Sparen en Beleggen

Sparen en Beleggen

Sparen en investeren vormen een vast pakket van ieders financieel plan.

Sparen laat u toe te beschikken over een financiële buffer die u beschermt indien u in de problemen komt door onvoorziene kosten, het verlies van een baan of andere situaties die om extra geld vragen.

Investeren (of beleggen) zorgt ervoor dat uw geld meer geld opbrengt. Hiertegenover staat uiteraard wel een hoger risico.

U wilt uw geld rendabel investeren.

De jaarlijkse inflatie ligt rond de 1,5%. Dit heeft een negatieve invloed op uw koopkracht: Zette u in het jaar 2000 ongeveer 1.000,- EUR opzij, dan is dit bedrag vandaag slechts 700,- EUR waard. Een verlies aan koopkracht van 29%.

Wie wil er geld verliezen zonder reden ? Wij bij Financer.com zeker niet.

Daarom leggen we u de bijzondere kenmerken van de verschillende beleggingsvormen uit en geven we u een duidelijk overzicht van de zaken die u moet overwegen wanneer u wilt starten met beleggen.

Zoals bij elke vorm van investering is het belangrijk om een paar punten te definiëren:

  • Hoeveel zou u willen besparen en in welke tijdspanne?
  • Wilt u te allen tijde toegang tot het geld?
  • Spaart u voor een specifiek doel?

Al deze vragen helpen u om de meest geschikte investeringsvorm voor u te vinden.

Zowel sparen als beleggen verdienen voldoende aandacht indien u met een gerust hart door het leven wilt kunnen gaan.

Hoe eerder u begint met zowel sparen als beleggen onder de knie te krijgen, hoe sneller u financieel comfortabel zult kunnen leven.

Een bijkomend voordeel van jong te starten met beleggen is de kracht van rente op rente.

Waarom is sparen zo belangrijk?

Hoe goed uw persoonlijke financiën het doen, hangt vooral af van hoe u met geld omgaat.

Iedereen moet proberen een financiële reserve te sparen om onverwachte uitgaven zonder krediet te kunnen betalen.

We weten allemaal dat er extra kosten zijn in de vorm van rente op de lening. Deze moeten in het beste geval worden vermeden.

Een financiële reserve kan alleen worden opgebouwd door middel van besparingsmaatregelen zoals huishoud-, vervoers-, winkel-, reis- en gezinskosten.

Met onze besparingstips bespaart u snel tot enkele honderden euro’s per maand en bouwt u stap voor stap uw reserve op. Een spaarrekening helpt u om dit geld gescheiden te houden van uw zichtrekening.

Afhankelijk van het type spaarrekening heeft u op elk moment toegang tot uw geld om onvoorziene facturen te betalen.

Met de huidige lage rentetarieven leveren spaarrekeningen weinig tot geen geld op (kapitaalverhoging).

Banken beleggen hun kapitaal in obligaties, aandelen en fondsen of geven het als krediet door aan hun klanten. Als eigenaar van een spaarrekening ontvangt u een fractie van de uitgekeerde winst via het rendement.

De hoogte van de rente op de spaarrekening is afhankelijk van het type (korte termijn spaarrekening of termijndeposito) en de betreffende bank.

Wij tonen u enkele spaarrekeningen die u kunnen helpen bij het opbouwen van een financiële reserve. Rendement op kapitaal speelt hierbij geen grote rol.

Het is veel belangrijker dat het geld op een veilige plaats wordt bewaard, waar u indien nodig snel bij kunt.

Uw gespaarde geld kan er voor zorgen dat uw leven aanzienlijk minder stressvol wordt. U hoeft zich geen zorgen te maken over het oplopen van schulden omdat u altijd een reserve voor financiële knelpunten apart beschikbaar heeft.

Veelgestelde vragen over Sparen en Beleggen

FAQ Sparen & Beleggen

Hoe kan ik geld gaan sparen?

In het begin is het belangrijk om uw eigen kosten zoveel mogelijk te proberen verlagen. Bekijk onze besparingstips en bespaar makkelijk tot enkele tientallen euro’s per maand. Het beheer van uw inkomsten en uitgaven met een budgetboekapp kan u helpen om uw financiën beter onder controle te houden. Indien u effectief wilt leren budgetteren kan u hier meer lezen over het onderwerp.

Wanneer u net start met besparen is enkele euro’s per maand opzijleggen een goed begin. Naarmate u meer ervaring op doet, zal het bedrag dat u kunt sparen aanzienlijk toenemen.

Ook al bieden spaarrekeningen momenteel geen aantrekkelijke rente, spaarboekjes en termijndepositorekeningen zijn zeer veilig. De rente die u ontvangt vermindert de inflatie licht en uw geld wordt extra beschermd via de Europese depositogarantie tot EUR 100.000. Op die manier kunt u met een gerust hart iedere maand een deel van uw geld opzij zetten, zonder het risico te nemen het onmiddellijk uit te geven.

Welke soorten spaarrekeningen moet ik kennen?

Spaarboekje

Een korte termijn spaarrekening is een flexibele vorm van sparen waarbij u op elk moment toegang heeft tot het gespaarde geld. Rentetarieven voor vergelijkbaar korte looptijden zijn vaak gelijk aan die voor spaarrekeningen met een vaste looptijd. Dit betekent dat u voor beide vormen 12 maanden praktisch ongeveer dezelfde rente kunt ontvangen.

Voor- en nadelen van een spaarboekje

  • De rentevoet kan ten allen tijde worden verlaagd
  • Om het geld te ontvangen, is het vaak nodig om het terug te storten naar uw zichtrekening

Deposito spaarrekening

Met een termijndeposito belegt u uw geld voor een vooraf afgesproken termijn. U heeft niet de keuze om voor het einde van deze termijn toegang te krijgen tot uw gespaarde geld. Soms wordt er een minimumdeposito vereist om een rekening te kunnen openen. Ga dus goed na of deze eis van toepassing is bij de aanvraag om een deposito spaarrekening te openen.

Voor- en nadelen van deposito rekening

  • Lange binding
  • Vaak extra kosten verbonden aan vervroegd afhalen

Hoe veilig is mijn systeem?

Het risico dat u neemt met uw belegging is afhankelijk van het type belegging. De wettelijke depositogarantie is alleen van toepassing op spaarrekeningen en zichtrekeningen. Zodra u belegt in aandelen, fondsen, spaarplannen, P2P-leningen of bijvoorbeeld crypto-valuta’s, heeft u geen juridisch onderpand meer. U vermindert in dat geval het risico door uw belegging te spreiden over verschillende beleggingsvormen. Dit wordt ook wel diversificatie genoemd.

Hoe kan ik geld beleggen?

Er zijn verschillende manieren om geld te beleggen. Welke vorm van beleggen het meest geschikt is, hangt af van uw risicoprofiel en het belegde bedrag. Het is sterk aan te raden om slechts zoveel geld te investeren als u bereid bent te verliezen, aangezien er een inherent risico is verbonden aan beleggen in zaken verschillend van een spaarrekening. U heeft de mogelijkheid om te beleggen in spaarplannen, aandelen,, vastgoed, fondsen of grondstoffen via directe banken of online brokers. Als u wilt investeren in P2P leningen zijn Nederlandse of buitenlandse P2P platformen de juiste keuze. Crypto valuta’s worden verhandeld via online wisselkantoren.

Lees zeker ook ons artikel “10 Tips om Succesvol te Beleggen (en Meer Geld te Verdienen)

Waarmee moet ik rekening houden als ik geld wil investeren?

Het is belangrijk om te begrijpen dat u uw geïnvesteerde geld te allen tijde kunt verliezen. Emoties horen niet thuis in beleggen. Als u op snel geld hoopt, zult u waarschijnlijk teleurgesteld zijn. Daytrading (= op korte termijn handelen op de beurs) vraagt veel ervaring en kennis die u met eigen onderzoek nauwelijks opdoet.

Lange termijn investeren biedt een interessant alternatief. U belegt uw geld één keer of maandelijks en laat het enkele jaren onaangeroerd. Afhankelijk van de beleggingsvorm profiteert u hier van een aanzienlijk hoger rendement dan u ontvangt bij een spaarrekening en geniet u van de kracht van samengestelde interest. Er zijn hier echter geen garanties en zekerheden zoals dit bij spaarrekeningen wel het geval is.

Spaarrekeningen

Een spaarrekening is een veilige vorm van beleggen. U loopt namelijk amper risico uw geld te verliezen.

Enkel in het geval van een (globale) bankencrisis kan het gebeuren dat u uw spaargeld verliest.

De rente die u ontvangt bij spaarrekeningen is echter relatief laag en laat u niet toe uw kapitaal significant te verhogen.

Bovendien zult u bij deposito spaarrekeningen uw geld voor een lange termijn vast moeten zetten.

Hoe langer uw geld vast staat, hoe hoger de rente zal zijn. Dit houdt echter in dat u dit geld niet zult kunnen gebruiken wanneer u zich in een onverwachte situatie bevindt die om extra geld vraagt.

Het is dus belangrijk over voldoende spaargeld te beschikken dat u meteen kunt afhalen. Hiervoor opent u best een korte termijn spaarrekening.

Spaarrekeningen zijn ook geschikt voor beleggers die in aandelen en fondsen beleggen. Hier is de hoofdtaak van de spaarrekening het spreiden van het risico.

Aangezien Nederland lid is van de Europese Unie, zijn alle beleggingen in korte termijn spaarrekeningen (spaarboekje), termijndeposito’s en rekeningen-courant tot 100.000,00 euro per klant en per bank wettelijk beschermd.

Het depositogarantiestelsel geldt immers in alle lidstaten van de Europese Unie en is sinds 2010 vastgesteld op 100.000 euro.

U kunt uw geld maandelijks of jaarlijks beleggen op uw spaarrekening. Ook al zijn de rentetarieven voor verschillende spaarrekeningen niet erg hoog, uw belegging is beschermd door het EU-recht.

 

Wie meer dan 100.000 euro op zijn spaarrekening heeft staan, spreidt zijn kapitaal best over meerdere banken. Zo bent u zeker dat uw deposito’s volledig zijn beschermd wanneer een van de instellingen failliet gaat.

 

Indien al uw kapitaal bij een bank ondergebracht is, riskeert u een deel van spaardeposito’s te verliezen.

Het openen van een spaarrekening is eenvoudig en gemakkelijk aan te vragen door iedereen.

Let op: sommige banken vragen een minimum storting. Hierbij is het van belang aandacht te besteden aan het individuele aanbod van de bank. Onze vergelijking van spaarrekeningen geeft u een goed overzicht.

Beleggen en uw kapitaal verhogen

Alternatieve beleggingsvormen zoals beleggen in spaarplannen, P2P-leningen of crypto-valuta’s kunnen u een aanzienlijk hoger rendement opleveren. Het risico van deze beleggingsvormen is echter ook aanzienlijk groter.

De fundamentele vraag die u zich moet stellen is: Loont het om veilig te spelen wanneer u belegt?

Terwijl er veel mensen zijn die het risico van een totaal verlies voor een hoger rendement accepteren, zijn er ook mensen die bang zijn voor een kleine devaluatie of een klein verlies van hun geld.

De angst om 1% van hun investering te verliezen kan deze laatste groep mensen compleet verlammen.

Als we echter kijken naar de gemiddelde inflatie op jaarbasis (die 2% bedraagt), verliezen we jaarlijks een aanzienlijk deel van ons gespaarde kapitaal.

Een inflatie van 2% per jaar lijkt op het eerste gezicht niet veel te zijn. Na verloop van tijd stapelt dit verlies zich echter op en verliest het geld steeds meer van zijn waarde.

Zo zou de verkoopprijs voor een in 2000 aangekocht product van 100,- EUR vandaag 148,- EUR bedragen.

Een spaarrekening kan ons niet volledig beschermen tegen de devaluatie van geld, maar laat ons wel toe om op een veilige manier geld te sparen en het regelmatig te beleggen.

Om regelmatig te kunnen beleggen heeft u eerst een financiële reserve nodig. Kies uw gewenste spaarrekening en begin vandaag nog met geld te sparen.

 

Met onze samengestelde rente calculator kunt u eenvoudig berekenen hoeveel u kunt verdienen met uw belegging tegen een vaste rente.

Het is veel geruststellender om te weten dat de koopkracht van ons kapitaal van jaar tot jaar toeneemt dan om “veilig te spelen” en elk jaar geld te verliezen.

Indien u dus wenst om uw geld voor u te laten werken doet u er goed aan slim te leren beleggen.

Spaarplannen

Spaarplannen zijn aantrekkelijke beleggingsvormen voor beleggers die niet te veel tijd met hun beleggingsportefeuille willen doorbrengen en op lange termijn kapitaal willen beleggen.

Spaarplannen worden opgezet bij directe banken en zijn niet gebonden aan een specifieke termijn.

Selecteer binnen het spaarplan de gewenste spaarplancategorie. U kunt ETF-spaarplannen, obligatiespaarplannen, aandelenspaarplannen of ETC-spaarplannen gebruiken.

De keuze hangt vooral af van uw bereidheid om risico’s te nemen. U stort maandelijks een bedrag vanaf 25,- EUR en verhoogt zo uw kapitaalvermogen op lange termijn.

Fondsen

Beleggingsfondsen zijn speciale fondsen die door een onderneming worden beheerd.

Eenvoudig gezegd kan het omschreven worden als een rekening waarop meerdere beleggers hun geld overmaken.

Het overgemaakte geld zal worden gebruikt als kapitaal om te investeren.

Er wordt belegd in aandelen, derivaten, vastgoed en obligaties. Er zijn verschillende fondsen met verschillende risicobereidheid.

Fondsen met een laag risico beloven een stijging in uw kapitaal met 1-2% per jaar.

Fondsen met een hoog risico daarentegen kunnen uw kapitaal met 10-15% per jaar verhogen.

Aandelen

Aandelen behoren tot de meest risicovolle beleggingsvormen.

Ervaren beleggers (of beleggers met een beetje geluk) hebben de mogelijkheid in korte tijd hun geld te verdubbelen. Het risico op verlies is echter aanzienlijk groter.

Correcte risicospreiding is bij dit soort beleggingen van groot belang. Als u regelmatige en stabiele rendementen verwacht, is beleggen in aandelen geen goede keuze.

P2P Leningen

Veel beleggers zijn niet tevreden over de rentestanden bij banken en zoeken naar alternatieve oplossingen.

Met P2P-leningen investeert u als belegger in leningen van anderen.

Er is een hoge mate van diversificatie mogelijk (u belegt in meerdere leningen met kleine bedragen).

Dit vermindert de kans op wanbetaling en verlies van uw kapitaal.

Investeringen vinden plaats via een platform waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.

De bekendste Nederlandse portalen voor P2P leningen zijn Lender & Spender en Geldvoorelkaar.

Als u buiten Nederland wilt investeren, kijk dan eens op platformen zoals ViaInvest of Mintos. Lees meer over P2P leningen in ons artikel over dit topic.

Crypto Valuta’s (Cryptocurrencies)

Crypto-valuta’s kunnen worden opgevat als digitaal geld. Er zijn honderden crypovaluta’s die een specifiek doel vertegenwoordigen.

Het principe van de crypto is om een gedecentraliseerd en veilig betaalmiddel te ontwikkelen dat niet gemanipuleerd kan worden door banken en niet onderhevig is aan inflatie.

Vandaag de dag zijn er echter ook enkele crypovaluta’s die niet helemaal recht doen aan dit beginsel.

De bekendste crypto valuta ter wereld is bitcoin. De waarde van de bitcoin is gebaseerd op de technologie zelf en het vertrouwen van investeerders.

Sommige landen en bedrijven accepteren Bitcoin reeds als een geldig betaalmiddel. Deze vorm is echter nog niet volledig ingeburgerd. Tegenwoordig wordt de bitcoin digitaal goud genoemd.

Crypto-valuta’s worden gekocht via wisselkantoren en bewaards in digitale portemonnees (wallets).

Deze beleggingsvorm is een van de meest risicovolle beleggingsvormen, aangezien de cryptomarkt niet gereguleerd is en valuta’s aan grote schommelingen onderhevig zijn.

Voordat u een beleggingsvorm kiest, is het belangrijk om de risico’s en mogelijkheden van de individuele beleggingen duidelijk in kaart te brengen en te bepalen welke belegging het beste bij uw persoonlijke behoeften past.

Over de auteur

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook

×

Geef uw beoordeling over Sparen en Beleggen

  • Beoordeel
  • Review
  • Indienen

Beoordeel

Hoe zou u de producten en diensten van Sparen en Beleggen beoordelen?

Terug

Review

Hoe vond u de service? Heeft u problemen ondervonden? Heeft u het gevoel dat het bedrijf aan uw verwachtingen voldeed? Laat niets achterwege - we willen al het goede, en al het slechte horen!

Indienen

U bent slechts één stap verwijderd van het indienen van uw review

Meld u aan met uw e-mail
Maak hieronder een nieuw account aan
 Uw review is nu in behandeling. Controleer uw e-mail en klik op de bevestigingslink.