WIKI

Tuludeklaratsiooni esitamise ABC

Tuludeklaratsioon on midagi, mida peame kõik iga aasta tegema. Kas sa aga tead, kuidas seda täpselt teha? Alljärgnevalt selgitame mõningaid olulisi punkte, sealhulgas:

 • kuidas arvutada välja oma võimalik tulumaksutagastus;
 • milliseid maksusoodustusi saad kasutada;
 • kuidas hiljem kasutada tulumaksutagastust.

Tuludeklaratsiooni esitamine

Tuludeklaratsioon on oma tulude kohta esitatav aruanne, mis tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile iga aasta.

Kiired küsimused-vastused tuludeklaratsiooni kohta

Millest sõltub maksuvaba tulu summa suurus?

Otseses mõttes sinu sissetuleku suurusest. Maksuvaba tulu on aastas 6000 eurot ainult siis, kui sissetulek on olnud maksimaalselt 1200 eurot kuus (kuni 14 400 eurot aastas).

Kuidas ma tean, kas ma pean tulumaksu juurde maksma?

Kui sa pead tulumaksu juurde maksma, saadab Maksu- ja Tolliamet sulle maksuteate, mida näed kenasti e-maksuametisse sisse logides.

Millal ja kuhu tuleb esitada lisadokumendid?

Kui sul on mingeid lisanduvaid mahaarvamisi (näiteks koolituskulud või eluasemelaenu intress), saab selliseid dokumente esitada samuti Maksu- ja Tolliameti veebilehe kaudu.

Kui sul on vaja dokumente esitada, võtab maksuhaldur sinuga ühendust ja annab teada, milliseid dokumente tuleb esitada.

Millised andmed ei ole olemas eeltäidetud tuludeklaratsioonil?

Deklaratsioonile tuleb ise juurde lisada:

 • – info tulude ja kulude kohta, mis on saadud välisriigis, kuid mida saab arvestada maha;
 • – info muu vara võõrandamise kohta, kui seda infot pole eeltäidetud deklaratsioonil;
 • – FIE tulude vorm.

Kes saab arvestada eluasemelaenu intresse maha?

See maksusoodustus kehtib ainult inimesele, kes on vastava eluaseme omanik ja ühtlasi ka laenuvõtja. Kaasomandi puhul (kui mõlemad on ka laenuvõtjad) saavad mõlemad arvestada intresse maha vastavalt oma omandi suurusele.

Milline on pensionäri maksuvaba tulu?

Pensionäridele kehtib täpselt sama maksuvaba tulu, mis kõigile teistele – 6000 eurot kuni 14 000-eurose aastase sissetuleku korral.

Tuludeklaratsioon tuleb tavaliselt esitada 15. veebruari ja 1. aprilli vahemikus, ehkki täpsed kuupäevad varieeruvad aastati. Deklaratsiooni peavad esitama kõik füüsilised isikud (ehk eraisikud), kes on Eesti residendid.

Residendina lähevad arvesse kõik, kelle alaline elukoht on Eesti või need, kes viibivad Eestis vähemalt 183 päeva aastas.

Tulumaksutagastusi hakatakse tavaliselt tegema veebruari lõpus (26.-27. veebruari paiku) ning seda neile, kes esitasid deklaratsiooni e-teeninduse kaudu. Paberil esitanud deklaratsioonide eest tehakse tagastusi alates märtsi lõpust (umbes 19.-20. märtsi paiku).

  Tuludeklaratsiooni ei pea esitama:

 • kui pole vaja tulult maksta täiendavalt tulumaksu;

 • kui aastased tulud pole olnud suuremad maksuvaba tulu määrast (6000 eurot).

Tuludeklaratsiooni summa arvutamine

Tulumaksu arvutamine ei ole kahjuks sugugi niivõrd lihtne, et saad sisestada kalkulaatorisse sissetuleku numbri ning ongi kõik korras. Tulumaksutagastuse suurus sõltub väga paljudest erinevatest faktoritest, mistõttu ei pruugi ükski kalkulaator olla päris täpne.

Veebruari alguses (pisut enne deklaratsioonide esitamise aja algust) on aga EMTA e-teeninduse kaudu võimalik näha eeltäidetud deklaratsiooni. Sellele on märgitud mitmed andmed ning seega annab see juba üsna hea ülevaate sellest, kui palju tulumaksu sulle tagastatakse.

Eeltäidetud deklaratsiooni pannakse automaatselt andmed tulude ja kulude kohta, vastavalt sellele, mis on MTA andmebaasis olemas.

Seega saab tegelikult juba enne deklaratsiooni tegemist oma andmetega tutvuda ning kontrollida kas kõik on õige. Nende andmete hulgas on näiteks:

 • aadress

 • pangakonto

 • koolituskulud

 • kingitused ja annetused

 • pensionikindlustuse maksed

 • haigusraha

 • andmed tööandjatelt (kinnipeetud tulumaks, kogumispension, töötuskindlustus)

 • andmed Eesti väärtpaberikeskusest.

“Tahan arvutada tulumaksu tagastuse summat varem – kas on olemas tulumaksu kalkulaator?”

Nagu eelnevalt mainitud, on tuludeklaratsioonis palju asjaolusid, mis on kõikidel erinev, seega on raske täpset summat välja arvutada, kui sa ei ole just pidevalt kenasti silma peal hoidnud ja loonud endale eelarve, kuhu oled kõik kirja pannud.

Kui sa oled aga pisut kärsitu, siis on paar abimeest:

 • Esimese asjana võiksid kindlasti kasutada ka üleüldist palga ja maksude kalkulaatorit. Tegemist on universaalse palgakalkulaatoriga, mida tasub kasutada ka lihtsalt siis, kui tahad üldiselt palgaga seotud kulusid teada saada. Siinkohal rõhutame, et see kalkulaator ei aita tulumaksu konkreeetselt arvutada, aga see on lihtsalt kasulik tööriist. Samal lehel on saadaval ka maksuvaba tulu kalkulaator.

 • Delfi Ärileht avaldas aga ühe kena kalkulaatori selleks, et arvutada välja madalapalgaliste tulumaksutagastuse.

 • Siin lehel on saadaval väga lihtne tulumaksukalkulaator, mis aitab arvutada välja tulumaksusumma.

 • Raamatupidaja.ee lehel on saadaval lihtne palgakalkulaator, mis arvutab palgakulud välja väga täpselt.

Eelkõige tasub usaldada palgakalkulaatoreid ning omaenda eelarvestatud andmeid, mille põhjal umbkaudselt välja selgitada, kui palju raha tasub oodata tulumaksutagastuselt (või kui palju tuleb juurde maksta).

Tulumaksutagastuse arvutamise näide

Kuigi ühte valemit ei ole, saab igaüks umbkaudselt siiski summat arvutada. Selle jaoks:

 • Arvuta kokku oma aastane brutopalk (seda näiteks ülaltoodud kalkulaatori abil, kui sul ei ole täpseid andmeid).
 • Arva sellelt maha maksuvaba tulu (6000 eurot aastas), kogumispensioni maksed, töötuskindlustus ning muu, mis kuuluks mahaarvamisele (kui kerid seda lehte pisut allapoole, siis leiad sealt taolised mahaarvatavad asjaolud).
 • Seejärel lahuta mahaarvamised oma tulult maha.
 • Korruta see summa 20%-ga – nii saad summa, mis oli aasta lõplik tulumaksukohustus sinu jaoks.
 • Seejärel lahuta tulumaksukohustusest tasutud tulumaksu summa. Tulemuseks ongi lõplik maksukohustus – kas tulumaksutagastus või juurdemakstav summa.

Erisused ja maksusoodustused

Tulust võib maha arvata järgnevat: 

Madalapalgaliste tulumaksutagastus

Paari aasta eest tutvustati uut süsteemi: tulumaksutagastuse said madalapalgalised ehk need, kes töötasid täiskohaga minimaalselt 6 kuud ning teenisid kogu aasta vältel kokku vähem kui 7818 eurot.

Teisisõnu, kõik, kelle keskmine kuu sissetulek oli alla 651 euro, said madalapalgaliste tulumaksutagastust kasutada.

Aasta hiljem aga rakendati üleüldine 500-eurone igakuine maksuvaba tulu neile, kelle sissetulek on kuni 1200 eurot kuus.

PS: Autokooli tulumaksutagastus on nüüd vaid möödanik – autokooli ja täiskasvanute huvikoolituse kulutustelt enam tulumaksutagastust ei saa.

Sama on ka õppelaenu intresside tulumaksutagastusega – ka seda ei ole enam olemas.

Laekunud tulumaksutagastusest teada saamiseks saad tellida endale ka SMS-teavituse, mis saadetakse sulle siis, kui summa on üle tulnud.

Ühisdeklaratsioon

Kui varem oli võimalik esitada abikaasadel ühine deklaratsioon, siis juba alates 2017. aastast ei ole see võimalik. Iga füüsiline isik esitab deklaratsiooni eraldi.

Abikaasad saavad aga üksteist “arvestada”. Nimelt, kui üks abikaasa on saanud alla 2160 euro tulu, võib tema abikaasa arvestada maksuvaba tulu ka oma abikaasa kohta.

Lisaks võib abikaasale üle kanda eluasemelaenu intressi ja koolituskulu summa, mis ületab piirangu määra.

Soovitame aga kindlasti uurida põhjalikult MTA kodulehte, mis on kõige parem infoallikas tuludeklaratsiooniga seotud küsimustes.

Kuigi nende teenindus on pisut aeglane ning telefonitsi ei pruugi alati väga kiiresti löögile saada, on mõistlik küsimuste korral pigem abi paluda, selle asemel, et oma peaga nuputada – isegi väga väikeste ja pealtnäha tühiste küsimuste korral on mõistlik küsida järgi, olemaks kindel, et kõik on õigesti.

Maksuvaba tulu alates 2018. aastast

2017. aastal võeti vastu maksumuudatus, millega on Eestis 2018. aastast astmeline tulumaks ehk tulumaksu arvutatakse vastavalt sissetuleku suurusele. Alates 1. jaanuarist oli maksuvaba tulu piir 6000 eurot aastas ehk teisisõnu 500 eurot kuu kohta ning see kord kehtib endiselt.

Kuidas see välja näeb? Tulumaksumäära arvutatakse sisuliselt niimoodi:

 • maksuvaba tulu on 6000 eurot aastas, kui aastane sissetulek on kuni 14 400 eurot (kuni 1200 eurot kuus);

 • kui sissetulek on vahemikus 14 400 – 25 200 eurot (1201 – 2099 eurot kuus), siis on maksuvaba tulu arvutamise valem: 500-0,55556 x (tulu – 1200);

 • kui sissetulek on üle 25 200 euro aastas ehk alates 2100 eurot kuus, siis ei ole enam võimalik maksuvaba tulu saada.

  Mõned olulised punktid, mida sa peaksid maksuvaba tulu kohta teadma

 • Alates 2018. aastast ei ole võimalik saada täiendavalt maksuvaba tulu pensionilt ja kahjuhüvitiselt.

 • Kui oled juba teinud kunagi avalduse oma tööandjale maksuvaba tulu rakendamiseks, ei pea sa seda uuesti tegema. Kui aga pead tegema avalduse, siis saad valida, kas soovid arvestada maksuvaba tulu, ei soovi seda arvestada või tahad, et arvestataks vaid teatud kindla osa.

 • Tulu suurus on brutosumma, mitte netosumma. St kui su ainus tuluallikas on palk, siis võetakse tulumaksu arvestusse brutopalk.

 • Maksustatava tulu hulka kuuluvad kõikvõimalikud tulud nagu palk, preemia, pension, dividendid jms.

Mida see kõik sinu jaoks tähendab? Eelkõige seda, et sa pead olema maksude arvestamisel hoolikas ning ise rohkem mõtlema sellele, kui suured on su eeldatavad tulud selle aasta jooksul – vastavalt sellele saad näiteks tööandjal paluda vaid teatud osa arvestamist maksuvabalt.

Kui sa ei ole kindel oma tuludes, on kõige kindlam üldse mitte muretseda, sest kui sul on õigus tulumaksuvabastusele, saad selle raha lihtsalt kätte tuludeklaratsiooni tegemise järgselt tulumaksutagastusena. Kaduma see raha ei jää!

Sotsiaalkindlustusamet on kokku pannud põhjaliku ülevaate, millega saad tutvuda siin. Muidugi, kui tekib küsimusi, võid alati ka pöörduda Maksu- ja Tolliametisse – see on kõige kindlam tee.

Mida teha tulumaksutagastusega?

Kui kaua oodatud summa on lõpuks sulle laekunud, siis võib muidugi olla kibekiire soov see ära kulutada – meil on kõigil mingeid kulutusi, kuhu saadud tagastussumma kuluks marjaks ära.

Üks parimaid variante, mida rahaga teha, on see pikaajaliselt investeerida. See on küll väga personaalne küsimus ja sõltub eelistusest, ent investeerimise jaoks ei pea olema sugugi “rahaboss” ega omama tuhandeid eurosid.

Tegelikult saab investeerida juba alates paarikümnest eurost, seda näiteks ühisrahastuse kaudu.

Alusta investeerimist EstateGurust

EstateGuru on Eestis üsna tuntud ühisrahastusplatvorm, mis võimaldab investeerida kinnisvarasse. Miks mitte võtta oma tulumaksutagastus ja hakata kinnisvarainvestoriks? Vot see oleks ju juba saavutus!

Hakka investeerima

Tulumaksutagastus on aga summa, millest sa ei ole konkreetselt sõltunud – see ei ole ära planeeritud summa, vaid summa, mille sa oled igati teenitult tagasi saanud, aga see ei ole summa, millega oled arvestanud oma eelarves.

Enamus meist ilmselt ei oska eeldadagi, palju võib tagasi saada ning tavaliselt me ka ei mõtle tulumaksutagastusele enne, kui pole käes aeg täita tuludeklaratsiooni.

Kuna mõnes mõttes on tegemist “sülle sadanud” summaga, ei tohiks seda ära kulutada oma argivajaduste jaoks. Jah, see on ahvatlev, ent selle asemel võiksid summaga võtta ette midagi, mis võib sulle pikas perspektiivis kasu tuua.

Näiteks, pane see summa täielikult kõrvale mõnele hoiukontole. Hoiusel saab summa kenasti intressimääradega lisaraha teenida ning tead, et kui peaks tekkima kriitiline vajadus, saad selle raha alati hoiuselt kätte. Hoiused on ka väga turvalised, kuna hoiustel olev raha on tagatud riikliku garantiiga kuni 100 000 euro ulatuses.

Kas poleks mitte parem aastakese pärast vaadata hoiusele ning näha, et kunagine tulumaksutagastus on seal raha teeninud?

Tee enda heaks midagi kena ning ära larista seda raha. Millal veel satud niivõrd hea võimaluse otsa saada pisut “seemneraha”, millega midagi kasulikku ette võtta? Seega hoiusta see või investeeri ning vaata, kuidas tulumaksutagastus sinu heaks töötab!

Kas see artikkel oli kasulik?

Ole esimene, kes jätab oma tagasiside

Financer.com Eesti toimetaja. Olles ise väikeinvestor ja ettevõtja, hoian ma majandusteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
Read Icon7742 lugemist
Viimati uuendatud: november 21, 2022

Financer.com toetab ühiskonda.  Uuri lähemalt