Zápůjčka vs. výpůjčka – podobné pojmy, jiné podmínky

2 minuty

Pokud se Vám tyto dva pojmy pletou, tak jste na správné adrese. Vysvětleme si oba termíny a zbavme se všech pochybností jednou pro vždy.

Zápůjčka

Zápůjčka je dle Wikipedia typ závazku, který vznikne na základě uzavření smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci. Díky ní zapůjčitel přenechá vydlužiteli určité množství věcí určených druhově, zejména peníze, a vydlužitel se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky (při nepeněžité zápůjčce stále věci stejného druhu, ale v přiměřeně větším množství nebo lepší jakosti). Právně je zápůjčka jako typová smlouva upravena v § 2390-2394 občanského zákoníku.

Zapůjčiteli tak vznikne pohledávka za vydlužitelem a tomu zase dluh vůči zapůjčiteli. V případě zapůjčení peněz se půjčená suma nazývá jistina a dohodnuté úroky jsou pak její příslušenství.

Pokud Vám definice zápůjčky na předchozích řádcích velmi nepomohla, pojďme si vše vysvětlit podrobněji. Od 1.1.2014 byla zavedena nová terminologie a v některých případech byl termín půjčka nahrazen termínem zápůjčka. Zákoník se tak vrátil k označení, které znaly předchozí nesocialistické zákoníky.

Například v případě nákupu nového automobilu, na který Vám nebudou stačit finanční prostředky, si ve své podstatě vezmete zápůjčku namísto půjčky. Zápůjčka může být úplatná (úroky) i bezúplatná. Předmětem zápůjčky je pouze věc zastupitelná, typicky například peníze. V případě zápůjčky navíc vydlužitel nabývá vlastnické právo k přenechané zastupitelné věci.

Výpůjčka

Bylo by chybou zaměňovat například „vypůjčení“ knih v knihovně za výpůjčku. V tomto případě nelze hovořit o uzavření smlouvy o výpůjčce, protože v tomto případu je smluvní vztah úplatný (úplatou za výpůjčku knihy je zaplacení za průkazku do knihovny) a výpůjčka je dle definice bezúplatná.

Hlavními znaky výpůjčky jsou:

  1. Bezplatné přenechání věci k užívání
  2. Předmětem je věc nezuživatelná (věc, jejíž použití nespočívá v jejím spotřebování – například kladivo)
  3. Dočasnost

Pokud si potřebujete od souseda půjčit nářadí – například zmíněné kladivo na dobu určitou, jedná se o naplnění podstaty výpůjčky.

Osvojení těchto pojmů je užitečné, jelikož se každý pojem řídí odlišnou právní úpravou. Pokud jsme Vám příkladem se zápůjčkou při koupi automobilu zamotali hlavu, pak vězte, že terminologii půjčku na auto můžete používat klidně dál.

×

Prosím o hodnocení Zápůjčka vs. výpůjčka – podobné pojmy, jiné podmínky