Page Icon

Úrazové pojištění srovnání 2022

Díky tomuto pojištění vás finančně neohrozí žádný úraz nebo trvalé následky. Uzavřete úrazové pojištění online ještě dnes.

Page Icon

Nabídky úrazových pojištění českých pojišťoven

Vybraný 57 krát
 • Férové podmínky a srozumitelná smlouva
 • Bez skrytých výluk z pojištění
 • Kryjí všechny nemoci bez vyjímek
 • Vyplácí rentu namísto jednorázové částky
5.0
Pro přečtení 5 hodnocení
Vybraný 198 krát
 • Jedna z největších a nejstarších firem na našem trhu
 • 1 500 distribučních míst
 • Široká nabídka produktů
 • Nabídka pro podnikatele
5.0
Pro přečtení 1 hodnocení
Vybraný 607 krát
 • Široká nabídka produktů
 • Jednička na trhu
 • Zázemí silné finanční skupiny
4.3
Pro přečtení 4 hodnocení
nejlevnejsi-urazove-pojisteni

Srovnání úrazového pojištění

Úraz se může přihodit každému. Dlouhodobé léčení úrazů ale může dost ohrozit vaši finanční situaci. Stejně tak i trvalé následky.

Díky úrazovému pojištění budete mít klid, protože za vás po dobu léčení zabezpečí pojišťovna. Buďte v klidu i v roce 2022 a věnujte několik minut přečtení tohoto článku.


Co je úrazové pojištění

Tento typ pojištění slouží ke krytí škod, které vznikly v důsledku úrazu. Pojištěnému se snaží kompenzovat škody, které mu vznikly v důsledku úrazu a faktu, že nemůže vykonávat pracovní činnost.

Úrazové pojištění můžete mít sjednáno buď samostatně, nebo vedle cestovního či životního pojištění. V případě, že jste si jej sjednali k cestovnímu pojištění, tak obě pojistky jsou vytvořeny na stejnou dobu, tedy dobu po kterou cestujete.

Na základě doby trvání tak rozlišujeme dlouhodobé úrazové pojištění a krátkodobé úrazové pojištění. Dlouhodobé úrazové pojištění se většinou sjednává na dobu několika let. Krátkodobé úrazové pojištění naproti tomu trvá několik dní, popřípadě týdnů. Obvykle se smlouvá za účelem cestování.

Porovnat nabídky pojištění

Při sjednání tak budete krytí proti následujícím rizikům:

 • Budete mít odškodnění za každý den úrazu
 • To samé při případné hospotalizaci
 • Budete pojištění na trvalé následky
 • Také na smrt následkem úrazu

Úrazové pojištění vám poskytne zajištění pro nenadálé situace a také zajistí, aby se během nich nezhoršila ta finanční. Pojistit se tak můžete proti široké škále různých úrazových rizik.


Co kryje úrazové pojištění

Úrazové pojištění vám v případě úrazu může značně usnadnit život a pomoci proklednout obtížné odbobí. Podívejte se na co všechno se úrazové pojištění vztahuje.

Úmrtí způsobené úrazem

Tento druh pojištění zabezpečí vaši rodinu i při tom nejhorším možném scénáři – tedy při smrti následkem úrazu.

Vaší rodině pak pojišťovna vyplatí smluvenou částku, se kterou pak budou moci uhradit případné dluhy, závazky nebo třeba doplatí hypotéku.

Sjednané úrazové pojištění tak ochrání pozůstalé před případnými dluhovými problémy a dalšími problémy vzniklé podstatným výpadkem příjmu.

Denní odškodné

Léčení úrazu obvykle znamená podstatný výpadek příjmů – jak v případě dočasné pracovní neschopnosti u zaměstnance, tak i při úplném výpadku v případě OSVČ.

Obzvláště pak u OSVČ je toto pojištění vhodné zvážit. Pokud jste zaměstnancem, tak existují společnosti, které vám nad rámec zákona dorovnávají váš příjem tak, abyste nepocítil žádný výpadek ve vašem rozpočtu.

Není to pravidlem, ale takové společnosti exitují. Také pokud nejste úplně 100% zdráv, ale do práce už jakž takž dokážete docházet, rozběhne se vám opět váš plat. U OSVČ je situace naprosto odlišná. Pokud projekt nedokončíte, nemáte si za co vyfakturovat a čelíte výpadkům v příjmech.

Úrazové pojištění vám dokáže krýt každý den, kdy se se zraněním léčíte. Pokud se tedy léčíte déle než tři týdny, většina pojišťoven vám zpětně vyplatí denní dávku až k prvnímu dni léčení úrazu.

Trvalé následky

Pokud vám při úrazu vzniknou trvalé následky, pojišťovna vám vyplatí odškodnění. Záleží také na rozsahu následků a také na sjednaných limitech.

Nastavíte si určitou základní částku, a od té se podle typu tělesného poškození odvíjí i vyplacená částka. Při rozsahu na 25 procent se pak tato částka progresivně zvyšuje až na pětinásobek.

Úrazový důchod

Dojde-li v důsledku úrazu k trvalému poškození tělesné i duševní činnosti v nějakém stanoveném minimálním rozsahu, bude postižený doživotně dostávat měsíční či roční důchod ve výši, kterou si sjedná (popř. nižší v případě nižšího postižení).

Navíc některé pojišťovny na začátku vyplatí jednorázově i několikanásobek sjednané částky jako doplňkové plnění.

Odškodné za pobyt v nemocnici

Vyplácí se pevně stanovená částka za každý den, kdy pojištěný stráví v nemocnici v plném nemocničním ošetření. Obvykle se netýká lázní, sanatorií, ozdravných pobytů apod.

Kosmetické operace

V případě, že bude v důsledku úrazu poškozen trvale povrch těla a pojištěná osoba se rozhodne podstoupit kosmetickou operaci, jsou vzniklé náklady za operaci až do sjednané výše hrazeny pojistitelem. Operace obvykle musí proběhnout do nějaké doby od vzniku úrazu (např. do 3 roků).

Drobná poškození

Pojišťovna vyplatí plnění za drobné poškození v případě, že úraz nezanechá trvalé následky, ale dojde k trvalému viditelnému tělesnému poškození, které je však chirurgicky odstranitelné. Jedná se např. o jizvy, poškození nebo ztráty zubů apod.

Zachraňovací náklady

Pojišťovna obvykle uhradí náklady na hledání a záchranu pojištěného, který utrpěl úraz, jeho dopravu do nemocnice nebo na specializovanou kliniku. Neplatí v případě, že toto bylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.


Úrazové pojištění cena

Cena úrazového pojištění bývá skutečně nízká, a tak neohrozí ani váš současný rodinný rozpočet. Naopak ho může ochránit před skutečně nežádoucími nebo nepříjemnými událostmi.

Výši ceny úrazového pojištění ovlivňuje několik faktorů. V první řadě je to pojistná částka, čím větší pojistnou částku platíte, tím více peněz dostanete v případě úrazu.

Dalším důležitým faktorem je vaše povolání respektive fakt, zda je pro pojišťovnu rizikové. Pokud jste hasič nebo policista, patříte mezi rizikovou skupinu a za pojistné si připlatíte.

Posledním faktorem, který ovplyvňuje výši pojistného je váš zdravotní stav, který pojišťovna zhodnotí na základě vámi vyplněného dotazníku.


Výhody a nevýhody

 • Potřeba si důkladně přečíst všechny výjimky

 • Ve většině případů nezahrnuje adrenalinové sporty

Více o pojištění

Přečtěte si také naše další články, kde najdete vše, co potřebujete vědět o pojištění.

 

Jsme vidět v

czechcrunch-logo
e15.jpg
finex-cz
idnes-cz-logo
forbes-black-logo-png-e1526884925861
entrepreneur-logo

Často kladené dotazy

Co je úrazové pojištění?
Jedná se o pojištění, které slouží ke krytí škod, které vznikly v důsledku úrazu. Známe dlouhodobé a krátkodobé úrazové pojištění. Pojištěnec v rámci pojistného plnění obdrží odškodné za každý den úrazu, za případné hospitalizování v nemocnici nebo dokonce smrt následkem úrazu.
Kolik stojí úrazové pojištění?

V dnešní době se pojistíte už od necelých dvou set korun měsíčně. Tento druh pojistky je skutečně levný, protože nejvyšší pojistné bývá maximálně okolo šesti set.

Raději úrazové pojištění nebo životní se spořením?

Životní pojištění se spořením má některé významné výhody, ovšem úrazové pojištění je oproti němu mnohem levnější a své volné finanční prostředky tím pádem můžete zhodnocovat v mnohem výhodnějších investicích.

Kdo se nemůže úrazově pojistit?

Pojistit nejde žádnou osobu, která je při sjednávání úrazového pojištění v pracovní neschopnosti, pobírá nebo pobírala invalidní důchod, drží nebo držela průkaz ZTP nebo ZTP/P, nebo která čeká na výsledky lékařského vyšetření. 

Kdy může pojišťovna odmítnout plnění?

Pojištění se nebude vztahovat na úrazy při službě ve speciálních útvarech nebo bezpečnostních složkách. Jedná se tedy například o pyrotechnické nebo chemické útvary, jednotky rychlého nasazení nebo pokud převážíte velké částky peněz, a jste tedy v zaměstnání s vyšší rizikovostí.

Také nedojde k plnění v případě, že se úraz stane během profesionálního nebo adrenalinového sportu. Například při potápění, paraglidingu, letecké nebo lyžařské akrobacie, bojových sportech nebo při podobně rizikových činnostech.

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.