11 tips voor een succesvolle loonsverhoging

U bent niet tevreden met uw huidig salaris en wilt onderhandelen voor een loonsverhoging?
Lees onze tips en verhoog uw kansen op succes tot wel %50!

Een goede manier om uw financiën te verbeteren is door geld te besparen. U kunt dit doen door te bezuinigen op uw uitgaven en bewust om te gaan met uw budget. Lees zeker ook onze pagina met besparingstips. Er zijn ongetwijfeld een heleboel dingen waarop u geld kunt besparen.

Een tweede optie om uw financiële situatie op te krikken is door uw inkomsten te verhogen. U kunt ervoor kiezen om een extra baantje te nemen onder de radar en in het zwart betaald te worden, maar dit raden wij u af. Er zijn betere opties die bovendien legaal zijn en waar u dus niet het risico loopt om in de problemen te komen bij de overheid.

Wanneer u elke maand geld te kort komt, kan het een goed idee zijn om te proberen uw huidige salaris te verhogen. Er bestaat een grote kans dat u door middel van succesvolle salarisonderhandelingen een loonsverhoging kunt krijgen.

Indien u een poging wil ondernemen om te onderhandelen over uw salaris kunnen de tips in dit artikel gegarandeerd uw kansen op succes verhogen. Lees dus vooral verder en wij zullen laten zien hoe u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden en hoe u te werk moet gaan tijdens uw volgende salarisonderhandelingen.

Bereid uw vraag voor een loonsverhoging voor

Het is belangrijk dat u eerst heel goed nadenkt over welke waarde u heeft binnen het bedrijf voordat u om een loonsverhoging vraagt. Schrijf uw zwakke en sterke punten op. Denk na over hoe u het bedrijf beter maakt en waarom u een goede werkkracht bent. Neem ook voldoende tijd om uw zwakke punten te beschrijven. Een persoon die zich bewust is van de mindere puntjes in zijn of haar persoonlijkheid is veel meer te vertrouwen dan iemand die enkel de positieve aspecten benadrukt. Waarom? Omdat niemand enkel positieve punten heeft. Iemand die dat van in het begin toegeeft is daardoor veel oprechter dan iemand die de negatieve kantjes probeert te verbergen. Wees u bewust van zowel uw goede als slechte kanten, en ontwerp uw argument op basis van deze bevindingen.

Indien u deze tip ter harte neemt en even nadenkt alvorens u gaat aankloppen bij uw baas voor salarisonderhandelingen, bent u reeds halfweg!

Hieronder vindt u een aantal goede voorbeelden van vragen die u zichzelf kunt stellen voordat u een bezoek brengt aan uw leidinggevende.

Verantwoordelijkheid en salaris

Heb ik meer taken of een grotere verantwoordelijkheid dan mijn salaris vergoedt?

Draagt u meer verantwoordelijkheid en voltooit u meer taken dan nodig? Bent u een harde werker die meer doet dan verwacht wordt? Indien dit het geval is, kunt u op een bescheiden manier uw werk aanhalen tijdens het gesprek met uw baas. Let echter op dat u niet te zwaar benadrukt wat voor een harde werker u wel niet bent. Dat maakt een erg slechte indruk. Het zou bijna onopvallend moeten gebeuren. Acties klinken luider dan woorden. Werk dus extra hard, maar praat er niet teveel over. Zorg ervoor dat uw harde werk indirect wordt opgemerkt door collega’s en medewerkers. Wanneer het gerucht dat u goed werk levert uw baas bereikt via iemand anders zal het des te overtuigend zijn en zullen uw salarisonderhandelingen een stuk vlotter verlopen.

Uw baas zal zulk hard werk met veel plezier extra vergoeden!

CAO, werkplek en uw salaris

Snelle opfriscursus: De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) is een wettelijk vastgelegd document met regels waaraan uw werkgever verplicht moet voldoen. Gebeurt dit niet, dan zijn er consequenties. Zo is uw werkgever wettelijk verplicht uw salaris op tijd te betalen. Dit is voor wekelijkse uitbetalingen nooit later dan een maand na datum, en bij maandelijkse uitbetalingen nooit later dan een kwartaal. Wanneer uw werkgever zich niet houdt aan deze regeling, heeft u volgens de CAO recht op een salarisverhoging.

Hoe waardevol ben ik op de werkvloer?

Indien u uitmuntend werk levert is dit een goed argument voor een loonsverhoging. Let er echter op dat u alleen over uzelf praat, nooit over uw collega’s!

Vergelijk nooit uzelf met uw collega’s wanneer u onderhandelt over uw loon. Geef in plaats daarvan duidelijke, concrete voorbeelden van de resultaten die u heeft bereikt. Wanneer u goed werk levert, zullen deze resultaten voor zich spreken. U hoeft zelfs geen extra uitleg te geven.

Zorg ervoor dat u goede voorbeelden heeft en dat u deze stevig kan onderbouwen. Bereidt u voor en bedenk krachtige argumenten. Een goede tip is om op voorhand het gesprek te oefenen met uw partner, een familielid of vriend, en te kijken of zij uw argumenten overtuigend vinden.

Bespreek ook zeker de problemen die u ervaarde tijdens uw taken en hoe u deze problemen heeft aangepakt. Probleemoplossend denken is een waardevolle vaardigheid die bedrijfsleiders erg weten te appreciëren. Opnieuw geldt ook hier: wees zo bescheiden mogelijk. Schep niet op over de problemen die u wist op te lossen en ‘hoe zwaar het wel niet was’. Toon aan dat u initiatief neemt, met resultaat. Uw baas zal aangenaam verrast zijn.

Hart voor de zaak

Bedrijfsleiders houden ervan wanneer hun werknemers de zaak ter harte nemen. Gemotiveerde mensen zijn vaak zeldzaam. Dit is dus een mooie reden om wat extra vergoeding te krijgen. Het is belangrijk dat u oprecht gemotiveerd en gepassioneerd bent door het bedrijf. Deze motivatie zal zich weerspiegelen in het werk dat u levert. Kwalitatief werk zal zelden onopgemerkt bijven. Zeker wanneer uw collega’s voelen hoe gemotiveerd en gepassioneerd u te werk gaat. Belangrijk is wel dat u uw motivatie gebruikt om nuttig werk te verrichten dat resultaten oplevert. Niets zo vervelend als iemand die extra compensatie verwacht voor werk dat geen resultaten oplevert. Wanneer u een eerlijke werkgever heeft en u doet extra werk dat resultaten oplevert, zal dit zeker worden opgemerkt en worden beloond.

Salaris sterk verschillend?

Hoe kan het salaris binnen een bedrijf zo verschillen per persoon?

Als u ziet dat uw salaris veel lager is dan de meeste anderen collega’s op de werkvloer kan dit een sterk argument zijn voor een loonsverhoging.
Eens u heeft besloten welke argumenten u wilt gebruiken is het een goed idee om deze op te schrijven, samen met een concreet voorbeeld en een to-do lijst. Schrijf enkele ideeën en initiatieven op voor de toekomst, denk mee. Bedrijfsleiders houden van werknemers die initiatief nemen.

Waarop moet u focussen tijdens de salarisonderhandeling?

U heeft een lijstje opgesteld met uw sterke en zwakke punten, u heeft bewijs van uw geleverde werk met duidelijke en sprekende resultaten, u heeft aandacht besteedt aan uw voorkomen en u staat op een goed blaadje bij uw collega’s. Indien u aan al deze voorwaarden voldoet is het tijd om bij uw baas aan te kloppen en de onderhandelingen voor de loonsverhoging te starten.

Wat zijn dingen waar u op moet letten tijdens de onderhandelingen zelf?

– Geef concrete voorbeelden met duidelijke resultaten
– Wees beleefd
– Gebruik klare taal
– Hanteer een zelfverzekerde lichaamstaal
– Maak oogcontact
– Spreek luid en duidelijk
Vermijd bovendien zinnen als:
   “je weet hoe ambitieus ik ben”
   “je weet dat ik goed werk”
   “je weet dat ik goed ben.”
Laat in plaats daarvan uw resultaten voor zich spreken en uw baas zal versteld staan.

Wees niet te voorzichtig en bescheiden

Een gesprek met uw baas kan soms als heel stresserend worden ervaren. Uw manager bevindt zich namelijk in een positie van macht. Een verkeerde indruk kan blijvende gevolgen voor uw carrière hebben in de toekomst. Veel mensen hebben daardoor het gevoel dat ze zich moeten intomen tijdens eens gesprek met hun leidinggevende.

Dit is echter een verkeerde kijk op de zaak. Vaak is net het tegenovergestelde waar: managers weten een assertieve en recht-voor-de-raap attitude zeer te appreciëren. Wanneer u duidelijk en respectvol uw wensen en noden communiceert, zult u zien dat uw leidinggevende veel meer geneigd zal zijn akkoord te gaan met uw salarisonderhandelingen en bijgevolg uw loonsverhoging.

Managers zijn bijna altijd deels of volledig afhankelijk van het personeel en de medewerkers. Wanneer de werknemers niet gelukkig zijn en zich niet geapprecieerd voelen op de werkvloer zal dit automatisch een grote invloed hebben op het werk van de manager. Toon dus voldoende betrokkenheid met het bedrijf en de werkvloer tijdens uw salarisonderhandelingen.

Als laatste punt kan het in uw voordeel zijn om wat kwetsbaarheid te tonen. Dit verhoogt het vertrouwen, doordat u een meer oprechte uitstraling heeft. Dit vertrouwen verhoogt op zijn beurt de kans op een loonsverhoging.

Wees redelijk

Hoewel het zinvol kan zijn om te tonen dat u een taaie onderhandelaar bent, overdrijf niet. Ga voor uw doel, maar drijf het niet te ver. Er is niets vervelender dan iemand die koppig blijft doordrammen, wanneer het duidelijk is dat er geen akkoord zal worden gesloten.

Vermijd ten allen tijde agressie en dreiging van ontslag! Dit werkt enkel in uw nadeel en kan u zelfs uw baan kosten. Een betere houding is wanneer u uw manager laat blijken dat u meerdere opties heeft (u heeft bijvoorbeeld meerdere werkaanbiedingen gezocht en gekregen bij andere bedrijven). Op die manier kunt u zelfverzekerd vragen om een loonsverhoging, aangezien u meerdere kansen elders heeft. Indien u een goede werkkracht bent, zal uw baas veel meer geneigd zijn akkoord te gaan met uw salarisonderhandelingen wanneer hij of zij weet dat u meerdere opties heeft bij de concurrentie.

Vergelijk uzelf nooit met uw collega’s. Wanneer u met uw baas spreekt over een loonsverhoging, haal dan nooit uw collega’s aan in een negatieve context. U kan gerust een bescheiden compliment geven over uw medewerkers, maar slechte commentaar werkt bijna nooit in uw voordeel. Uw manager zal achterdochtig worden en uw collega’s zullen het niet appreciëren wanneer ze er achter komen dat u slechte dingen heeft gezegd over hen. Bovendien zegt u onrechtstreeks dat uw werkgever een domme keuze heeft gemaakt door u aan te nemen. Iemand die negatieve commentaar heeft op het bedrijf en andere werknemers is meestal geen goede invloed op de werkvloer. Ook toont het dat u geen goede groepsspeler bent en niet te vertrouwen valt (slecht praten over mensen is hier vaak een teken van); twee eigenschappen waar veel belang aan wordt gehecht door werkgevers.

Maak geen beloftes die u niet kunt waarmaken. Het is beter om u te concentreren op de resultaten die u reeds bereikt heeft, met duidelijke voorbeelden en uitleg, dan om te praten over wat u zult doen wanneer u een loonsverhoging heeft gekregen. Opnieuw: acties spreken luider dan woorden.

Soms kan het zinvol zijn om eventueel wat extra taken op te nemen voor een hoger salaris, indien uw werkgever hierom vraagt. Dit geeft een goede indruk een toont dat u hard wilt werken voor uw loonsverhoging. Let echter wel dat u goed nagaat of u de extra werklast kunt dragen! Wees er tevens alert voor dat u u niet laat uitbuiten. Geef duidelijk de grenzen van uw werkcapaciteit aan en onderhandel over een mogelijke overeenkomst. Uw salarisonderhandelingen zullen op die manier vlotter verlopen.

Wees de eerste met een salarisvoorstel!

Proactief zijn en een duidelijk salarisvoorstel formuleren is altijd de beste optie. Wacht niet tot uw werkgever  de eerste is om een voorstel doet waarmee u niet akkoord gaat. Dit maakt de salarisonderhandelingen een stuk moeilijker en zal resulteren in een lagere kans op een loonsverhoging.

Denk na over een redelijk bedrag en doe een voorstel. Dit laat uw manager toe een akkoord te formuleren dat ergens in het midden ligt en voor beide partijen een goede uitkomst biedt.

Wanneer u een loonsverhoging in gedachten heeft van bijvoorbeeld €100, doe dan een voorstel dat iets hoger ligt, bijvoorbeeld €130. Zo is er speelruimte en kunnen u en uw werkgever samen onderhandelen over het uiteindelijke bedrag.

Het is daarom belangrijk dat u goed uw waarde kent binnen het bedrijf. Even een voorbeeld ter illustratie:

Stel, u bent op een markt in Turkije en u wilt een Turks servies kopen. U heeft geen idee van de gangbare prijs en waarde van het servies. Laat ons zeggen dat de waarde gemiddeld €60 is (u weet dit niet) en u doet een voorstel van €20. Het is mogelijk dat de marktkramer ontzettend kwaad wordt, u voor gek verklaart en geen zaken met u wil doen omdat de prijs veel te laag is voor wat het servies waard is. Indien u een voorstel doet van €120 zal de marktkramer hoogstwaarschijnlijk extra proberen onderhandelen over de prijs tot u misschien €135 betaalt. Dat is meer dan het dubbele van de gangbare prijs!

Ziet u nu waarom het zo belangrijk is goed de waarde te kennen van uzelf binnen het bedrijf?

Ken dus uw waarde en vraag altijd om iets meer loonsverhoging dan u in gedachten heeft om tot een compromis te komen.

Klaag niet over uw huidige salaris! Probeer in plaats daarvan met sterke argumenten en resultaten aan te tonen waarom een loonsverhoging de eerlijke keuze is.

Gebruik alleen argumenten die met uw werk te maken hebben

Houd uw salarisonderhandeling werkgerelateerd. Wanneer u succesvolle salarisonderhandelingen wil doen met u werkgever, begin dan niet over uw huur die gestegen is, of uw hypotheek die duurder is geworden of uw partner die zonder werk is gevallen. Deze argumenten zijn ongeldig en zullen niet in het gewenste effect hebben op uw loonsverhoging.

Stel open vragen. Dit zijn vragen die een breed antwoord toelaten. Gesloten vragen zijn vragen die beantwoord worden met “ja” of “nee”.

Gesloten vraag: “U denkt niet dat ik ben uitgegroeid tot een van de betere verkopers in het afgelopen jaar?” Dan krijgt u waarschijnlijk een volmondig “nee”!

Open vraag: “Zoals u hebt gezien in mijn resultaten, heb ik meer omzet bereikt in het afgelopen jaar. Ik denk dat dit erg waardevol is geweest voor het bedrijf.  Zijn er opmerkingen die u heeft?”

Conclusie

Salarisonderhandelingen zijn vaak een gevoelig onderwerp. Wanneer u deze tips echter in achting neemt zult u merken dat uw werkgever veel meer geneigd zal zijn naar u te luisteren en een overeenkomst voor een loonsverhoging af te sluiten.

Bereidt u dus goed voor en oefen op voorhand uw gesprek met een bekend gezicht. Maak lijstjes met sterke en zwakke punten, verzamel uw resultaten en gedraag u steeds respectvol en professioneel. Uw werkgever zal aangenaam verrast zijn.

Als laatste opmerking willen wij u nog even meegeven:

Geef niet te snel op! Zelfs wanneer uw werkgever geneigd is om “nee” te zeggen. Probeer zo hard mogelijk te pushen (blijf respectvol!) en u zult zien dat u meestal de loonsverhoging krijgt die u wilt.

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook

Financer privacy intellingen

Met het gebruik van financer.com erkent u onze algemene voorwaarden en ons gegevensbeschermingsbeleid. Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van onze website te analyseren en onze services te verbeteren. Bepaalde cookies vereisen uw actieve toestemming om deze gegevens te mogen verzamelen. U kunt zich op elk moment informeren over de door derden gebruikte diensten en uw instemming intrekken in onze Cookie-instellingen.

Facebook Marketing

SEO Solutions Ltd. (wij) als aanbieder van de website financer.com gebruikt de Facebook-Pixel om onze inhoud en diensten aan onze bezoekers op Facebook te promoten en om de resultaten van deze marketingactiviteiten bij te houden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd voor ons en dienen alleen voor statistische doeleinden. Facebook kan de verzamelde gegevens van de Facebook Pixel verbinden met uw Facebook-profiel (naam, e-mail, enz.) En dit gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden. U kunt de gegevens die Facebook verzamelt over uw privacy-instellingen bekijken en beheren op Facebook.