Depositogarantiestelsel

Uw spaargeld beschermd tot € 100.000.

Wegens de wereldwijde bankencrisis werd in 2007 de depositogarantie in het leven geroepen voor leden van de Europese Unie. Ook in Nederland moesten banken een vergunning aangaan en deelnemen aan het depositogarantiestelsel, om particulieren te beschermen in geval van een faillissement.

Bij de geboorte van de depositogarantie werden rekeningen slechts tot 25.000,- euro gedekt. Dit bedrag werd in het jaar 2008 verhoogd tot 50.000,- euro. Vandaag de dag zijn betaalrekeningen en spaarrekeningen beschermd tot een totaal van 100.000,- euro, wat betekent dat u maximaal 100.000 euro terugbetaald zou krijgen als vergoeding, indien de bank waar u spaart failliet wordt verklaard.

Waarom is er een depositogarantie?

De introductie van depositoverzekering was een gevolg van een EU-initiatief met als doel de stabiliteit in de financiële systemen van de EU-landen te garanderen. Het garantiestelsel is aanwezig in alle EU-landen, maar het Nederlandse (en Duitse) depositogarantiestelsel is ongewoon royaal.
Als de bankrekeningen van het publiek bij faillissement van de bank niet worden beschermd, heeft dit tot gevolg dat consumenten niet durven hun geld onder te brengen bij de bank. Hierdoor kan het financiële systeem volledig uit balans raken. Banken hebben ten slotte geld nodig om bijvoorbeeld uit te lenen.

De reden dat het stelsel van toepassing is op banken is dat deze kunnen worden geconfronteerd met een snelle opname van tegoeden (bankrun). Het doel van het stelsel is hierbij tweeledig:

  • Het voorkomen dat een bankrun optreedt.
  • Het beschermen van houders met een relatief klein spaarbedrag indien een bank failliet gaat.

Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op verzekeraars, dus het beschermt geen “spaartegoeden” in de vorm van kapitaalverzekeringen, lijfrenten, pensioenen, en dergelijke. Dit omdat een situatie als bovengenoemd bij een verzekeraar niet in dezelfde mate kan optreden, aangezien bij verzekeraars meestal sprake is van langlopende wederzijdse verplichtingen. Bij een faillissement van een verzekeraar zal een andere partij de portefeuille overnemen.

Het is wel van toepassing op tegoeden in het kader van banksparen.

Hoe werkt het?

Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van de Nederlands depositogarantie:

  • De maximale vergoeding bedraagt 100.000,- euro. Wanneer een in Nederland gevestigde bank failliet gaat, zal DNB via de grote dagbladen rekeninghouders oproepen een verzoek tot terugbetalen in te dienen. Dit moeten de rekeninghouders binnen vijf maanden na publicatie doen, anders zijn ze te laat.
  • Binnen 20 werkdagen na de aanmelding (alleen in uitzonderlijke gevallen éénmalig te verlengen met maximaal 10 werkdagen) krijgen de rekeninghouders in principe hun geld terug bij banken die volledig onder het Nederlandse garantiestelsel vallen.
  • Als u minder dan 100.000,- euro in de bank heeft, krijgt u een vergoeding voor elke cent die u in uw bankrekening had.
  • Het depositogarantiestelsel geldt per persoon per bank. Wanneer u dus een bedrag bezit dat groter is dan 100.00 euro, kan het verstandig zijn dit geld op te delen in sommen van maximaal 100.000,- euro en onder te brengen bij verschillende banken. Zo bent u zeker dat al uw geld steeds beschermd is door de depositogarantie.
  • Als u een bankrekening met iemand deelt, bijvoorbeeld, met uw vrouw of man, krijgt u samen een maximale uitkering van € 200.000,- als vergoeding geldt per persoon en per bank. Financer.com adviseert u daarom altijd uw spaarrekening te delen met uw partner of vrouw (of een tweede rekening te openen bij een nieuwe bank) als u meer dan € 100.000,- op de bank heeft staan.
  • U kunt ook een vergoeding krijgen voor de rente die u verliest tot aan de dag dat u de schadevergoeding ontvangt.
  • Wanneer u schulden heeft bij de bank (lening, hypotheek ed) kan de curator deze verrekenen met uw spaargeld.

Voor dat u een spaarrekening opent

Het is zeer verstandig om op de website van de De Nederlandsche Bank te controleren of uw bank is aangesloten bij het depositogarantiestelsel. U kunt dit ook direct bij uw bank vragen, alle banken – ongeacht welk land van herkomst, zijn verplicht deze informatie te delen.

Tips als u gaat sparen

Financer raad consumenten welke grotere bedragen gaan sparen om dit te verspreiden over verschillende banken, misschien zelfs eventueel te beleggen. Maar ook spaart u bij verschillende banken, als deze dezelfde vergunning hebben dan heeft u maar een keer recht op het maximale bedrag. Voorbeeld hiervan is ABN Amro en MoneYou.

Lees meer over depositogarantie op de website van de Nederlandsche Bank

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook

Financer privacy intellingen

Met het gebruik van financer.com erkent u onze algemene voorwaarden en ons gegevensbeschermingsbeleid. Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van onze website te analyseren en onze services te verbeteren. Bepaalde cookies vereisen uw actieve toestemming om deze gegevens te mogen verzamelen. U kunt zich op elk moment informeren over de door derden gebruikte diensten en uw instemming intrekken in onze Cookie-instellingen.

Facebook Marketing

SEO Solutions Ltd. (wij) als aanbieder van de website financer.com gebruikt de Facebook-Pixel om onze inhoud en diensten aan onze bezoekers op Facebook te promoten en om de resultaten van deze marketingactiviteiten bij te houden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd voor ons en dienen alleen voor statistische doeleinden. Facebook kan de verzamelde gegevens van de Facebook Pixel verbinden met uw Facebook-profiel (naam, e-mail, enz.) En dit gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden. U kunt de gegevens die Facebook verzamelt over uw privacy-instellingen bekijken en beheren op Facebook.