Zakelijke Lening Aanvragen

Vergelijk zakelijke leningen en lees over alternatieve methoden voor bedrijfsfinanciering.

Kies Uw Kredietverstrekker

Type Krediet
 • € 3.000,- tot € 250.000,-
 • 3 tot 6 maanden looptijd
 • Vaak binnen 24 uur al een antwoord!
 • Makkelijk afbetalen via PIN-apparaat of dagelijkse incasso’s
 • Rente vanaf 3,79% per jaar
 • Looptijden van 6 maanden tot 5 jaar
 • Zowel investeren als geld lenen, onafhankelijk van banken.
 • Kredieten tussen € 5.000 en € 250.000
 • Rente vanaf 2,7 - 8,5% per jaar
 • Leen tot € 250.000, of tot € 1 miljoen voor bv’s
 • Ontvang binnen 15 minuten een aanbod op maat
 • Boetevrij tussentijds aflossen
 • Flexibel Zakelijk Krediet via Factoring
 • 100% van uw factuur direct uitbetaald
 • Snel online geregeld; Geld binnen 24 uur
 • Zonder bedrijfsplan of jaarcijfers
 • Persoonlijk advies op locatie
 • Zakelijk krediet van € 2.000,- tot € 50.000,-
 • Voorschot binnen 2 dagen beschikbaar
 • Rente beweegt mee met de omzet
 • Duidelijk en transparant prijsbeleid
 • Betrouwbaar lenen van €3.000,- tot € 50.000,-
 • Looptijd van 1 tot 12 maanden
 • Kredietbeslissing nog dezelfde dag!
 • Ondernemerskrediet op maat
 • Krediet vanaf € 5000,-
 • Ontvang binnen 48 uur een voorstel
 • Voor ondernemers, ZZP's en bedrijven met personeel
 • Binnen enkele minuten een antwoord op uw zakelijke lening aanvraag
 • Leen van €2.000,- tot €100.000,-
 • 6 tot 18 maanden looptijd
 • Gemiddeld 2,9% rentekosten van het leenbedrag per maand
 • Snel en Flexibel Zakelijk Krediet
 • Automatische afbetaling op basis van uw omzet
 • Zakelijk lenen van € 3.000,- tot € 250.000,-
 • Kredietbeslissing binnen 48 uur

Eenvoudig en snel zakelijk geld lenen

Bent u startend ondernemer? Wilt u een zakelijke lening met een lage rente voor de financiering van uw volgende project?

Financer.com helpt u als consument bij het vinden van een zakelijk krediet dat aan uw wensen voldoet. U kunt binnen enkele minuten in een duidelijk overzicht alle aanbieders van zakelijke leningen vergelijken en online offerte aanvragen, zodat u snel en eenvoudig een bedrijfskrediet kunt afsluiten.

Banken richten zich tegenwoordig minder op het midden- en kleinbedrijf. Als ondernemer bent u dus vaak genoodzaakt op zoek te gaan naar alternatieve manieren voor financiering.

Bent u op zoek naar een oplossing om uw openstaande facturen te verkopen en uw cashflow te verhogen? Met factoring kan u meteen aan de slag.

Verkoop uw openstaande facturen met factoring

Verkoop uw uitstaande facturen voor meer cashflow. Ontvang uw geld binnen 24u.

Zakelijk krediet zonder jaarcijfers

De meeste aanbieders van bedrijfskrediet eisen dat u uw jaarcijfers en bedrijfsresultaten voorlegt. Er zijn echter ook opties om een zakelijke lening zonder jaarcijfers en/of ondernemingsplan aan te vragen. Bij Atlantis Financiers bijvoorbeeld, wordt er verder gekeken dan enkel de cijfers die u kan aantonen op papier. Er wordt gekeken naar u als ondernemer, wat de positieve punten zijn binnen uw bedrijf en wat het investeringsdoel is.

Voor veel leningen geldt bovendien de voorwaarde dat u minimaal een bepaalde periode van 1 of 2 jaar ‘in bedrijf’ bent. Dat laatste kunt u ook zonder financiële cijfers aantonen, namelijk met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Met een zakelijke lening financiert u via eenvoudige en duidelijke afspraken: u leent het gewenste bedrag en betaalt dit gedurende de looptijd van de lening in stukken terug, plus een vast bedrag aan rente. Sommige kredietvertrekkers bieden de mogelijkheid tot gratis extra aflossen.

Een belangrijk gegeven bij zakelijk lenen is het hebben van een ijzersterk plan. De rente en kosten worden hierdoor sterk beinvloed. Een doordacht ondernemingsplan, tezamen met een financieel plan (minimum 3 jaar), verhoogt de kans dat u in aanmerking komt en voordelige financiering kunt krijgen.

Wel is het erg belangrijk dat u als particulier, ZZP of eigenaar van een bedrijf steeds goed nagaat of het haalbaar is om te lenen en of u effectief een lening nodig heeft. Hoeveel geld heeft u nodig? Kunt u besparingen doen? Soms zijn er andere oplossingen die een krediet aanvraag onnodig maken. Op die manier kunt u geld en tijd besparen. Een realistische en kritische blik op de zaak is altijd een verstandige keuze.

Zakelijke lening zonder bkr toetsing

Wanneer u zelfstandig als particulier een consumptief krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet, etc)  wilt afsluiten, dan volgt vrijwel altijd een controle door het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel.

Bij zakelijke leningen is een BKR toetsing in veel gevallen niet aan de orde. Het gaat immers om een bedrijfskrediet en deze staan niet specifiek bij het BKR genoteerd. Enkel bij een eenmanszaak is uw privé BKR ook van belang. Het is dus mogelijk om zakelijk geld te lenen zonder BKR.

Onderaan deze pagina kunt u extra informatie vinden over de verschillende mogelijkheden voor een zakelijke lening zonder BKR toetsing.

Voor wie een zakelijke lening?

Zakelijke kredieten zijn ontworpen voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen die staan ingeschreven in Nederland en een van de volgende rechtsvormen hebben:

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma (vof)
 • Maatschap
 • Commanditaire Vennootschap of Besloten Vennootschap (bv)

Hier valt dus ook de ZZP’er onder, die vaak beschikt over een eenmanszaak.

Het bedrijf moet uiteraard ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en wanneer u een lening wilt aanvragen om uit te breiden (meer dan € 5000), zult u de laatste twee boekjaren moeten kunnen laten zien. In sommige gevallen zijn de laatste 12 maanden voldoende.

Voordat u een zakelijke lening afsluit als bedrijf of als ZZP is het cruciaal dat u zich de volgende vragen stelt:

 • Is dit een goede locatie voor het bedrijf? Hier komt market research goed van pas. Onderschat deze factor niet!
 • Is deze lening een oplossing voor een korte termijn probleem, of eerder een lange termijn investering?
 • Welke kosten kan het bedrijf dragen om af te lossen op lange termijn?
 • Bij onvoorziene situaties, kan het bedrijf blijven aflossen?

Rente zakelijke lening

De zakelijke lening rente is afhankelijk van welke kredietverstrekker u kiest en wat voort soort krediet u aanvraagt. Bij Swishfund bijvoorbeeld kunt u snel zakelijk krediet aanvragen vanaf 1,07% rente.

Hoe kunt u het best een bedrijfskrediet aanvragen?

Een lening aanvraag indienen begint met een stevige voorbereiding. Zorg ervoor dat uw administratie perfect in orde is.
De aanpak van de aanvraag verschilt vervolgens per bank/kredietverstrekker en is ook afhankelijk van uw relatie met de financierder. Vertrouwen is uiterst belangrijk. Een persoonlijke gesprek op kantoor of via de telefoon is zeker aan te raden.

Indien u zakelijke rekeningen heeft of reeds langer klant bent bij uw bank, dan verloopt het aanvraagproces vaak sneller. Het is dus in uw voordeel wanneer u regelmatig leningen wenst aan te gaan zeer goed op voorhand de kredietverstrekkers te vergelijken, zodat u later kunt genieten van een snellere procedure.

De kredietverstrekker wil weten:

 • met wie gaan zij in zee
 • waarvoor de lening zal dienen
 • hoe het geleende geld terugverdiend en terugbetaald zal worden

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Als ondernemer heeft u sinds 1 juli 2018 ook recht op duidelijke informatie van de bank. De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering stelt minimumnormen voor banken bij de dienstverlening aan kleinzakelijke klanten. In de Gedragscode – ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) – staat wat ondernemers van hun bank mogen verwachten tijdens de belangrijke momenten van het financieringsproces. Tevens heeft u de mogelijkheid klacht in te dienen bij het geschillenloket van Kifid.

Zakelijke lening berekenen (Rekenvoorbeeld)

Om u een beter inzicht te geven in de kosten van een zakelijk krediet vindt u hieronder een rekenvoorbeeld. Zo kunt u berekenen hoeveel uw zakelijke lening kost. Stel u heeft als zzp voor uw bedrijf geld nodig voor de financiering van computers, internet en de nodige infrastructuur. Laten we aannemen dat het gaat om een bedrag van 15.000 euro, waarvoor u een bedrijfslening wilt afsluiten. De prijs wordt dan berekend als volgt:

 • Allereerst moet u rekening houden met de afsluitprovisie. Deze bedraagt meestal tussen de 2 en 3 procent van het leenbedrag. In ons voorbeeld gaan we uit van 2%. De kosten bedragen dan € 300,-
 • De volgende stap is de rente. In dit rekenvoorbeeld bedraagt deze 4,1% op jaarbasis en de lening heeft een looptijd van 5 jaar. U betaalt dus € 15.000,- x 0,041 = € 615,- rentekosten per jaar. De totale rentekost over de volledige looptijd van de bedrijfslening bedraagt € 3.075,-. Per maand komt dit neer op 615 / 12 = € 51,25.
 • Als u beslist een deel van het geleende bedrag niet meteen op te nemen, betaalt u hiervoor een rentevast premie. Deze ligt meestal wel lager dan de rente die over het opgenomen bedrag wordt betaald. In ons voorbeeld is de premie 3%. Stel dat u beslist de helft van de lening niet meteen op te nemen en het openstaande bedrag pas 2 maanden later te gebruiken. De rente bedraagt dan (7500 x 0,03) x 2/12 = € 37,50. Houd hier dus rekening mee wanneer u een geleend bedrag niet direct volledig opneemt.
 • Redelijk wat verstrekkers van zakelijk krediet bieden te mogelijkheid tot vervroegd aflossen van het openstaand saldo. Houd er echter wel rekening mee dat u hiervoor soms een boete moet betalen. Deze boete ligt vaak tussen de 100 en 200 euro. Dit verandert overigens niets aan uw renteverplichting. Het kan dus interessant zijn na te gaan of de kredietverstrekker een boete in rekening brengt voor vervroegd aflossen.
 • In sommige gevallen kan het nodig zijn een contractaanpassing te doen (bijvoorbeeld wanneer uw onderneming bovenmaats presteert en u een wijziging van de totale looptijd wenst overeen te komen). Ga in dat geval goed na of hier extra kosten aan verbonden zijn.
 • Oversluiten van een lopende verplichting is natuurlijk ook mogelijk. Heeft u bijvoorbeeld een lening lopen tegen een te hoog tarief, dan kunt u bij de meeste aanbieders uw lening eenvoudig oversluiten.  Kosten hiervoor kunnen oplopen tot € 100,-.
 • Zorg er voor dat u de lening steeds tijdig aflost. In dit voorbeeld gaat het om een termijn van 5 jaar (60 maanden). Doet u dit niet, dan worden er extra kosten in rekening gebracht.
 • Het aflossen van de bedrijfslening moet binnen de maximale termijn gebeuren. In dit voorbeeld is dat 5 jaar oftewel 60 maanden. Rekening houdend met de afsluitprovisie en de rentevergoeding komt dit neer op een maandelijkse aflossing van (300 + 3075)/60 = 56,25 euro.

Zakelijk krediet zonder BKR toetsing

Staat u negatief geregistreerd bij het BKR, dan kunt u alsnog zakelijk geld lenen zonder BKR toetsing.

Atlantis FinanciersFunding CircleOPR Bedrijfskrediet
BKR ToetsingNeeNeeNee
Soort FinancieringZakelijk KredietCrowdfundingBedrijfskrediet
Aanvragen

Aanvragen

Aanvragen

Aanvragen

Een populaire alternatieve optie is geld lenen van particulieren. Dit kunnen investeringsmaatschappijen of individuele personen (Business Angels) zijn die potentieel zien in uw ondernemingsplan. Een gangbare benaming voor dergelijke financiering is ‘crowdfunding’.

Er zijn verschillende manieren om extra financiële steun via zakelijk lenen te verkrijgen, zonder dat daar een BKR controle aan te pas komt. Uiteraard wordt er dan op andere manieren bekeken of uw kredietwaardigheid en die van uw onderneming voldoende hoog is om de lening tijdelijk en volledig af te kunnen betalen.

Zakelijke financiering via de overheid

Er zijn twee manieren om een lening te verkrijgen via de overheid zonder BKR toetsing:

 • Microkrediet: dit is een zakelijke lening voor kleine zelfstandigen van € 30.000,- tot € 50.000,-. Er wordt bij een aanvraag geen BKR toetsing gedaan.
 • Starterskrediet via het UWV: als u werkzoekende bent en voornemens heeft om een bedrijf te starten, dan kunt u beroep doen op deze overheidsuitkering om in uw kapitaalbehoefte te voorzien. Het maximaal te lenen bedrag is 50.000 euro en heeft een vaste rente. Ook hier doet de overheid geen BKR toetsing.

Bedrijfslening via investeerders

Er zijn twee manieren om financiering te krijgen via particulieren zonder BKR controle:

 • Private investeerders (Business Angels): Dit zijn vaak succesvolle ondernemers die hun vermogen beschikbaar stellen aan startups in ruil voor aandelen in de onderneming, al hoeft dit niet altijd zo te zijn. De investeerders hebben meestal zelf reeds een zeer succesvolle carrière achter de rug. Hierdoor beschikken zij over waardevolle ervaring en kunnen zij u als startend ondernemer bijstaan met doordacht en deskundig advies. Dit kan een groot pluspunt zijn.
 • Crowdfunding: bij deze vorm van zakelijke financiering (ook wel ‘financieren via het publiek’ genoemd) registreert u uw ondernemingsplan op een crowdfunding platform, waarna particulieren individueel kleine bedragen uitlenen die samen goed zijn voor de totale benodigde financiering. Funding Circle is het meest bekende platform voor dergelijke vorm van financiering.

Zakelijke Lening aanvragen bij Funding Circle

 • Rente vanaf 3,79% per jaar
 • Looptijden van 6 maanden tot 5 jaar
 • Zowel investeren als geld lenen, onafhankelijk van banken.
 • Kredieten tussen € 5.000 en € 250.000

Alternatieve Financieringsmogelijkheden

Wilt u liever geen reguliere zakelijke lening afsluiten? Dan zijn er gelukkig een heleboel alternatieven voorhanden. Hieronder enkele opties:

 • Microfinanciering
 • Financiering via Kredietunie
 • Crowdfunding
 • Beursgang (MKB-aandelen)

Indien u meer info wenst, lees dan ons artikel 7 Alternatieve Financieringsmogelijkheden voor uw Onderneming.

Aanbieders van zakelijke leningen vergelijken

Bij Financer.com kunt u snel aanbieders van zakelijke leningen vergelijken. Vergelijk eenvoudig zakelijke lening rente. Vraag online een vrijblijvende offerte aan en kom binnen enkele minuten te weten of u in aanmerking komt voor bedrijfsfinanciering.

LET OP: Geld lenen als zelfstandige kan bepaalde risico’s met zich meebrengen. Indien u de zakelijke lening niet kunt aflossen, wordt er meestal beroep gedaan op uw privé vermogen en bezittingen om de kosten te dekken. Als uw lening werd goedgekeurd zonder BKR toetsing en u kunt uw aflossingsverplichtingen niet nakomen, dan kan dit serieuze gevolgen hebben zoals gedwongen verkoop van uw woning of andere roerende en onroerende goederen. Denk dus steeds goed na alvorens u een overeenkomst voor een lening voor uw bedrijf afsluit.

Krediet verstrekkers van het jaar

Wij willen graag de beste krediet verstrekkers benadrukken. Dit zijn de meest betrouwbare en best beoordeelde leen bedrijven gebaseerd op de ervaringen van klanten.

Vergelijk alle bedrijven

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook

Financer privacy intellingen

Met het gebruik van financer.com erkent u onze algemene voorwaarden en ons gegevensbeschermingsbeleid. Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van onze website te analyseren en onze services te verbeteren. Bepaalde cookies vereisen uw actieve toestemming om deze gegevens te mogen verzamelen. U kunt zich op elk moment informeren over de door derden gebruikte diensten en uw instemming intrekken in onze Cookie-instellingen.

Facebook Marketing

SEO Solutions Ltd. (wij) als aanbieder van de website financer.com gebruikt de Facebook-Pixel om onze inhoud en diensten aan onze bezoekers op Facebook te promoten en om de resultaten van deze marketingactiviteiten bij te houden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd voor ons en dienen alleen voor statistische doeleinden. Facebook kan de verzamelde gegevens van de Facebook Pixel verbinden met uw Facebook-profiel (naam, e-mail, enz.) En dit gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden. U kunt de gegevens die Facebook verzamelt over uw privacy-instellingen bekijken en beheren op Facebook.

Vind u het moeilijk om de juiste kredietverstrekker te kiezen?

Ferratum is een van de meest populaire kredietverstrekkers!
 • Krediet van 100,- EUR tot 1500,- EUR
 • Looptijd van 15 - 62 dagen
 • Geld lenen zonder BKR
 • Snel eenvoudig online aanvraag indienen
 • Vriendelijke klantenservice
Minilening bij Ferratum aanvragen