Geld lenen kost geld

Wat is factoring?

Factoring is een alternatieve financiering voor ondernemers.

Verkoop uw openstaande facturen aan een factoring bedrijf voor meer cashflow.

 • Niet langer afhankelijk van betalingstermijnen
 • Ontvang uw geld binnen 24 uur
 • Interessant voor zzp’er en mkb’ers
 • Geen omkijken meer naar uw debiteurenbeheer 

Factoring Vergelijken

Gekozen 899 keer gekozen
 • Flexibel en schaalbaar zakelijk krediet
 • Bevoorschotting tot max. 98% van uitstaand debiteurensaldo
 • Professioneel creditmanagement
 • Geen langdurig contract

Belangrijk

Hoe werkt factoring voor bedrijven?

Uitstaande facturen die niet snel of op tijd worden betaald, kunnen veel kopzorgen veroorzaken bij ondernemers.

Door het gebrek aan liquiditeit kunnen bedrijven bepaalde investeringen niet doen of zelfs in financiële problemen terechtkomen.

Bedrijven kunnen dit opvangen door een zakelijke lening af te sluiten, maar ook factoring is een oplossing voor cashflow problemen.

Factoring is aan een enorme opmars bezig. Het Nederlandse bedrijfsleven vertrouwt steeds vaker op de diensten van factoringbedrijven als alternatief.

Het totale bedrag aan facturen die bedrijven hebben verkocht aan factoringmaatschappijen is meer dan verdrievoudigd van €30 miljard in 2008 tot ongeveer €110 miljard in 2019.

Bij Financer.com laten wij u kennismaken met het concept factoring.

Wat is factoring?

Factoring is een vorm financiering voor zzpers en het mkb, waarbij u uitstaande facturen kunt verkopen tegen:

 • een vast bedrag
 • een percentage van de omzet;
 • of een percentage van het factuurbedrag.

De service betekent eigenlijk niets anders dan het financieren van facturen.

Vastgoed financiert u bij de bank, auto’s en machines least u bij de leasemaatschappij en voor het bekostigen van uw ‘werkkapitaal’ (debiteuren, voorraden, inkopen) kunt u terecht bij een factormaatschappij.

  Factoring: hoe werkt het precies?

 1. Met factoring kunt u uw uitstaande facturen verkopen aan het factoringbedrijf. Dit heet bevoorschotting en laat u toe uw bedrijfsvoering en cashflow op gang te houden.

 2. U stuurt de facturen naar de factormaatschappij en kunt daarna praktisch onmiddellijk beschikken over een percentage (tot wel 98%) van het uitstaande bedrag. Uw factuur wordt als het ware direct betaald.

 3. De factormaatschappij kan het debiteurenbeheer en eventueel ook het risico op non-betaling overnemen. Hierdoor hoeft u niet te wachten op onbetaalde facturen en kan u uw bedrijf sneller laten groeien.

Vooraf stelt een factormaatschappij vaak duidelijke regels, o.a.:

 • hoe oud de vorderingen mogen zijn die worden bevoorschot (meestal jonger dan 90 dagen);
 • in welke landen de debiteuren zich mogen bevinden;
 • en welke partijen worden uitgesloten.

Factoring ZZP en MKB

Wacht u vaak wekenlang op uw klanten om uw rekeningen te betalen?

Factoring helpt u dergelijke situaties te voorkomen.

Verkoop uw vorderingen en ontvang binnen 24 uur het geld op uw rekening.

Als ondernemer moet u uw kosten voor bedrijfsvoering op tijd betalen. Dit omvat de kosten voor personeel, materiaal, transport, huur, enz.

Als uw klanten niet betalen, moet u terugvallen op reserves. Deze zijn echter vaak beperkt, vooral voor MKB en ZZP’ers. Als een grote klant niet betaalt, kan het zelfs gebeuren dat u uw bedrijf moet sluiten.

Door de verkoop van uw uitstaande facturen kunt u uw medewerkers betalen en materiaal voor nieuwe bestellingen kopen.

Het geld helpt uw bedrijf sneller te groeien en vermindert de inspanning die nodig is om de vorderingen te innen.

Waarvoor kan factoring worden gebruikt?

Er zijn een aantal redenen waarom bedrijven gebruikmaken van factoring, namelijk:

 • Om het tijdsverschil tussen de verzending van de factuur en de betaling van de klant te overbruggen.
 • Om de liquiditeit van uw ondermening te verhogen en zo de groei van uw bedrijf te ondersteunen.
 • Om het risico dat een debiteur zijn betaling niet voldoet naar de factor over te dragen (alleen in het geval van een echte factoring).
 • Het debiteurenbeheer te vereenvoudigen.
 • Om binnen 24 uur geld te ontvangen.
 • Personeelskosten, huurkosten, materiaalkosten en andere kosten zonder krediet te betalen.

Wie kan zijn facturen verkopen?

Dit is vaak afhankelijk van de aanbieder die uw facturen voorfinanciert.

Sommigen werken alleen samen met grote bedrijven, terwijl anderen voorfinancieren facturen van:

 • zelfstandigen
 • freelancers
 • kleine en middelgrote ondernemingen

Ook het minimumbedrag van de factuurbedragen is verschillend.

Sommige aanbieders staan u toe om facturen voor te financieren vanaf € 50 of sommige vanaf € 2.000 of € 5.000. De laatste aanbieders hebben de neiging zich te specialiseren in grotere bedrijven.

Het is belangrijk op te merken dat sommige factoraanbieders alleen facturen in Nederland financieren.

Daarnaast zijn er mensen die ook facturen van klanten binnen de EU voorfinancieren. Deze moeten echter in overeenstemming met het Nederlandse recht worden opgesteld.

Soorten factoring

Er zijn in de kern twee soorten factoring.

1. Traditionele factoring

Traditionele factoring betekent dat het risico van oninbaarheid bij u (de verkoper van de vordering) blijft.

De factor betaalt u de vordering vooraf tegen een vooraf overeengekomen vergoeding die wordt bepaald op basis van een percentage van uw totale uitstaande debiteurenportefeuille (aantal klanten + omvang facturen).

De meeste traditionele factormaatschappijen vragen als tegenprestatie:

 • een vast bedrag per jaar;
 • of een klein percentage van de omzet (tussen de 0,1 en 1%)

U kunt het geheel dus zien als een soort lening. Bij laattijdige betaling neemt u zelf het aanmaningsproces en de incassoprocedure over.

Met traditionele factoring verkoopt u uw openstaande facturen aan de factor. In de meeste gevallen wordt de voorfinanciering zo discreet mogelijk behandeld.

Dit betekent dat de communicatie tussen de factor en uw klanten tot een minimum wordt beperkt (verzending van de factuur op uw naam of bevestiging van het factuurbedrag door de klant).

Het werkelijke niveau van interactie met uw klant varieert van leverancier tot leverancier. Het is daarom raadzaam om de klant te informeren over uw samenwerking met de factor om misverstanden te voorkomen.

Traditionele factoring is voornamelijk geschikt voor het midden- en grootbedrijf

Bij deze vorm van factoring moet u voldoen aan een relatief groot aantal voorwaarden, aangezien deze service voornamelijk wordt aangeboden door banken of dochterondernemingen van banken.

Daarom is deze vorm van factoring vooral populair bij grote bedrijven. 

2. American factoring

Deze vorm van factoring laat een grotere flexibiliteit toe dan de traditionele variant.

U krijgt hier namelijk geen vast krediet, maar kunt losse facturen indienen die binnen 48 uur worden uitbetaald.

Enkel de kosten voor de factoring zelf worden in mindering gebracht. Dit omvat de invorderingsprocedure, de verwerking van de facturen en de dekking voor het wanbetalingsrisico.

De kosten bedragen meestal tussen de 3 en 6 % van het factuurbedrag.

American factoring in Nederland

In Nederland zijn American factoring bedrijven niet gelieerd aan de bank, waardoor er minder strenge voorwaarden gelden dan bij traditional factoring (er is namelijk geen banklicentie nodig).

Dit brengt een iets hoger risico met zich mee, dat wordt gecompenseerd door beter maatwerk en snellere uitbetalingen.

Ook ZZP’ers kunnen voordeel doen met dergelijke vorm van factoring. American factoring laat namelijk toe het debiteurenbeheer volledig onder te brengen bij het factoringbedrijf.

Als verkoper van vorderingen hoeft u dus geen tijd te verliezen met het organiseren van uw debiteurs en bent u bovendien beschermd tegen het in gebreke blijven van uw klanten.

Dit is vooral voordelig voor nieuwe klanten van wie u het betalingsgedrag nog niet kent.

American factoring is voornamelijk geschikt voor het midden- en kleinbedrijf

Wegens de grotere flexibiliteit en het overdragen van het debiteurenrisico is American factoring vaker geschikt voor het midden- en kleinbedrijf. 

Factoring kosten

De tariefstructuur en factoring kosten van aanbieders is zeer verschillend. Meestal zijn de kosten afhankelijk van:

 • de kredietwaardigheid
 • de betalingstermijn van de factuur

Sommige aanbieders rekenen vergoedingen van 0,5% van het factuurbedrag, en andere brengen kosten in rekening van 6% van het factuurbedrag.

Over het algemeen variëren de factoring kosten tussen de 0,5% en 6% van het factuurbedrag.

Enkele weetjes over factoring bedrijven:

 • Veel aanbieders rekenen minimumtarieven van € 25 of meer per factuur.
 • Sommige aanbieders verlagen de factoring kosten als u binnen een bepaalde periode een bepaald bedrag aan rekeningen voorfinanciert.
 • Als uw klant zijn verplichtingen meestal niet of te laat betaalt, kan de vergoeding worden verhoogd of kan de voorfinanciering zelfs worden geweigerd.
 • Voor facturen met een langere betalingstermijn van 60 of 90 dagen zijn de prijzen meestal hoger.

Rekenvoorbeeld

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld op basis van 3% factorfee:

Factuurbedrag excl. btw:
€3.000,-

Factuurbedrag incl. btw:
€3.630,-

Factoringkosten excl. btw:
€3.630,- x 3% = €108,9

Factoringkosten incl. btw:
€108,9 + 21% btw = €131,77

Directe uitbetaling:
€3.630 – €131,77 = €3498,23

Totaal:
€3498,23

Vergeet echter niet dat het hier gaat om fiscaal aftrekbare kosten. U deze kosten kunt inbrengen bij de belastingen en zo uw winst verlagen.

De tarieven zijn vaak vergelijkbaar met die van de contante korting voor snelle betalers.

Als u geen gebruik maakt van kortingen en in plaats daarvan uw factuur direct verkoopt, kunt u  het geld de volgende werkdag al op uw rekening verwachten (in het geval dat uw factuur met succes werd goedgekeurd). Zelfs uw klant betaalt niet zo snel.

  Hoe doet u een factoring offerte aanvraag?

 1. Eerst logt u in op een van de platforms die uw uitstaande facturen kopen. Alles werkt online en het duurt slechts enkele minuten om u aan te melden.

  U voert uw persoonlijke gegevens in en identificeert zich met behulp van uw email-adres.

 2. Na registratie kunt u meteen aan de slag. U kunt facturen uploaden naar het platform en indienen voor voorfinanciering, ook facturen die u reeds heeft aangemaakt.

  De meeste platformen maken het mogelijk om direct online te factureren. Sommige aanbieders, met name voor American factoring, bieden u ook de mogelijkheid om facturen die u de afgelopen 10 dagen naar uw klanten heeft verstuurd, voor te financieren.

 3. Wanneer u opteert voor traditionele factoring, stuurt de factor de factuur naar de klant in uw naam. Het maximale factuurbedrag wordt bepaald door de factoring provider.

  Dit bedrag kan variëren van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s. Facturen worden bovendien vaak alleen gefinancierd als de dienst in de laatste 45 dagen is verleend.

 4. Om uit te zoeken of uw factuurbedrag voorgefinancierd kan worden, kunt u het beste de voorwaarden van de factor service provider lezen.

 5. Uw factuur wordt altijd grondig gecontroleerd door de factor. Pas na de succesvolle controle wordt het geld aan u overgemaakt. De betaling gebeurt zeer snel.

  In de meeste gevallen wordt het geld direct betaald (binnen een werkdag). Het is belangrijk om het bedrag te noteren dat u van de factor ontvangt.

  Voorfinanciers behouden vaak 10 tot 15% van het factuurbedrag totdat de klant de gehele vordering heeft voldaan.

De betaling van de klant gebeurt meestal op de rekening van de factor. Dit wordt echter door elke aanbieder anders behandeld.

Het is daarom zinvol om na te gaan, aan wie de klant, de factuur betaalt.

Verschillen factoring bedrijven

Er zijn verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in factoring en zo MKB en ZZp’ers helpen om hun liquiditeit veilig te stellen.

Bij de meeste aanbieders betaalt u geen lopende kosten en bent u niet gebonden aan specifieke voorwaarden. Het aanbod is in Nederland echter eerder beperkt.

De kosten liggen niet noodzakelijk hoger bij American factoring. Logischerwijze wordt de beoordeling van de kredietwaardigheid strenger aangepakt.

Voordat u instemt, ontvangt u altijd eerst een passende offerte met vermelding van de kosten.

Bij traditionele factoring wordt een bepaald percentage van het bedrag als zekerheid ingehouden en pas uitbetaald wanneer de klant de factuur betaalt.

Dit percentage kan ook een aandachtspunt zijn bij de selectie van een geschikte leverancier.

Welk soort factoring kies ik?

 • Bedenk eerst of u de voorkeur geeft aan American factoring en dus het wanbetalingsrisico naar de factor wenst over te dragen, of dat enkel een voorfinanciering (het geval bij Traditionele factoring) voor u volstaat.

 • Wees u ervan bewust dat het factoringbedrijf gevoelige informatie over uw onderneming nodig zal hebben. Kies dus steeds voor een betrouwbare partner en zorg ervoor dat u een goede relatie opbouwt met de dienstverlener.

Voor- en nadelen Factoring

  Nadelen

 • Het factoringbedrijf vereist veel inzicht in uw onderneming. U zult dus moeten inboeten aan privacy. Zo zult u financiële gegevens moeten vrijgeven en andere gevoelige informatie. Zorg er dus steeds voor dat u kiest voor een betrouwbare factoring partner.

 • Sommige klanten zijn achterdochtig wanneer u gebruik maakt van factoring. Zij kunnen mogelijks denken dat de onderneming ondermaats presteert en in geldnood zit. Verder kunnen klanten die steeds tijdig betalen zich aangevallen voelen.

Factoring ZZP

Ondernemers en zelfstandigen wachten gemiddeld 40 dagen tot hun vorderingen zijn afgehandeld.

Dit is een lange periode, vooral voor bedrijven met een beperkt eigen vermogen.

Vooral wanneer het goed gaat, moeten er investeringen worden gedaan, zoals:

 • de aanschaf van materialen voor een nieuw project;
 • het huren van extra bedrijfsruimte;
 • of het uitbreiden van een productielijn.

Cashflow is hiervoor van groot belang. Als u lang moet wachten op de betalingen van de klant, beperkt dit uw zakelijke activiteiten. U kunt natuurlijk proberen om:

 • de betalingstermijn te verkorten;
 • of de klant om een voorschot te vragen.

Dit is ook de logische eerste stap als uw industrie dit toelaat. Echter, als de concurrentie binnen uw branche sterk is, zullen klanten vaker kiezen voor bedrijven waar ze later moeten betalen of waar geen vooruitbetaling nodig is.

Een dergelijke procedure kan er dus toe leiden dat u orders verliest.

Een alternatieve oplossing is om:

 • korting in contanten aan te bieden.

Bijvoorbeeld als de klant binnen 10 dagen betaalt, kan hij een korting van 2-4% genieten. Een goede manier om klanten te motiveren om sneller te betalen, helaas zonder garantie.

Juist om deze reden hebben bedrijven zich gespecialiseerd in factoring, de aankoop van uw openstaande facturen.

Transparante en eerlijke voorwaarden

De voorwaarden zijn uiterst transparant en eerlijk:

 • U ontvangt het geld vaak binnen 24 uur
 • Bovendien draagt u met American Factoring het debiteurenrisico over op de geldschieter. Dit is vooral voordelig als u werkt in een branche waar u vaak grote factuurbedragen uitreikt. 
 • Als u het betalingsgedrag van nieuwe klanten nog niet kent, is factoring een goede manier om uzelf te beveiligen. 

Vooral in industrieën waar dubieuze klanten hun rekeningen niet betalen, is echte factoring zijn gewicht in goud waard. 

Factoring Nederland

Twee andere bekende Nederlandse factoringbedrijven zijn o2 Factoring en Voldaan factoring.

O2 factoring

O2 Factoring ondersteunt zowel MKB-bedrijven als zzp’ers.

 • Betalen facturen binnen 24 uur
 • Nemen debiteurenbeheer over
 • Nemen faillisementsrisico over

De kosten van factoring bedragen een percentage van het factuurbedrag en o.a. afhankelijk van factoren zoals de betalingstermijn en de hoogte van de omzet. Meestal ligt het percentage tussen de 2 en 5%.

Voldaan factoring

Voldaan is een eerlijk en transparant factoringbedrijf zonder verborgen kosten. Voldaan:

 • betaalt elke factoor binnen 24 uur
 • vraagt niet om jaarcijfers of andere garanties
 • werken per factuur (kies zelf welke factuur u verkoopt)

De kosten van factoring bedragen een percentage van het factuurbedrag namelijk:

 • 4% bij een betaaltermijn van 30 dagen
 • 5% bij een betaaltermijn van 60 dagen
 • 6% bij een betaaltermijn van 90 dagen

Factoring aanvragen

Als klanten de rekeningen van zelfstandigen en eenmanszaken die aansprakelijk zijn voor privébezit niet betalen, zijn slapeloze nachten of verhoogde stress zeker niet ongewoon.

U kunt deze kopzorgen eenvoudig vermijden met behulp van factoring.

Bent u nog steeds niet overtuigd van de voordelen van factoring?

Bij Atlantis Financiers geniet u de volgende voordelen:

 • Gebruik uw bestaande bankrekening
 • Zonder contact met uw klant
 • Snel online geregeld en binnen 24 uur uw geld
 • Vanaf 1% van uw factuur

Factoring Aanvragen

Wolf Bogaert werkt sinds 2017 bij Financer en is marktleider van de Nederlandse markt. Hij heeft een passie voor financiën en heeft de afgelopen 4 jaar meer dan 300 artikelen geschreven. Zijn doel is het verspreiden van op feiten gebaseerde financiële kennis om mensen te helpen bij het nemen van de beste financiële beslissingen.

Delen op