Wat is BKR?

Wat is het precies? Waarom maakt het geld lenen moeilijk? En is het steeds zo negatief als mensen denken?
Wij leggen het graag voor u uit.

Wat is BKR eigenlijk?

Wanneer u geld wilt lenen of een kredietaanvraag wenst in te dienen, komt u er gegarandeerd mee in aanraking: het BKR. Wat is BKR eigenlijk? En wat is de functie deze financiële instelling? Vaak gaat er een negatieve connotatie mee gepaard. Maar is deze wel correct?

BKR Uitgelegd

Elke lening die u afsluit wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Deze registratie zorgt er voor dat geldverstrekkers kunnen nagaan of u momenteel een lening heeft of in het verleden heeft gehad. Ook betalingsproblemen worden zo geregistreerd.

BKR

Meer dan 9 miljoen Nederlanders zijn momenteel geregistreerd bij het BKR, met elk een persoonlijk elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Op deze manier kunnen de kredietverstrekkers een aanvraag voor een nieuw krediet beoordelen bij het BKR, door de kredietgeschiedenis van de aanvrager op te vragen. Op basis van deze gegevens wordt dan beslist of de lening kan worden uitbetaald.

De contractgegevens van uw kredietaanvraag blijven 5 jaar zichtbaar bij het BKR nadat u het contract heeft beëindigd of afgelost.

Welke leningen registreert het BKR?

Wanneer krijgt u een BKR registratie? Wanneer u geld leent (bedragen groter dan 250 euro), is de geldverstrekker wettelijk verplicht uw lening aan te melden bij het BKR. Het BKR registreert de volgende soorten leningen:

 • persoonlijke lening
 • doorlopende krediet
 • ‘in het rood staan’
 • creditcardlimiet
 • kopen op afbetaling (voor bedragen groter dan 250 euro)
 • klantenpaslimiet
 • betalingsachterstand bij uw hypotheek van meer dan 120 dagen
 • restschulden van hypotheken
 • private-leasecontract

Indien u gebruikmaakt van een of meerdere van de bovenstaande kredietvormen wordt u wettelijk geregistreerd bij het BKR, ongeacht of u het bedrag van uw kredietlimiet al dan niet heeft opgenomen.

Als u op tijd betaalt, krijgt u een positieve registratie.

Deze registratie heeft geen invloed op de mogelijkheden voor een nieuwe lening.

Kom u de betalingsverplichting niet na, dan krijgt u een negatieve registratie. Dit gebeurt vanaf minimaal twee maanden betalingsachterstand. Betaalt u op tijd, dan blijft uw registratie positief.

Opmerking: Mocht u informatie willen gaan inwinnen over een bepaalde lening en de bank wilt een controle doen op uw financiële geschiedenis, dan kunt u gerust ‘ nee’ zeggen. De geldvertrekker mag enkel een BKR-check doen indien u daadwerkelijk de lening afneemt.

Is het BKR enkel negatief?

Het BKR wordt vaak als iets negatief beschouwd, maar die benaming is niet altijd terecht. Zij vormen namelijk ook een bescherming voor uw financiële situatie door te voorkomen dat u te veel geld leent en zo in de problemen geraakt.

U kunt zelf online eenvoudig al uw gegevens opvragen. U ontvangt dan een overzicht van alle leningen die u heeft gehad of nog heeft.

Welke gegevens registreert het BKR?

Bij het BKR worden de volgende gegevens opgenomen in uw dossier:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw geboortedatum
 • Uw soort lening
 • De hoogte van uw lening
 • De eerste en laatste maand van de aflossing

Hierdoor zult u een duidelijk beeld krijgen van uw eigen financiële situatie. Dit kan helpen om financiële problemen en torenhoge schulden te voorkomen .

Kortom, het BKR beschermt u tegen te veel geld lenen.

Wanneer krijgt u een negatieve BKR codering?

Indien u te lang achterloopt met een betaling zal het BKR u een negatieve codering toekennen. Uw geldverstrekker zal dan contact opnemen om via een alternatieve regeling de betaling toch af te kunnen ronden. Als u na de nieuwe afspraken de lening verder kunt afbetalen, zal uw kredietverstrekker dit melden aan het BKR.

Zij zullen dan een melding plaatsen bij de financiering dat u niet betaald heeft. Een negatieve ‘codering’ is voor vele banken en kredietverstrekkers een reden om uw aanvraag voor een lening niet in behandeling te nemen.

De verschillende BKR coderingen:

(Bron: BKR.nl)

Achterstandsmelding (A-code)U krijgt een A-code indien u enkele maanden achterloopt met de terugbetaling van uw lening. Uw kredietverstrekker meldt deze achterstand bij Stichting BKR. Het verschilt per kredietsoort na hoeveel tijd deze achterstand wordt gemeld.
Herstelmelding
(H-code)
De H staat voor Herstel. Deze code wordt gemeld indien u achterstallige betalingen hebt ingehaald. Zo wordt geregistreerd dat er op uw lopende lening geen betalingsachterstand meer is. Het is mogelijk dat uw lening na het betalen van uw achterstand meteen wordt beëindigd. In dat geval wordt er geen herstelmelding geregistreerd, enkel een einddatum van de lening.
Code 1Dit betekent dat er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat uw betalingsachterstand is ontstaan.
Code 2Een code 2 geeft aan dat de kredietverstrekker het bedrag dat u nog moet betalen (de restantvordering) in één keer opeist. Dit betekent dat de kredietverstrekker van u verwacht dat u het hele openstaande bedrag in één keer terugbetaalt. In veel gevallen draagt de kredietverstrekker de vordering over aan een incassobureau.
Code 3Een code 3 kan twee betekenissen hebben, namelijk afboeking of kwijtschelding.
Code 4De kredietverstrekker heeft geen contact met u kunnen opnemen. U was of bent gedurende een langere tijd onbereikbaar (geweest).
Code 5Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek. Deze code is van tijdelijke aard. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd.

 

Afboeking: bij een afboeking besluit de kredietverstrekker om het dossier voorlopig te laten rusten. Binnen een termijn van 5 jaar moet de kredietverstrekker u wel aanschrijven anders gaat de verjaring in. Zij melden dan een code 3 ZONDER einddatum.

Kwijtschelding: Bij een kwijtschelding wordt afgesproken dat er een bepaald bedrag voldaan moet worden en een bedrag wordt kwijtgescholden. De kredietverstrekker meldt dan een code 3 MET einddatum. Er zijn dan geen financiële verplichtingen meer op dit krediet.

Wat wordt NIET geregistreerd bij het BKR?

Er bestaan heel wat soorten leningen, net zoals er heel wat soorten schulden zijn. Maar welke schulden worden niet geregistreerd bij het BKR?

Hieronder een lijst:

 • Studieschuld
 • Hypotheek (indien uw betalingsachterstand niet minder dan 120 dagen bedraagt)
 • Huurachterstand
 • Betalingsachterstand bij de energieleveranciers
 • Schuld bij telefoonproviders met abonnement (indien deze minder dan 250 euro bedraagt)
 • Leningen bij familie

Hoe kunt u checken of u een BKR-registratie heeft?

Een negatieve BKR codering blijft 5 jaar geregistreerd. Ongeacht of u al dan niet al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Opvragen gegevens BKR

U kunt ten allen tijde uw gegevens bij het BKR opvragen. Deze ontvangt u vijf tot tien werkdagen na uw aanvraag. Aan een inzage zijn wel kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Eenmalige inzage: u krijgt één keer een overzicht op papier.
 • Premium pakket: u krijgt één keer een overzicht op papier. Daarnaast kunt u een jaar lang online uw gegevens inzien. U krijgt updates bij wijzigingen en u kunt zien wie de gegevens heeft bekeken.

Ik heb een negatieve BKR codering, wat nu?

Indien u het niet eens bent met de negatieve codering, kunt u contact opnemen met de instelling indien u de codering wenst te betwisten.

Het is echter niet mogelijk deze gegevens zelf te wijzigen. Indien u een regeling treft met de geldverstrekker waar u een lening heeft of had, kan uw codering eventueel worden aangepast. Ook kunnen de gegevens over uw lening worden gewijzigd indien u een andere lening neemt (bijvoorbeeld wanneer u uw oude lening oversluit naar een nieuwe lening met betere voorwaarden).

U verliest uw BKR codering na 5 jaar. Pas wanneer deze periode is afgelopen, verdwijnen al uw gegevens uit het systeem.

Indien u geld wilt lenen met een negatieve BKR codering zijn er enkele mogelijkheden:

De meest aangewezen optie is om uw schulden af te lossen en uw financiën zo goed mogelijk proberen op orde te stellen.

Hieronder kunt u nog enkele handige artikelen vinden:

Krediet verstrekkers van het jaar

Wij willen graag de beste krediet verstrekkers benadrukken. Dit zijn de meest betrouwbare en best beoordeelde leen bedrijven gebaseerd op de ervaringen van klanten.

Vergelijk alle bedrijven

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook

Financer privacy intellingen

Met het gebruik van financer.com erkent u onze algemene voorwaarden en ons gegevensbeschermingsbeleid. Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van onze website te analyseren en onze services te verbeteren. Bepaalde cookies vereisen uw actieve toestemming om deze gegevens te mogen verzamelen. U kunt zich op elk moment informeren over de door derden gebruikte diensten en uw instemming intrekken in onze Cookie-instellingen.

Facebook Marketing

SEO Solutions Ltd. (wij) als aanbieder van de website financer.com gebruikt de Facebook-Pixel om onze inhoud en diensten aan onze bezoekers op Facebook te promoten en om de resultaten van deze marketingactiviteiten bij te houden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd voor ons en dienen alleen voor statistische doeleinden. Facebook kan de verzamelde gegevens van de Facebook Pixel verbinden met uw Facebook-profiel (naam, e-mail, enz.) En dit gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden. U kunt de gegevens die Facebook verzamelt over uw privacy-instellingen bekijken en beheren op Facebook.

Vind u het moeilijk om de juiste kredietverstrekker te kiezen?

Ferratum is een van de meest populaire kredietverstrekkers!
 • Krediet van 100,- EUR tot 1500,- EUR
 • Looptijd van 15 - 62 dagen
 • Geld lenen zonder BKR
 • Snel eenvoudig online aanvraag indienen
 • Vriendelijke klantenservice
Minilening bij Ferratum aanvragen