Geld lenen kost geld

Financer Rente Calculator

Bereken eenvoudig de kosten van uw lening.

Staven Lijn Resultaat
Vergelijk leningen

Bereken de rente op uw lening

Onze Rente Calculator

Met de Financer rente calculator kunt u uitzoeken wat uw maandelijkse en jaarlijkse rentelasten zijn op basis van de rente van uw lening.

Dit is een goed hulpmiddel voor degenen die een duidelijk overzicht willen gebaseerd op hun voorkeuren, maar meer in detail.

Zo bent u helemaal voorbereid en weet u precies hoe uw financieringskosten eruit zullen zien met betrekking tot uw maandelijkse betalingen. Maak gebruik van onze calculator om de jaarlijkse afschrijving te berekenen. 

Wat zijn de kosten?

  • Rentekosten. Rentekosten zijn de kosten die u betaalt omwille van de rente op uw lening. Administratieve kosten behoren niet tot deze categorie.

  • Financieringskosten. De financieringskosten daarentegen, houden rekening met alle mogelijke soorten kosten die gepaard gaan met een lening aanvraag. In onze calculator hierboven, kunt u precies zien wat de rente kosten zullen zijn op uw hypotheek, lening, of minilening, per maand, en per jaar.

Effectieve rente – de beste maatstaf voor langlopende leningen

Indien u een zo goedkoop mogelijke persoonlijke lening of lening met BKR tracht te vinden, is het zinvol om goed onderzoek te doen naar de effectieve rente die verschillende banken aanrekenen en deze met elkaar te vergelijken.

Wat is effectieve rente?

De effectieve rentevoet is de jaarlijkse rente die u betaalt, plus alle kosten die met de aanvraag en verwerking van de lening gepaard gaan.

Het is een goede manier om verschillende leningen met elkaar te vergelijken. Het probleem daarbij is wel dat veel mensen de effectieve rente niet zelf kunnen berekenen. Bij leningen vermelden de uitleners daarom doorgaans de effectieve rente.

In België en Nederland is de officiële term jaarlijks kostenpercentage (JKP). Dit moet in overeenkomsten vermeld worden.

Opmerking: Houd er rekening mee dat het financiële jaar officieel in April eindigt, en de rentes dan opnieuw worden bepaald.

Rekenvoorbeeld:

Stel u leent € 1000, tegen een nominale jaarrente van 6%. Indien u overeenkomt dat de rente maandelijks voor een twaalfde deel verrekend wordt, is de resulterende effectieve rente hoger dan 6%.

Die 6% zou immers betekenen dat u aan het eind van het jaar in totaal € 60 verschuldigd bent, maar wegens de maandelijkse verrekening bent u een deel al eerder aan de bank verschuldigd.

De effectieve-rentevoet kan berekend worden door pas aan het eind van het jaar een betaling aan de bank te doen en de maandelijks verschuldigde bedragen erbij te lenen tegen dezelfde condities.

Na de eerste maand is het geleende bedrag al met € 5 verhoogd (1/12 van 6% van € 1000) tot € 1005.

Na de tweede maand komt daar weer 0,5% (= 1/12 van 6%) van € 1005 bij, enzovoort. Aan het eind van het jaar is de schuld opgelopen tot € 1061,68.

➡️De effectieve rente bedraagt dus 6,168%.

Stel dat de bank voor het afsluiten van dezelfde lening ook nog eens € 10 afsluitkosten rekent. U leent weliswaar € 1000 maar krijg slechts € 990 in handen.

Als u na één jaar alles in één keer aflost, komen deze voorwaarden overeen met een lening van € 990 en een te betalen rente plus extra aflossing van € 61,68 + € 10 .

➡️De effectieve rente bedraagt in dit geval 7,24%.

Maandelijks tarief – de beste maatstaf voor minileningen

Het heeft geen zin om te kijken naar de effectieve rentevoet wanneer het gaat over kortlopende leningen, aangezien de rentes worden gebaseerd op leningen met een looptermijn van meerdere maanden tot jaren.

De Financer rente calculator is niet ontworpen voor minileningen, aangezien dit soort leningen een vaste rentevoet hanteren. Alle klanten betalen precies hetzelfde bedrag voor leningen van deze aard.

Bij het gebruik van onze filterfunctie, sleept u de schuifregelaars voor de geleende bedragen en ziet u de precieze bedragen.

Let op:

Hoewel wij deze leningen calculator zo goed mogelijk hebben proberen te ontwikkelen zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten.

Wij blijven regelmatig op de hoogte van eventuele wijzigingen in de prijs, maar kunnen niet 100% garanderen dat de hier weergegeven kosten perfect overeen komen met de werkelijke kosten die u zult betalen bij elke bank.

Iedere kredietverstrekker hanteert namelijk eigen formules om de totale kosten te berekenen. Wij adviseren u daarom altijd eerst de prijzen een tweede te controleren bij de bank waar deze site u naar verwijst, alvorens u een lening aanvraagt.

Wanneer u verwezen wordt naar de pagina van de gewenste kredietverstrekker, is daar vaak ook een calculator te vinden, die de precieze prijzen correct zal weergeven.

Leningen Vergelijken

Wolf Bogaert werkt sinds 2017 bij Financer en is marktleider van de Nederlandse markt. Hij heeft een passie voor financiën en heeft de afgelopen 4 jaar meer dan 300 artikelen geschreven. Zijn doel is het verspreiden van op feiten gebaseerde financiële kennis om mensen te helpen bij het nemen van de beste financiële beslissingen.

Delen op