Jak na to?

Jak zlepšit svoji finanční gramotnost?

Autor  Dominika Múdra
Datum poslední aktualizace: 12. 7. 2023
Náš závazek k transparentnosti
U nás ve Financer.com jsme odhodláni vám pomoci s vašimi financemi. Veškerý náš obsah se řídí našimi edičními zásadami. V rámci našeho procesu recenzování otevřeně informujeme o tom, jakým způsobem hodnotíme produkty a služby a o tom, odkud pochází naše zisky, se dozvíte v našem zveřejnění informací o inzerci.

Dnes už je takřka vše nějak spojené s penězi. Finančně gramotný člověk se tak potřebuje orientovat nejen v samotných finančních produktech, ale i v mnoha dalších oborech. Aby vše nebylo tak jednoduché, spousta informací se navíc i časem mění. Některé základy ale naštěstí zůstávají stále stejné.

Základy finanční gramotnosti

Patří k nim například zbytečně neutrácet, mít přehled o svých výdajích a příjmech, pravidelně si spořit peníze stranou a znát alespoň základní produkty finančního trhu – jaký je rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem a rychlou půjčkou, k čemu třeba slouží stavební spoření a hypotéka nebo jak fungují kreditní karty.

Co se týče dovedností, může jít i o plánování vlastního rozpočtu, znát a umět uplatňovat svá práva jako spotřebitel a nebo umět vyhodnotit svůj vztah k riziku při pravidelném investování.

Gramotný člověk umí číst, psát a počítat. Finančně gramotný pak ví, na co se má dívat ve smlouvách, co má číst a jak to má číst, na co se má doptat a kdy smlouvu vůbec nepodepsat, protože si umí výsledná čísla správně spočítat.

Naučte se tedy orientovat ve světě financí a získané znalosti a dovednosti pak ve svém životě správně používat. Pomoci vám mohou naše články a návody. Získat přehled o finančním světě je pak mnohem jednodušší.

Finanční gramotnost pojmy

Finance mohou být docela komplikované. I s finanční gramotností se pojí řada pojmů. Naštěstí není třeba znát všechny. Ve Financer.com jsme pro vás shrnuli základní pojmy finanční gramotnosti, které byste měli znát.

 • Bonita – schopnost dlužníka splácet své dluhy a dostát svým závazkům.

 • Registr dlužníků – seznam osob, kteří mají dluhy po splatnosti. Historie splácení dluhů, pozitivní i negativní.

 • Nebankovní instituce – finanční instituce, které poskytují úvěrové produkty, obvykle s vyšší úrokovou mírou.

 • Úvěrové produkty – jedná se o půjčky, které jsou využívány v případě nedostatečné finanční hotovosti. Může se jednat o spotřebitelské úvěry, rychlou půjčku a podobně.

 • Hypotéka – jedná se o účelový úvěr zastavený nemovitostí, jeho doba splácení se pohybuje v desítkách let.

 • RPSN – zahrnuje celkové roční náklady úvěru. Nezahrnuje tedy pouze úrokovou sazbu, ale také všechny poplatky spojené s úvěrem.

 • Pojistné produkty – slouží ke krytí neočekávaných událostí, při kterých vzniká ujma na zdraví nebo majetku.

 • Spořící produkty – slouží k odložení volných finančních produktů. Především by se měly využívat k tvorbě finančních rezerv. Úroková míra na nich je relativně nízká.

 • Investiční produkty – nejsou primárně zaměřeny na odložení volných peněz, ale spíše na jejich zhodnocení. Vyšší úrokové míry jsou však spojeny is vyšším rizikem.

Češi a finanční gramotnost

České školství má mnoho předností, ale v některých oblastech zaostává a nejde s dobou. Ve škole se například učíme, že Pražská defenestrace se uskutečnila 23. května 1618. Je důležité znát historii vlastní země? Ano. Pomůže vám to při rozhodování finančních otázek?

V žádném případě. Ani dnešní děti, natož pak ostatní ročníky, nejsou zasvědcení do fungování rodinných financí, což je obrovská škoda. Tato informační nerovnováha způsobuje, že mnoho společností těží z vaší nevědomosti.

Děti a finanční gramotnost

Peníze by neměly být pro děti tabu. Říká se, že nikdy není brzy, začít své děti učit finanční gramotnosti. Můžete takové učení například zakomponovat do hry a podobně. Více se dozvíte v našem článku o finanční gramotnosti pro děti.

Samotný název finanční gramotnost zní velmi komplikovaně, přitom se jedná o pochopení několika základních principů, které aplikujete v běžném životě. Není to žádná věda. V první řadě je třeba chtít.

Většina z nás se soustředí na vydělávání peněz. Čím více, tím lépe. Pokud však nemáme finance pod kontrolou, lehko se stane, že čím více vyděláme, tím více utratíme a nakonec nám zbude méně.

Finanční gramotnost Čechů se mapuje prostřednictvím tvz. indexu finanční gramotnosti, jeho mapováním je pověřena Česká bankovní asociace. Podle ní se více než čtvrtina Čechů hůře orientuje ve finančních záležitostech. Z průzkumu navíc vyplývá, že přestože si většina Čechů spoří na horší časy, finanční rezerva jim však nevydrží déle než tři měsíce.

Jak zlepšit svoji finanční gramotnost?

Existuje několik způsobů, jak zlepšit svou finanční gramotnost a lépe tak porozumět vlastním penězům. Ve Financer.com jsme pro vás shrnuli ty nejdůležitější.

 • Udržujte ideální finanční míry. Ideální finanční míry jsou 10-20-30-40. 10% příjmu si měsíčně odkládejte jako finanční rezervu, 20% směřujte do svých dlouhodobých aktiv, 30% na přímou spotřebu a 40% na splátky úvěrů a hypotéky.

 • Zaznamenávejte své příjmy a výdaje. Zaznamenávání svých příjmů a výdajů je alfou a omegou dobré finanční kondice. Jen tak totiž skutečně zjistíte, kam každý měsíc odcházejí vaše těžce vydělané peníze a uvidíte tak oblasti, ve kterých můžete ušetřit víc.

 • Dodržujte stanovený rozpočet. Stanovte si rozpočet a dodržujte jej. Řekněte si například, že na stravu v daný měsíc neminete více než 7 500 Kč a své výdaje sledujte. Pokud se vyhnete impulzivním nákupům a budete nakupovat s předem stanoveným nákupním seznamem, nebude to problém.

 • Naučte se méně utrácet. Poslední krok zní jako klišé, ale mnozí z nás nedokážou efektivně šetřit právě proto, že příliš mnoho utrácejí. Zaznamenávejte své výdaje, analyzujte je, zamýšlejte se nad vaší spotřebou a uvidíte, že i vy dokážete šetřit víc.

Ideální finanční míry

Hovoříme-li o zlepšování se ve finanční a ekonomické gramotnosti, základním krokem by měly být správné finanční míry. Znáte je? Víte, kolik procent z vašich příjmů byste si měli odložit, kolik procent z příjmu by mělo být určeno k přímé spotřebě a kolik ke splácení úvěrů?

Nejdůležitější je je znát a následně pak dodržovat. Ideální by bylo, kdybyste byli schopni si vytvářet finanční rezervu, vytvářet dlouhodobá aktiva. Být schopni zaplatit celkovou výši vašich splátek a měsíční spotřebu. To vše rozdělit v poměru 10-20-30-40. Toto jednoduše zapamatovatelné rozdělení vám vysvětlíme blíže.

Finanční rezerva 10%

V první řadě si z každého příjmu, který v určitý měsíc dostanete, odložte minimálně 10% hned po výplatě ještě před tím, než zaplatíte jakýkoliv šek nebo fakturu a po zbytek měsíce se jich nedotýkat. Možná se vám to zdá nereálné, ale podle našeho názoru stačí začít a zvyknete si.

Navíc si uvědomíte, že dokážete vyžít i z 90% vašich měsíčních příjmů. Pravidelné a systematické odkládání desetiny vašeho příjmu je prvním a zároveň velmi důležitým krokem k získání větší finanční stability a rezervy v případě neočekávaných událostí.

Dlouhodobá aktiva 20%

Rozdělte si svá dlouhodobá aktiva na 2 základní pilíře. Prvním by měla být dlouhodobá ochrana před výpadkem příjmu formou vhodně zvoleného životního pojištění. Druhým pilířem, na který mnoho Čechů nemyslí, je spoření na stáří.

Životní pojištění totiž chrání pojištěného a také jeho nejbližší před závažnými nepředvídatelnými událostmi, jako například dlouhodobá pracovní neschopnost nebo úplná ztráta zaměstnání. V případě, že má člověk zajištěno životní pojištění, dokáže se účinně vůči takovým ranám bránit.

Nesmíme však zapomínat ani na spoření na důchod respektive penzijní připojištění, kterým si ještě před samotným odchodem do důchodu dokážete zajistit alespoň určitý životní standard a nebudete se tak spoléhat jen na státem vyplácené důchody.

Finanční závazky 30%

Výše vašich finančních závazků ve formě úvěrů by za žádných okolností neměla přesáhnout 30 % vašich příjmů. Dbejte ale na to, že se jedná o maximální, ne doporučený podíl.

Máme na mysli především úvěry spojené s financováním bydlení, nikoli rychlé půjčky, které by ve finančně zdravé domácnosti ani neměly mít své místo.

Přímá spotřeba 40%

Máme na mysli každodenní spotřebu a výdaje na stravu, cestování a volný čas. Nejefektivnějším způsobem, jak tuto hladinu udržet pod kontrolou je využívání mobilních aplikací pro správu osobních financí.

Pokud zjistíte, že jste své limity stanovené pro konkrétní měsíc překročili, výdaje během zbývajících dnů se snažte regulovat tak, abyste na konci měsíce nebyli ve ztrátě a pokud přece jen ano, tak v minimální.

Snížení běžné spotřeby, jejíž celkovou výši si často ani neuvědomujeme, je důležitým krokem k zajištění zdravější finanční kondice.

Následky finanční negramotnosti

Finanční negramotnost lze přirovnat k tomu, když neumíte číst a psát a přitom máte fungovat v dnešním světě, kdy komunikace s úřady, v zaměstnání a tak dále probíhá v písemné formě jazyka. Nezbývá vám tak nic jiného, než věřit někomu, kdo vám tlumočí, co je v dokumentu napsáno.

Takový člověk by byl ponechán bezbranný na pospas tomu, kdo informace tlumočí. V podstatě to samé se děje i ve finančním světě. Někdo vám něco tvrdí, ale protože si to neumíte sami odvodit, musíte dotyčnému věřit. Důvěra nejen ve světě peněz musí jít stranou.

A následky jsou: zbytečné přeplácení, nevýhodné smlouvy, ztráta vašich peněz. V krajních případech to jsou nevýhodné půjčky, které jsou vypláceny půjčkami ještě nevýhodnějšími. To v konečném důsledku vede do dluhové pasti a exekucím. Proto je ve vašem vlastním zájmu se v oblasti financí vzdělávat a toto vzdělání vštěpovat i vašim potomkům.

A následky jsou: zbytečné přeplácení, nevýhodné smlouvy, ztráta vašich peněz. V krajních případech to jsou nevýhodné půjčky, které jsou vypláceny půjčkami ještě nevýhodnějšími. To v konečném důsledku vede do dluhové pasti a exekucím. Proto je ve vašem vlastním zájmu se v oblasti financí vzdělávat a toto vzdělání vštěpovat i vašim potomkům.

Byl tento článek nápomocný?

1 lidí z 1 toto považuje za nápomocné

Dominika Múdra je Country Manager Financer.com Česká republika. Dlouhodobě se zajímá o oblasti jako jsou osobní finance, finanční gramotnost a investování. Ráda vám pomůže s vašimi finančními rozhodnutími.

Sdílet na
Read Icon3687 přečtení

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.