Jak na to?

Jak a kde koupit dluhopisy?

Autor  Dominika Múdra
Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2023
Náš závazek k transparentnosti
U nás ve Financer.com jsme odhodláni vám pomoci s vašimi financemi. Veškerý náš obsah se řídí našimi edičními zásadami. V rámci našeho procesu recenzování otevřeně informujeme o tom, jakým způsobem hodnotíme produkty a služby a o tom, odkud pochází naše zisky, se dozvíte v našem zveřejnění informací o inzerci.

Nákup dluhopisů je jedním ze způsobů, jak zhodnocovat své peníze. Ať už jste podnikatel, zástupce instituce nebo firmy, případně obyčejný občan. Dluhopisy jsou oblíbené především kvůli jejich bezpečnosti a relativně dlouhé době splatnosti.

Jak a kde je ale můžete koupit, a s jakými výnosy můžete počítat? To vše se dozvíte v našem článku.

Co je dluhopis?

Dluhopis je vlastně cenný papír, který je kupován za účelem půjčení peněz emitentovi. Investor, který dluhopis koupil, bude po čase požadovat nejen vrácení původní částky, ale také výplatu úrokového výnosu.

Na dluhopisy lze nahlížet dvěma optikami. Optikou dlužníka a optikou investora. Firma nebo organizace si nemusí půjčit vždy jen v bance. Za určitých podmínek může vydat své korporátní dluhopisy. Vypíše tedy množství těchto cenných papírů a nabídne je k prodeji investorům.

Dluhopisomat

Chcete investovat do dluhopisů, ale přijde vám to příliš složité? Využijte portál Dluhopisomat, který porovnává desítky dluhopisů, které vybírá na základě přísných kritérií.

Investování do dluhopisů v České republice ještě nikdy nebylo tak jednoduché! Více o této platforma se dozvíte v naší podrobné Dluhopisomat recenzi.

Zkusit Dluhopisomat

Ten, kdo je koupí, je získá se slevou, nebo má nárok na pravidelné vyplácení kupónu. Tedy odměny za to, že konkrétní dluhopis vlastní. Bere se tak jako určitá podoba úroku.

Když je například obligace oceněná na 10 000 korun s ročním kuponem dvě procenta, dostane investor za každý rok držení dluhopisu vyplacených 200 korun. Na konci doby platnosti se mu následně vrátí celá zainvestovaná částka.

Rovněž se prostřednictvím dluhopisů financují státy, případně menší územní celky, jako jsou obce a města. V tomto případě mluvíme o státních dluhopisech, případně municipálních dluhopisech.

V případě, že se rozhodnete investovat do státních dluhopisů, je vaším emitentem stát, který si půjčuje peníze na financování strategických investic nebo státního rozpočtu. Takovými dluhopisy jsou například dluhopisy republiky.

Jak fungují dluhopisy?

Když společnost, vláda, veřejná instituce nebo nějaký územní celek zjistí, že potřebuje nějakou další formu financování, může se rozhodnout vydat své vlastní úvěrové cenné papíry. Ty se pak dají koupit jen po kusech, obdobně jako se běžně kupují akcie. Na rozdíl od nich mají ale nastavenou dobu splatnosti.

Vystavují se na určitou hodnotu. Nominální hodnota tak určuje, co investor dostane na konci doby splatnosti. Ta se obvykle pohybuje mezi 3 a 10 lety. Jinak se jí říká i jmenovitá hodnota, nebo také ‚par value.‘

Následně je na finančním trhu nabídne k prodeji investorům. Protože dluhopis pak přichází na světlo světa poprvé, vydává se za trochu jinou cenu – emisní. Obyčejně bývá nižší než jmenovitá, ale samozřejmě to neplatí vždy. Záleží totiž na typu dluhopisu.

Pro investory je hlavní výhoda jejich nákupu v kupónu. Jedná se v podstatě o úrok za to, že investor dané organizaci pomocí dluhopisu půjčí peníze.

Jak často se bude vyplácet určuje právě vydavatel dluhopisu – emitent. Roční a půlroční výplata je nejčastější, objevují se ale i čtvrtletní a měsíční výplaty.

I mezi dluhopisy ovlivňuje míra akceptovatelného rizika u investora výši možného zhodnocení. I když dluhopisy patří k nejkonzervativnějším investičním nástrojům, liší se v míře rizika a výši úroku.

Státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem a garancí splacení dlužné částky.

Státní spořící dluhopisy vydává Ministerstvo financí. Dluhopisy Republiky je možné pořídit osobně na 25 vybraných pobočkách Československé obchodní banky, a.s., nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Po koupi obligace tak investor pravidelně dostává úrok, a na konci doby splatnosti dostane celou nominální hodnotu zpátky. Společnost nebo organizace získá peníze na svůj další rozvoj, a navíc tady zůstává stále možnost prodat investici jinému zájemci.

Typy dluhopisů

Ne všechny dluhopisy jsou ale stejné, běžně se na trhu objevuje mnoho jejich různých podob. A právě protože je jich tolik, rozdělují se raději do tří hlavních kategorií:

 • Podle vydavatele (emitenta)
 • Podle splatnosti
 • Podle způsobu úročení

Dluhopisy podle emitenta

První dělení je podle toho, kdo takový cenný papír na trh vydá.

Může je vydat:

 • Stát – státní dluhopisy
 • Město nebo uzemní celek – komunální dluhopisy
 • Firmy a banky – korporátní dluhopisy

Patří sem totiž i pokladniční poukázky, což jsou dluhopisy s krátkou dobou splatnosti, a které už zmiňovaným vydavatelům slouží jako určitá obdoba rychlé půjčky pro překlenutí dočasného nedostatku peněz.

Podle doby splatnosti

Do jednoho roku se vydávají krátkodobé dluhopisy. Může jít o státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty bank nebo například komerční papíry velkých firem.

Mezi střednědobé pak patří dluhopisy se splatností mezi jedním a deseti lety a k dlouhodobými pak ty, které mají splatnost delší než deset let.

Podle způsobu odměňování

Dluhopisy s pevným kuponem mají za všech okolností stejnou výplatu v podobě kuponu. Ať se tedy na trhu bude dít cokoli, investor bude za své peníze dostávat stále stejně. Je to výhoda i nevýhoda, u velkých výkyvů ekonomiky nejsou tak ziskové, ale zase se dá předem spočítat jistý zisk.

Dluhopisy s proměnlivým kuponem lépe odpovídají situaci na trhu, protože jejich kupon se pravidelně mění podle nějaké z mezibankovních sazeb. K němu se ještě přičte určitá přirážka navíc, protože by jinak neměl investor důvod takový dluhopis kupovat.

Diskontované dluhopisy mají nulový úrok. U tohoto typu dosáhne kupující zisku tím, že se od počátku tento cenný papír prodává se slevou. Během doby platnosti tedy nedostává žádné odměny, ale na druhé straně si kupuje například 10 000 korun za pouhých 9 400.

Jak na nákup dluhopisů?

Nákup dluhopisů není nic komplikované, neboť dluhopisy jsou obvykle velmi jednoduchým způsobem zprostředkovány.

Kroky

1. Kde koupit dluhopisy
2. Jak vybrat vhodné dluhopisy
3. Investování do dluhopisů přes fondy
Krok 1

Kde koupit dluhopisy

Dluhopisy nejčastěji nabízejí samotné bankovní domy, takový typ dluhopisů je považován za velmi bezpeční, i když nemůžeme počítat s naprostou absencí rizika. Banky jsou prodejci i státních dluhopisů.

Dalším způsobem jak nakoupit dluhopisy je prostřednictvím inzertních webů a dluhopisových tržišť. Ty ale obvykle nejsou regulovány, mohou se tam tak nacházet i velmi rizikové dluhopisy.

Obchodníci s cennými papíry jsou regulováni a podléhají dohledu České národní banky. Jsou tedy nuceni sestavovat investiční profil každého investora, z tohoto důvodu nemohou nabízet příliš rizikové cenné papíry konzervativním investorům. Zároveň u nich můžete nakoupit i státní dluhopisy.

Krok 2

Jak vybrat vhodné dluhopisy

Při výběru vhodných dluhopisů do vašeho investičního portfolia by vás v první řadě měla zajímat rizikovost daných dluhopisů a samozřejmě také výše úrokového výnosu. V některých případech však ani nízká úroková sazba neznamená nízký výnos. Dluhopisy totiž mohou měnit svoji cenu.

V případě, že plánujete s dluhopisy obchodovat, můžete využít brokerské platformy, mezi nejoblíbenější platformou pro obchodování s dluhopisy je jednoznačně XTB.

Krok 3

Investování do dluhopisů přes fondy

Investování do dluhopisů jako takových je relativně bezpečné. Pokud však chcete riziko ještě více snížit pomocí diverzifikace portfolia, máte na výběr z dluhopisových fondů a ETF. Jelikož jsou v nich zastoupeny cenné papíry různých emitentů z různých odvětví, je riziko minimalizováno.

Navíc díky fondům mohou být ve vašem investičním portfoliu i takové dluhopisy, ke kterým byste se za normálních okolností nedostali. Rovněž můžete nakoupit i dluhopisové ETF, které jsou zatíženy mnohem menšími poplatky.

Vybraný 128 krát
 • Investujte do dluhopisů online
 • Roční výnos od 6 až do 11 %
 • Porovnání stovky dluhopisů
 • Přísná kritéria posuzování
bez
Pro přečtení 0 hodnocení

Nákup státních dluhopisů

Jak jsme již zmiňovali prostřednictvím státních dluhopisů stát získává prostředky na financování strategických projektů a státního rozpočtu. Dluhopisy tak můžeme zjednodušeně vnímat jako půjčku, kterou stát postupně splácí. Státní dluhopisy většinou kupují velké instituce, jako jsou banky, fondy nebo pojišťovny.

Státní dluhopisy ČR vydává Ministerstvo financí a jejich emisi zajišťuje Česká národní banka. Vyplácení úroků se obvykle financuje z daní.

Pro nedávnem se Ministerstvo financí rozhodlo emitovat státní dluhopisy i pro fyzické osoby. Jde především o možnost nabídnout občanům zhodnocení úspor za stejných podmínek jako velké finanční instituce.

Jak koupit státní dluhopisy?

 1. Pokud přemýšlíte nad nákupem českých státních dluhopisů, musíte počítat se splatností 10 až 15 let. Koupíte je osobně na pobočkách oficiálních distrubutorů, případně prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

 2. Distributoři musí být smluvními partnery Ministerstva financí, které dluhopisy vydává. V současnosti můžete státní dluhopisy koupit například v České spořitelně nebo v ČSOB.

 3. U distributora je následně nutné požádat o úpis na alespoň 1 000 kusů vybrané emise. Poté, co zaplatíte požadovanou částku, vám bude automaticky založen elektronický přístup k majetkovému účtu. V případě, že částku neuhradíte, bude žádost o úpis stornována.

Dluhopisy Republiky

Jedná se o státní dluhopisy pro občany. Stát je vydává, aby diverzifikoval riziko. Státní dluh totiž kromě zahraničních investorů drží přímo občané ČR, čímž se zvyšuje státní stabilita. Dluhopisy Republiky jsou velmi bezpečných způsobem spoření.

Aktuálně máte na výběr ze tří typů dluhopisů republiky:

 • Reinvestiční státní dluhopisy. Reinvestiční státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, který má fixně stanoveny rostoucí roční kupóny. Průměrný výnos reinvestičního státního dluhopisu je stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu. Příslušné úrokové sazby u reinvestičního dluhopisu jsou stanoveny k počátku upisovacího období pro všechna výnosová období.
 • Protiinflační státní dluhopisy. Proti-inflační státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, u kterého jsou roční výnosy stanoveny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude stanovena podle míry inflace na bázi indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Českým statistickým úřadem.
 • Fixní státní dluhopisy. Jsou s dobou do splatnosti 6 let, výše výnosu je v každém roce konstantní.

Výnosy u všech typů státních dluhopisů jsou každoročně reinvestovány a připsány na majetkové účty vlastníků ve formě nových státních dluhopisů.

Počet kusů státních dluhopisů na majetkovém účtu se tak na konci každého výnosového období zvyšuje o výši odpovídající výnosu dluhopisu. Tím dochází k úročení nejen jmenovité hodnoty státních dluhopisů, ale také k dalšímu úročení výnosů dluhopisu v následujících obdobích.

Průměrné výnosy státních dluhopisů

ObdobíÚroková sazba
31. 12. 2020 – 31. 12. 2021 0,50 % p. a.
31. 12. 2021 – 31. 12. 20220,75 % p. a.
31. 12. 2022 – 31. 12. 20231,00 % p. a.
31. 12. 2023 – 31. 12. 2024 1,00 % p. a.
31. 12. 2024 – 31. 12. 2025  1,25 % p. a.
31. 12. 2025 – 31. 12. 2026  1,50 % p. a.
Výnosy reinvestičního státního dluhopisu s datem emise 31.12.2020
Zdroj: MFČR

Další možnosti investování

V současnosti máme na výběr už z několika možností do čeho investovat peníze. Můžete si vybrat mezi investicemi do:

Často kladené dotazy

Co je dluhopis?

Dluhopis můžeme označit také jako cenný papír, který je kupován za účelem půjčení peněz emitentovi. Emitentem může být firma nebo organizace, popřípadě stát. Investorovi, který si daný dluhopis koupil, bude po čase vyplacena původní částka, jakož i vyplacený výnosový úrok.

Vyplatí se investovat do dluhopisů?

Dluhopisy jsou rozhodně zajímavou volbou zhodnocení finančních prostředků. Z pohledu investorského rizika patří dluhopisy mezi méně rizikové finanční nástroje. Již při nákupu dluhopisu totiž víte, jaké jsou podmínky plnění smlouvy, jak se bude počítat zhodnocení, kdy dostanete kupón a podobně. Navíc je v zájmu každého emitent se maximálně vynasnažit, aby své závazky splnil.

Pro koho je investice do dluhopisů vhodná?

Díky investorské nenáročnosti jsou dluhopisy vhodným nástrojem i pro začínající investory. Před samotnou investicí je především nutné zjistit základní informace o finančním zdraví společnosti, do které hodláte investovat a další důležité informace, které vám případně pomohou odhalit společnost před krachem. Vhledem k nižší míře rizikovosti je investice do dluhopisů vhodná i pro konzervativnější investory.

Jaké jsou nevýhody investic do dluhopisů?

Nevýhody dluhopisů jsou hlavně v minimální investované částce. Vydávají se tak, aby se s nimi dalo i dobře obchodovat na trhu, takže se upisují na celé a poměrně vysoké částky. Obvykle jejich nominální hodnota startuje na deseti tisících, běžné jsou ale i stovky tisíc korun. Pro běžné investory tak nejsou dluhopisy až tak lehce dosažitelné.

Druhou nevýhodou je i poměrně malý výnos, je sice mnohem lepší, než je například u termínovaných účtů, ale zase mnohem nižší, než investor dostane u pravidelného nakupování akcií nebo akciových indexů.

Na druhou stranu jsou ale investice do dluhopisů vyrovnané vyšší bezpečností. Dochází u nich v průběhu času k menším výkyvům a vydavatelé dluhopisů bývají velké a stabilní společnosti, státy a organizace.

Kde koupit dluhopisy?

Co se týká státních dluhopisů, koupíte je osobně na pobočkách oficiálních distrubutorů, případně prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Distributoři musí být smluvními partnery Ministerstva financí,které dluhopisy vydává. V současnosti můžete státní dluhopisy koupit například v České spořitelně nebo v ČSOB.

Investice do dluhopisů vám častokrát nabídnou i samotné banky. Korporátní a jiné dluhopisy můžete nakupovat také prostřednictvím online brokerů, jako je například XTB. Do dluhopisů můžete navíc investovat prostřednictvím fondů a ETF.

Byl tento článek nápomocný?

Buďte první, kdo přidá hodnocení

Dominika Múdra je Country Manager Financer.com Česká republika. Dlouhodobě se zajímá o oblasti jako jsou osobní finance, finanční gramotnost a investování. Ráda vám pomůže s vašimi finančními rozhodnutími.

Sdílet na
Read Icon7107 přečtení

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.