Scheiden, Wat Kost Dat? (2020)

10 minuten

Een scheiding, wat kost dat nou eigenlijk?

Één op drie huwelijken in Nederland eindigt in een scheiding. Deze situatie kan voor erg veel stress zorgen. Bovenop de emotionele kost is scheiden bovendien ook niet goedkoop. De prijs is uiteraard niet iets waar mensen over na willen denken. Helaas moet deze kant van de zaak ook behandeld worden. Hoe duur is een scheiding precies tegenwoordig? Financer.com tracht deze vraag voor u met duidelijkheid te beantwoorden.

Kosten scheiding

De meest belangrijke kosten bij een scheiding zijn de volgende:

 • Kosten advocaat
 • Griffierechten
 • Kosten mediator
 • Extra kosten (eventueel)

ℹ️Tip: Indien u de kosten van een mediator of advocaat niet of slechts gedeeltelijk kunt betalen kan het zijn dat de overheid een deel van de kosten betaalt door gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation.

 

Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.  Uw advocaat of mediator vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat kost scheiden?

Totaal gemiddeld tussen € 600,- en € 4.000,-

Kosten advocaat bij scheiding

Gemiddeld tarief: 150 – 200 euro / uur

Voor een scheiding heeft u een advocaat nodig. Dit is teven de grootste kostenpost. De advocaat stuurt het verzoek voor de scheiding naar de rechtbank.

Advocaten bepalen zelf wat ze voor hun diensten vragen. Gemiddeld vraagt een advocaat 150 tot 200 euro per uur. Vaak kunt u onderhandelen over het uurtarief.

Ook heeft u de optie vooraf een vaste prijs af te spreken. Indien de scheiding niet te ingewikkeld is ligt het tarief hiervoor meestal rond de 2500 euro.

Hoe moeilijker de scheiding is, hoe meer uren de advocaat maakt. Het is niet ongebruikelijk dat een ingewikkelde scheiding op die manier tienduizenden euro’s gaat kosten.

Heeft u samen met uw ex-partner besloten om te scheiden en u bent het eens over de te maken afspraken? Dan kunt u samen 1 advocaat nemen en een gemeenschappelijk verzoek indienen bij de rechter. De kosten zijn dan lager voor beide partijen.

Kosten griffierechten

Gemiddeld tarief: 80 – 1000 euro

De kosten die u betaalt voor de behandeling van uw scheiding door de rechter zijn de griffierechten. Doorgaans betaalt uw advocaat de griffierechten en rekent de kosten aan u door.

De hoogte van het griffierecht hangt samen met een aantal factoren: de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.

Het bedrag kan liggen tussen 80 en 1000 euro. Op de website rechtspraak.nl kunt u de kosten van uw griffierechten berekenen.

Kosten mediator

Gemiddeld tarief: 180 euro / uur

Als u gaat scheiden en u bent het niet met elkaar eens, bijvoorbeeld over kinderen of alimentatie, dan heeft u de mogelijkheid om beroep te doen op mediation.

Zij kunnen u helpen samen een oplossing te vinden onder begeleiding van een mediator. U en uw ex-partner betalen samen de kosten voor mediation. Iedere mediator heeft zijn eigen tarief.

Meestal bedraagt het tarief voor mediation € 180,- per uur (inclusief btw, €150,- inclusief btw). De partijen die een mediator inschakelen betalen die kosten gezamenlijk. Doorgaans worden deze kosten gelijk verdeeld, maar de partijen kunnen onderling natuurlijk tot een andere oplossing komen.

Gemiddeld duurt mediation tussen de 2 en 8 uur, verdeeld over een aantal gesprekken. Mediation kost dus meestal tussen de € 360,- en € 1.440,-.

Voor het mediationtraject begint, maakt u afspraken over de kosten en de verdeling daarvan. Ook wanneer mediation mislukt, moeten de gemaakte kosten aan de mediator worden betaald.

?Opmerking: in de praktijk is het al gauw goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter.

Meer informatie over de kosten van mediation vindt u op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Extra kosten

Gemiddeld tarief: 50 – 250 euro / uur

Soms zijn er bijkomende kosten bij een scheiding. Hieronder een overzicht:

 • Financieel specialisten. In complexe scheidingen, waarbij één of meer eigen bedrijven in het spel zijn, is het vaak noodzakelijk om een financieel specialist (accountant, fiscaal adviseur) in te huren om goede afspraken te kunnen maken over de verdeling, kinderen, alimentatie, pensioen en fiscale zaken.
 • Coaches of therapeuten. Soms is het nodig dat u, uw ex-partner en/of de kinderen worden begeleid bij de emotionele verwerking van de scheiding. Vaak worden deze kosten overigens vergoed door uw zorgverzekering.

Onderhandelen over de prijs van uw scheiding

Het is een goed idee om steeds te onderhandelen over de prijs van uw advocaat en eventuele mediator.

Het vooraf vastleggen van een prijs zal vaak goedkoper uitkomen dan een volledig uurtarief te betalen. Onderhandel dus vooraf over een vast bedrag dat u zult betalen. Dit ligt voor een scheiding meestal rond de 2500 euro.

Tegemoetkoming in de kosten?

Voor sommige mensen kan een scheiding onbetaalbaar lijken. Absoluut geen prettige situatie.

Gelukkig kunt u via de overheid beroep doen op een zogenaamde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel ‘toevoeging’ genoemd. Deze wordt automatisch aangevraagd als u gaat scheiden.

Vaak krijgt u een voorlopige rechtsbijstand toegewezen. Pas later zal er gekeken worden of u recht had op deze toevoeging en zal u te horen krijgen hoeveel u de overheid verschuldigd bent.

 • Kosten advocaat. Indien u recht heeft op deze toevoeging, dan worden de kosten van uw advocaat voor een groot gedeelte vergoed. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.  Uw advocaat of mediator vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.
 • Griffierecht en deurwaarder. Wat u geheel zelf moet betalen zijn het griffierrecht en de deurwaarder. Een eventueel echtscheidingsconvenant zal ook geheel voor eigen kosten zijn.
 • Kosten mediator. Als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt, komt u tevens in aanmerking voor een bijdrage in de kosten voor mediation. Uw mediator kan een aanvraag hiervoor doen bij de Raad voor Rechtsbijstand.
?Opmerking: De Raad kent alleen een bijdrage toe als het om een serieus conflict gaat.

Manieren om de kosten te beperken

Er zijn gelukkig manieren om de kosten van een scheiding te beperken. Hieronder enkele tips.

 • Kies samen voor één advocaat. Samen een advocaat huren die jullie beide belangen zal behartigen is een goede manier om de kosten voor een scheiding zo laag mogelijk te houden. Het is dan uiteraard wel nodig dat u samen door één deur kunt wandelen, aangezien u samen ook de scheiding gaat regelen. Elk een eigen advocaat kiezen is dubbel zo duur, en de kans is groot dat er meer uren zullen moeten worden betaald.
 • Houdt het contact met de advocaat zo kort mogelijk. Een advocaat dient niet om uw verhaal aan kwijt te kunnen. Daarvoor kunt u een therapeut contacteren die u professionele hulp kan bieden en een stuk goedkoper is per uur. Neem alleen contact op met uw advocaat als het echt nodig is en houd de contacten zo kort mogelijk.
 • Wees goed voorbereid. Uw advocaat zal u het verloop van de zaak zo kort mogelijk willen uitleggen. Wees daarom steeds goed voorbereid, om geen kostbare tijd te verliezen.
 • Vraag steun aan de overheid. Indien u de kosten van een mediator of advocaat niet of slechts gedeeltelijk kunt betalen, dan kan het zijn dat de overheid een deel van de kosten op zich neemt d.m.v. gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.  Uw advocaat of mediator vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Waarom een advocaat nemen?

Een advocaat is verplicht tijdens een officiële scheiding. U kunt de contacturen zoveel mogelijk beperken door goed voorbereid te zijn en eventueel beroep te doen op steun van de overheid.

Hieronder enkele tips voor wanneer u een advocaat in dienst neemt:

 1. De eerste 30 minuten met een advocaat zijn altijd gratis. Wanneer u via de Nationale Adviesbalie een advocaat selecteert is het telefonisch advies ook gratis.
 2. Voordat er (hoge) advocaatkosten gemaakt worden, kan een advocaat u een inschatting maken van uw zaak: wat is de totale geschatte tijdsduur van het proces duren en wat is de slagingskans.
 3. Bij winst in een rechtszaak voor een scheiding worden de eis van de winnende partij ingewilligd en worden de gemaakte advocaatkosten door de tegenpartij vergoedt.

Doe zoveel mogelijk samen

Samengevat, scheiden is niet gratis. Er komen helaas heel veel kosten bij kijken. De kosten voor de advocaat, de deurwaarder en de griffierechten vormen een aantal voorbeelden van de kosten die er zeker zullen zijn.

Zoals eerder besproken, is het belangrijk dat u zo min mogelijk beroep doet op uw advocaat. Dit is alleen mogelijk als u probeert zoveel mogelijk samen te werken en eventueel een gezamenlijke advocaat inhuurt.

Als de scheiding voor u beiden echt onbetaalbaar lijkt, dan is er een optie om beroep te doen op subsidie voor de rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid mogelijks een groot gedeelte van de kosten van uw advocaat zal bekostigen. Op die manier wordt scheiden terug financieel mogelijk.

ℹ️Tip: Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten? Dan kan het zijn dat de verzekeraar (een deel van) de kosten vergoed. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Wat als u samen een lening heeft?

Indien u als koppel samen een lening heeft lopen en samen getekend heeft, dan zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening. Dit betekent dat wanneer de betalingsverplichtingen niet worden nagekomen, beide partijen aansprakelijk zijn voor de gehele lening.

Ook nadat u gescheiden bent en de lening blijft lopen, bent u beiden volledig aansprakelijk. Dit wil zeggen: wanneer één van de ex-partners de financiële verplichtingen niet nakomt dan kan de geldverstrekker de lening verhalen op de andere ex-partner.

In een echtscheidingsconvenant worden de onderlinge afspraken voor na de scheiding vastgelegd. Wanneer er sprake is van een lening wordt de terugbetalingsregeling hier ook in opgenomen.

Lening splitsen na scheiding?

Er zijn mogelijkheden om de lening te verdelen tussen de beide ex-partners. Dit kan onder andere door de lening op te splitsen.

Er wordt dan voor beide ex-partners een nieuwe lening afgesloten. De oude lening wordt dan verdeeld over beide partijen en afgelost met twee individuele leningen.

Leningen.nl biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid uw oude gezamenlijke lening bij een scheiding over te sluiten en te verdelen. Wanneer de oude lening overgesloten kan worden in twee nieuwe leningen, is elke ex-partner verantwoordelijk voor zijn of haar eigen lening.

Met deze twee nieuwe leningen wordt de oude lening voor ieders deel afgelost en hebben de ex-partners los van elkaar een lening.

Lening Oversluiten via Leningen.nl

Wat met de hypotheek?

Heeft u samen een huis gekocht en gaat u scheiden? Dan zijn er gevolgen voor uw hypotheek.

Als één van de partners in het huis blijft wonen na de scheiding, zal deze doorgaans de helft van het huis van de ex-partner moeten kopen.

Hiervoor is waarschijnlijk een nieuwe lening nodig. Er gelden hierbij andere normen dan toen de oorspronkelijke hypotheek werd afgesloten.

Als u uit elkaar gaat, moet de hypotheekverstrekker één van beiden uit hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan. Banken beoordelen deze situatie veelal als een nieuwe hypotheek:

 • De bank kijkt opnieuw naar het inkomen van degene die in het oude huis blijft wonen en de waarde van het huis.
 • De bank kijkt of de achterblijver alle lasten kan betalen. Daarbij houdt de bank rekening met de veranderde hypotheeknormen.

Indien u meer informatie wenst over scheiden en hypotheek, neem dan een kijkje op de website van de Consumentenbond.

Vergelijk leningen en bespaar tot wel €700

Heeft u een lening nodig om uw scheiding te helpen bekostigen, of bent u op zoek naar een betrouwbare kredietverstrekker voor het oversluiten van uw oude gezamenlijke lening? Vergelijk dan leningen bij Financer.com en bespaar tot wel €700.

Vergelijk Leningen

Reacties (0)

 

Voeg een reactie toe

×

Geef uw beoordeling over Scheiden, Wat Kost Dat? (2020)