Страхування

Фінансовий захист від всіх видів ризиків, пов’язаних з життям, здоров’ям та цінним майном громадян

Ваша фінансова безпека

Що таке страхування, від яких ризиків захищає, які переваги та недоліки у різних видів страхування, і як обрати страхову компанію.

застрахована сім'я з чотирьох людей під дахом

Що таке страхування?

парасолька

Ніхто не може передбачити майбутнє. Потрапивши в складну життєву ситуацію ми змушені витрачати заощадження, які накопичуємо роками. Люди придумали страхування, щоб захиститись від фінансових ризиків та уникнути значних матеріальних втрат у разі стихійного лиха, крадіжки, автомобільної аварії чи погіршення здоров’я.

Страхування  – це спосіб захисту від ризику значних фінансових втрат через погіршення життєвих обставин шляхом створення страхових фондів для відшкодування можливих збитків.

Застрахована особа передає свої ризики страховій компанії за певну плату, значно меншу за можливі наслідки від несприятливої події. Страховик (страхова компанія) отримує винагороду за те, що зобов’язується відшкодувати матеріальні втрати або виплатити певну суму.

Страховий ризик

Страховим ризиком називають небажану подію, яка може трапитись і несе в собі певну загрозу, від наслідків якої людина бажає захиститись. Різні види страхування поділені за видами ризиків: життя, здоров’я, автомобільна аварія, втрата майна, та інші.

Характерні риси страхових подій:

 1. Ймовірність (подія може статись)
 2. Випадковість, непрогнозованість (неможливо передбачити, коли подія трапиться)
 3. Наслідки події загрожують значними матеріальними втратами

Застрахувавши життя та здоров’я, людина відчуває себе більш впевнено, тому що знає – у випадку хвороби та тимчасової втрати працездатності не залишиться без грошей. Витрати на лікування візьме на себе страхова компанія, а у випадку смерті її діти чи родичі отримають грошову допомогу.

Види страхування

Як працює страхування

Основа діяльності страховика – концентрація фінансів (накопичення фінансових резервів) з подальшим їх перерозподілом для покриття збитків, спричинених страховими подіями.

Страхова компанія отримує платежі від багатьох людей і формує з них страховий фонд, з якого виплачує відшкодування потерпілим від страхових випадків. Кошти зі страхового фонду не просто накопичуються і зберігаються. Страхові компанії вкладають їх в різні активи і отримують додатковий прибуток.

Чому важливо бути застрахованим:

 • Власних заощадження «на чорний день» може не вистачити на вирішення непередбачуваних проблем.
 • Страхування допомагає краще спланувати життя, відчувати впевненість у майбутньому, забезпечити дітей та власну старість.
 • Страхові внески можуть працювати як довгостроковий інвестиційний інструмент.
 • Уклавши договір про страхування, ви передаєте страховику власні ризики за певну плату.
 • Якщо трапиться нещасний випадок, застрахована людина не стає тягарем для рідних.

Хто бере участь у страхуванні

Договір страхування вкладають дві сторони: страховик, який приймає ризики, та страхувальник (особа), який ці ризики передає. Страховиками виступають страхові компанії, які мають державну ліцензію на свою діяльність.

Страховик – це фінансова установа, яка за винагороду (страхові премії) бере на себе чужі ризики і в разі настання страхового випадку виплачує страхове відшкодування (страхову виплату).

Обов’язок страхової компанії – допомогти своїм клієнтам подолати наслідки несприятливих подій. Щоб страхові компанії не зловживали отриманими коштами і могли вчасно надавати страхову допомогу людям, держава регулює діяльність страховиків через “Нацкомфінпослуг” – Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Страхувальник може вкласти договір страхування на власну користь, або застрахувати іншу особу, тому в договорі з’являються інші учасники:

 • Застрахована особа – людина, яку страхують від ризиків
 • Вигодонабувач – людина, яка буде отримувати страхове відшкодування


З розвитком ринку страхових послуг в страховій діяльності беруть участь інші підрозділи:

 • Страхові агенти – представники страхових компаній, які вкладають договори страхування від імені компанії
 • Страхові брокери – співпрацюють з різними страховими компаніями і діють в інтересах страхувальників (допомагають обрати страхові послуги)
 • Асистанські компанії – беруть участь у розслідуванні та врегулюванні страхових випадків

Що запитують про страхування:

Чому сума відшкодування перевищує суму сплачених внесків?

Тому що страхові внески сплачують всі застраховані, а нещасні випадки трапляються не з усіма. Страхові компанії прораховують ймовірність їх настання і в залежності від цьго встановлюють розмір платежів. Крім того накопичені у фондах кошти приносять прибуток завдяки інвестуванню.

Що таке страхові премії?

Страхові внески, які страхова компанія отримує від страхувальника.

Що таке страховий випадок?

Конкретна подія, за яку в договорі страхування передбачена виплата компенсації.

Чи можна застрахувати тварин?

Так, але в Україна така послуга не популярна.

Хто має право займатись страхуванням?

Для здійснення страхової діяльності кожна компанія отримує ліцензію від Нацкомісії, що проводить державне регулювання ринків фінансових послуг. На початок 2020 року страхові послуги в Україні надавала 191 компанія.

Хто такі страхові агенти?

Представники страхової компанії, які уповноважені працювати з клієнтами.

Страхові премії

Страхова премія – це грошові суми, які страхувальник виплачує страховій компанії за договором страхування.

Прибуток страхової компанії складається з різниці між отриманими преміями та виплаченими компенсаціями (на страхові випадки). На розмір страхових премій впливають такі чинники:

 • страхова сума, чим вона більша, тим більша будуть внески;
 • види та кількість ризиків, включених до угоди;
 • ймовірність ризиків, в залежності від виду діяльності, віку, тощо;
 • умови обслуговування у страховій компанії (персональні, загальні);
 • графіки внесків, чим більше вони розтягнуті в часі, тим більші суми;
 • розмір франшизи, чим вона більша, тим менші платежі.

Франшиза – це мінімальна частина збитків, яка не підлягає відшкодуванню страховою компанією. Збитки від страхового випадку, які не перевищують розміру франшизи, страхувальник несе самостійно.

Франшиза може бути умовна і безумовна:

Умовна франшиза – це мінімальна сума збитків, після досягнення якої страхова компанія виплачує компенсацію.

Наприклад, якщо умовна франшиза 2000 грн, а збитки в результаті інциденту 1900 грн, то страхова не виплатить нічого. Якщо ж збитки складатимуть 3000 грн, то страхова компанія виплатить всю суму.

Безумовна франшиза – це сума, яку клієнт погашає самостійно у будь-якому випадку.

Наприклад, якщо безумовна франшиза встановлена 2000 грн, а збитки від аварії складатимуть 3000 грн, то страхова виплатить лише 1000грн, а решту клієнт повинен компенсувати самостійно.

Умовна франшиза означає, що клієнт повинен самостійно компенсувати
збитки, які не перевищують встановлену франшизу

Страхові виплати

Якщо страхова подія трапляється, страхова компанія виплачує частину або всі кошти в межах страхової суми. Для прикладу, поліс медичного страхування покриває декілька звернень до лікаря, вартість лікування, або компенсацію у випадку хвороби, але тільки в межах ліміту.

Страхова сума – це максимальна сума компенсації, яку можна отримати від страхової компанії за договором.

Страхова виплата – це фактична грошова компенсація, яку страхова компанія виплачує вигодонабувачу у конкретному страховому випадку.

Розмір страхових виплат залежить від того, яка страхова подія трапляється, як оцінені збитки, або яку вагу у відсотках від страхової суми вона займає у шкалі виплат.

Коли страховку не виплачують:

 • Людина сприяла страховому випадку – була нетверезою, порушувала правила безпеки.
 • Людині було відомо, що страховий випадок настане, або вже настав (наприклад, спочатку захворів, а потім придбав поліс).
 • Неможливо довести, внаслідок чого з’явились пошкодження чи матеріальні втрати.

Страхування в Україні

Страхові кошти можуть накопичуватись на добровільній та обов’язковій умові в залежності від виду ризиків, економічної та політичної ситуації в країні. В більшості країн з ринковою економікою існує два основних способи страхування:

 • Обов’язкове страхування – контролюється державними та публічно-правовими організаціями.
 • Добровільне страхування – послуги недержавних страхових компаній.

Соціальне страхування

сім'я

Забезпечення соціального захисту населення в Україні регулює Закон «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». На початок 2019 року в Україні функціонують три державних фонди:

 • Фонд соціального страхування
 • Фонд соціального страхування на випадок безробіття
 • Державний пенсійний фонд

Обов’язкове недержавне страхування

Існує різниця між збитками з власної необережності, і завданими іншим людям. Винуватець заподіяної шкоди не завжди має змогу відшкодувати завдані збитки, чи виплатити компенсацію.

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності передбачає виплату відшкодування на користь інших осіб, які можуть постраждати через дії застрахованих. До обов’язкових видів відносяться:

 • Страхування цивільно-правової відповідальності водіїв (ОСЦПВ в Україні))
 • Страхування заставного майна, купленого в кредит (іпотека, лізинг)
 • Страхування від нещасних випадків на транспорті
 • Страхування відповідальності власників собак деяких порід (в Європі)
 • Страхування кредитів (може бути обов’язковою умовою банку)

А ви це знали?

Купуючи квиток на потіг в Україні ви автоматично оплачуєте поліс страхування від нещасних випадків на транспорті. Якщо під час поїздки станеться нещасний випадок – ви маєте право звернутися за відшкодуванням до страхової компанії, з якою співпрацює Укрзалізниця.

Добровільне страхування

Державна система соціального страхування не в повному об’ємі захищає громадян від фінансових ризиків. Щоб відчувати себе більш впевненим у завтрашньому дні можна укласти угоду з приватною страховою компанією.

 • Медичне страхування – покриває різні види ризиків, пов’язаних з погіршенням здоров’я. В залежності від обраного полісу страхова компанія частково або повністю покриває витрати, пов’язані з лікуванням.
 • Ризикове страхування – відшкодування витрат через нещасні випадки
 • Страхування життя – накопичувальне страхування на дожиття до певного віку, коли людина сплачує внески, а страхова компанія зобов’язується виплатити певну суму у випадку смерті або після дожиття до певного віку.
 • Страхування майна – на випадок втрати майна або його пошкодження через стихійне лихо,, пожежу, аварію.
 • Страхування боргів – ризики втрати роботи, доходів, працездатності, і зростання боргів через прострочення.
 • Страхування цивільної відповідальності – ризики матеріальної відповідальності перед іншими особами (якщо чуже майно пошкоджене з вини застрахованого).
 • Туристичне страхування – короткочасний захист на випадок непередбачуваних обставин під час подорожі.
 • Пенсійне страхування – добровільні накопичувальні страхові програми.

Як застрахуватись?

Щоб передати свої ризики страховій компанії, потрібно підписати з нею договір. Це може бути ппперовий документ, страховий поліс чи сертифікат. Для деяких видів страхування цифровий договір, який укладається онлайн.

Як обрати страхову компанію?

Надійність страхової компанії можна оцінити за наступними параметрами:

 • Страхова компанія має діючу ліцензію;
 • Діяльність компанії прибуткова, фінансова звітність розміщена а сайті;
 • Про компанію не публікували поганих новин;
 • Компанія має позитивні відгуки.

Для оформлення страхового полісу онлайн вам необхідно виконати всього п’ять кроків:

 1. Оберіть необхідний вам страховий продукт
 2. Виконайте розрахунки необхідної суми матеріальної компенсації, порівняйте платежі за поліс, врахуйте вартість асистансу (допоміжних послуг)
 3. Перейдіть на сайт компанії, пропозиція якої вас приваблює, й заповніть форму для онлайн заявки
 4. Оплатіть вартість страхового полісу одним з доступних способів (банківський переказ з карти, електронні гроші)
 5. При необхідності зустріньтесь з представником страховика або замовте доставку полісу поштовою службою чи кур’єром

Подумайте, які ризики в житті вас найбільше хвилюють та від чого ви хотіли б захиститись. Знайдіть підходящий вид страхування та почитайте, які страхові випадки покривають різні поліси, які виплати та в якому розмірі передбачені.

Як отримати страхову виплату?

Конкретні дії для кожного виду страхування вказані в угоді, і в правилах страхування. Для отримання виплати необхідними є такі дії:

 • повідомити страхову або асистанську компанію про страховий випадок;
 • повідомити органи влади (поліцію, службу надзвичайних ситуацій, тощо)
 • зібрати документи, які підтверджують страховий випадок (довідки, фото, інші)

Страхова компанія може проводити власне розслідування обставин та оцінку збитків. Компенсація повинна виплачуватись у встановлені угодою терміни.

Якщо страхова компанія відмовляє або зволікає з виплатою, страхувальник може звернутись до Нацкомфінпослуг зі скаргою та подати позов до суду.

Не шкодуйте гроші на страхування. Краще зайвий раз перестрахуватись, ніж втратити всі заощадження через власну необачність.

Ми сподіваємось, що наші інформаційні матеріали та поради допоможуть вам знайти найкращу страхову компанію та варіанти захисту з найбільш сприятливими тарифами, що відповідають вашим потребам.

Фінансовий консультант, автор статей про фінансову грамотність та Fintech ентузіаст.

Поділитись на

Ця стаття була корисною?

Станьте першим, хто залишив відгук

Як ми можемо покращити цю статтю? Your feedback is private.

Використовуйте Financer.com щоб відчути різницю  Дізнатись більше