Geld lenen kost geld

Sparen en Beleggen

Sparen voor een financiële reserve, Beleggen voor uw rendement (tot wel 20%). Laat uw geld voor u werken. Lees er alles over op Financer.com

Sparen en Beleggen

Sparen en investeren vormen een vast pakket van ieders financieel plan.

➡️ Sparen laat u toe te beschikken over een financiële buffer die u beschermt indien u in de problemen komt door onvoorziene kosten, het verlies van een baan of andere situaties die om extra geld vragen.

➡️ Investeren (of beleggen) zorgt ervoor dat uw geld meer geld opbrengt. Hiertegenover staat uiteraard wel een hoger risico.

U wilt uw geld rendabel investeren.

De jaarlijkse inflatie ligt rond de 1,5%. Dit heeft een negatieve invloed op uw koopkracht: Zette u in het jaar 2000 ongeveer 1.000,- EUR opzij, dan is dit bedrag vandaag slechts 700,- EUR waard. Een verlies aan koopkracht van 29%.

Wie wil er geld verliezen zonder reden ? Wij bij Financer.com zeker niet.

Daarom leggen we u de bijzondere kenmerken van de verschillende beleggingsvormen uit en geven we u een duidelijk overzicht van de zaken die u moet overwegen wanneer u wilt starten met beleggen.

Zoals bij elke vorm van investering is het belangrijk om een paar punten te definiëren:

  • Hoeveel zou u willen besparen en in welke tijdspanne?

  • Wilt u te allen tijde toegang tot het geld?

  • Spaart u voor een specifiek doel?

Al deze vragen helpen u om de meest geschikte investeringsvorm voor u te vinden.

Zowel sparen als beleggen verdienen voldoende aandacht indien u met een gerust hart door het leven wilt kunnen gaan.

Hoe eerder u begint met zowel sparen als beleggen onder de knie te krijgen, hoe sneller u financieel comfortabel zult kunnen leven.

Een bijkomend voordeel van jong te starten met beleggen is de kracht van rente op rente.

Sparen

Met sparen kunt u in theorie uw inleg niet verliezen. Wegens de depositogarantie is uw spaargeld beschermd tot €100.000. Kiest u voor een vaste spaarrente, dan heeft u ook de zekerheid van een vast rendement.

Een geruststellende gedachte, maar er kleven ook nadelen aan.

De rente is op dit moment namelijk erg laag. Vermogen opbouwen via het rendement op een spaarrekening is tegenwoordig vrijwel onmogelijk.

Bovendien is het rendement niet hoog genoeg om de jaarlijkse inflatie en eventuele belasting op uw vermogen te compenseren.

Onthoud wel dat vermogen opbouwen eigenlijk altijd begint met sparen. Als u geen buffer achter de hand heeft voor onverwachte uitgaven is het onverstandig om te beleggen.

Beleggen

Met beleggen is uw rendement niet gegarandeerd. Uw inleg kan dus minder waard worden. Bovendien geldt bij beleggen de depositogarantie niet.

Tegenover dit verhoogde risico staat wel de mogelijkheid om een rendement op te bouwen dat hoger ligt dan wanneer u (enkel) zou sparen.

Om het risico op verlies zoveel mogelijk te beperken, wordt er bij beheerd beleggen vaak belegd in fondsen met een goede spreiding (verschillende landen, sectoren, middelen, etc).

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om zelf een risicoprofiel kiezen: kort gezegd is dit een verhouding tussen aandelen en obligaties en meer of minder risicovolle beleggingscategorieën.

Sparen of beleggen?

Wegens een terugtrekkende overheid wordt het steeds belangrijker om zelf vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of voor de studie van uw kind(eren).

Wat is dan de juiste keuze: moet u sparen of beleggen?

Het antwoord op deze vraag is vooral afhankelijk van uw wensen, financiële situatie en de termijn. Sparen geeft zekerheid, terwijl beleggen risico’s met zich meebrengt.

In veel gevallen vormt een combinatie van sparen en beleggen een prima oplossing.

De juiste balans

Wegens de historisch lage spaarrente kan het lijken alsof sparen op dit moment niet de moeite waard is. Zeker in combinatie met de jaarlijkse inflatie lijkt sparen momenteel geen interessante optie.

Toch is het verstandig om na te denken over een voldoende grote spaarbuffer waarop u snel beroep kunt doen in geval van onverwachte situaties, bijvoorbeeld als uw koelkast of auto het begeeft.

Zoek daarom de juiste balans tussen sparen en beleggen:

  • Sparen voor de korte- en middellange termijn, om onverwachte situaties op te vangen en/of te sparen voor een specifiek doel in de nabije toekomst.
  • Beleggen voor de middellange- en lange termijn, om zelf vermogen op te bouwen omdat de kans op een positief rendement hoger is bij een langere looptijd.

Waarom is sparen zo belangrijk?

Het is belangrijk dat u een voldoende grote financiële reserve opbouwt om onverwachte uitgaven zonder lening te kunnen betalen.

Sparen is hiervoor uitermate geschikt, aangezien uw geld beschermd is door de bank, en u het geld relatief snel kunt aanspreken.

Een financiële reserve kan alleen worden opgebouwd door middel van de juiste gewoonten en slimme besparingen op bijvoorbeeld huishoud-, vervoers-, winkel-, reis- en gezinskosten.

Met onze besparingstips bespaart u snel tot enkele honderden euro’s per maand en bouwt u stap voor stap uw reserve op. Een spaarrekening helpt u om dit geld gescheiden te houden van uw zichtrekening.

Spaarrekeningen

Een spaarrekening is een veilige vorm van beleggen. U loopt namelijk amper risico uw geld te verliezen.

Enkel in het geval van een (globale) bankencrisis kan het gebeuren dat u uw spaargeld verliest.

De rente die u ontvangt bij spaarrekeningen is echter relatief laag en laat u niet toe uw kapitaal significant te verhogen.

Bovendien zult u bij deposito spaarrekeningen uw geld voor een lange termijn vast moeten zetten.

Hoe langer uw geld vast staat, hoe hoger de rente zal zijn. Dit houdt echter in dat u dit geld niet zult kunnen gebruiken wanneer u zich in een onverwachte situatie bevindt die om extra geld vraagt.

Het is dus belangrijk over voldoende spaargeld te beschikken dat u meteen kunt afhalen. Hiervoor opent u best een korte termijn spaarrekening.

Spaarrekeningen zijn ook geschikt voor beleggers die in aandelen en fondsen beleggen. Hier is de hoofdtaak van de spaarrekening het spreiden van het risico.

Aangezien Nederland lid is van de Europese Unie, zijn alle beleggingen in korte termijn spaarrekeningen (spaarboekje), termijndeposito’s en rekeningen-courant tot 100.000,00 euro per klant en per bank wettelijk beschermd.

Het depositogarantiestelsel geldt immers in alle lidstaten van de Europese Unie en is sinds 2010 vastgesteld op 100.000 euro.

U kunt uw geld maandelijks of jaarlijks beleggen op uw spaarrekening. Ook al zijn de rentetarieven voor verschillende spaarrekeningen niet erg hoog, uw belegging is beschermd door het EU-recht.

Wie meer dan 100.000 euro op zijn spaarrekening heeft staan, spreidt zijn kapitaal best over meerdere banken. Zo bent u zeker dat uw deposito’s volledig zijn beschermd wanneer een van de instellingen failliet gaat.

Indien al uw kapitaal bij een bank ondergebracht is, riskeert u een deel van spaardeposito’s te verliezen.

Het openen van een spaarrekening is eenvoudig en gemakkelijk aan te vragen door iedereen.

Let op: sommige banken vragen een minimum storting. Hierbij is het van belang aandacht te besteden aan het individuele aanbod van de bank. Onze vergelijking van spaarrekeningen geeft u een goed overzicht.

Beleggen en uw kapitaal verhogen

Alternatieve beleggingsvormen zoals beleggen in fondsen, P2P-leningen of crypto-valuta’s kunnen u een aanzienlijk hoger rendement opleveren. Het risico van deze beleggingsvormen is echter ook aanzienlijk groter.

De fundamentele vraag die u zich moet stellen is: Loont het om veilig te spelen wanneer u belegt?

Terwijl er veel mensen zijn die het risico van een totaal verlies voor een hoger rendement accepteren, zijn er ook mensen die bang zijn voor een kleine devaluatie of een klein verlies van hun geld.

De angst om 1% van hun investering te verliezen kan deze laatste groep mensen compleet verlammen.

Als we echter kijken naar de gemiddelde inflatie op jaarbasis (die 2% bedraagt), verliezen we jaarlijks een aanzienlijk deel van ons gespaarde kapitaal.

Een inflatie van 2% per jaar lijkt op het eerste gezicht niet veel te zijn. Na verloop van tijd stapelt dit verlies zich echter op en verliest het geld steeds meer van zijn waarde.

Zo zou de verkoopprijs voor een in 2000 aangekocht product van 100,- EUR vandaag 148,- EUR bedragen.

Een spaarrekening kan ons niet volledig beschermen tegen de devaluatie van geld, maar laat ons wel toe om op een veilige manier geld te sparen en het regelmatig te beleggen.

Om regelmatig te kunnen beleggen heeft u eerst een financiële reserve nodig. Kies uw gewenste spaarrekening en begin vandaag nog met geld te sparen.

Met onze samengestelde rente calculator kunt u eenvoudig berekenen hoeveel u kunt verdienen met uw belegging tegen een vaste rente.

Het is veel geruststellender om te weten dat de koopkracht van ons kapitaal van jaar tot jaar toeneemt dan om “veilig te spelen” en elk jaar geld te verliezen.

Indien u dus wenst om uw geld voor u te laten werken doet u er goed aan slim te leren beleggen.

Fondsen

Beleggingsfondsen zijn speciale fondsen die door een onderneming worden beheerd.

Eenvoudig gezegd kan het omschreven worden als een rekening waarop meerdere beleggers hun geld overmaken.

Het overgemaakte geld zal worden gebruikt als kapitaal om te investeren.

Er wordt belegd in aandelen, derivaten, vastgoed en obligaties. Er zijn verschillende fondsen met verschillende risicobereidheid.

Fondsen met een laag risico beloven een stijging in uw kapitaal met 1-2% per jaar.

Fondsen met een hoog risico daarentegen kunnen uw kapitaal met 10-15% per jaar verhogen.

Aandelen

Aandelen behoren tot de meest risicovolle beleggingsvormen.

Ervaren beleggers (of beleggers met een beetje geluk) hebben de mogelijkheid in korte tijd hun geld te verdubbelen. Het risico op verlies is echter aanzienlijk groter.

Correcte risicospreiding is bij dit soort beleggingen van groot belang. Als u regelmatige en stabiele rendementen verwacht, is beleggen in aandelen geen goede keuze.

P2P Leningen

Veel beleggers zijn niet tevreden over de rentestanden bij banken en zoeken naar alternatieve oplossingen.

Met P2P-leningen investeert u als belegger in leningen van anderen.

Er is een hoge mate van diversificatie mogelijk (u belegt in meerdere leningen met kleine bedragen).

Dit vermindert de kans op wanbetaling en verlies van uw kapitaal.

Investeringen vinden plaats via een platform waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.

De bekendste Nederlandse portalen voor P2P leningen zijn Lender & Spender en Geldvoorelkaar.

Als u buiten Nederland wilt investeren, kijk dan eens op platformen zoals ViaInvest of Mintos. Lees meer over P2P leningen in ons artikel over dit topic.

Crypto Valuta’s (Cryptocurrencies)

Crypto-valuta’s zoals Bitcoin en Ethereum kunnen worden opgevat als digitaal geld. Er zijn honderden crypovaluta’s die een specifiek doel vertegenwoordigen.

Het principe van de crypto is om een gedecentraliseerd en veilig betaalmiddel te ontwikkelen dat niet gemanipuleerd kan worden door banken en niet onderhevig is aan inflatie.

Vandaag de dag zijn er echter ook enkele crypovaluta’s die niet helemaal recht doen aan dit beginsel.

De bekendste crypto valuta ter wereld is bitcoin. De waarde van de bitcoin is gebaseerd op de technologie zelf en het vertrouwen van investeerders.

Sommige landen en bedrijven accepteren bitcoin reeds als een geldig betaalmiddel. Deze vorm is echter nog niet volledig ingeburgerd. Tegenwoordig wordt de bitcoin digitaal goud genoemd.

Crypto-valuta’s worden gekocht via wisselkantoren en bewaard in digitale portemonnees (wallets).

Deze beleggingsvorm is een van de meest risicovolle beleggingsvormen, aangezien de cryptomarkt niet gereguleerd is en valuta’s aan grote schommelingen onderhevig zijn.

Conclusie

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw voorkeuren en risico-tolerantie kunt u kiezen voor een evenwichtige mix tussen geld sparen en beleggen.

Een goede vuistregel is om een buffer op te bouwen van minstens 1 á 2 maandlonen en de rest van uw geld te spreiden over verschillende activa.

Bent u op zoek naar ideeën om uw geld te beleggen? Klik dan op onderstaande button:

Let op

Voordat u een beleggingsvorm kiest, is het belangrijk om de risico’s en mogelijkheden van de individuele beleggingen duidelijk in kaart te brengen. 

Zo kunt u bepalen welke belegging het beste bij uw persoonlijke behoeften past.

Wolf Bogaert werkt sinds 2017 bij Financer en is marktleider van de Nederlandse markt. Hij heeft een passie voor financiën en heeft de afgelopen 5 jaar meer dan 350 artikelen geschreven over een breed gamma aan financiële topics. Zijn doel is het verspreiden van op feiten gebaseerde financiële kennis om mensen te helpen bij het nemen van de beste financiële beslissingen.

Delen op

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Door Financer.com te gebruiken maak je een verschil!  Lees meer