Tähtajaline hoius - mida see tähendab & on see sinu jaoks parim?

Oled otsinud võimalust, kuidas raha kasvama panna? Tähtajaline hoius võib olla üks tulusamaid hoiuseid. Loe siit, kuidas valida endale parim tähtajaline hoius ning mida üldse arvesse võtta, kui soovid tähtajalist hoiust avada.

Vaata kõiki hoiuseid siit

Tähtajaline hoius: miks ja milleks?

Tähtajaline hoius on hoius, mille korral paigutad sa teatud kindla rahasumma kindlaks ajaperioodiks hoiusele ning see kogub määratud aja jooksul intresse. Mida pikema perioodi hoiustad, seda kõrgem on ka sinu teenitav intress.

Tähtajalisel hoiusel on tavaliselt kehtestatud teatud miinimumsumma, millest vähem hoiustada ei ole võimalik, samuti on määratud ka miinimum- ja maksimumtähtajad, mida on soovi korral võimalik pikendada, näiteks pole enamasti võimalik tähtajalist hoiust avada enam kui 5 aastaks. Avades tähtajalise hoiuse pangas, on intress tagatud ning lisaks ei pea tasuma summalt tulumaksu, erinevalt erahoiustest.

Tähtajaline hoius on mõeldud eelkõige neile, kellel on pisut vaba raha ning kes soovivad seda stabiilselt ja turvaliselt investeerida kindlaks määratud aja jooksul. Kui soovid leida sobiva tähtajalise hoiuse, siis võrdle erinevaid variante Financer.com hoiuste võrdlustabelis.

Vaata kõiki hoiuseid siit!

Miks on tähtajaline hoius kasulik?

Hoiuseliike on palju, seega võib kõigi hulgast parima leidmine olla omajagu peavalu valmistav. Tähtajalistel hoiustel on teiste hoiuseliikide ees paar peamist eelist: selle intress on tihti kõrgem ning hoiuseperiood pole väga pikk, seega pole sinu raha kaua “kinni”. Siin on mõned peamised eelised, mida võid kaaluda:

PS: tagatisfondiga on kaitstud üksnes pankade hoiused – hoiu-laenuühistute hoiused tagatud pole. Seepärast pakutakse ka kõrgemat intressi: riskid on kõrgemad.

Tähtajalise hoiuse puudused

  • Hoiustamisperioodi jooksul ei ole võimalik teha täiendavaid juurdemakseid ega väljamakseid. Kui soovid hoiusel olevat raha kasutada, siis pead tavaliselt hoiulepingu ennetähtaegselt lõpetama ning kaotad intressid ehk tagasi saad üksnes selle summa, mille hoiustasid.
  • Hoiuse miinimumsumma on määratud ning sellest vähem hoiustada pole võimalik. Miinimumsumma algab tavaliselt 100-150 eurost, mis on tunduvalt rohkem, kui kogumishoiuse puhul.
  • Oht raha kaotada asutuse maksejõuetuks muutumise korral (va tagatisfondiga kaitstud hoiuste puhul).

Pangahoius vs hoiu-laenuühistu hoius

Tähtajalised hoiused on vaieldamatult kõige populaarsemad hoiused, olles esindatud nii pankades kui ka hoiu-laenuühistutes. Viimased on aga muutunud hoiustajate silmis paremaks valikuks, kuna pankade hoiused võivad olla naeruväärselt madalate intressidega, jäädes tihti 1-2% vahemikku.

Hoiu-laenuühistud pakuvad aga hoopis magusamaid intresse – enamikes HLÜ-des on intressid üle 5%, mis on märkimisväärne summa. Taolistes organisatsioonides suunatakse hoiuste raha erinevatesse investeeringutesse, sealhulgas HLÜ enda liikmete poolt võetud laenudesse.

Miks ei paku pangad nii kõrget intressi? Sest pangahoiused on turvalisemad. Nagu mainitud ülalpool, on pankade hoiused tagatud Tagatisfondiga kuni 100 000 euro ulatuses, mis tähendab, et teenitav tulu on garanteeritud igal juhul. Valik on sinu: sa võid valida kõrgema intressi ja suurema riski või madala riski ja madalama intressi.

Tähtajaline hoius on aga endiselt üks parimaid hoiuste liike tänu oma kiirele ja tulusale natuurile. Kui sa soovid paariks aastaks raha kasvama panna, tasub kaaluda tähtajalisi hoiuseid.

Autori kohta

Jälgi Financer.com tegemisi

Jälgi meid Facebookis