Factoring - Verkoop uw Openstaande Facturen

Vergelijk factoring en verkoop uw openstaande facturen voor meer cashflow. Ontvang uw geld binnen 24u.

Factoring Vergelijken

1.287 keer gekozen
 • € 3.000,- tot € 250.000,-
 • 3 tot 6 maanden looptijd
 • Kredietaanvraag binnen 24u beoordeeld
 • Makkelijk afbetalen via PIN-apparaat of dagelijkse incasso’s
562 keer gekozen
 • Flexibel en schaalbaar zakelijk krediet
 • Bevoorschotting tot maximaal 98% van het uitstaand debiteurensaldo
 • Professioneel creditmanagement
 • Geen langdurig contract

Belangrijk

Factoring – Verkoop uw openstaande facturen voor meer cashflow

Factoring is aan een enorme opmars bezig.

Het Nederlandse bedrijfsleven maakt steeds minder gebruik van een traditionele lening bij de bank of zakelijk krediet voor financiering en vertrouwt steeds vaker op de diensten van factoringbedrijven als alternatief.

Het totale bedrag aan facturen die bedrijven hebben verkocht aan factoringmaatschappijen is verdrievoudigd van €30 miljard in 2008 tot bijna €100 miljard in 2019.

Factoring Vergelijken

Bij Financer.com kunt u eenvoudig factoring aanbieders vergelijken. Bovenaan de pagina heeft u een kort overzicht.

Indien u meer informatie wenst per aanbieder klikt up op ‘LEES MEER’ onderaan het item.

Wat is factoring?

Factoring is een vorm financiering voor zzpers en het mkb, waarbij u uitstaande facturen kunt verkopen tegen een vast bedrag of percentage van de omzet.

De service betekent eigenlijk niets anders dan het financieren van facturen.

Vastgoed financiert u bij de bank, auto’s en machines least u bij de leasemaatschappij en voor het bekostigen van uw ‘werkkapitaal’ (debiteuren, voorraden, inkopen) kunt u terecht bij een factormaatschappij.

  Factoring: hoe werkt het precies?

 1. Met factoring kunt u uw uitstaande facturen verkopen aan het factoringbedrijf. Dit heet bevoorschotting en laat u toe uw bedrijfsvoering en cashflow op gang te houden.

 2. U stuurt de facturen naar de factormaatschappij en kunt daarna praktisch onmiddellijk beschikken over een percentage (tot wel 98%) van het uitstaande bedrag. Uw factuur wordt als het ware direct betaald.

 3. De factormaatschappij kan het debiteurenbeheer en eventueel ook het risico op non-betaling overnemen. Hierdoor hoeft u niet te wachten op onbetaalde facturen en kan u uw bedrijf sneller laten groeien.

Vooraf stelt een factormaatschappij vaak duidelijke regels, o.a. hoe oud de vorderingen mogen zijn die worden bevoorschot (meestal jonger dan 90 dagen), in welke landen de debiteuren zich mogen bevinden en welke partijen worden uitgesloten.

Factoring ZZP en MKB

Wacht u vaak wekenlang op uw klanten om uw rekeningen te betalen? Factoring helpt u dergelijke situaties te voorkomen.

Verkoop uw vorderingen en ontvang binnen 24 uur het geld op uw rekening.

Als ondernemer moet u uw kosten voor bedrijfsvoering op tijd betalen. Dit omvat de kosten voor personeel, materiaal, transport, huur, enz.

Als uw klanten niet betalen, moet u terugvallen op reserves. Deze zijn echter vaak beperkt, vooral voor MKB en ZZP’ers. Als een grote klant niet betaalt, kan het zelfs gebeuren dat u uw bedrijf moet sluiten.

Door de verkoop van uw uitstaande facturen kunt u uw medewerkers betalen en materiaal voor nieuwe bestellingen kopen.

Het geld helpt uw bedrijf sneller te groeien en vermindert de inspanning die nodig is om de vorderingen te innen.

Bij Financer laten wij u kennismaken met de verschillende soorten factoring en helpen wij u uw cashflow veilig te stellen.

Waarvoor kan factoring worden gebruikt?

Er zijn twee soorten factoring. We komen later terug op de exacte verschillen.

 • Om het tijdsverschil tussen de verzending van de factuur en de betaling van de klant te overbruggen.
 • Om de liquiditeit van uw ondermening te verhogen en zo de groei van uw bedrijf te ondersteunen.
 • Om het risico dat een debiteur zijn betaling niet voldoet naar de factor over te dragen (alleen in het geval van een echte factoring).
 • Het debiteurenbeheer te vereenvoudigen.
 • Om binnen 24 uur geld te ontvangen.
 • Personeelskosten, huurkosten, materiaalkosten en andere kosten zonder krediet te betalen.

Wie kan vorderingen verkopen?

Dit is vaak afhankelijk van de aanbieder die uw facturen voorfinanciert.

Sommigen werken alleen samen met bedrijven, anderen voorfinancieren facturen van zelfstandigen, freelancers en kleine en middelgrote ondernemingen.

Ook het minimumbedrag van de factuurbedragen is verschillend. Sommige aanbieders staan u toe om facturen voor te financieren vanaf 50,- EUR.

Niet zelden zijn ook minimumbedragen van 2.000 of 5.000 EUR nodig om een vordering te verkopen. Deze aanbieders hebben de neiging zich te specialiseren in grotere bedrijven.

Het is belangrijk op te merken dat sommige factoraanbieders alleen facturen in Nederland financieren.

Daarnaast zijn er mensen die ook facturen van klanten binnen de EU voorfinancieren. Deze moeten echter in overeenstemming met het Nederlandse recht worden opgesteld.

1. Traditionele factoring

Zoals in het begin al vermeld, zijn er twee soorten factoring.

Traditionele factoring betekent dat het risico van oninbaarheid bij u (de verkoper van de vordering) blijft.

De factor betaalt u de vordering vooraf tegen een vooraf overeengekomen vergoeding die wordt bepaald op basis van een percentage van uw totale uitstaande debiteurenportefeuille (aantal klanten + omvang facturen).

De meeste traditionele factormaatschappijen vragen als tegenprestatie een vast bedrag per jaar of een klein percentage van de omzet (tussen de 0,1 en 1 procent).

U kunt het geheel dus zien als een soort lening. Bij laattijdige betaling neemt u zelf het aanmaningsproces en de incassoprocedure over.

Met traditionele factoring verkoopt u uw openstaande facturen aan de factor. In de meeste gevallen wordt de voorfinanciering zo discreet mogelijk behandeld.

Dit betekent dat de communicatie tussen de factor en uw klanten tot een minimum wordt beperkt (verzending van de factuur op uw naam of bevestiging van het factuurbedrag door de klant).

Het werkelijke niveau van interactie met uw klant varieert van leverancier tot leverancier. Het is daarom raadzaam om de klant te informeren over uw samenwerking met de factor om misverstanden te voorkomen.

Bij deze vorm van factoring moet u voldoen aan een relatief groot aantal voorwaarden, aangezien deze service voornamelijk wordt aangeboden door banken of dochterondernemingen van banken.

Traditionele factoring is voornamelijk geschikt voor het midden- en grootbedrijf.

2. American factoring

Deze vorm van factoring laat een grotere flexibiliteit toe dan de traditionele variant.

U krijgt hier namelijk geen vast krediet, maar kunt losse facturen indienen die binnen 48 uur worden uitbetaald.

Enkel de kosten voor de factoring zelf worden in mindering gebracht. Dit omvat de invorderingsprocedure, de verwerking van de facturen en de dekking voor het wanbetalingsrisico.

De kosten bedragen meestal tussen de 3 en 6 procent van het factuurbedrag.

Wegens de grotere flexibiliteit en het overdragen van het debiteurenrisico is American factoring vaker geschikt voor het mkb.

Ook ZZP’ers kunnen voordeel doen met dergelijke vorm van factoring. American factoring laat namelijk toe het debiteurenbeheer volledig onder te brengen bij het factoringbedrijf.

Als verkoper van vorderingen hoeft u dus geen tijd te verliezen met het organiseren van uw debiteurs en bent u bovendien beschermd tegen het in gebreke blijven van uw klanten.

Dit is vooral voordelig voor nieuwe klanten van wie u het betalingsgedrag nog niet kent.

In Nederland zijn American factoring bedrijven niet gelieerd aan de bank, waardoor er minder strenge voorwaarden gelden dan bij traditional factoring (er is namelijk geen banklicentie nodig).

Dit brengt een iets hoger risico met zich mee, dat wordt gecompenseerd door beter maatwerk en snellere uitbetalingen.

Kosten factoring: Hoeveel kost het?

De tariefstructuur en factoring kosten van aanbieders is zeer verschillend.

Sommige rekenen vergoedingen van 0,5% van het factuurbedrag, afhankelijk van uw kredietwaardigheid en/of de betalingstermijn.

Andere brengen kosten in rekening van 1,95% tot 3,95% (nieuwe klanten), ongeacht de kredietwaardigheid.

Over het algemeen variëren de kosten tussen minimum 0,5% tot maximaal 6% van het factuurbedrag.

Veel aanbieders rekenen minimumtarieven van 25,- EUR of meer per factuur.

Sommige aanbieders verlagen de factoring kosten als u binnen een bepaalde periode een bepaald bedrag aan rekeningen voorfinanciert.

Houd er ook rekening mee dat de vergoeding afhankelijk is van uw kredietwaardigheid en die van uw klant.

Als uw klant zijn verplichtingen meestal niet of te laat betaalt, kan de vergoeding worden verhoogd of kan de voorfinanciering zelfs worden geweigerd.

Voor facturen met een langere betalingstermijn van 60 of 90 dagen zijn de prijzen meestal hoger.

Rekenvoorbeeld

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld op basis van 3% factorfee:

Factuurbedrag excl. btw:
€3.000,-

Factuurbedrag incl. btw:
€3.630,-

Factoringkosten excl. btw:
€3.630,- x 3% = €108,9

Factoringkosten incl. btw:
€108,9 + 21% btw = €131,77

Directe uitbetaling:
€3.630 – €131,77 = €3498,23

Totaal:
€3498,23

Vergeet echter niet dat het hier gaat om fiscaal aftrekbare kosten. U deze kosten kunt inbrengen bij de belastingen en zo uw winst verlagen.

De tarieven zijn vaak vergelijkbaar met die van de contante korting voor snelle betalers.

Als u geen gebruik maakt van kortingen en in plaats daarvan uw factuur direct verkoopt, kunt u  het geld de volgende werkdag al op uw rekening verwachten (in het geval dat uw factuur met succes werd goedgekeurd). Zelfs uw klant betaalt niet zo snel.

Hoe doet u een factoring offerte aanvraag?

 1. Eerst logt u in op een van de platforms die uw uitstaande facturen kopen. Alles werkt online en het duurt slechts enkele minuten om u aan te melden.U voert uw persoonlijke gegevens in en identificeert zich met behulp van uw email-adres.
 2. Na registratie kunt u meteen aan de slag. U kunt facturen uploaden naar het platform en indienen voor voorfinanciering, ook facturen die u reeds heeft aangemaakt.De meeste platformen maken het mogelijk om direct online te factureren.

  Sommige aanbieders, met name voor American factoring, bieden u ook de mogelijkheid om facturen die u de afgelopen 10 dagen naar uw klanten heeft verstuurd, voor te financieren.

 3. Wanneer u opteert voor traditionele factoring, stuurt de factor de factuur naar de klant in uw naam.Het maximale factuurbedrag wordt bepaald door de factoring provider. Dit bedrag kan variëren van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s.

  Facturen worden bovendien vaak alleen gefinancierd als de dienst in de laatste 45 dagen is verleend.

 4. Om uit te zoeken of uw factuurbedrag voorgefinancierd kan worden, kunt u het beste de voorwaarden van de factor service provider lezen.
 5. Uw factuur wordt altijd grondig gecontroleerd door de factor. Pas na de succesvolle controle wordt het geld aan u overgemaakt.De betaling gebeurt zeer snel. In de meeste gevallen wordt het geld direct betaald (binnen een werkdag).

  Het is belangrijk om het bedrag te noteren dat u van de factor ontvangt. Voorfinanciers behouden vaak 10 tot 15% van het factuurbedrag totdat de klant de gehele vordering heeft voldaan.

De betaling van de klant gebeurt meestal op de rekening van de factor. Dit wordt echter door elke aanbieder anders behandeld.

Het is daarom zinvol om na te gaan aan wie de klant in uw geval de factuur zal betalen.

Vergelijk Factoring en selecteer de juiste factor

Er zijn verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in factoring en zo MKB en ZZp’ers helpen om hun liquiditeit veilig te stellen.

Bij de meeste aanbieders betaalt u geen lopende kosten en bent u niet gebonden aan specifieke voorwaarden. Het aanbod is in Nederland echter eerder beperkt.

De kosten liggen niet noodzakelijk hoger bij American factoring. Logischerwijze wordt de beoordeling van de kredietwaardigheid strenger aangepakt.

Voordat u instemt met voorfinanciering, ontvangt u altijd een passende offerte met vermelding van de kosten. Daarop kunt u vergelijken voor welke variant de kosten lager zijn.

Bij traditionele factoring wordt een bepaald percentage van het bedrag als zekerheid ingehouden en pas uitbetaald wanneer de klant de factuur betaalt.

Dit percentage kan ook een aandachtspunt zijn bij de selectie van een geschikte leverancier.

Tip: Bedenk eerst of u de voorkeur geeft aan American factoring en dus het wanbetalingsrisico naar de factor wenst over te dragen, of dat enkel een voorfinanciering voor u volstaat.

Wees u er ook van bewust dat het factoringbedrijf gevoelige informatie over uw onderneming nodig zal hebben.

Kies dus steeds voor een betrouwbare partner en zorg ervoor dut u een goede relatie opbouwt met de dienstverleners.

Voor- en nadelen Factoring

Voordelen

Nadelen

 • Het factoringbedrijf vereist veel inzicht in uw onderneming. U zult dus moeten inboeten aan privacy. Zo zult u financiële gegevens moeten vrijgeven en andere gevoelige informatie. Zorg er dus steeds voor dat u kiest voor een betrouwbare factoring partner.
 • Sommige klanten zijn achterdochtig wanneer u gebruik maakt van factoring. Zij kunnen mogelijks denken dat de onderneming ondermaats presteert en in geldnood zit. Verder kunnen klanten die steeds tijdig betalen zich aangevallen voelen.

Factoring ZZP

Ondernemers en zelfstandigen wachten gemiddeld 40 dagen tot hun vorderingen zijn afgehandeld.

Dit is een lange tijd, vooral voor bedrijven met een beperkt eigen vermogen.

Vooral wanneer het goed gaat, moeten er investeringen worden gedaan, zoals de aanschaf van materialen voor een nieuw project, het huren van extra bedrijfsruimte, of het uitbreiden van een productielijn.

Cashflow is hiervoor van groot belang. Als u lang moet wachten op de betalingen van de klant, beperkt dit uw zakelijke activiteiten.

U kunt natuurlijk proberen de betalingstermijn te verkorten of de klant om een voorschot vragen. Dit is ook de logische eerste stap als uw industrie dit toelaat.

Echter, als de concurrentie binnen uw branche sterk is, zullen klanten vaker kiezen voor bedrijven waar ze later moeten betalen of waar geen vooruitbetaling nodig is.

Een dergelijke procedure kan er dus toe leiden dat u orders verliest.

Een alternatieve oplossing is om korting in contanten aan te bieden. Als de klant binnen 10 dagen betaalt, kan hij een korting van 2-4% genieten.

Een goede manier om klanten te motiveren om sneller te betalen, helaas zonder garantie.

Juist om deze reden hebben bedrijven zich gespecialiseerd in de aankoop van uw openstaande facturen.

Transparante en eerlijke voorwaarden

De voorwaarden zijn uiterst transparant en eerlijk.

In veel gevallen is de vergoeding voor bevoorschotting lager dan de korting die u aanbiedt voor snelle uitbetaling. U ontvangt het geld vaak binnen 24 uur.

Bovendien draagt u met American factoring het debiteurenrisico over op de geldschieter.

Dit is vooral voordelig als u werkt in een branche waar u vaak grote factuurbedragen uitreikt.

Als u het betalingsgedrag van nieuwe klanten nog niet kent, is factoring een goede manier om uzelf te beveiligen.

Vooral in industrieën waar dubieuze klanten hun rekeningen niet betalen, is echte factoring zijn gewicht in goud waard.

Vermijd stress, maak gebruik van factoring

Als klanten de rekeningen van zelfstandigen en eenmanszaken die aansprakelijk zijn voor privébezit niet betalen, zijn slapeloze nachten of verhoogde stress zeker niet ongewoon.

U kunt deze kopzorgen eenvoudig vermijden met behulp van factoring.

Bent u nog steeds niet overtuigd van de voordelen van factoring?

Bij Atlantis Financiers geniet u de volgende voordelen:

 • Gebruik uw bestaande bankrekening
 • Zonder contact met uw klant
 • Snel online geregeld en binnen 24 uur uw geld
 • Vanaf 1% van uw factuur

Factoring Aanvragen

Factoring Nederland

Twee andere bekende Nederlandse Factoring bedrijven zijn CS Factoring en DAS Factoring.

cs factoring

CS Factoring opereert op landelijk niveau en biedt razendsnelle service tegen een betaalbare prijs.

CS betaalt tot wel 97% van uw factuurbedrag binnen 24 uur uit en u kunt uw debiteurenbeheer en incasso volledig uitbesteden.

U kunt bovendien een zeer hoog percentage van uw openstaande facturen uitbetaald krijgen, afhankelijk van uw factuurtermijn en de aard van de bestelling/leverancier.

De kosten om factoring bij CS op te starten bedragen €275 (eenmalige fee). Daarnaast vraagt CS Factoring € 4,75 verwerkingskosten per factuur.

das factoring logo

DAS Factoring is onderdeel van DAS, vooral bekend om de verzekeringen en juridische dienstverlening.

Dit heeft als voordeel dat zij gespecialiseerd zijn in de verzekerings- en juridische aspecten van het debiteurenrisico.

DAS Factoring kan bijgevolg (indien u dit wenst) het debiteurenbeheer en de incasso van uw facturen overnemen.

Bij DAS ontvangt u tot 85% van het bedrag aan uitstaande facturen binnen één werkdag. De overige 15% (minus de ingehouden kosten) ontvangt u als de betreffende klant de factuur heeft betaald.

Factoring aanvragen

Vergelijk factoring bij Financer.com en overtuig uzelf van de toegevoegde waarde van deze dienst. Verzeker uw cashflow vandaag nog met factoring!

Factoring Aanvragen

Auteur Wolf

Wolf is een enthousiaste ingenieur en investeerder met een passie voor financiën. Hij houdt ervan om interessante en educatieve inhoud te creëren die gericht is op het verspreiden van financiële kennis en mensen te helpen bij het nemen van de beste financiële beslissingen.

Delen op
Laatst Geüpdatet: juli 31, 2020