Võrdle hoiuseid ja leia tulusaim hoiukonto

Hoiuse avamiseks ei ole kunagi liiga vara! Kui soovid avada hoiust, saad siit lehelt kasulikke nõuandeid hoiuse valimiseks ning saad võrrelda hoiuste intressimäärasid kõige kasulikuma hoiuse leidmiseks.

 • Võrdle Eesti parimaid hoiuseid TASUTA
 • Hoiusta kuni 100 000 eurot riskivabalt
 • Võrdle intresse ja leia parim
 • Kõik olulised hoiusteliigid kaetud

Parimad pakkumised

Leidsime 3 pakkumist 50 hulgast
Pank
Hoiukonto
Inressimäär
Periood
Tasuta raha
väljavõtmine
Riigi
garantii
Tulu
Arvustus
Hoiukonto: ERIAL Pikaajaline hoius 1a
Hoiuse intress: 12% (fikseeritud)
Hoiustamise aeg: 3 aastat
Tasuta raha väljakanne:
Riiklik tagatis:

Teenitav kasum: 2024.64 €
Hoiuse intress: 12% (fikseeritud)
Hoiukonto:
ERIAL Pikaajaline hoius 1a
Hoiuse intress:
12% (fikseeritud)
Hoiustamise aeg:
3 aastat
Tasuta raha väljakanne:
Riiklik tagatis:

Hoiukonto: ERIAL Kogumishoius 1a
Hoiuse intress: 11% (fikseeritud)
Hoiustamise aeg: 3 aastat
Tasuta raha väljakanne:
Riiklik tagatis:

Teenitav kasum: 1838.16 €
Hoiuse intress: 11% (fikseeritud)
Hoiukonto:
ERIAL Kogumishoius 1a
Hoiuse intress:
11% (fikseeritud)
Hoiustamise aeg:
3 aastat
Tasuta raha väljakanne:
Riiklik tagatis:

Hoiukonto: ERIAL Tähtajaline hoius 1a
Hoiuse intress: 10% (fikseeritud)
Hoiustamise aeg: 3 aastat
Tasuta raha väljakanne:
Riiklik tagatis:

Teenitav kasum: 1655 €
Hoiuse intress: 10% (fikseeritud)
Hoiukonto:
ERIAL Tähtajaline hoius 1a
Hoiuse intress:
10% (fikseeritud)
Hoiustamise aeg:
3 aastat
Tasuta raha väljakanne:
Riiklik tagatis:

Loading...

Arvutab sinu tulemusi.

Küsimused ja vastused Hoiused kohta

Mis on tähtajaline hoius?

Tähtajaline hoius on hoius, mille puhul on võimalik hoiustada teatud summa kindla ajaperioodi jooksul - see ajaperiood võib ulatuda nädalast mitme aastani. Tähtajalise hoiuse korral ei ole võimalik teha täiendavaid sissemakseid ning hoiuperioodi lõpus kantakse hoiustatud summa koos intressiga arvelduskontole.

Mis on kogumishoius?

Kogumishoiusele on võimalik teha juurdemakseid igal ajal vabalt valitud summas ning enamjaolt ei ole määratud minimaalset osamakse suurust, kuid võimalik on leppida kokku summa, mis debiteeritakse arvelduskontolt iga kuu. Mõnel puhul tehakse intressisumma väljamakse ka igakuiselt kokkulepitud kuupäeval.

Mis on reservhoius?

Reservhoius on kõige paindliku hoiuse liik, võimaldades raha hoiustada sissemaksete arvu, aja või suuruse piiranguta. Lisaks on võimalik raha alati oma arvelduskontole kanda. Kuigi hoiuse intressimäär ei ole väga suur ning võib olla 0.12% piires, on see stabiilne viis, kuidas panna raha tasapisi kasvama.

Mis on investeerimishoius?

Investeerimishoius on investeerimisriskiga hoius, mille korral ei ole intressi kogumine tagatud. Investeerimishoiusega seonduvad nii krediidirisk, tururisk kui ka likviidsusrisk, ent tänu riigipoolsele tagatisfondile on tagatud, et sa ei kaota oma hoiusummat.

Mis vahe on hoiu-laenuühistu ja panga hoiusel?

Kui panga hoius on madala intressiga, siis hoiu-laenuühistute hoiuseintressid on tunduvalt kõrgemad. Samas aga kaasneb nendega suurem risk, kuna hoiu-laenuühistu hoiused ei ole tagatud riikliku tagatisfondiga ning seetõttu ei ole raha kaitstud, kui ühistu peaks pankrotistuma. Hoiu-laenuühistus on võimalik hoius avada üksnes siis, kui oled ühistu liige ning kõikidelt hoiu-laenuühistu hoiuste intressisummadelt tuleb tasuda tulumaksu.

Kes saab avada hoiuse?

Hoiuse võib avada igaüks! Tavaliselt on ainsaks tingimuseks arvelduskonto olemasolu vastavas pangas. Mõne hoiuse puhul (nagu kogumishoius) ei ole isegi sissemakse suuruse piirangut, mis tähendab, et võimalik on hoiustada raha isegi siis, kui su sissetulek muidu ei ole suur. Lisaks on võimalik lapsevanemal avada lapsele hoius.

Kas hoius on kasulik?

Hoiuse intressid tunduvad madalad ning mõnel puhul ei pruugi hoiukonto teenida juurde rohkem kui paar eurot aastas. Sellest hoolimata aga on tegemist siiski paari euroga, mida sul muidu ei oleks olnud! Lisaks saad sa niiviisi eraldada iga kuu raha ja hoida seda igapäevasest rahast eraldi, mistõttu võib sul aastate jooksul koguneda märkimisväärne summa.

Kas hoiused on turvalised?

Raha hoiustamine on täiesti turvaline. Kõikide Eesti pankade hoiused on tagatud riikliku tagatisfondiga, mille kohaselt tagastatakse hoiustajale kogu hoiusumma ning seetõttu ei pea muretsema hoiuse turvalisuse pärast.

Hoiused – midagi igaühele

raha säästmineHoiuseid on mitut sorti – mõned neist on madalama intressiga ja tagavad stabiilse, pikaajalise säästmise, mõned on riskantsed ning ei pruugi tuua kasu kohe. Sobiv hoius on olemas kõigile.

Raha hoiustamine on üks hõlpsamaid säästmisviise, võimaldades samaaegselt stabiilselt raha kasvatada.

Kuigi kommertspankade intressimäärad ei pruugi tunduda suured, on taolised hoiused kõige turvalisemad raha kasvatamise viisid – hoiusel olev raha ei kao kuhugi, saad pidevalt raha juurde lisada, välja võtta või intressisummad oma kontole kanda.

Neile, kes soovivad midagi pisut riskantsemat, on olemas investeerimishoiused, mis küll ei taga sajaprotsendilise kindlusega intresside teenimist, kuid avavad võimaluse investeerimiseks ja seeläbi teenimiseks.

Kui sa soovid oma raha kasvama panna, siis on hoius sinu jaoks – see on turvaline, mõistlik ja kindel meetod nii säästmiseks kui investeerimiseks.

Kas hoiustamine on turvaline?

raha hoiustamineEesti pankades hoiustatav raha (seda nii hoiusel kui arvelduskontol) on turvaliselt kaitstud tänu Tagatisfondi seadusele, mis võeti vastu 20.02.2002.

Tagatisfondi tõttu tasutakse hoiustatud summa koos kogunenud intressidega kliendile 100% ulatuses kuni 100 000 euro väärtuses juhul, kui krediidiandja peaks pankrotistuma ja muutuma maksejõuetuks. Summa tagastatakse kliendile juba 7 päeva jooksul.

Kuigi äkiline maksejõuetus ei ole väga tõenäoline, on parem karta kui kahetseda ning seetõttu on Eesti pankades hoiustamine turvaline absoluutselt alati. Isegi, kui pank peaks pankrotistuma, ei pea sa oma raha pärast seega kartma.

Hetkel on Tagatisfondiga tagatud järgmised Eesti tegevusloa alusel tegutsevad pangad: 

Milliseid hoiuseid ei hüvitata Tagatisfondiga?

Kuigi 99.9% kordadest saab Tagatisfondiga tagatud raha tagasi, ei tähenda see päris jäägitut tagastamist. Siin on mõned hoiused, mis on välistatud:

 • Eesti või välisriigi krediidiandja, e-raha asutuse, makseasutuse, kindlustusandja, investeerimisfondi hoius;
 • Hoiused, mille omanikul on sissenõutavaid kohustusi krediidiasutuse ees. Kohustuse korral kasutatakse hoiuse summat esmalt kohustuste katmiseks.
 • Hoiused, mille puhul pole võimalik hoiuse omanikku selgeks teha.
 • Hoiused, mis on seotud rahapesuga.

Investeerimishoius – mõistlik?

Enamus pangad pakuvad ka investeerimishoiuseid, mis sisuliselt tähendavad seda, et pank investeerib hoiustatud summa teatud alusvarasse – olgu selleks kinnisvara, aktsiad, väärtpaberid.

Makstav intress seejuures sõltubki konkreetse alusvara väärtuse muutumisest ning seetõttu on võimalus teenida kõrgemat intressitulu.

Samas aga ei ole tulu kindel – juhul, kui hoiustamisperioodi jooksul peaks krediidiandja pankrotistuma, on küll hoiusesumma kaitstud kuni 100 000 euro väärtuses, kuid kuna intressi teenimine ei ole kindel, paned oma raha sedasi üsna pikaks ajaks kinni.

Hoiusevariante on aga palju ning kui sa ei soovi riskida, on targem valida stabiilne tähtajaline hoius või kogumishoius, mis teenib garanteeritult pidevalt intressi – kuigi see summa ei ole suur, saad olla kindel, et raha kasvab pidevalt.

Kuna erinevaid hoiuseid on palju tasuks enne neid võrrelda. Hetkel on meie võrdlustabelis 90 hoiust, nende seas nii tähtajalisi hoiuseid kui ka muud.

Kui riskantne on hoiustamine?

Nagu öeldakse: seni, kuni sa tegeled rahaga, on alati risk.

See võib olla mingil määral tõsi, ent on hoiukontosid, mis on tõepoolest täiesti turvalised ja võimaldavad koguda raha ilma hirmuta, et ühel heal päeval seda raha enam ei ole.

Kui hindad turvalisust ja stabiilsust, siis on sulle mitmeid erinevaid võimalusi; kui soovid aga riskeerida ja teenida potentsiaalselt rohkem, siis on variante, mis sobivad just sulle. Siinkohal tasub märkida, et hoiused on siiski tõenäoliselt kõige turvalisemad investeerimisvõimalused, kuigi neilgi on omad riskid.

0% risk

 • Kuigi see kõlab liiga hea, et tõsi olla, siis Eestis Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel tegutsevate pankade hoiukontod on turvatud riigi tagatisfondiga kuni 100 000 euro väärtuses. See tähendab, et juhul, kui krediidiasutus peaks muutuma järsku maksevõimetuks, hüvitatakse tagatisfondi kaudu hoiuse omanikule kogu hoiusumma koos kogunenud intressidega.
 • Teine põnev võimalus on riigi võlakirjadesse investeerimine, mis sisuliselt tähendab riigile raha laenamist. Kuigi selline investeering ei too märkimisväärset tulu, on riigi võlakirjadesse investeerimine tunduvalt turvalisem, kuna riigi täielikult maksejõuetuks muutumine on väga ebatõenäoline.
Nipp: Kui sa ei soovi Eesti võlakirjadesse investeerida, võid investeerida välismaisete fondihaldurite kaudu ka näiteks teiste riikide võlakirjadesse.

Madal risk

 • Hoiustamine erahoiustes nagu hoiu-laenuühistus – erahoiused ei ole tagatud riikliku tagatisfondiga ning seetõttu ei ole need täiesti turvalised, kuna ettevõtte maksejõulisus ei ole garanteeritud, ent need on siiski võrdlemisi stabiilsed ning kuna intressimäär ei ole ka väga kõrge ja ulatub 9%-ni on see pigem pikaajaline ühtlane viis raha säästmiseks ja kogumiseks. Ka Financer.com võrdlustabelites on mitmeid hoiu-laenuühistuid.
 • Madala riskiga investeerimisfondid – võlakirjad on alati turvalisem valik kui aktsiatesse investeerimine, mistõttu tasub valida investeerimiseks mõne tugeva ettevõtte võlakirjad või valida hoopis likviidsusfondid, mida intressimäärade kõikumine eriliselt palju ei mõjuta.
Huvitav teada: hoiu-laenuühistu ERIAL on Eesti esimene erahoiuste pakkuja, kes annab klientidele isikliku hoiuste garantii, seda piiramatu ulatusega. See tähendab, et igas suuruses hoiused on 100% tagatud.

Keskmine risk

 • Vali mitmekülgsed aktsiafondid ja investeerimisfondid – kui fondi ulatus on lai, ei ole ohtu, et ühe tööstusharu nõrgenemisel kaotad raha märkimisväärselt palju. Oma varade paigutamine mitmekülgselt tagab igal juhul suurema turvalisuse kui raha nö ühte patta panemine, isegi kui tegemist on seni olnud stabiilse fondiga.
 • Fondifondid on samuti üsna turvalised – “fondifondid” kõlab küll väga naljakalt, kuid sisuliselt investeeritakse sinu fond teistesse fondidesse, teenides seeläbi tulu. Investeeritavad fondid võivad olla nii aktsiafondid, võlakirjafondid kui ka riskikapitalifondid. Kuna investeerimisportfelli on võrdlemisi keeruline jälgida ja valitud investeeringu tulusus ei ole garanteeritud, ei saa ka olla kindel, et tulu on täiesti sajaprotsendiliselt kindel.

Kõrge risk

 • Kui sa pole tugeva investeerimiskogemusega, võid saada üsna kergelt kõrvetada valides valed aktsiad. Riski hajutamiseks vali pigem mitme erineva ettevõtte aktsiad, selle asemel, et kogu raha paigutada ühte ettevõttesse ja nii-öelda kõik oma munad ühte korvi pista.
 • Hajuta riski ka valides erinevad tööstusharud, nii ei teki ohtu, et konkreetse tööstusharu nõrgenemisel kaotad raha.
 • Kaubad ei ole tavaliselt parimad investeerimisallikad, kuna nende väärtus on liialt hüplik.
 • Kulda ja teistesse loodusvaradesse investeerimine on väga kiirete muutustega ning seetõttu on võimalus raha kaotada väga suur, eriti kui sul ei ole piisavalt suurt summat, et kaotuseid kontrolli all hoida.

Loe siit rohkem investeerimise kohta!

Enim levinud hoiuseliigid

Kuigi hoiuseid on erinevaid, on kaks peamiselt levinud hoiuse liiki:

 • Tähtajaline hoius – tähtajalise hoiuse korral hoiustatakse kindlat summat kindlaks määratud ajaperioodi jooksul. Hoiustamisperioodi jooksul ei ole võimalik teha täiendavaid juurdemakseid ega summat välja võtta ilma lepingut lõpetamata. Perioodi jooksul kogunenud summa kantakse hoiuperioodi lõpus arvelduskontole ning soovi korral on võimalik perioodi ka pikendada.Tähtajalise hoiuse miinimumsumma on tavaliselt alates 100 eurost.
 • Kogumishoius – erinevalt tähtajalisest hoiusest saab kogumishoiusele teha täiendavaid juurdemakseid igal ajal ning seeläbi suurendada hoiusummat, samuti on võimalik raha välja võtta igal ajal. Kogumishoius võib olla nii täiesti tasuta sissemaksega kui ka sümboolse tasuga, olles seega soodsam ja pikaajalisem võimalus.

Kes saab hoiuse avada?

Hoiuse saab avada iga 18-aastane isik, hoolimata sissetuleku suurusest – hoiuseid on võimalik avada täiesti tasuta ning neil ei ole ka igakuiseid hooldustasusid.

Seega on see hea stabiilne raha kasvatamise võimalus neile, kellel ei ole võimalik investeerida mujale, ent soovivad pisut raha säästa.

Hoiuse valimine on kahtlemata omamoodi keeruline ülesanne, seega loe kindlasti meie nõuandeid hoiuse valimise kohta ning tee enda jaoks mõistlikuim valik. Igal juhul ära lükka seda toimingut edasi, sest mida varem avad hoiuse, seda varem saad alustada raha säästmist!

Loe siit ka muid säästunippe!

Hoiu-laenuühistustes hoiustamine

Pangahoiuste intressid võivad kohati tunduda nii madalad, et ei olegi mingit soovi hoiustada. Kui soovid minna pisut riskantsemat teed, siis võid hoiustada mõnes Eesti hoiu-laenuühistus.

Hoiu-laenuühistute hoiused ei ole riiklikult tagatud, mis tähendab, et on väga reaalne võimalus kogu oma raha täielikult kaotada. See on asjaolu, mida ei tohi kunagi unustada! Kui liitud aga võrdlemisi pikaealise ja stabiilselt tegutsenud ühistuga, on see risk pisut väiksem.

Selleks, et hoiu-laenuühistus hoiustada, pead sa liituma ühistuga, tehes taotlemisavalduse ja tasudes liikmetasu. Nagu selle ettevõtteliigi nimigi viitab, on ühistu liikmena võimalik saada ka erinevaid laene, tihtipeale märksa soodsamatel tingimustel. Ühistu toimib vastastikuse usalduse põhimõttel ja liikmed on nagu üks suur pere – see mõte juhib kõiki hoiu-laenuühistuid.

Eesti parimad hoiu-laenuühistud

Eestis on mitmeid hoiu-laenuühistuid – mõned neist on piirkondlikud, mõned üleriigilised. Siin on paar kõige säravamat näidet. Kui soovid lugeda lähemalt nende kohta või anda teada oma arvamusest, klõpsa nupukestele, et näha ettevõtte lehte. Kui sul on aga nendega kokkupuuteid olnud, jäta kahtlemata ka endapoolne arvustus vastava ettevõtte lehele!

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu

Põhja-Eesti hoiu-laenuühistus on hoiuste intressimäärad üldiselt 5% läheduses, kuid lisaks on olemas ka pensionihoius, mille intress on lausa 6%. Ettevõte on silma jäänud mitmete laenutoodete poolest, nende hulgas erinevad kodulaenud nagu koduvahetuslaen. Nagu ühistu nimi viitab, on see hoiu-laenuühistu mõeldud Põhja-Eesti elanikele.

Vaata Põhja-Eesti HLÜ kohta lisainfot!

Tartu Hoiu-laenuühistu

See hoiu-laenuühistu lubab umbes 4% suurust netointressi, mis ei ole jällegi sugugi paha. Lisaks tavalisele tähtajalisele hoiusele on ettevõtte valikus ka kullahoius ja energiahoius, mis pakuvad pisut teistlaadi hoiustamisvõimalusi. Nagu nimi viitab, on tegemist Lõuna-Eestis tegutseva ühistuga.

Loe lisainfot Tartu HLÜ kohta!

Tallinna Hoiu-laenuühistu

Sarnaselt Põhja-Eesti hoiu-laenuühistule pakub ka Tallinna hoiu-laenuühistu umbes 6% suurust intressi. Kusjuures, ühistusse astumise tasu on seal vaid 10 eurot! Lisaks mõistlikule hoiuseintressile on Tallinna Hoiu-laenuühistu silma torganud soodsa hüpoteeklaenu poolest.

Loe lähemalt Tallinna HLÜ kohta!

Lisaks nendele mõnele säravale näitele on Eestis aga veel mitmeid hoiu-laenuühistuid. Ilma liialduseta saab öelda, et mõni taoline asutus on igas Eesti paigas, seega on võimalik igaühel alustada raha hoiustamisega isegi siis, kui pole soovi kokku puutuda kommertspankadega.

Hoiuste maine on küll üsna halb kurikuulsalt madalate intresside tõttu, kuid isegi madal intress aitab võidelda inflatsiooniga. Kui sa tahad pikas perspektiivis raha koguda, kindlustada endale ja oma perele parema ning turvalisema tuleviku ja sa otsid turvalist, lihtsat viisi, kuidas oma raskelt teenitud raha kasvama panna, siis hoiused – olgu need pangahoiused või hoiu-laenuühistu hoiused – on parim viis, kuidas just nimelt seda teha.

Kui kahtled selles, milline hoius on sinu jaoks parim, kasuta Financer.com hoiuste võrdlustabelit ning leia endale sobivaim valik, mis aitab sul sihikindlalt astuda parema tuleviku poole!

Autori kohta

Jälgi Financer.com tegemisi

Jälgi meid Facebookis

×

Palun hinda ettevõtet Hoiused

 • Hinda
 • Arvusta
 • Esita

Hinda

Kuidas sa hindad ettevõtte Hoiused teenuseid ja tooteid?

Tagasi

Arvusta

Milline oli teenindus? Kas tekkis probleeme? Kas ettevõte vastas su ootustele? Ära jäta midagi ütlemata - tahame kuulda nii head kui halba!

Esita

Üks samm veel ja arvustus saab esitatud

Logi sisse e-posti aadressiga
Loo uus konto
 Sinu arvustus on ootel. Palun vaata oma e-posti ja klõpsa kinnituslingil.