha säästa.

Hoiuse valimine on kahtlemata omamoodi keeruline ülesanne, seega loe kindlasti meie nõuandeid hoiuse valimise kohta ning tee enda jaoks mõistlikuim valik. Igal juhul ära lükka seda toimingut edasi, sest mida varem avad hoiuse, seda varem saad alustada raha säästmist!

Hoiu-laenuühistustes hoiustamine

Pangahoiuste intressid võivad kohati tunduda nii madalad, et ei olegi mingit soovi hoiustada. Kui soovid minna pisut riskantsemat teed, siis võid hoiustada mõnes Eesti hoiu-laenuühistus.

Hoiu-laenuühistute hoiused ei ole riiklikult tagatud, mis tähendab, et on väga reaalne võimalus kogu oma raha täielikult kaotada. See on asjaolu, mida ei tohi kunagi unustada! Kui liitud aga võrdlemisi pikaealise ja stabiilselt tegutsenud ühistuga, on see risk pisut väiksem.

Selleks, et hoiu-laenuühistus hoiustada, pead sa liituma ühistuga, tehes taotlemisavalduse ja tasudes liikmetasu. Nagu selle ettevõtteliigi nimigi viitab, on ühistu liikmena võimalik saada ka erinevaid laene, tihtipeale märksa soodsamatel tingimustel.

Ühistu toimib vastastikuse usalduse põhimõttel ja liikmed on nagu üks suur pere – see mõte juhib kõiki hoiu-laenuühistuid.

Eesti parimad hoiu-laenuühistud

Eestis on mitmeid hoiu-laenuühistuid – mõned neist on piirkondlikud, mõned üleriigilised. Siin on paar kõige säravamat näidet. Kui soovid lugeda lähemalt nende kohta või anda teada oma arvamusest, klõpsa nupukestele, et näha ettevõtte lehte.

Kui sul on aga nendega kokkupuuteid olnud, jäta kahtlemata ka endapoolne arvustus vastava ettevõtte lehele!

Valitud 1 876 korda
 • 3 erinevat kõrge intressiga hoiust
 • Mõeldud Põhja-Eesti inimestele
 • Võimalik saada laen kinnisvara ostmiseks
 • Lahendused ka äriklientidele
Valitud 98 korda
 • Ühistu kõigile eestlastele
 • Teenuseid nii eraisikutele kui ettevõtetele
 • Paindlikud hoiused ja laenud
 • Lihtne liituda ka interneti teel
Valitud 408 korda
 • Kinnisvaralaenud kuni 500 000 euroni
 • Kõrge hoiuintress
 • Mõeldud tallinlastele
 • Võimalik saada refinantseerimislaenu

Hoiuste maine on küll üsna halb kurikuulsalt madalate intresside tõttu, kuid isegi madal intress aitab võidelda inflatsiooniga.

Kui sa tahad pikas perspektiivis raha koguda, kindlustada endale ja oma perele parema ning turvalisema tuleviku ja sa otsid turvalist, lihtsat viisi, kuidas oma raskelt teenitud raha kasvama panna, siis hoiused – olgu need pangahoiused või hoiu-laenuühistu hoiused – on parim viis, kuidas just nimelt seda teha.

Kui kahtled selles, milline hoius on sinu jaoks parim, kasuta Financer.com hoiuste võrdlustabelit ning leia endale sobivaim valik, mis aitab sul sihikindlalt astuda parema tuleviku poole!

Financer.com Eesti toimetaja. Olles ise väikeinvestor ja ettevõtja, hoian ma majandusteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
Financer.com toetab ühiskonda.  Uuri lähemalt