Geld lenen kost geld
alternatieve lening

Alternatieve financiering voor uw bedrijf

 • juli 28, 2022
 • 18 min leestijd
 • Read Icon339 gelezen

Alternatieve financiering voor uw bedrijf: 7 mogelijkheden

Door het aangescherpte kredietbeleid van banken in de laatste jaren is het voor MKB ondernemers steeds moeilijker geworden om financiering voor hun projecten te verkrijgen.

Een zakelijke lening aanvragen is niet eenvoudig.

Vooral kredieten tot € 250.000,- zijn wegens de hoge behandelingskosten en de strengere regels van Nederlands en internationaal toezicht (Basel III) voor banken nauwelijks meer rendabel.

Door de hoge mate van automatisering bij banken verdwijnt daarnaast de persoonlijke relatie met de ondernemer. Relatiebankieren wordt transactiebankieren. De menselijke maat is verdwenen.

Om die reden zullen wij in dit artikel 7 alternatieve financieringsvormen aan u presenteren om financiële middelen te verkrijgen voor uw onderneming.

Microfinanciering

Voor startende ondernemers met een ambitieus en realistisch ondernemerplan is een eerste alternatieve bedrijfsfinanciering het aanvragen van een microkrediet via Qredits.

 • Microkrediet: tot € 50.000
 • MKB-krediet: € 50.000 tot € 250.000
 • Hypothecair krediet voor bedrijfspand: € 50.000 tot € 250.000

Qredits onderscheidt zich van traditionele banken via een meer persoonlijke en flexibele aanpak. Bovendien bieden zij professionele coaching en zelfs een academy aan die startend ondernemers helpt hun project verder te ontwikkelen.

Voorwaarden financiering via Qredits

 • U bent een startende of bestaande ondernemer, of u neemt een bedrijf over.
 • Een uitgewerkt (up to date) ondernemingsplan.*
 • Een financieel plan.
 • U doet zaken binnen Nederland.
 • Als u een bedrijf overneemt worden ook de meest recente jaarcijfers gevraagd.

*De website heeft een groot aanbod aan tools en sjablonen om u te helpen bij het schrijven van een goed ondernemersplan.

Voor- en nadelen microkrediet Qredits

Voordelen

Nadelen

 • Als uw bedrijf niet goed loopt, bent u zelf aansprakelijk.
 • U moet het geleende bedrag met een gemiddelde van 2 tot 8,75 procent rente over de hoofdsom terugbetalen.

Crowdfunding

Crowdfunding of peer-to-peer lenen is geld lenen van een breed publiek. Sinds 2011 is in Nederland in totaal meer dan 1 miljard euro via crowdfunding gefinancierd.

Crowdfunding in Nederland

In 2020 is in Nederland in totaal 417 miljoen euro met crowdfunding opgehaald. In 2020:

 • werden meer dan 12.500 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd
 • de meeste projecten waren maatschappelijke projecten
 • ondernemingen haalden gemiddeld 220.000 euro op
 • 88% van het opgehaalde bedrag was bestemd voor ondernemingen
 • de meest populaire crowdfunding vorm was de lening
 • als gevolg van de coronacrisis haalden ondernemingen minder geld op met crowdfunding vergeleken met vorig jaar

Bron: crowdfundingcijfers.nl

Voorwaarden Crowdfunding

Er zijn heel veel verschillende soorten crowdfunding, waaronder internationaal, gericht op duurzame/innovatieve projecten, grootschalig en kleinschalig. In principe is er voor ieder bedrijfsidee wel een geschikt crowdfundingplatform te vinden.

ℹ️Tip: U kunt ook als belegger investeren in peer-to-peer leningen

De voorwaarden om bijvoorbeeld crowdfunding via geldvoorelkaar.nl aan te vragen zijn de volgende:

 • Kredietnemers kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn, mits zij woonachtig dan wel gevestigd zijn in Nederland.
 • Kredietnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn
 • Kredietnemers dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
 • Er gelden geen maximale voorwaarden ten aanzien van de hoogte van de gewenste financiering. Minimaal dienteen financiering € 750,- te bedragen.
 • De looptijd van de door kredietnemer gewenste lening bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 60 maanden.
 • Ter beoordeling van de kredietaanvraag verplicht kredietnemer de benodigde documenten aan te leveren op basis waarvan de kredietwaardigheid beoordeeld kan worden. Deze documenten dienen volledig en onbetwistbaar te zijn.

bron: geldvoorelkaar.nl

Voor- en nadelen crowdfunding

Voordelen

Nadelen

 • Wees bereid om (een deel van) uw aandelenbelang en daarmee mogelijk zeggenschap af te staan aan de investeerders.
 • Persoonlijke borgstelling wordt vaak verlangd.
 • Indien binnen een periode van 21 dagen geen minimale inschrijving van 90% is gerealiseerd, zal het profiel ingetrokken worden (u krijgt geen geld) en kunt u eventueel tegen gewijzigde kenmerken de lening laten herplaatsen.
 • Een goede voorbereiding van uw crowdfundingplan is nodig, anders riskeert u na de fundingronde niet het beoogde bedrag op te kunnen halen.
 • U dient veel gegevens over uw onderneming prijs te geven om voor deze financiering in aanmerking te komen.

Factoring

Met factoring kunt u direct uw uitstaande facturen betaald krijgen door de vordering over te dragen.

U verkoopt uw openstaande facturen aan het factoringbedrijf en verhoogt zo de liquiditeit van uw onderneming.

Hierdoor beschikt u over meer werkkapitaal, zodat uw bedrijf kan blijven groeien. Ook kunt uw leveranciers snel uitbetalen, wat kortingen op kan leveren en dus kapitaal besparen.

U geniet bovendien vaak juridische steun in geval van geschillen met de debiteuren.

Atlantis Financiers is een betrouwbare partij die factoring aanbiedt in Nederland.

Gekozen 1.262 keer gekozen
 • Traditionele factoring
 • Provisie tussen 1,5% – 6%
 • Vereiste: minimaal € 250.000 omzet per jaar
 • Uitslag aanvraag binnen 48 uur

Voorwaarden factoring voor uw bedrijf

 • Business-to-business.
 • Uw opdrachtgever dient kredietwaardig te zijn.
 • Zowel uw onderneming als de opdrachtgever moet een Nederlandse entiteit hebben.
 • Factuur moet gebaseerd zijn op afgeronde diensten en prestaties.
 • Factuur dient goedgekeurd te zijn door de opdrachtgever.
 • Vaak wordt een minimumomzet van € 250.000,- vereist.
 • De omzet moet verdeeld zijn over een groot aantal debiteuren.

Voor- en nadelen factoring

Voordelen

Nadelen

 • U moet aan derden (de factormaatschappij) inzicht geven in de financiële gegevens van uw onderneming.
 • De factormaatschappij kan weigeren om facturen aan bepaalde debiteuren mee te nemen in de bevoorschotting.
 • Het gebruik van een factor kan sommige B2B klanten afschrikken, omdat ze verwachten dat deze minder soepel zal omgaan met (te) late betaling.
 • De directe kosten liggen hoger dan bij een traditionele bankfinanciering (hoewel daar wel een besparing op de administratiekosten tegenover staat).

Vraag nu Factoring aan

Kredietunie

Kredietunies zijn coöperatieve kredietverenigingen met uitgesloten aansprakelijkheid.

Ondernemers in een branche of regio brengen geld in om zo een kredietunie te vormen.

Het is een efficiënte manier voor particulieren en bedrijven om elkaar financiële diensten te verlenen, zonder tussenkomst van banken (vergelijkbaar met de vroegere boerenleenbank).

Iedere kredietunie geeft obligaties of ledencertificaten uit. Hiermee kan vermogen worden opgebouwd om projecten te financieren. Leden zijn niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat zij in het eigen en vreemd vermogen hebben ingebracht.

Ieder lid kan slechts één lidmaatschapsbewijs verwerven en krijgt daarmee stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (“one man, one vote”). Enkel leden kunnen verkozen worden tot bestuurder van de coöperatie wanneer er een verklaring omtrent het gedrag wordt vastgelegd.

Eventuele positieve saldi aan het eind van het boekjaar staan ter beschikking van de leden en kunnen worden gebruikt om het eigen vermogen te versterken, de debetrente te verlagen of de creditrente te verhogen.

Leden hebben bovendien de mogelijkheid de keuze te maken om bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten die in lijn liggen met de doelstelling van de kredietunie.

De vereniging is opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte in gespecialiseerde kredietverstrekking voor het MKB.

Daarom verstrekt zij speciaal op maat gemaakte financiering en wordt er daarbovenop professioneel advies en coaching aangeboden.

Een kredietaanvraag kan bij kredietunies worden ingediend veelal onder de volgende voorwaarden:

Voorwaarden financiering via kredietunie

 • Bestaand MKB bedrijf met bewezen goed ondernemerschap
 • Financiering bedoeld voor activiteiten van de onderneming, werkkapitaal, productiemiddelen
 • Financiering levert nieuwe werkgelegenheid op c.q. bestaande blijft behouden
 • Aanvraag bedraagt maximaal € 250.000,–
 • Deelneming c.q. deelfinanciering is bespreekbaar
 • Een degelijk ondernemingsplan en een cash flow prognose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant
 • Gevestigd in de regio, c.q. lid van een sectorale bedrijfsvereniging

bron: dekredietunie.nl

Voor- en nadelen kredietunie

Voordelen

Nadelen

 • Eerder onbekende financieringsmethode
 • Nog niet zo volwassen als bijvoorbeeld crowdfunding of microkrediet

MKB-aandelen

Met MKB-aandelen of obligaties kunt u handelen in uw eigen bv via een mkb-beurs. Er zijn verschillende beurzen op de Nederlandse markt waar u externe financiering van particuliere investeerders kunt aantrekken.

NPEX

 • Kapitaal van € 1.000.000 tot € 15 miljoen
 • Kosten:

  – € 5000 opstartkosten
  – 3% noteringskosten over het opgehaald bedrag
  – 0,4% jaarlijkse kosten over het opgehaald bedrag

Met NPEX (Nederlandsche Participatie Exchange) kunnen ondernemingen kapitaal ophalen op de beurs wanneer het bedrijf te klein is voor een koers aan de AEX of AMX.

Op deze digitale beurs wordt gehandeld zonder tussenkomst van derden, zoals de bank of een vermogensbeheerder. Dit maakt de NPEX erg toegankelijk qua voorwaarden en tarieven. Er worden geen ervaringen of adviezen gedeeld.

Het doel is om financiering voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf toegankelijker te maken en bedrijven die (meerdere keren) groeikapitaal nodig hebben (van 1 tot 10 miljoen euro) financieel te ondersteunen. Het benodigde geld kan worden opgehaald door aandelen of obligatieleningen uit te geven.

Investeerders hebben de mogelijkheid om zowel individueel te investeren, als te kiezen voor een beleggingsfonds. Bedrijven die behoren tot het aanbod zijn onder andere restaurant- en fitnessketens, kledingzaken en vastgoedfondsen. Bruto rendementen variëren doorgaans van 6 tot 10 procent op jaarbasis en worden maandelijks uitgekeerd.

Een voordeel van NPEX is dat zij vraag en aanbod slechts eenmaal per week samenbrengen, waardoor de beurs minder speculanten trekt. Bovendien zorgt de rechtstreekse handel tussen koper en verkoper voor een voordeliger kooptarief.

Voorwaarden voor uitgifte van obligaties & aandelen via NPEX

Het gaat hier meestal om (snel)groeiende bedrijven die op zoek zijn naar extra financiering naast een lening bij de bank.

 • De onderneming moet minstens 3 jaar bestaan
 • De onderneming moet minstens 1 jaar winstgevend zijn
 • Groeikapitaal vanaf € 1.000.000,- tot € 10.000.000,-

Enternext

 • Kapitaal van minimaal € 5 miljoen
 • Kosten: ongeveer 1%


Het gezamenlijke Nederlands-Belgische handelsplatform Enternext (recentelijk gelanceerd als dochteronderneming van Euronext), richt zich vooral op obligaties, maar bedrijven kunnen er ook aandelen noteren. Euronext wil hiermee inspelen op de groeiende behoefte van mkb-bedrijven aan niet-bancaire financiering.

Het platform is in het leven geroepen om middelgrote en kleinere ondernemingen te stimuleren en in hun groei bij te staan en geniet de volledige ondersteuning van de Euronext groep. Bovendien wordt er extra gerichte hulp, begeleiding en service aangeboden om ondernemers bij te staan in de ontwikkeling van hun bedrijf.

 • Het positioneren van de beurs als alternatieve bron van financiering.
 • Het onderhouden van de relaties met genoteerde en niet genoteerde ondernemingen oftewel beurskandidaten.
 • Het promoten van middelgrote en kleine ondernemingen als een aantrekkelijke asset class bij beleggers.
 • Het ontwikkelen  van nieuwe diensten en financieringsinstrumenten, zoals de Initial Bond Offerings (IBO).

bron: enternext.biz

Net als bij Alternext hoeven bedrijven voor een notering niet aan de strenge eisen voor boekhouding en prospectus te voldoen, zoals die wel gelden op Euronext.

Voorwaarden beursgang Enternext

 • De onderneming moet minstens 3 jaar bestaan
 • De onderneming moet minstens 1 jaar winstgevend zijn
 • Groeikapitaal vanaf € 5.000.000,- tot 25% van de waarde van de onderneming
 • Documentatie volgens de EU Prospectus

Voor- en nadelen MKB-aandelen

Voordelen

Nadelen

 • Het risico bestaat dat het benodigde kapitaal niet opgehaald wordt, waardoor de beursintroductie deels mislukt.
 • Het aandeel wordt een voorwerp van vraag en aanbod op de beurs. De koers kan veranderen zonder dat er enige invloed op uitgeoefend kan worden.
 • Iedereen kan de aandelen kopen, wat het bedrijf kwetsbaarder maakt voor overnames.
 • Beursgang brengt hogere kosten met zich mee omdat er meer informatie publiekelijk gemaakt moet worden. Dit resulteert vaak in hogere kosten voor de juridische en boekhoudkundige diensten.

Regionale ontwikkelingsmaatschappij

Een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij is een samenwerkingsverband met als doel de regionale economische structuur te versterken. Dit doet zij aan de hand van vier taken:

 1. Investeringsbevordering: buitenlandse bedrijven binnenhalen en voorkomen dat Nederlandse bedrijven naar het buitenland vertrekken.
 2. Ontwikkeling en innovatie bevorderen.
 3. Participatie en beheer.
 4. Herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen.

bron: wikipedia.nl

Nederland kent acht regionale ontwikkelingsmaatschappijen in totaal meer dan € 1 miljard aan investeringsfondsen in beheer (bron, 2017).

Er ligt een sterke focus op groei van werkgelegenheid en innovatie in topsectoren en er wordt voornamelijk risicokapitaal verstrekt aan ondernemers.

De ROM’s kunnen ook zelf aandeelhouder worden in deze bedrijven. Daarnaast begeleiden ze ondernemers in hun bedrijfsvoering en stimuleren zij ondernemers om zich in de regio te vestigen.

Voorwaarden ROM Financiering

De voorwaarden om financiering te krijgen verschillen per ROM. Ga daarom steeds de verschillende mogelijkheden per provincie na indien u op zoek bent naar alternatieve financiering voor uw bedrijf.

Voor- en nadelen ROM Financiering

Voordelen

 • Er hoeft geen rente te worden betaald over het aangetrokken kapitaal. U betaalt dus geen rentekosten en heeft dus ook geen last van renteschommelingen.
 • Als er geen winst wordt gemaakt, hoeft er geen deel te worden uitgekeerd aan de kredietgevers. Bij een lening van een bank ligt dat veel moeilijker. Immers, als u geen winst maakt zal de bank toch de afgesproken rente over hun lening willen ontvangen.
 • Toegang tot know-how en deskundige begeleiding.
 • Door de aanwezigheid van eigen vermogen ontstaat vaak een betere kredietwaardigheid. Hierdoor kunt u makkelijker en tegen een gunstiger tarief zakelijk geld lenen (vreemd vermogen).

Nadelen

 • Een gedeelte van het bedrijf komt in handen van anderen, naast de oprichter/bedrijfseigenaar.
 • Aandeelhouders delen niet enkel mee in het resultaat van het bedrijf, maar ook in de zeggenschap over de onderneming.

Private Investeerders (Angel Investors)

Als laatste alternatieve financieringsmethode voor uw bedrijf kunt u kapitaal aantrekken via private investeerders.

Angel Investors (ook wel Business Angels) zijn ondernemers die hun vermogen beschikbaar stellen aan startups in ruil voor aandelen (of een andere vorm van vergoeding) in de onderneming.

De investeerders hebben meestal zelf reeds een zeer succesvolle carrière achter de rug.

Hierdoor beschikken zij over waardevolle ervaring en kunnen zij u als startend ondernemer bijstaan met doordacht en deskundig advies. Dit kan een groot pluspunt zijn.

Indien u besluit financiering via particuliere investeerders aan te vragen is het uitermate belangrijk om een goede relatie op te bouwen en persoonlijk contact te houden.

U kunt het vertrouwen vergroten door een goede voorbereiding te maken en duidelijke cijfers en prognoses voor te leggen.

Wees altijd eerlijk en open in uw communicatie en tracht een zo concreet mogelijk ondernemersplan voor te leggen. Dit zal het vertrouwen tussen u en de kredietgever aanzienlijk vergroten en bijgevolg de samenwerking bevorderen.

Conclusie

Alternatieve financiering voor uw bedrijf vinden kan een serieuze uitdaging vormen. Gelukkig is er anno 2021 een brede waaier aan alternatieven op de markt.

Wat voor elke methode steeds van groot belang is, is dat u een duidelijk ondernemersplan kunt voorleggen en over voldoende financiële gegevens beschikt om een realistische prognose te maken.

Wenst u toch liever reguliere financiering aan te vragen? Vergelijk zakelijke leningen met onze vergelijkingstool, zo kunt u goed geïnformeerd een zakelijke lening aanvragen.

Vergelijk Zakelijke Leningen

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Wolf Bogaert werkt sinds 2017 bij Financer en is marktleider van de Nederlandse markt. Hij heeft een passie voor financiën en heeft de afgelopen 5 jaar meer dan 350 artikelen geschreven over een breed gamma aan financiële topics. Zijn doel is het verspreiden van op feiten gebaseerde financiële kennis om mensen te helpen bij het nemen van de beste financiële beslissingen.

Delen op
Read Icon339 gelezen

Bekijk onze onderwerpen

Door Financer.com te gebruiken maak je een verschil!  Lees meer