BKR uitgelegd

Wat is BKR nou eigenlijk?

U hoort en leest het overal, het klinkt als iets engs, iets negatiefs. Maar is dat wel zo?BKR

Bijna elk persoon leent wel eens wat geld, of koopt iets op afbetaling. Denk aan een auto, of wanneer u bijvoorbeeld uw keuken wilt verbouwen. En natuurlijk de roodstand van uw bank valt ook onder een soort “krediet”.

Elke keer wanneer een particulier dit doet, moet de krediet verstrekker dit vermelden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, dit zijn ze wettelijk verplicht.

Hierdoor kunnen dezelfde krediet verstrekkers ook een aanvraag voor een nieuw krediet beoordelen bij het BKR, door te kijken wat de geschiedenis is van de aanvrager. Hierop baseren zij dan ook vaak de uitkomst voor de aangevraagde lening.

Waarom nou toch die BKR?

Naast de kredietverstrekkers, zullen ook de banken een controle doen bij het BKR. Merendeels ook omdat zij willen weten of u misschien nog ergens anders geld heeft geleend en of u betalingsproblemen had of nog steeds heeft. De meeste mensen die een lening gaan aanvragen bij een bank zijn vaak niet bewust van het feit dat zij daar ook instemming hebben, om zo’n BKR-toetsing daadwerkelijk te laten plaatsvinden.

Mocht u bijvoorbeeld informatie gaan inwinnen over een bepaalde lening en de bank wilt gelijk een controle doen op uw financiële geschiedenis, dan kunt u gerust ‘ nee’ zeggen. Deze BKR-controle mag de geldvertrekker alleen doen, als u daadwerkelijk de lening afneemt.

Is het BKR alleen negatief?

Het BKR wordt vaak als iets negatiefs, iets engs beschouwd, maar die benaming valt niet altijd op zijn juiste plaats. Het is zo, dat het ook een bescherming is voor uw financiële situatie. Mocht u nou een BKR toetsing krijgen, en u kunt het zelf zelfs ook aanvragen, dan krijgt u een overzicht van alle leningen die u heeft gehad of nog heeft.

Hierdoor zult u alleen een goed beeld krijgen van uw eigen financiële situatie met als gevolg, financiële problemen en hoge torende schuld situaties voorkomen met zo’n overzicht. Samengevat, het zal u beschermen tegen te veel geld lenen.

Want net zoals iedereen wilt u toch ook een onbezorgd financieel leven, maar wel als het mogelijk is uw droomhuis kunnen financieren en of de auto die u al 20 jaar heeft en die aan vervanging toe is, een nieuwe kunnen kopen. Door middel van een lening. En als u te veel leningen en schulden heeft, zal geen enkele bank of kredietverstrekker u een lening geven. Het BKR helpt u daarom op deze manier.

Wanneer een negatieve BKR codering?

Een negatieve BKR codering krijgt u, als u 3 maanden achter loopt met betaling. Het is wel zo, dat de geldverstrekker natuurlijk eerst contact opneemt met u. En er voor probeert te zorgen om er beiden uit te komen d.m.v. vast afspraken. Mocht u toch nog steeds betalen zal de geldverstrekker dit melden aan het BKR. Zij zullen dan een melding plaatsen bij financiering dat u niet betaald heeft. Wat ook een codering wordt genoemd. Een negatieve ‘codering’ en voor vele banken en kredietverstrekkers een reden om uw aanvraag voor een lening niet in behandeling te nemen.

De verschillende BKR coderingen:

(Bron: BKR.nl)

Achterstandsmelding (A-code)U krijgt een A-code, als u enkele maanden achterloopt met de terugbetaling van uw lening. Uw kredietverstrekker meldt deze achterstand bij Stichting BKR. Het verschilt per kredietsoort na hoeveel tijd deze achterstand wordt gemeld.
Herstelmelding (H-code)De H staat voor Herstel. Deze code wordt gemeld als u weer bij bent met uw betalingen. Zo wordt geregistreerd dat er op uw lopende lening geen betalingsachterstand meer is. Het kan voorkomen dat uw lening – gelijk na het betalen van uw achterstand – wordt beëindigd. In dat geval wordt er geen herstelmelding geregistreerd, maar alleen een einddatum van de lening.
Code 1Dit betekent dat er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat uw betalingsachterstand is ontstaan.
Code 2Een code 2 geeft aan dat de kredietverstrekker het bedrag dat u nog moet betalen (de restantvordering) in één keer opeist. Dit betekent dat de kredietverstrekker van u verwacht dat u het hele openstaande bedrag in één keer terugbetaalt. In veel gevallen draagt de kredietverstrekker de vordering over aan een incassobureau.
Code 3

Een code 3 kan twee betekenissen hebben namelijk afboeking of kwijtschelding.

Afboeking: bij een afboeking besluit de kredietverstrekker om het dossier voorlopig te laten rusten. Binnen een termijn van 5 jaar moet de kredietverstrekker u wel aanschrijven anders gaat de verjaring in. Zij melden dan een code 3 ZONDER einddatum.

Kwijtschelding: Bij een kwijtschelding wordt afgesproken dat er een bepaald bedrag voldaan moet worden en een bedrag wordt kwijtgescholden. De kredietverstrekker meldt dan een code 3 MET einddatum. Er zijn dan geen financiële verplichtingen meer op dit krediet.

Code 4De kredietverstrekker heeft geen contact met u kunnen leggen. U was of bent gedurende een langere tijd onbereikbaar (geweest).
Code 5Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek. Deze code is van tijdelijke aard. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd.

Ook al heeft u nog niks opgenomen van uw klantenpas of gebruik gemaakt van uw credit van uw bankrekening, alles wordt dan al geregistreerd bij het BKR, en dan als een lening geregistreerd. Ongeacht als u netjes altijd alles heeft afbetaald. Nogmaals, dit wordt als ‘positieve registratie’ gezien bij het BKR.

Dan is er een financier vorm welke pas wordt gemeld bij een achterstand: de hypotheek. Bij meer dan 120 dagen, krijgt u een negatieve registratie. Voor al deze vormen geld hetzelfde, betaal op tijd,  en u zorgt ervoor dat de registratie positief blijft.

Om u meer informatie te geven wat het BKR allemaal registreert, mocht u een lening hebben, hebben wij een lijst gemaakt met alles wat zij bijhouden van u:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw geboortedatum
 • Uw soort lening
 • Uw hoogte van de lening
 • Uw eerste en laatste maand van de aflossing

 

Ik heb een negatieve BKR codering, wat nu?

Zo’n negatieve BKR codering blijft helaas 5 jaar staan. Ongeacht u alles heeft afbetaald en of u na de codering alles in 1 keer heeft afbetaald. Pas als deze periode afgelopen is, dan verdwijnen al deze gegevens uit het systeem van het BKR.

Weet wel dat u ten alle tijden tegen een vergoeding deze gegevens ook kunt inzien. Een hele goede reden zou kunnen zijn dat u het niet mee eens bent met deze negatieve BKR codering. U kunt dan tegen betaling en met uw pasport uw gegevens inzien. En het is ook zo dat u bij de geldverstrekker waar u destijds een lening had afgenomen terecht kan en zodoende de gegevens kunt wijzigen.

Wat zal er niet geregistreerd worden bij het BKR?

Er zijn heel at soorten leningen, net zoals er heel wat soorten schulden zijn. Maar welke schulden registreren zij van het BKR niet. Wij dachten ook voor u, handig om te weten:

 • Uw studieschuld
 • Uw huurachterstand
 • Uw betalingsachterstand bij de energie leveranciers
 • Uw Hypotheek
 • Uw schuld bij verschille telefoon providers met abonnement
 • Uw leningen bij familie

Tot slot, 9 miljoen Nederlanders hebben wel een BKR registratie lopen, wat eigenlijk heel’ normaal’ is. En zoals u nu weet niet per definitie als een ‘ negatief’ BKR staat geregistreert. Zolang u uw inkomsten en uitgaven goed blijft bijhouden en mocht het zo zijn dat u voor een reden uw uitgaven moet vergroten om bijvoorbeeld een een aanbouw van uw huis te kunnen realiseren, wees dan bewust van het optijdig terug betalen. Zo voorkomt een een negatieve codering bij het BKR maar ook zal u een gezond en onbezorgd financieel leven leiden.

Krediet verstrekkers van het jaar

Wij willen graag de beste krediet verstrekkers benadrukken. Dit zijn de meest betrouwbare en best beoordeelde leen bedrijven gebaseerd op de ervaringen van klanten.

Vergelijk alle bedrijven