Geld lenen kost geld
WIKI

AFM – Autoriteit Financiële Markten

 • De AFM houdt toezicht op financiële dienstverleners in Nederland
 • Dit wetsorgaan handelt om oplichters tegen te gaan
 • Er zijn verplichte meldingen voor beleggingsproducten en leningen

Wie of wat is AFM?

Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten en bestaat sinds 1 maart 2002.

De AFM houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten, waaronder: financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars, accountants.

De AFM houdt nauwkeurig in de gaten dat partijen correct handelen en hun partners en klanten van de juiste informatie voorzien.

De AFM is tevens een zelfstandig bestuursorgaan. Dit betekent dat zij overheidstaken zelfstandig uitvoert buiten directe verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën.

Waarom toezicht van AFM?

Financiële producten kunnen een hoog risico met zich meebrengen wanneer er geen toezicht wordt gehouden op de bedrijven die deze diensten aanbieden.

Alles is tegenwoordig ‘snel en eenvoudig’ online te regelen.

Wanneer je een lening wilt aangaan, geld wilt beleggen of jezelf wil laten informeren door een accountancy kantoor over pensioenen, hypotheken of een minilening, is het belangrijk dat je te allen tijde over de correcte informatie beschikt.

Op het internet is het namelijk heel eenvoudig voor potentiële oplichters om zich voor te doen als ‘deskundigen’, om jou daarna verkeerde informatie door te geven, financiële gegevens te stelen of je gewoonweg onzin te verkopen.

Toezicht op beleggingsproducten?

Ook beleggingsproducten zijn onderworpen aan het toezicht van de AFM.

De AFM controleert in dat geval vooraf of de informatie over de belegging juist, niet-misleidend en volledig is.

In sommige gevallen geldt er een vrijstelling van dit toezicht. Een belegging in effecten is bijvoorbeeld vrijgesteld als de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden minder is dan €5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden.

Bij een vrijgestelde belegging controleert de AFM niet vooraf of de informatie over de belegging juist, niet-misleidend en volledig is.

De AFM kan bij misstanden wel achteraf optreden. De AFM kan het bedrijf dan verplichten de belegger openheid van zaken te geven. Bijvoorbeeld door aan de belegger te vertellen hoe het ingelegde geld is besteed.

Als je op een van de onderstaande vragen ‘ja’ kunt antwoorden, geldt een vergunningvrijstelling:

 • Is de investering ten minste €100.000?

 • Wordt het beleggingsaanbod aan minder dan 100 personen gedaan?

 • Maakt het beleggingsobject deel uit van een serie kleiner dan twintig beleggingsobjecten?

Een voorbeeld van een serie beleggingsobjecten met minder dan beleggingsobjecten zou een reeks vastgoedbeleggingen kunnen zijn:

Stel je voor dat een vastgoedfonds 15 verschillende commerciële panden bezit en beheert, zoals kantoren, winkels en magazijnen, verspreid over verschillende locaties. Elke locatie vertegenwoordigt een afzonderlijk beleggingsobject binnen de serie.

In dit geval zou een aanbieder van deze beleggingsobjecten mogelijk vrijgesteld zijn van de vergunningplicht, aangezien het totale aantal beleggingsobjecten in de serie 15 bedraagt, wat minder is dan de drempel van 20 objecten die in de zin wordt genoemd.

Het exacte toepassingsgebied van de vrijstelling kan echter variëren afhankelijk van de specifieke wet- en regelgeving in het betreffende rechtsgebied.

Waarom bestaan deze vrijstellingen?

Het idee achter deze vrijstelling is om kleine aanbieders van beleggingsobjecten te ontlasten van de kosten en administratieve lasten die gepaard gaan met het verkrijgen van een vergunning, wanneer zij slechts een beperkt aantal beleggingsobjecten aanbieden.

Het is echter belangrijk op te merken dat dit afhankelijk kan zijn van de specifieke regelgeving en juridische context van het rechtsgebied waarin deze zin van toepassing is.

Het is altijd verstandig om de relevante wetten en voorschriften te raadplegen om een volledig begrip te krijgen van de specifieke vereisten en uitzonderingen.

Tip: je kan hier alle beleggingsproducten vergelijken die gereguleerd worden door de AFM.

Verplichte vrijstellingsvermelding

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft tevens voorschriften opgesteld voor het gebruik van de verplichte vrijstellingsvermelding. De verplichte vermelding is verplicht vanaf 1 januari 2012.

Als er een vrijstelling geldt, is de aanbieder verplicht om in reclame-uitingen en in documenten van het beleggingsaanbod één van onderstaande afbeeldingen te gebruiken.

Hoe houdt de AFM toezicht?

Het is ontzettend belangrijk dat het publiek en de overheid vertrouwen hebben in de nationale financiële instellingen.

Zonder vertrouwen kan er geen handel worden gedreven, kunnen er geen leningen worden aangegaan en kan er geen geld worden gespaard.

Het hele financiële systeem is gebaseerd op het vertrouwen tussen mensen en financiële dienstverleners.

In het verleden zijn er meerdere woekerpolissen aan het licht gebracht, waar veel mensen de dupe van waren. Dit soort situaties wil de AFM voorkomen.

De AFM heeft het recht om financiële gegevens van allerhande financiële instellingen in te kijken en op te vragen en om diverse maatregelen op te leggen aan financiële dienstverleners om de consument te beschermen. Onder meer:

 • Het geven van een waarschuwing aan een partij;

 • Het geven van een aanwijzing;

 • Het opleggen van een boete, eventueel in combinatie met publicatie in een landelijk dagblad;

 • Het opleggen van een dwangsom, eventueel in combinatie met publicatie in een landelijk dagblad;

 • Het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Om legaal operationeel te kunnen zijn, heeft een financiële dienstverlener een vergunning nodig van de AFM.

Om een vergunning te krijgen moet er een aanvraag worden ingediend via het aanvraagformulier en onderzoekt de AFM de betrouwbaarheid van de personen die worden aangemerkt als dagelijks beleidsbepaler, medebeleidsbepaler of commissaris.

De AFM behoudt zich ook het recht om op willekeurige tijdstippen inspectie te doen (audit). Indien er fraude wordt opgemerkt, krijgt het bedrijf een boete of een publieke waarschuwing, afhankelijk van de overtreding.

Dit geeft de AFM een hoge betrouwbaarheidsfactor. Het is dus belangrijk na te gaan of je financiële dienstverlener een AFM vergunning heeft en gekeurd is.

Woekerpolis

Volgens onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waren er in 2018 in Nederland nog zo’n twee miljoen lopende woekerpolissen.

Een woekerpolis houdt in dat je een verzekering of hypotheek hebt waarbij er met je betaalde premie wordt belegd.

Vaak werd een hoog initieel rendement beloofd, maar is deze belofte nooit werkelijk nagekomen. Bovendien werd in een groot aantal van de gevallen een flink deel van de inleg niet belegd, maar besteed aan kosten en premies.

Tip:

Als je wilt weten of je een woekerpolis hebt, kan je dat hier nakijken, en dan raden wij je aan zo snel mogelijk over te stappen naar een andere dienstverlener.

Kredietwaarschuwingen

Financiële ondernemingen zijn verplicht in reclame-uitingen voor krediet een waarschuwing op te nemen over de gevolgen die aan dit krediet verbonden zijn.

Zo is het verplicht om de welbekende ‘Let op! Geld lenen kost geld’-banner op dergelijke reclame-uitingen te plaatsen.

Afdrukken

Het doel van deze waarschuwing is het bewustzijn van consumenten te verhogen over de mogelijke gevolgen van lenen.

Wanneer bedrijven financieel willen bemiddelen en/of adviseren, dan is het verplicht om een vergunning aan te vragen bij het AFM.

Wanneer je een lening wilt afsluiten, ga dan goed na of de verstrekker van de lening of hypotheek weldegelijk een AFM vergunning heeft, zodat je zeker bent van de kwaliteit en dat je niet te maken hebt met een oplichter.

Tip: je kan hier veilig leningen vergelijken van aanbieders die onder toezicht staan van de AFM.

AFM Vergunning aanvragen

Ben je ondernemer en wenst je een AFM vergunning aan te vragen? Dan kan je dat doen via het AFM digitaal loket.

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Wolf Bogaert werkt sinds 2017 bij Financer en is marktleider van de Nederlandse markt. Hij heeft een passie voor financiën en heeft de afgelopen 5 jaar meer dan 350 artikelen geschreven over een breed gamma aan financiële topics. Zijn doel is het verspreiden van op feiten gebaseerde financiële kennis om mensen te helpen bij het nemen van de beste financiële beslissingen.

Delen op
Read Icon226 gelezen
Laatst bijgewerkt: juli 5, 2023
Door Financer.com te gebruiken maak je een verschil!  Lees meer