Vakantiegeld: Wat Doet U Ermee?

5 minuten

Vakantiegeld

Vakantiegeld (ook wel ‘vakantietoeslag’ of ‘vakantiebijslag’) is een mooie bonus aan het begin van de zomermaanden. Maar is het wel een echte bonus in de klassieke zin van het woord? Vakantiegeld is een toelage die werknemers krijgen met de bedoeling extra kosten voor vakantie te dekken. De toelage staat los van het opnemen van betaald verlof. Vooral bij jongeren is vakantiegeld erg populair. De zomer is namelijk een uitgelezen periode om geld uit te geven: reizen, veel vrije tijd, zomersolden etc.

Hoe hoog?

In Nederland is vakantiegeld over het algemeen vastgesteld op 8% van het bruto loon. Het geld wordt meestal uitgekeerd eind mei, en opgebouwd over de periode 1 juni tot en met 31 mei. Bij beëindiging van het dienstverband wordt het reeds opgespaarde gedeelte over de afgelopen periode (sinds 1 juni) onmiddellijk uitbetaald. Uitzendkrachten hebben de mogelijkheid op elk moment het opgespaarde vakantiegeld uit laten betalen of te kiezen voor een verhoging op hun loon van 8%, dat direct uitgekeerd wordt elke maand. Het is echter onduidelijk of dit nog steeds legaal is in verband met Europese wetgeving.

Deze blogpost kan u helpen dit extra geld op een goede en productieve manier te gebruiken.

Netto vakantiegeld berekenen

Aan de hand van het bruto vakantiegeld kunt u berekenen hoe hoog het bedrag is dat u jaarlijks netto op uw rekening gestort krijgt. De berekening is afhankelijk van de belastingschijven én de heffingskortingen die op u van toepassing zijn. De heffingskortingen zijn namelijk inkomensafhankelijk en worden verrekend met het vakantiegeld.

Bekijk in welke belastingschijven u valt en welke heffingskortingen op u van toepassing zijn (belastingtarieven 2018*):

 Inkomen  Belastingtarief  Heffingskortingen 
 € 0 t/m € 6.511 0% 0%
 € 6.512 t/m € 10.225 36,55% -1,76%
 € 10.226 t/m € 18.936 36,55% -28,06%
 € 18.937 t/m € 20.142 36,55% 0%
 € 20.143 t/m € 33.112 40,85% 4,68%
 € 33.113 t/m € 68.507 40,85% 8,28%
 € 68.508 t/m € 133.231 51,95% 3,60%
 € 133.232 en hoger 51,95% 0,00%

* Bron: Belastingtarieven 2018 voor personen jonger dan de AOW-leeftijd, Belastingdienst.nl

De belasting die u moet betalen trekt u af van uw bruto vakantiegeld. Ook het percentage bij heffingskortingen dat op u van toepassing is trekt u van het bruto vakantiegeld af. Het bedrag dat overblijft is uw netto vakantiegeld.

Rekenvoorbeeld

Joke verdient maandelijks € 2.400 bruto. Hier bouwt ze maandelijks € 192 vakantiegeld mee op (8% van het bruto loon). Haar bruto vakantiegeld op jaarbasis bedraagt (12 x € 192) € 2.304. Haar totale bruto jaarinkomen (bruto jaarsalaris + bruto vakantiegeld) komt uit op € 31.104.

Met haar jaarinkomen van € 31.104 valt Joke onder het belastingtarief van 40,85% (t/m € 68.507). Over dit bruto vakantiegeld moet zij daarom € 941,18 belasting betalen (€ 2.304 x 40,85% = € 941,18 ). Ook worden er heffingskortingen van 4,68% verrekend. Deze bedragen € 107,83.

Haar netto vakantiegeld bedraagt dus:

€ 2.304,00 (bruto vakantiegeld)
– € 941,18 (belasting)
– € 107,83 (verrekening heffingskortingen)
= € 1.254,99 (netto vakantiegeld)

Joke krijgt dus € 1.254,99 vakantiegeld op haar rekening gestort aan het begin van de zomer.

Heeft iedereen recht op vakantiegeld?

Als u in Nederland loontrekkende bent, heeft u recht op vakantiegeld. Ook wanneer u inkomen via een uitkering ontvangt of wanneer u (langdurig) ziek bent, bouwt u gewoon vakantiegeld op. Opgebouwd vakantiegeld vervalt niet. Stel dat u ontslaan wordt, dan heeft u recht op het vakantiegeld dat u tot uw ontslag heeft opgebouwd. Dit opgebouwde vakantiegeld betaalt uw (ex-)werkgever dan vaak samen met het laatste loon uit.

Let op: Tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt u geen vakantiegeld op bij uw werkgever, maar bij het UWV. Het UWV verrekent het vakantiegeld in de zwangerschapsuitkering. U ontvangt dan elke maand een deel van uw vakantiebijslag. Omdat u tijdens uw zwangerschapsverlof een lager inkomen heeft, bouwt u bijgevolg ook minder vakantiegeld op.

Ook wanneer u een AOW-uitkering ontvangt, heeft u recht op vakantiegeld. Deze bijslag krijgt u maandelijks bij u AOW-uitkering, in plaats van in mei het gehele bedrag.

Recht op vakantiegeld – Hoogte en uitbetaling

Het vakantiegeld bedraagt ten minste 8% van het loon. In sommige cao’s is echter vastgelegd dat het vakantiegeld meer dan 8% bedraagt. U ontvangt echter nooit minder dan 8% vakantiegeld.

Let op: Verdient u meer dan drie keer het minimumloon? Dan is uw werkgever niet verplicht om bovenop dit bedrag vakantiegeld te betalen. Daarnaast ontvangt u geen vakantiegeld over uw bonus en onkostenvergoedingen.

De meeste werkgevers keren het vakantiegeld uit in mei of juni. Uw werkgever is echter vrij om het vakantiegeld op een ander moment of zelfs maandelijks uit te keren. Dit moet hij dan wel verplicht in de arbeidsovereenkomst vermelden. Bovendien heeft u het recht om minstens één keer per jaar vakantiegeld te ontvangen.

Waarvoor uw vakantiegeld gebruiken?

De meeste mensen ondervinden weinig problemen bij het uitgeven van hun vakantiegeld. Een paar weken vakantie en het geld is meestal verdwenen. Een andere favoriete bestemming voor vakantiegeld bij veel werknemers is de spaarrekening.

Maar wat als u eigenlijk niet echt een vakantieganger bent, geen liefhebber bent van de huidige lage spaarrente of gewoon nog wat van uw vakantiegeld overhoudt? Dan kan u misschien iets hebben aan deze tips om uw vakantiegeld slim te investeren:

1. Steun een leuk project via crowdfunding

Crowdfunding is hot. Neem bijvoorbeeld een kijkje op Kickstarter voor originele ideeën. U kunt ondernemers helpen met de ontwikkeling van hun innovatieve product door financiële steun te bieden. Wordt het product niet afgewerkt, dan krijgt u uw geld terug. Een groot voordeel van deze investering is dat u reeds met een klein bedrag kunt beginnen.

2. Koop een nieuwe smartphone

Heeft u een nieuwe smartphone nodig? Gebruik dan een deel van uw vakantiegeld om een nieuw toestel te kopen. Probeer deals met een inbegrepen abonnement te vermijden (koppelverkoop). Deze formules zijn namelijk vaak een stuk duurder op lange termijn. Een sim only-abonnement biedt in dit geval een goedkopere oplossing. Bonustip: koop een model waarvan net een nieuwe versie is uitgekomen. De kwaliteit van het voorgaande model is meestal gelijkaardig aan de nieuwere variant, maar met een goedkoper prijskaartje.

3. Renoveer uw huis op een duurzame manier

Uw huis renoveren op een duurzame manier, of aanpassingen doen die uw huis duurzamer maken, kan een mooie besparing betekenen op de lange termijn. Namelijk, hoe duurzamer uw huis, hoe lager uw energierekening. Denk aan investeren in ledlampen, de aanschaf van een warmtepomp, extra isolatie inbouwen of het installeren van zonnepanelen.

4. Investeer in uzelf

Investeren in uzelf is een vaak onderschatte manier om een gelukkiger en meer vervuld leven te leiden. Doe eindelijk die danscursus Salsa, leer Thais koken in de stad of neem een abonnement bij de sportschool. Meer tips? Lees ons artikel over Menselijk Kapitaal – 10 ideëen om in uzelf te investeren.

5. Los extra af op uw hypotheek

Tussentijds aflossen op uw hypotheek betekent lagere maandlasten. Hier doet u dus gedurende de rest van de looptijd van uw hypotheek voordeel mee. Let op: hoe voordelig tussentijds aflossen precies is, hangt af van de hypotheekvorm die u heeft. Vraag daarom steeds de voorwaarden na bij uw hypotheekverstrekker.

6. Begin met beleggen

De spaarrente staat historisch laag. Vakantiegeld kan een goede reden zijn om te beginnen met investeren. Hoe vroeger u namelijk begint, hoe meer geld dit zal opleveren in de toekomst. Een passief inkomen laat u overigens toe meer tijd te spenderen met familie en vrienden uw tijd door te brengen zoals u dat wenst, in plaats van veel en hard te werken om inkomen te genereren.

Hieronder kunt u meer lezen over beleggen:

7. Vervang oude apparaten

Een oude koelkast of wasmachine verbruikt vaak veel meer energie dan een nieuwe, zuinige variant. De uitbetaling van uw vakantiegeld kan een uitgelezen moment zijn om dure toestellen die aan vervanging toe zijn aan te kopen. Bovendien is het mogelijk dat u – op het moment dat uw toestel besluit het op te geven – over onvoldoende kapitaal beschikt de aankoop onmiddellijk te doen. De financiële extra ruimte die vakantiegeld u tijdelijk geeft kan in dergelijke situaties een oplossing bieden.

8. Los schulden af

Schulden kunnen vaak een enorme last betekenen en zijn bovendien ontzettend duur. Vooral in het rood staan op uw bankrekening, creditcard rekeningen en doorlopende kredieten kunnen erg hoge rentekosten met zich meebrengen. Hoe sneller u dus van uw schulden af bent, hoe beter. Zo heeft u maandelijks meteen ook meer bestedingsruimte.

Tips nodig om uw schulden af te lossen? Klik hier.
Schulden liever voorkomen? Klik dan hier.

Conclusie

Vakantiegeld kan voor vele verschillende toepassingen en doeleinden worden ingezet. Jaarlijks wordt er tussen de 15 en 20 miljoen euro uitgekeerd door werkgevers, net voor de drukke zomermaanden.
Tracht dit extra geld vooral bewust te besteden en niet zomaar uit te geven, zonder even stil te hebben gestaan bij de mogelijkheden die er zijn. Het kan er namelijk toe leiden dat u minder zorgen hoeft te hebben tijdens het verdere verloop van het jaar.