Geld lenen kost geld
WIKI

Geld lenen met een onderpand

Onderpand bij een lening: wat is het en hoe werkt het?

Krijgt u ook hoofdpijn als u de termen “cessie” of “retentierecht” hoort?

Bij het zoeken naar informatie over onderpand vindt u vaak complexe teksten en termen die voor de meeste lezers moeilijk te begrijpen zijn.

Wij van Financer.com willen dit onderwerp graag voor u onderzoeken en op een eenvoudige en begrijpelijke manier aan u presenteren.

Wat is een onderpand?

Banken en kredietinstellingen verstrekken leningen om winst te maken. Het borgstellen van leningen is daarbij van groot belang.

Namelijk als u de leenrente niet terugbetaalt, verliest de bank haar geld.

Als u een lening aangaat, stelt de bank zich veilig met behulp van een onderpand zodat u steeds uw schulden kunt aflossen.

Waarom onderpand?

Onderpand vermindert het risico van wanbetaling aanzienlijk en versterkt het vertrouwen tussen de kredietnemer en de kredietverstrekker.

Het type onderpand is afhankelijk van vele factoren, zoals de hoogte van de lening, de looptijd van de leningen het beoogde gebruik.

Borg voor kleine leningen

Voor kleinere kredietbedragen tot 5.000 euro en kortere looptijden is over het algemeen geen groot onderpand vereist.

Het is voldoende als u een goede kredietscore heeft zonder negatieve BKR.

Dit omvat positieve BKR informatie, voldoende hoge inkomens en een voldoen aan wettelijke vereisten (woonachtig in Nederland en meerderjarig).

Als u uw besteedbaar inkomen (het bedrag dat u aan het eind van de maand na het betalen van uw onkosten heeft overgehouden) kunt gebruiken om uw aflossingen te betalen, is voor kleinere kredietbedragen geen aanvullend onderpand nodig.

In de regel wordt in de leningsovereenkomst een clausule inzake loonbeslag opgenomen. Dit betekent dat de bank in geval van uw faillissement een deel van uw inkomsten kan verpanden om uw schuld af te lossen.

Onderpand voor persoonlijke lening

Als u net uw opleiding heeft afgerond en uw eerste auto of appartement wilt kopen, is uw kredietwaardigheid meestal niet hoog genoeg om een persoonlijke lening of doorlopend krediet aan te vragen.

Ouders of familieleden treden in dat geval vaak op als borgsteller.

Personen die voldoen aan de eisen van kredietverstrekkers, kunnen optreden als garantsteller om aansprakelijk te zijn voor leningen van derden.

In geval van een standaard borgstelling is de garantiegever bij insolventie aansprakelijk voor de schuld van de leningnemer.

In theorie wordt een dergelijke kredietzekerheid ook wel persoonlijke zekerheid genoemd. Dit betekent dat een derde onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk is voor de kredietnemer.

Persoonlijke lening vergelijken

Onderpand voor een hypotheek

Wilt u een nieuw appartement of een nieuw huis financieren?

De meeste Nederlanders beschikken niet over voldoende kapitaal om de investering volledig zonder vreemd vermogen te kunnen betalen. Een hypotheek is de oplossing.

Bij een hypotheek gaat het meestal om grote kredietbedragen en lange looptijden van de leningen.

In dit verband is het van bijzonder belang dat de kredietnemer goede voorwaarden overeenkomt, aangezien een dergelijke lening een zekere last met zich meebrengt.

Vaak verbindt u zich vaak jarenlang toe om maandelijks een bepaald bedrag terug te betalen zonder te weten hoe uw financiële situatie in de toekomst zal veranderen.

Als lener wilt u de laagst mogelijke rente betalen en flexibele leningsvoorwaarden afspreken (bijv. gratis tussentijdse aflossing, afbetalingstermijnen, etc.).

Een onderpand kan daarbij helpen.

Hier geldt: hoe lager het debiteurenrisico voor de bank, hoe beter de kredietvoorwaarden voor u.

Om uw nieuwe woning te financieren en de beste kredietvoorwaarden te krijgen, biedt u uw woning als onderpand voor uw lening.

Als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan de kredietverstrekker onder bepaalde voorwaarden uw kredietwaarborg gebruiken om de resterende schuld af te lossen.

Onderpand – belening van levensverzekering

Een tweede optie die u kunt gebruiken als onderpand is het belenen van de polis van uw levensverzekering. Dit is echter alleen mogelijk wanneer in de voorwaarden van de levensverzekering beschreven staat dat dit mogelijk is.

In sommige gevallen kunt u een lening aanvragen bij de verzekeraar waar uw levensverzekering loopt. Meestal kunt u zo’n 90 à 100 procent van de afkoopwaarde lenen. U kunt lenen tot uiterlijk de einddatum van de verzekering.

Auto als onderpand

Naast lenen met als onderpand een huis of financiële bezittingen, is het bij sommige kredietverstrekkers mogelijk uw auto als onderpand te gebruiken.

Deze vorm van kredietverzekering is vooral populair bij autoleningen.

Juridisch gezien is er hier overigens geen sprake van een lening, maar van een verkoop met recht op terugkoop. U verpandt de auto bij een pandhuis voor ongeveer 60 procent van de waarde.

Samen met het geld ontvangt u een verkoopcontract met een terugkoopclausule.

Hierin staat dat u het onderpand terug kunt kopen, inclusief stallingskosten. Die kosten variëren tussen 5 en 10 procent van de uitgekeerde waarde.

Indien u de auto aan het einde van de looptijd niet terug kunt betalen, wordt deze eigendom van de eigenaar van het pandhuis.

Bekijk Autofinanciering

Bezittingen als onderpand

Bij deze vorm van onderpand ontstaat het zogenaamde pandrecht. De bruikleennemer verpandt (overhandigt) voorwerpen (juwelen, elektronica) aan de bruikleengever.

Indien de kredietnemer zijn verplichting niet nakomt, kan de kredietverstrekker de activa volgens bepaalde regels (termijnen) exploiteren. De eigendom gaat over op de crediteur.

Restschuldverzekeringen als kredietzekerheid?

Restschuldverzekeringen worden in sommige gevallen aangeboden bij het afsluiten van een lening.

Deze verzekering dekt de terugbetaling van de aflossingstermijnen van de lening in geval van inkomstenderving. U hoeft niet bang te zijn dat u uw kredietbetaling niet kunt betalen als u door ziekte werkloos wordt.

Veel kredietnemers staan kritisch tegenover een verzekering ter bescherming van betalingen. In de meeste gevallen is er weinig toegevoegde waarde, terwijl de kredietkosten met 12 tot 20% stijgen.

Als u voor een bepaald doel kunt lenen of een andere leenvorm kunt gebruiken, verdient deze optie de voorkeur.

Een verzekering ter bescherming van de betalingsbalans kan bijvoorbeeld worden afgesloten wanneer u een hypotheek neemt en u zich dus voor een langere looptijd vast zit aan een groter leenbedrag.

De verzekering tegen uitkeringsverplichtingen verhoogt de totale kosten gemiddeld met 12-20%.

Bij een autolening is een restschuldverzekering niet nodig en wordt het kentekenbewijs als zekerheid beschouwd. De bank kan in geval van insolventie beroep doen op het voertuig.

Conclusie

Er is gebleken dat er sprake is van persoonlijke en feitelijke borgstelling. In het geval van relevante zekerheden wordt een verder onderscheid gemaakt tussen “afhankelijkheid van krediet” en “onafhankelijkheid van krediet“.

Onderpand voor leningen is vaak vereist voor grotere kredietbedragen en langere looptijden van de leningen.

U verbetert in ieder geval uw onderhandelingspositie bij het afsluiten van een lening. Enerzijds verlaagt u uw rente met kredietzekerheid, anderzijds verhoogt u de flexibiliteit van de kredietvoorwaarden.

Gebruik onze tips over persoonlijke financiën om verstandige financiële beslissingen te nemen.

Vergelijk leningen van kredietverstrekkers en vind de beste lening voor uw behoeften.

Vergelijk leningen

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Wolf Bogaert werkt sinds 2017 bij Financer en is marktleider van de Nederlandse markt. Hij heeft een passie voor financiën en heeft de afgelopen 5 jaar meer dan 350 artikelen geschreven. Zijn doel is het verspreiden van op feiten gebaseerde financiële kennis om mensen te helpen bij het nemen van de beste financiële beslissingen.

Delen op
Read Icon1060 gelezen
Laatst bijgewerkt: juni 28, 2021
Door Financer.com te gebruiken maakt u een verschil.  Lees Meer