Depositogarantiestelsel

In 2007 werd de depositogarantie geïntroduceerd in Nederland en de bedoeling was dat het deposito’s van het publiek bij banken en andere erkende kredietinstellingen zou worden beschermd.

Toen was dit depositogarantie slechts 25 000 euro en werd in het jaar 2008 verhoogd tot 50 000 euro. Vandaag de dag is het over het geheel 100 000 euro, wat betekent dat u maximaal het equivalent van 100 000 zou krijgen als een vergoeding als de bank waar u spaart failliet wordt verklaard.

Waarom is er een depositogarantie?

De introductie van depositoverzekering was een gevolg van een EU-initiatief met doel de stabiliteit in de financiële systemen van de EU-landen te garanderen. Het is aanwezig in alle EU-landen, maar de Nederlands depositogarantiestelsel is ongewoon royaal. Als de bankrekeningen van het publiek niet bij een bank faillissement zouden worden beschermd zou dit tot gevolgd hebben dat velen niet zou durven om hun geld te storten bij de bank. Hierdoor zou het financiële systeem volledig uit balans kunnen raken, banken hebben ten slotte geld nodig om bijvoorbeeld uit te lenen.

De reden dat het stelsel van toepassing is op banken is dat deze kunnen worden geconfronteerd met een snelle opname van tegoeden (bankrun). Het doel van het stelsel is hierbij tweeledig:

  • het voorkomen dat een bankrun optreedt en
  • het beschermen van houders met een relatief klein spaarbedrag indien een bank failliet gaat.

Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op verzekeraars, dus het beschermt geen “spaartegoeden” in de vorm van kapitaalverzekeringen, lijfrenten, pensioenen, en dergelijke. Dit omdat een situatie als bovengenoemd bij een verzekeraar niet in dezelfde mate kan optreden, aangezien bij verzekeraars meestal sprake is van langlopende wederzijdse verplichtingen. Bij een faillissement van een verzekeraar zal een andere partij de portefeuille overnemen.

Het is wel van toepassing op tegoeden in het kader van banksparen.

Hoe werkt het?

Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van de Nederlands depositogarantie:

  • De maximale vergoeding bedraagt 100 000 euro. Wanneer een in Nederland gevestigde bank failliet gaat, zal DNB via de grote dagbladen rekeninghouders oproepen een verzoek tot terugbetalen in te dienen. Dit moeten de rekeninghouders binnen vijf maanden na publicatie doen, anders zijn ze te laat. Binnen 20 werkdagen, alleen in uitzonderlijke gevallen éénmalig te verlengen met maximaal 10 werkdagen, na de aanmelding krijgen de rekeninghouders in principe hun geld terug bij banken die volledig onder het Nederlandse garantiestelsel vallen
  • Als u minder dan 100 000 € in de bank heeft krijgt u een vergoeding voor elke cent die u in uw bankrekening had.
  • Het depositogarantiestelsel geldt per persoon per bank, het maakt ook niet uit of u een bankrekening met het equivalent van 75 000 euro en nog eens 50 000 euro in dezelfde bank, krijg je toch ‘slechts’ € 100.000 ter compensatie. Maar als u de 125000 euro verspreid heeft over twee banken, welke beide een faillissement zouden ondergaan, zult u 125.000 euro aan schadevergoeding ontvangen.
  • Als u een bankrekening met iemand deelt, bijvoorbeeld, met uw vrouw of man, krijgt u samen een maximale uitkering van 200 000 euro als vergoeding geldt per persoon en de bank. Financer.com adviseert u daarom altijd uw spaarrekening te delen met uw partner of vrouw als u erin slaagt om meer dan € 100, 000 in de bank te kunnen sparen.
  • U kunt ook een vergoeding voor de rente die u verliest tot aan de dag dat u uw schadevergoeding te krijgen.
  • Wanneer u schulden heeft bij de bank (lening, hypotheek ed) kan de curator deze verrekenen met uw spaargeld.

Voor dat u een spaarrekening opent

Het is zeer verstandig om op de website van de De Nederlandsche Bank te controleren of uw bank is aangesloten bij het deposito garantie stelsel. U kunt dit ook direct bij uw bank vragen, alle banken – ongeacht welk land van herkomst, zijn verplicht deze informatie te delen.

Tips als u gaat sparen

Financer raad consumenten welke grotere bedragen gaan sparen om dit te verspreiden bij verschillende banken, misschien zelfs eventueel te beleggen. Maar ook spaart u bij verschillende banken, als deze dezelfde vergunning hebben dan heeft u maar een keer recht op het maximale bedrag. Voorbeeld hiervan is ABN Amro en MoneYou.

Lees meer over depositogarantie op de website van de Nederlandse bank .

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook

Financer privacy intellingen

Met het gebruik van financer.com erkent u onze algemene voorwaarden en ons gegevensbeschermingsbeleid. Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van onze website te analyseren en onze services te verbeteren. Bepaalde cookies vereisen uw actieve toestemming om deze gegevens te mogen verzamelen. U kunt zich op elk moment informeren over de door derden gebruikte diensten en uw instemming intrekken in onze Cookie-instellingen.

Facebook Marketing

SEO Solutions Ltd. (wij) als aanbieder van de website financer.com gebruikt de Facebook-Pixel om onze inhoud en diensten aan onze bezoekers op Facebook te promoten en om de resultaten van deze marketingactiviteiten bij te houden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd voor ons en dienen alleen voor statistische doeleinden. Facebook kan de verzamelde gegevens van de Facebook Pixel verbinden met uw Facebook-profiel (naam, e-mail, enz.) En dit gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden. U kunt de gegevens die Facebook verzamelt over uw privacy-instellingen bekijken en beheren op Facebook.