Geld lenen kost geld

Spaardeposito vergelijken

Op zoek naar de beste spaardeposito-opties? Variabele of vaste rentetarieven? Hier vind je alle relevante informatie.

 • Vergelijk spaardeposito’s in één oogopslag;
 • Ontdek aantrekkelijke spaardeposito rentes;
 • Veilige opslag van je geld;
 • Bescherming tot € 100.000,-. 

Vergelijk de beste spaardeposito's voor maximale rendementen. Ontdek rentetarieven, looptijden en depositogarantie in één overzicht.
Bedrijf Algemene beoordeling Rentevoet Looptijd Minimale inleg Opnamebeperking Betaalrekening verplicht Depositio garantiestelsel Garantiebedrag Vaste of variabele rente
4.1 Als nieuwe klant: Krijg je 3,00% jaarli... Toon meer 12 maanden € 1 Ja Nee Spaanse depositogarantiestelsel (FGD) € 100.000 Vast
4.4 3,20% t/m 3,50% 1 jaar 3.20%, 2 jaar 3.25%, 3 jaar 3.30%... Toon meer € 1.000 Ja Nee Estlandse depositogarantiestelsel (Tagat... Toon meer € 100.000 Vast
Bedrijf Algemene beoordeling Rentevoet Looptijd Minimale inleg Opnamebeperking Betaalrekening verplicht Depositio garantiestelsel Garantiebedrag Vaste of variabele rente Bekijk aanbieding
4.1 Als nieuwe klant: Krijg je 3,00% jaarli... Toon meer 12 maanden € 1 Ja Nee Spaanse depositogarantiestelsel (FGD) € 100.000 Vast
4.4 3,20% t/m 3,50% 1 jaar 3.20%, 2 jaar 3.25%, 3 jaar 3.30%... Toon meer € 1.000 Ja Nee Estlandse depositogarantiestelsel (Tagat... Toon meer € 100.000 Vast

Op een spaardeposito staat een bepaald bedrag voor een bepaalde termijn vast bij de bank. Over dit bedrag betaalt de bank rente. Hoe hoog de rente is, verschilt per bank.

Op zoek naar de hoogste spaardeposito rente? Spaardeposito vergelijken op basis van inleg en looptijd voor het openen van een depositorekening.

Een vergelijking maakt het verschil in rente en voorwaarden tussen de banken zichtbaar. Hieronder staat alle informatie over deposito sparen.

Wat is een spaardeposito?

Een spaardeposito is een rekening waarop spaargeld gedurende een vooraf overeengekomen periode vaststaat, in overleg met de bank.

Tijdens deze vooraf afgesproken periode kan het geld niet van de rekening worden gehaald. Omdat het geld een langere tijd vaststaat, betaalt de bank een hogere rente dan op bijvoorbeeld een internetspaarrekening.

Hoe werkt deposito sparen?

Een spaardeposito vereist een eenmalige storting, bekend als de inleg, met vaak minimale en maximale bedragen.

Tussentijds bijstorten is meestal niet mogelijk, en het geld blijft vaststaan tegen een vaste, doorgaans hogere rente gedurende de gehele looptijd.

Tussentijds geld opnemen, kan dat?

Spaargeld op een spaardeposito is onaantastbaar; geen stortingen of opnames zijn toegestaan, tenzij bij uitzondering voor het einde van de looptijd, waarbij de bank mogelijk boeterente in rekening brengt.

Bij levensgebeurtenissen zoals werkloosheid, echtscheiding of huwelijk kunnen uitzonderingen gelden, afhankelijk van de bankvoorwaarden vermeld op hun website.

Verschil spaardeposito en spaarrekening

Op een (online) spaarrekening is je geld altijd direct beschikbaar zonder gevolgen, met de mogelijkheid om op elk gewenst moment bij te storten.

In tegenstelling tot een spaardeposito, waarin je geld gedurende een vooraf bepaalde periode vaststaat tegen een vaste rente.

Een spaarrekening biedt meer flexibiliteit, maar heeft doorgaans een lagere, variabele rente die fluctueert met de marktrente.

In een spaardeposito blijft de rente gedurende de gehele looptijd constant, zonder schommelingen.

Deposito sparen, welke spaarvormen zijn er?

De termen spaardeposito en termijndeposito worden vaak door elkaar gebruikt. Beide zijn vormen van deposito sparen. Oftewel: sparen met een vaste looptijd en een vaste rente.

Wat is een termijndeposito?

Officieel bestaat er een onderscheid tussen een termijndeposito en een spaardeposito.

 • Een termijndeposito heeft doorgaans een looptijd van maximaal 1 jaar, wat het kortdurende deposito maakt.
 • Terwijl een spaardeposito een langere looptijd heeft van 1 jaar of meer. In de praktijk echter, worden deze termen vaak willekeurig gebruikt en wordt het formele onderscheid niet altijd strikt gehandhaafd.

Spaardeposito of termijndeposito?

In beide gevallen is het geld gedurende een bepaalde vaste looptijd vastgezet, waarvoor de bank een vast rentepercentage uitkeert.

Over het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd is, des te hoger de rente.

 • Termijndeposito’s zijn geschikt om geld voor een kortere periode opzij te zetten, bijvoorbeeld voor 6 maanden of een jaar.
 • Spaardeposito’s worden gebruikt voor geld dat langer dan een jaar vastgehouden moet worden.

  Beide soorten deposito’s hebben een vooraf bepaalde looptijd en een vaste rente, en tijdens die periode veranderen deze voorwaarden niet.

Wat is een flexibel deposito?

Naast termijndeposito’s en spaardeposito’s bestaat het flexibele deposito.

Dit type spaarrekening volgt over het algemeen dezelfde principes als een gewoon deposito: spaargeld staat vast tegen een vaste rente.

Echter, bij een flexibel deposito heb je meer vrijheid om tussentijds geld op te nemen of bij te storten, hoewel de mate van flexibiliteit per bank kan variëren.

Een bekende variant van een flexibel deposito is het klimrente deposito, dat zich ergens tussen een standaard spaarrekening en een spaardeposito bevindt.

Wat is een klimrente deposito?

Op een klimspaarrekening wordt eenmalig een bedrag gestort. En elk jaar dat het geld op de rekening staat, gaat de rente iets omhoog. Het rentepercentage klimt als het ware.

Tussentijds geld opnemen mag, maar hierdoor dalen de rente-inkomsten wel.

Net zoals bij een spaardeposito of termijndeposito is het de bedoeling dat het spaargeld tot het einde van de looptijd vast blijft staan. Maar de bank rekent geen boeterente als het geld toch tussentijds wordt opgenomen.

Waarom een spaardeposito openen?

Een spaardeposito (of termijndeposito) houdt geld gedurende een langere periode vast en brengt enkele beperkingen met zich mee:

 1. Tussentijdse stortingen zijn niet toegestaan.
 2. Bij vroegtijdige opname geldt een boeterente.
 3. De striktheid van deze regels varieert per bank.

Ondanks deze beperkingen blijft het spaardeposito een populaire spaarvorm vanwege de volgende voordelen:

 • Het geld staat vast tegen een vaste rente

  Een spaardeposito vergrendelt je spaargeld gedurende een vastgestelde periode, wat zekerheid biedt door te voorkomen dat het voor andere doeleinden wordt gebruikt.

  Het geld groeit tegen een vaste rente, waardoor je de renteopbrengst van tevoren kunt berekenen, ongeacht schommelingen in rentetarieven, waardoor de eindopbrengst gegarandeerd is.
 • Hogere rente vergoeding

  Depositorente is doorgaans aanzienlijk hoger dan die van een gewone (online) spaarrekening, als compensatie voor het langere termijn vastzetten van je spaargeld.

  Een lange-termijn spaardeposito kan variëren van 1 tot 20 jaar, terwijl een kortere-termijn deposito minder dan een jaar beslaat.

  Over het algemeen geldt dat een spaardeposito met een langere looptijd een hogere rente biedt, met de rente afhankelijk van de looptijd.

  De rente op een deposito is altijd vast, in tegenstelling tot de variabele rente op een gewone spaarrekening, waardoor het jaarlijks constant blijft.
 • Groene spaardeposito met belastingvoordeel

  Groen sparen wordt gestimuleerd. Dit houdt in dat een groene spaardeposito een belastingvoordeel oplevert in de vorm van een extra vrijstelling in box 3.

  Dat betekent dat er alleen belasting betaald hoeft te worden over het deel dat boven deze vrijstelling uitkomt. In 2023 is de vrijstelling €65.072 voor zonder fiscaal partner en €130.144 voor fiscale partners.

Voor wie is het spaardeposito?

Een spaardeposito is ideaal voor wie zijn spaargeld gedurende een langere periode, mogelijk tot 20 jaar, wil vasthouden.

Een kortlopend deposito, ook wel termijndeposito genoemd, heeft daarentegen een kortere looptijd, doorgaans 1 jaar of minder.

Het is essentieel dat je gedurende de gehele looptijd zonder het geld kunt, want tussentijdse opnames zijn niet mogelijk.

Kortom, een spaardeposito is specifiek bedoeld voor het sparen van geld voor toekomstige grote uitgaven.

Zijn er ook nadelen?

Jazeker, hieronder hebben wij een aantal van die nadelen geduid.

 • Wie kiest voor een spaardeposito, zet zijn of haar spaargeld gedurende een lange tijd vast.
 • Deze rekening biedt beperkte flexibiliteit, want het geld staat vast gedurende de looptijd, zonder mogelijkheid tot tussentijdse opnames of bijstortingen.
 • De bank hanteert strikte voorwaarden met betrekking tot inleg, looptijd en boetes, waardoor deze rekening minder flexibel is dan een reguliere spaarrekening.
 • De rente op een spaardeposito is vast, wat zowel voordelen als nadelen met zich meebrengt.

  De renteopbrengst is voorspelbaar, maar deze rente stijgt niet mee met de marktrente, wat kan resulteren in een lager rendement dan bij spaarproducten met een variabele rente.

Spaardeposito vergelijken, waarop letten?

Een deposito is een bindende overeenkomst met een bank, en deze overeenkomsten zijn doorgaans niet eenvoudig te wijzigen.

Daarom is het cruciaal om grondig te vergelijken voordat je een keuze maakt.

Het vergelijken van verschillende depositospaaropties is essentieel, gebaseerd op factoren zoals:

 • Looptijd
 • Vaste rente
 • Minimale inleg
 • Beperkende voorwaarden
 • Automatische verlenging
 • Periodieke rente-uitkering
 • Mogelijkheid voor een tegenrekening bij dezelfde bank

Looptijd

Bij een depositorekening wordt het geld gedurende een vooraf overeengekomen periode vastgehouden, waarbij de duur meestal naar eigen keuze kan worden bepaald.

Deze periode kan variëren van enkele maanden tot vele jaren, afhankelijk van de meeste banken en de hoogte van het gestorte bedrag.

Over het algemeen geldt een minimuminleg van €500, maar de specifieke voorwaarden zijn te vinden op de website van elke individuele bank.

Vaste rente

De bank betaalt een vergoeding over het vastgezette spaargeld. Dit heet de rente. Hoe hoog de rente is, verschilt per bank.

De meeste banken keren een hogere rente uit op spaardeposito’s met een langere looptijd. De rente op een spaardeposito is altijd vast.

Deze kan tussentijds dus niet veranderen, zoals bij een variabele rente. Het vaste rentepercentage blijft van begin tot eind hetzelfde.

Beperkte voorwaarden

Een spaardeposito onderscheidt zich duidelijk van een (online) spaarrekening vanwege de beperkte voorwaarden die eraan verbonden zijn.

Een essentieel kenmerk is dat het geld op een spaardeposito gedurende de looptijd vaststaat en niet tussentijds kan worden opgenomen.

Over het algemeen moeten de overeengekomen afspraken met betrekking tot de looptijd strikt worden nageleefd.

Toch zijn er enkele uitzonderingen waarbij het mogelijk is om geld van een spaardeposito op te nemen:

 1. Huwelijk
 2. Overlijden
 3. Faillissement
 4. Echtscheiding
 5. Werkloosheid
 6. Schuldsanering
 7. Aankoop van een eigen woning
 8. Arbeidsongeschiktheid
 9. Opname met bijbehorende opnamekosten of boeterente

Het is echter van cruciaal belang op te merken dat de specifieke voorwaarden en situaties variëren van bank tot bank.

De genoemde redenen zijn niet van toepassing op elke financiële instelling.

Over het algemeen is vroegtijdige opname met extra kosten mogelijk bij de meeste banken, maar de boeterente is vaak dermate hoog dat dit niet financieel voordelig is. De berekening van de boeterente verschilt ook per bank.

Automatische verlenging

De meeste deposito’s bereiken het einde van hun looptijd en op dat moment wordt het spaargeld overgeboekt naar de tegenrekening.

Er zijn echter situaties waarin dit niet automatisch gebeurt; in plaats daarvan wordt het spaardeposito automatisch verlengd volgens de actuele voorwaarden, tenzij de rekeninghouder tijdig aangeeft dit niet te willen.

Het is van groot belang om hierop te letten en de voorwaarden van de bank grondig te lezen voordat je besluit een depositospaarrekening te openen.

Wat is het beste spaardeposito?

Het openen van een spaardeposito is mogelijk bij diverse Nederlandse banken, maar ook bij buitenlandse of online banken.

Er bestaat een uitgebreid aanbod aan spaarproducten, waardoor het niet eenvoudig is om te bepalen wat het beste spaardeposito is. Dit hangt af van verschillende factoren:

 1. Looptijd
 2. Vaste rente
 3. Voorwaarden
 4. Persoonlijke voorkeuren en doelstellingen

Het vergelijken van deposito spaarrekeningen begint met het in kaart brengen van je eigen behoeften.

Wat is het doel van het spaardeposito en hoe lang kun je het gespaarde geld missen? De looptijd bepaalt hoelang het geld niet vrij opneembaar is, en in ruil voor een langere looptijd bieden de meeste banken een hogere rente aan.

Daarnaast spelen de voorwaarden een cruciale rol. Onder welke omstandigheden kan het geld wel worden opgenomen? Wat zijn de minimale en maximale inlegbedragen?

Is het mogelijk om te profiteren van rente-op-rente? Elke bank hanteert haar eigen regels en voorwaarden, die aanzienlijk kunnen variëren.

Het is daarom van groot belang om niet uitsluitend te vergelijken op basis van de hoogste depositorente, maar om altijd de voorwaarden en reglementen zorgvuldig door te nemen.

Rente en rendement

Het voornaamste pluspunt van een spaardeposito is de stabiele, hogere rente. Dit resulteert over het algemeen in een groter rendement ten opzichte van een (online) spaarrekening met een variabele rente.

Toch is dit niet altijd het geval, want wanneer de marktrente stijgt, stijgt ook de variabele rente, terwijl een vaste rente onveranderd blijft. Het is echter cruciaal om niet alleen naar de rentetarieven te kijken.

De voorwaarden spelen een even essentiële rol. Het kiezen voor een spaardeposito houdt tevens in dat je gedurende een langere periode niet bij je spaargeld kunt.

Wees je hiervan bewust en selecteer een looptijd die het best aansluit bij jouw behoeften.

Overstappen van bank, kan dat?

Een vroegtijdige beëindiging van een spaardeposito wordt beschouwd als het niet naleven van het overeengekomen contract, aangezien de vooraf vastgestelde voorwaarden niet worden gerespecteerd.

Daarom is het niet eenvoudig om over te stappen van een spaardeposito. De enige manier om dit te doen, is door het oude deposito op te zeggen en een nieuw spaardeposito te openen.

In dit geval wordt het volledige bedrag opgenomen, maar kunnen er door de bank opnamekosten of een boeterente in rekening worden gebracht.

Een spaardeposito gratis vergelijken 2023

Er bestaat een uitgebreide selectie van depositorekeningen om uit te kiezen, waardoor het van groot belang is om grondig te vergelijken.

Vergelijken helpt bij het identificeren van de bank die de hoogste depositorente aanbiedt, maar het draait niet alleen om de rente.

De voorwaarden variëren van bank tot bank, dus het vergelijken van depositorekeningen omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek de beschikbare depositorekeningen.
 2. Identificeer de hoogste rentetarieven voor deposito’s.
 3. Bestudeer de voorwaarden nauwkeurig.
 4. Let op eventuele beperkende voorwaarden.
 5. Controleer of de bank extra regels of uitzonderingen hanteert.
 6. Verifieer of het deposito valt onder het depositogarantiestelsel.

Kenmerken verschillende deposito’s

Er zijn verschillende varianten van deposito’s beschikbaar, zoals spaardeposito’s, termijndeposito’s, flexibele deposito’s en achtergestelde deposito’s.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van elk type:

SpaardepositoTermijndepositoFlexibel deposito (klimspaarrekening)Achtergestelde deposito
Vaste looptijdVaste looptijdVaste looptijdVaste looptijd
Looptijd langer dan 1 jaarLooptijd korter dan 1 jaarVerschilt per bankVerschilt per bank
Vaste renteVaste renteRente stijgt ieder jaarVaste rente
Tussentijds opnemen kan niet of is beperkt mogelijkTussentijds opnemen kan niet of is beperkt mogelijkTussentijds opnemen is mogelijkTussentijds opnemen kan niet of is beperkt mogelijk
Tussentijds storten kan niet of is beperkt mogelijkTussentijds storten kan niet of is beperkt mogelijkTussentijds storten is mogelijkTussentijds storten is niet mogelijk
Minimale inleg verschilt per bankMinimale inleg verschilt per bankMinimale inleg verschilt per bankMinimale inleg verschilt per bank
Opnamekosten of boeterente bij vervroegde opnameOpnamekosten of boeterente bij vervroegde opnameGeen consequenties bij vervroegde opnameOpnamekosten of boeterente bij vervroegde opname
Langere looptijd betekent hogere renteLangere looptijd betekent hogere renteLangere looptijd betekent hogere renteHoger risico betekent hogere rente
Rente periodiek uitbetaald of einde looptijdRente periodiek uitbetaald of einde looptijdRente periodiek uitbetaald of einde looptijdRente periodiek uitbetaald of einde looptijd
Valt onder de depositogarantieValt onder de depositogarantieValt onder de depositogarantieValt niet onder de depositogarantie

Spaardeposito openen, hoe werkt dat?

Het openen van een spaardeposito impliceert het vaststellen van specifieke overeenkomsten met de bank, welke officieel worden vastgelegd en niet zomaar tussentijds kunnen worden gewijzigd.

Deze overeenkomsten betreffen:

 1. De vaste rentevoet.
 2. De vastgestelde looptijd.
 3. Voorwaarden met betrekking tot geldopnames.
 4. Periodieke rente-uitkering, bijvoorbeeld jaarlijks of aan het einde van de looptijd.

Heb je de hoogste depositorente en de meest gunstige voorwaarden gevonden? Dan kun je overgaan tot het openen van het nieuwe spaardeposito, wat via de bank verloopt.

Bij dit proces zal de bank enkele gegevens van je nodig hebben, waaronder:

 1. Een geldig identiteitsbewijs.
 2. Indien nodig, het nummer van een tegenrekening.
 3. Persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, adres, postcode en woonplaats.

Is een spaardeposito veilig?

Het Nederlandse depositogarantiestelsel waarborgt banktegoeden tot een maximum van €100.000 per individu, per bank.

Dit betekent dat indien een bank in gebreke blijft, De Nederlandsche Bank de rekeninghouders vergoedt, met een maximale dekking van €100.000.

De overgrote meerderheid van spaardeposito’s profiteert van deze garantie, waardoor het spaargeld op deze deposito’s veilig is gesteld. Niettemin vallen niet alle deposito’s onder deze beschermingsregeling.

Achtergestelde deposito’s vormen hierop een uitzondering; voor deze categorie geldt de garantie niet.

Dergelijke deposito’s zijn blootgesteld aan een hoger risico, maar als compensatie daarvoor biedt de bank een aantrekkelijkere rentevergoeding.

Wanneer een spaarproduct niet onder het depositogarantiestelsel valt, is de bank altijd verplicht om dit duidelijk en expliciet te vermelden.

Een spaardeposito en de Belastingdienst

Spaargeld op een deposito valt onder het vermogen. En over dit vermogen moet belasting betaald worden. Dit heet de vermogensbelasting.

Een deel van het spaargeld is vrijgesteld. Het heffingsvrije vermogen in 2023 is €57.000 en €114.000 voor partners. Dit deel van het vermogen is belastingvrij.

Ben je benieuwd hoeveel spaargeld je mag hebben op je spaarrekening zonder belasting af te dragen? Lees dan vooral ons artikel Hoeveel spaargeld mag je hebben?

Spaardeposito en overlijden

Een spaardeposito kan niet zomaar worden beëindigd, behalve in het geval van overlijden van de rekeninghouder, waar de meeste banken een uitzondering voor maken.

In dat geval hebben de erfgenamen de keuze om het spaardeposito vroegtijdig te beëindigen of door te laten lopen tot het einde van de looptijd.

Soms kan de laatste optie financieel gunstiger zijn. De specifieke voorwaarden variëren echter per bank.

Belangrijk om te weten is dat een spaardeposito van een overleden persoon altijd wordt beschouwd als onderdeel van het vermogen in box 3, ongeacht of het spaargeld is opgenomen of nog op het deposito staat.

Veelgestelde vragen

Wordt een depositospaarrekening beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel?

Net als andere betaal- en spaarrekeningen vallen spaardeposito’s en termijndeposito’s onder het depositogarantiestelsel.

Achtergestelde deposito’s vormen hierop een uitzondering en vallen niet onder deze regeling. Wanneer een bank een Nederlandse bankvergunning heeft, valt deze onder de Nederlandse Depositogarantie.

Een buitenlandse bank valt onder het depositogarantiestelsel van het eigen land.

Het is essentieel om vóór het openen van een spaardeposito te controleren onder welk garantiestelsel de betreffende bank valt.

Wat houdt een achtergesteld (spaar)deposito precies in?

In principe is een achtergesteld deposito vergelijkbaar met een regulier spaardeposito, maar het brengt een hoger risico met zich mee.

Dit komt doordat de verplichting van de bank om bij een faillissement het spaargeld terug te betalen, letterlijk achteraan in de rij staat.

Andere schuldeisers worden eerst vergoed; het achtergestelde deposito staat als laatste op de lijst.

Bovendien valt een achtergesteld deposito niet onder het depositogarantiestelsel, wat betekent dat het geld niet wordt beschermd.

Als compensatie voor dit risico biedt de bank een hogere rentevergoeding. Een aantrekkelijke rente is zeker positief, maar het is van cruciaal belang om je bewust te zijn van de bijbehorende risico’s.

Ik werk als country manager voor Financer.com Nederland. Mijn interesses liggen in het beheren van mijn eigen financiën, beleggen en sparen. Ik wil nuttige informatie geven en onze lezers helpen om slimmere financiële beslissingen te nemen.

Delen op

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Hoe kunnen we dit artikel verbeteren? Jouw feedback is privé.

Door Financer.com te gebruiken maak je een verschil!  Lees meer