Složený úrok

- {{ years }} {{ 'Years' | translate }} +
- {{ yield | number: 2 }}% +
- {{ balance }} {{ 'usd' | translate }} +
- {{ contribution }} {{ 'usd' | translate }} +

{{ "Final Balance" | translate }}:

{{ finalBalance | number: 2 }} {{ "usd" | translate }}

{{ "Payment Month" | translate }}
{{ "Balance" | translate }}
{{ "Payment Month" | translate }}:{{ date | amAdd : item.month : 'months' | amDateFormat : 'MMMM' | translate }}{{ date | amAdd : item.month : 'months' | amDateFormat : ', YYYY' }}
{{ "Balance" | translate }}:{{ item.balance | number: 2 }}

Ve chvíli, kdy vložíte peníze na spořící účet, začnete dostávat úroky a na Vašem účtě začnou přibývat peníze.

Když je necháte chvíli růst, stane se zajímavá věc – dostanete úroky i z předchozích získaných úroků. Tomuto jevu se říká složený úrok.

Složený úrok: úroky z úroků získané z úroků na úrocích.

Také zvaná jako složená úroková míra, hraje významnou roli na poli dlouhodobého investování. I když například nevkládáte na účet žádné nové peníze, prostředky se Vám zhodnocují o něco vyšší sazbou, než jakou vidíte v produktových podmínkách.

Právem byl složený úrok nazván osmým divem světa.

Jak složený úrok ovlivňuje investice?

Dejme tomu, že máte investováno 100 000Kč při průměrném skutečném výnosu 4% ročně (čili po daních) a úroky jsou vám vypláceny jednou ročně.

  • Na konci prvního roku tedy budete mít na účtě 104 000Kč.
  • Druhý rok dostanete úroky nejen z původní investice, ale i z minule získaných úroků, takže na účtě Vám místo dalších 4 000Kč přibude 4 160Kč. Stav účtu po druhém roce je tedy 108 160Kč.
  • Třetí rok je částka i s úroky již 112 486Kč.

Za tři roky jste díky složenému úroku získali navíc 486Kč, tedy skutečná hodnota úroku na účtě není 4% ročně, ale kolem 4,162% ročně.

Čím déle tyto peníze necháte na účtu, tím více z nich dostanete, prostředky se Vám zhodnocují ne lineárně, ale exponenciálně.

O úrocích je také dobré si pamatovat, že se z nich platí daně. Na spořících účtech u bank jsou strhnuty automaticky a vám se připisuje čistá částka. Jestliže máte peníze uložené ve fondech nebo akciích, daně si v určitých chvílích musíte vypořádat i sami (například pokud prodáte akcie dříve než uplyne „časový test“ ale získali jste z akcií dividendy nebo výnos).

Složený úrok – spoření

U spoření platí, že čím dříve začnete spořit, tím více získáte. Pro příklad, když rodiče svému čerstvě narozenému dítěti založí investiční účet s průměrných výnosem 5% ročně a vloží na něj 20 000Kč – v době plnoletosti dítěte může dostat už přes 48 000Kč.

Vzorec pro výpočet složeného úroku

Vzorec sice může působit zmatečně, ale je za ním jednoduchost a určitá krása (alespoň z pohledu finanční matematiky).

j(t) = j(0) * (1 + d)^t

Kde:

  • j(t) – znamená „jistina v čase t“
  • j(0) – znamená jistinu, která ještě neprošla úročením, čili počáteční vklad
  • d – úroková míra zapsaná ve formou 5% = 0,05
  • t – doba úročení

Nebo také trochu jinak vyjádřeno:

budoucí stav účtu = počáteční vklad * (jeden celek s přičteným úrokovým základem) ^ doba

Příklad složeného úroku:

Uložíme na investiční účet 35 000Kč s průměrným čistým ročním výnosem 3,4% na dobu 12 let.

j(t) = 35000 * (1 + 0,034)^12
j(t) = 52 277 Kč

Tento vzorec funguje pouze pokud je úroková míra neměnná a peníze jsou po celou dobu na účtě. Výsledná suma může být zvýšena buď:

  • delší dobou spoření
  • nalezením vyššího úroku
  • pravidelnějším připisováním úroků (místo ročně například čtvrtletně nebo měsíčně)

Závěrem

Složený úrok můžete využít ve svůj prospěch. Čím dříve si uvědomíte jeho sílu, tím lépe.

Jeden z nejgeniálnějších investorů současnosti Warren Buffet tohle pojal mistrovsky. Začal relativně „s málem,“ ale díky průměrnému zhodnocení 20% ročně se stal jedním z nejbohatších lidí na planetě.

Druhým Buffetem se pravděpodobně nestane nikdo z nás… přesto můžeme sílu složeného úroku použít k výraznému zlepšení naší finanční situace.

I malé částky odkládané na spořící účet nebo na investování se časem vyplatí.

Založte si proto spořící účet, termínovaný vklad nebo investiční účet a začněte ještě dnes!

Uvidíme se?

Sledujte náš Facebook