Jak na to?

Jak investovat do podílových fondů?

Autor  Dominika Múdra
Datum poslední aktualizace: 12. 7. 2023
Náš závazek k transparentnosti
U nás ve Financer.com jsme odhodláni vám pomoci s vašimi financemi. Veškerý náš obsah se řídí našimi edičními zásadami. V rámci našeho procesu recenzování otevřeně informujeme o tom, jakým způsobem hodnotíme produkty a služby a o tom, odkud pochází naše zisky, se dozvíte v našem zveřejnění informací o inzerci.

Investování do fondů se těší v České republice stále větší a větší popularitě. Jak ale začít investovat do fondů, pokud jste úplný začátečník? Ve Financer.com jsme pro vás připravili podrobného průvodce světem investování do fondů.


Co je fond?

Jedná se o oblíbený nástroj kolektivního investování. Vyhledávají ho především fyzické osoby a společnosti, které hledají vhodný způsob zhodnocování svých úspor.

Podstata fondu spočívá ve shromažďování veřejných peněžních prostředků od více menších investorů. Takto shromážděné peníze se investují do zákonem určeného majetku s cílem produkovat zisk.

Výsledkem je, že i takové malé vklady od několika menších investorů tak mohou zajistit kapitál umožňující výhodnější investice a tím pádem i výnosy, než jaké by investoři dosáhli u tradičních bankovních vkladů a spořících účtů.


Jak fungují fondy?

Fondy jsou spravovány správcovskými společnostmi, (tzv. asset management). Jsou složeny z týmu zkušených investičních manažerů. Jejich úkolem je starat se o finanční prostředky investorů s cílem vytvořit efektivní způsob zhodnocování kapitálu s dostatečnou diverzifikací.

Na všechny kroky jednotlivých správcovských společností dohlíží depozitář, což je v tomto případě obvykle banka. Ta vede účty pro jednotlivé fondy a také správcovskou společnost.

Vy jako investor si nákupem podílových fondů kupujete určitý investiční balíček, který sestavili finanční experti dané finanční instituce. U podílových fondů totiž kupujete akcie desítek až stovek různých firem. Taková diverzifikace je základem úspěchu podílových fondů.

V současné době již existuje několik druhů fondů. V první řadě jsou to podílové fondy, které doplňují indexové, nebo takzvané ETF fondy a smíšené fondy. Každá z těchto kategorií se dělí na několik dalších.


Podílové fondy

Jedná se o nejrozšířenější typ fondu. Funguje na principu, který jsme již zmiňovali. Tedy na akumulování finančních prostředků menších investorů přes správcovskou společnost na globálním finančním trhu s cílem výnosu.

Prostředky investorů jsou diverzifikované mezi velké množství akcií a jiných investičních příležitostí. Takovým rozdělením investic podléhá důkladná analýza výnosnosti a budoucího chování. To mají na starosti zkušení finančníci.

  Druhy podílových fondů

 1. Dluhopisové fondy. Tyto fondy se skládají především z dluhopisů vydaných státem a soukromými společnostmi. Jsou vhodné pro investory se střednědobým horizontem na dobu alespoň 2 až 3 let.

 2. Akciové fondy. Jedná se o nejvíce volatilní fondy, to znamená, že jejich hodnota nejvíce kolísá, ale na druhé straně jsou nejvýnosnější a vhodné pro investory ochotné nést výkyvy trhu s investičním horizontem nejméně 5 let.

 3. Fondy peněžního trhu. Jsou vyhledávány konzervativními investory s cílem investování peněz na krátkou dobu. Tyto fondy sestávají zejména z cenných papírů jako státní pokladniční poukázky a část prostředků je ponechávána i na termínovaných účtech.

 4. Smíšené fondy. Jsou složeny z více druhů investičních nástrojů. Nejčastěji jsou to akcie a dluhopisy, přičemž platí, že jejich poměr je v každém fondu procentuálně zastoupen jiným poměrem. Zvyknou se označovat jako zlatá střední cesta.

 5. Fondy fondů. U tohoto druhu fondů zprostředkovaně investujete do podílových listů jiných fondů. Jejich největší výhoda je, že is menší vstupní investicí můžete vstoupit do fondů, do kterých byste se za normálních okolností dostali jen s vyšší vstupní investicí.

 6. Speciální fondy. Tyto fondy se specializují výhradně na investice do specifické oblasti. V České republice jsou oblíbené realitní fondy. Jejich objem financí je investován do realitních a developerských projektů nebo do nákupu akcií realitních a stavebních společností.

Investování do podílových fondů funguje velmi jednoduše. Stačí když každý měsíc pošlete správci fondů nějaký určený obnos peněz. On je za vás investuje do diverzifikovaného porfolia cenných papírů. Závisí také na vaší investiční strategii.

Typy fondů na základě investiční strategie:

 1. Konzervativní podílové fondy. Byly vytvořeny za účelem ochrany majetku investorů před znehodnocením. Investují do nich zejména starší lidé, kteří se chtějí vyhnout rizikovým finančním produktům. Výnos z nich se pohybuje na úrovni inflace, tedy 2-3%.
 2. Vyvážené podílové fondy. Jedná se o ideální kombinaci přiměřené míry rizika, jakož i relativně vysoké výnosnosti. Obvykle se jedná o kombinaci akcií a dluhopisů. Investorovi mohou přinést zhodnocení 4-6%.
 3. Agresivní podílové fondy. Obvykle se jedná o akciové podílové fondy. Nesou sebou největší míru rizika, protože se jedná o investování do aktiv, která mají zajímavý potenciál růstu ale zároveň i vysokou volatilitu. Návratnost investice může být od 7-9%.

Jak začít s investicemi do fondů

Podílové fondy jsou ve většině případů nabízeny bankami a jinými finančními institucemi, které zároveň plní úlohu správců podílových fondů. Tyto instituce nám zprostředkovávají prodej takzvaných podílových listů.

Nejlepším řešením pro investora je svěřit své finance těmto profesionálním společnostem. V rámci těchto společností budou vaše finance spravovat speciálně školení finančníci a analytici, kteří vybírají ty nejlepší fondy.

Ve většině případů se však doporučuje mít své peníze rozdělené ve více investičních společnostech v případě, že by se vaše investice začaly propadat.

Mezi největší správce svěřených aktiv v ČR patří:

 1. Generali Investments CEE

 2. Česká spořitelna

 3. ČSOB Asset Management

 4. Amundi Czech Republic

 5. NN Investment Partners C.R.


Nejlepší podílové fondy 2023

Na českém trhu je dostupných celkem asi 750 fondů kolektivního investování. Do kterých podílových fondů se však vyplatí investovat?

Válka na Ukrajině otřásla celým finančním světem a první dny vojenského konfliktu jsme zažili i obrovské propady. V této souvislosti je obtížné předpovědět další vývoj, můžeme se však obhlédnout za minulými lety.

V roce 2020 dominovaly v žebříčku úspěšnosti zejména fondy zaměřené na technologie, které profitovaly ze vzniklé pandemické situace a celoplošných lockdownů.

Minulý rok to byly zejména fondy zaměřené na energie, tedy především ropu a zemní plyn. Největší propad naopak zaznamenaly fondy zaměřené na asijské akce, a to především ty čínské.

  Nejvýkonnější fondy minulého roku

 1. Schroder ISF Global Energy A Acc

 2. BNPP Aqua Cap C RH CZK

 3. NN (L) Global Sustainable Equity (CZK Hed)

 4. Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-CZK)

 5. HSBC GIF Economic Scale US Equity AC USD


Co zvážit při investování do fondů?

Existuje několik faktorů, které byste při investování do fondů měli vzít v úvahu. Vyhnete se jak začátečnickým chybám, tak nemilým překvapením.

 • Jednorázové versus pravidelné investování
 • Investiční horizont
 • Výše investice
 • Likvidita

Jednorázové versus pravidelné investování

Při jednorázovém investování vložíte určitý obnos peněz jednorázově do vybraného fondu. Zejména u takových typů investic je třeba být velmi opatrný.

Na rozdíl od toho při pravidelném investování pravidelně, ať už jednou měsíčně nebo čtvrtletně posíláte určitou částku peněz do fondů.

Při pravidelném investování průměrujete své nákupní náklady a tím zároveň snižujete rizikovost dané investice.

Investiční horizont

Fondy, ať už podílové nebo ETF fondy jsou dlouhodobé investice. Optimální investiční horizont je u tohoto investičního nástroje asi 10 let.

Vše samozřejmě závisí na typu investičního fondu. Obecně však nemůžete očekávat, že rychle zbohatnete.

Důležité je zároveň investovat jen takové finanční prostředky, které nebudete v nejbližší době potřebovat. Nikdy proto neinvestujte vaši finanční rezervu.

Výše investice

S výše zmiňováním souvisí i zvolení minimální výše vaší investice. Jak jsme již zmiňovali, je důležité investovat pouze peníze, které víte, že v nejbližší době nepotřebujete.

Dále je třeba si ale dávat pozor i na dostatečnou diverzifikaci vašeho investičního portfolia, čímž lze výrazně snížit riziko.

Investujte s eToro

Prostřednictvím platformy eToro můžete investovat již od 200 amerických dolarů. Jedná se o největší investiční platformu na světě, takže její používání je bezpečné a nemusí se jej bát ani úplný začátečník.

Nabízí bezplatné založení a vedení investorského účtu. Prostřednictvím platformy můžete investovat například do ETF fondů, kryptoměn, akcií nebo nerostných surovin.

Mezi největší výhody obchodování na eToro patří bezpečnost vašich investovaných prostředků, možnost vyzkoušet si DEMO investorský účet s virtuálními prostředky bez rizika ztráty a také kopírování nejúspěšnějších obchodníků na platformě.

Chcete-li vědět o investování na eToro více přečtěte si naši podrobnou eToro recenzi.

79 % účtů drobných investorů ztrácí peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty peněz.

Začít s eToro

Likvidita

Likvidita znamená, za jakou dobu dokážete vaše investice přeměnit na hotové peníze a následně s nimi disponovat.

Ve srovnání s ostatními investicemi mají investice do podílových fondů relativně vysokou míru likvidity. Ve většině případů vám mohou být vyplaceny do 30 dnů.

Diverzifikace portfolia je při investování velmi důležitá. Přečtěte si více o možnostech investování a zjistěte do čeho se vyplatí investovat v roce 2022.

Zjistit více


Poplatky

Ani při investování do fondů se nevyhnete poplatkům. Liší se však v závislosti na poskytovateli i typu investičního produktu. Ve Financer.com jsme pro vás shrnuli ty nejčastější.

 • Vstupní poplatek. Jedná se o poplatek, který si účtu téměř všechny správcovské společnosti. Je to poplatek za zprostředkování investice.
 • Výstupní poplatek. Tento typ poplatku není již tak běžný. Některé společnosti si však mohou účtovat, za zpětné vybrání investice z podílového fondu.
 • Správcovský poplatek. Nejčastější typ poplatku. Jedná se o odměnu správci fondu, strhává se z objemu investovaného kapitálu.
 • Provozní náklady fondu. Také nazývané také TER (Total Expense Ratio). Jedná se o celkové roční náklady na fond.

Výhody a nevýhody

 • U konzervativních fondů nejistý výnos

 • Hodnota investice často kolísá


Často kladené dotazy

Co jsou fondy?

Jedná se o poměrně oblíbený nástroj kolektivního investování. Spočívá ve shromažďování veřejných peněžních prostředků od více menších investorů. Takto shromážděné peníze se investují do zákonem určeného majetku s cílem produkovat zisk.

Jaké jsou druhy fondů?

V dnešní době již existují desítky různých fondů. Mezi základní druhy však patří například dluhopisové fondy, akciové fondy, fondy peněžního trhu nebo fondy fondů.

Jak mohu investovat do fondů?

Na výběr je několik možností. Podílové fondy jsou častokrát nabízeny bankami nebo jinými finančními institucemi. V České republice jsou to například Generali Investments CEE, Česká spořitelna ČSOB Asset Management a další. 

Na co si dát při investování do fondů pozor?

Investování do fondů se řadí mezi dlouhodobé investice. Proto je důležité investovat pouze peníze, které nebudete v nejbližší době potřebovat a v žádném případě neinvestovat finanční rezervu. Zároveň je třeba počítat s tím, že fondy jsou volatilní.

Jak zrušit podílové fondy?

Žádost o vyplacení a zrušení podílových fondů můžete sepsat přímo u správcovské společnosti, přes kterou investujete do podílových fondů. Podle zákona by vám měly vyplatit peníze do 30 dnů od podání žádosti.

Máte-li s investováním do podílových fondů zkušenosti, můžete se o ně s námi podělit v komentářích dole pod článkem.

Byl tento článek nápomocný?

Buďte první, kdo přidá hodnocení

Dominika Múdra je Country Manager Financer.com Česká republika. Dlouhodobě se zajímá o oblasti jako jsou osobní finance, finanční gramotnost a investování. Ráda vám pomůže s vašimi finančními rozhodnutími.

Sdílet na
Read Icon395 přečtení

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.