Depositogarantiestelsel

Uw spaargeld beschermd tot € 100.000.

Wegens de wereldwijde bankencrisis werd in 2007 de depositogarantie in het leven geroepen voor leden van de Europese Unie. Ook in Nederland moesten banken een vergunning aangaan en deelnemen aan het depositogarantiestelsel, om particulieren te beschermen in geval van een faillissement.

Bij de geboorte van de depositogarantie werden rekeningen slechts tot 25.000,- euro gedekt. Dit bedrag werd in het jaar 2008 verhoogd tot 50.000,- euro. Vandaag de dag zijn betaalrekeningen en spaarrekeningen beschermd tot een totaal van 100.000,- euro, wat betekent dat u maximaal 100.000 euro terugbetaald zou krijgen als vergoeding, indien de bank waar u spaart failliet wordt verklaard.

Waarom is er een depositogarantie?

De introductie van depositoverzekering was een gevolg van een EU-initiatief met als doel de stabiliteit in de financiële systemen van de EU-landen te garanderen. Het garantiestelsel is aanwezig in alle EU-landen, maar het Nederlandse (en Duitse) depositogarantiestelsel is ongewoon royaal.
Als de bankrekeningen van het publiek bij faillissement van de bank niet worden beschermd, heeft dit tot gevolg dat consumenten niet durven hun geld onder te brengen bij de bank. Hierdoor kan het financiële systeem volledig uit balans raken. Banken hebben ten slotte geld nodig om bijvoorbeeld uit te lenen.

De reden dat het stelsel van toepassing is op banken is dat deze kunnen worden geconfronteerd met een snelle opname van tegoeden (bankrun). Het doel van het stelsel is hierbij tweeledig:

 • Het voorkomen dat een bankrun optreedt.
 • Het beschermen van houders met een relatief klein spaarbedrag indien een bank failliet gaat.

Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op verzekeraars, dus het beschermt geen “spaartegoeden” in de vorm van kapitaalverzekeringen, lijfrenten, pensioenen, en dergelijke. Dit omdat een situatie als bovengenoemd bij een verzekeraar niet in dezelfde mate kan optreden, aangezien bij verzekeraars meestal sprake is van langlopende wederzijdse verplichtingen. Bij een faillissement van een verzekeraar zal een andere partij de portefeuille overnemen.

Het is wel van toepassing op tegoeden in het kader van banksparen.

Hoe werkt het?

Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van de Nederlands depositogarantie:

 • De maximale vergoeding bedraagt 100.000,- euro. Wanneer een in Nederland gevestigde bank failliet gaat, zal DNB via de grote dagbladen rekeninghouders oproepen een verzoek tot terugbetalen in te dienen. Dit moeten de rekeninghouders binnen vijf maanden na publicatie doen, anders zijn ze te laat.
 • Binnen 20 werkdagen na de aanmelding (alleen in uitzonderlijke gevallen éénmalig te verlengen met maximaal 10 werkdagen) krijgen de rekeninghouders in principe hun geld terug bij banken die volledig onder het Nederlandse garantiestelsel vallen.
 • Als u minder dan 100.000,- euro in de bank heeft, krijgt u een vergoeding voor elke cent die u in uw bankrekening had.
 • Het depositogarantiestelsel geldt per persoon per bank. Wanneer u dus een bedrag bezit dat groter is dan 100.00 euro, kan het verstandig zijn dit geld op te delen in sommen van maximaal 100.000,- euro en onder te brengen bij verschillende banken. Zo bent u zeker dat al uw geld steeds beschermd is door de depositogarantie.
 • Als u een bankrekening met iemand deelt, bijvoorbeeld, met uw vrouw of man, krijgt u samen een maximale uitkering van € 200.000,- als vergoeding geldt per persoon en per bank. Financer.com adviseert u daarom altijd uw spaarrekening te delen met uw partner of vrouw (of een tweede rekening te openen bij een nieuwe bank) als u meer dan € 100.000,- op de bank heeft staan.
 • U kunt ook een vergoeding krijgen voor de rente die u verliest tot aan de dag dat u de schadevergoeding ontvangt.
 • Wanneer u schulden heeft bij de bank (lening, hypotheek ed) kan de curator deze verrekenen met uw spaargeld.

Voor dat u een spaarrekening opent

Het is zeer verstandig om op de website van de De Nederlandsche Bank te controleren of uw bank is aangesloten bij het depositogarantiestelsel. U kunt dit ook direct bij uw bank vragen, alle banken – ongeacht welk land van herkomst, zijn verplicht deze informatie te delen.

Tips als u gaat sparen

Financer raad consumenten die grotere bedragen wensen te sparen aan om hun kapitaal te spreiden over verschillende banken, en misschien zelfs een deel van het vermogen te beleggen.

Opmerking: Let op dat u niet spaart bij banken met dezelfde vergunning. U heeft dan slecht één keer recht op het maximale bedrag van 100.000 euro. Voorbeeld hiervan is ABN Amro en MoneYou.

Lees meer over depositogarantie op de website van de Nederlandsche Bank

Over de auteur

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook

×

Geef uw beoordeling over Depositogarantiestelsel

 • Beoordeel
 • Review
 • Indienen

Beoordeel

Hoe zou u de producten en diensten van Depositogarantiestelsel beoordelen?

Terug

Review

Hoe vond u de service? Heeft u problemen ondervonden? Heeft u het gevoel dat het bedrijf aan uw verwachtingen voldeed? Laat niets achterwege - we willen al het goede, en al het slechte horen!

Indienen

U bent slechts één stap verwijderd van het indienen van uw review

Meld u aan met uw e-mail
Maak hieronder een nieuw account aan
 Uw review is nu in behandeling. Controleer uw e-mail en klik op de bevestigingslink.