WIKI

Cum funcționează Fondul de Garantare?

Fondul de Garantare asigură banii populației depuși în conturi de economii și depozite bancare, în limita a 100.000 Eur, echivalent în lei, per individ per bancă.

Se poate oferi și un plafon mai mare cu 100.000 Eur pentru o perioadă de 12 luni, în cazul unor tranzacții imobiliare sau a unei moșteniri primite de către beneficiar.

Vezi mai multe detalii mai jos.

Cum funcționează Fondul de Garantare?

fondul de garantare

Probabil ești la curent cu faptul că depozitele bancare și conturile de economii sunt asigurate, în anumite limite, de către Fondul de Garantare.

În acest articol vei descoperi care sunt aceste limite și cum funcționează, mai exact, un fond de garantare.

Tot aici vei putea găsi informații utile cu privire la instituțiile bancare ce cooperează cu Fondul, când a fost necesară intervenția lui în țara noastră și multe altele.

Sumar

 • Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare oferă protecție depunerilor populației în limita a 100.000 Eur per individ per bancă
 • Se poate aplica și un plafon mai mare, dar doar în anumite condiții ce vor fi explicate în articol
 • În cazul conturilor deschise în alte țări, fondurile de garantare din statele respective sunt responsabile de restituirea banilor către beneficiari

 

Ce este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare?

fond de garantare

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB – este unica instituție care are ca misiune garantarea depozitelor constituite la oricare dintre instituțiile de credit participante la Fondul de Garantare din țara noastră.

Ei se obligă la plata unor compensații către deponenți atunci când depozitele devin indisponibile, indiferent de cauză, în limita unui plafon de garantare ce este stabilit prin lege.

În același timp, tot acest fond de garantare este cel care va prelua temporar și funcția de administrator special, acționar și lichidator al unei instituții bancare aflată în dificultate.

Însă funcțiile temporare vor fi preluate numai în momentul în care Banca Națională a României decide implementarea măsurilor de stabilizare pentru banca respectivă.

Ce garantează FGDB și cum funcționează sistemul

ce este fondul de garantare

Fondul de Garantare garantează toate depozitele deschise atât de către persoane juridice, cât și fizice, la instituțiile de credit participante la Fond, în limitele impuse de cadrul legislativ.

Există și excepții de la plata compensațiilor, conform legii 311/2015, cum ar fi depozite ale asiguratorilor, ale fondurilor de pensii și altele.

Participarea la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare este o cerință obligatorie pentru toate instituțiile de credit din România, autorizate de BNR, care doresc să primească depozite de la populație, inclusiv pentru depozitele atrase de sucursalele instituțiilor respective din străinătate.

În prezent, 25 bănci plus Banca Centrală Cooperatistă sunt parte a acestui Fond.

Garantarea depozitelor deschise la bănci străine

fondul de garantare a depozitelor bancare

Depozitele deschise la sucursale din țara noastră ale unor instituții cu sediul social în alte state membre UE sunt garantate de către un fond de garantare din țara de origine.

Toate sunt asigurate în conformitate cu schemele și condițiile legislative impuse de către statul respectiv și de către Uniunea Europeană.

Desigur că tot FGDB este cel care se va ocupa de dosare și de plata eventualelor compensațiilor în cazul în care apar probleme, conform instrucțiunilor venite din partea fondului țării în cauză.

La data de 09.04.2021, nouă astfel de instituții își derulau activitatea pe teritoriul României.

Produse asigurate prin acest fond de garantare

Produsele bancare garantate de către FGDB sunt:

La data refacerii articolului, un rapot pentru anul 2020 încă nu a fost publicat. Dar conform cifrelor de la finalul anului 2019, 86.9 % din depozitele deschise în țara noastră sunt asigurate prin fondul de garantare.

Care este plafonul de garantare

fond garantare

În ceea ce privește plafonul de garantare, cel general este de 100.000 Euro.

Cu alte cuvinte, banii fiecărui deponent la bancă vor fi garantați în această limită.

Astfel, în cazul în care instituția bancară nu mai poate înapoia banii către clienți, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare va plăti o compensație ce va fi de maximum 100.000 Euro/ persoană/ bancă.

Sumele vor fi achitate în lei, printr-un transfer bancar, la cursul BNR din data în care datoriile respective nu mai pot fi înapoiate clienților.

Nivelul compensației se calculează în felul următor:

 • Se adună toate sumele depozitelor garantate pe care o persoană le deține la instituția de credit în momentul intrării în imposibilitate de plată
 • Din valoarea rezultată se scad toate datoriile exigibile pe care beneficiarul le înregistrează la aceeași dată, către banca respectivă
 • Diferența este achitată către titularul de cont sau moștenitori ai acestuia, după caz

Plafon suplimentar

fondu de garantare

Conform legii 311/2015, Fondul de Garantare oferă și un plafon suplimentar în valoare de maxim 100.000 Euro.

Acesta se cumulează cu plafonul general, pentru o perioadă de 12 luni de la data la care suma respectivă de bani a fost creditată în contul instituției bancare sau de la data la care depozitele pot fi transferate în mod legal către o altă bancă.

Plata sumelor suplimentare se realizează în aceleași condiții expuse puțin mai devreme.

Condițiile de aplicare a plafonului suplimentar sunt ca deponentul să fi obținut sumele ce depășesc plafonul general din:

 • Tranzacții imobiliare ce se referă la imobile cu destinație locativă

 • În urma unui eveniment precum pensionarea, disponibilizarea din funcție, din cauza unei invalidități sau a decesului deponentului

 • Încasarea anumitor indemnizații de asigurare sau a unor compensații pentru condamnări pe nedrept sau a unor daune rezultate din infracțiuni

Iată câteva exemple care sperăm noi că te vor ajuta să înțelegi mai bine cum stau lucrurile în ceea ce privește acest plafon suplimentar:

Exemplul A

 1. Un client are la Banca 1 un depozit de 50.000 Euro

 2. Acesta vinde un apartament cu suma de 160.000 Euro, bani pe care îi depune tot la Banca 1, deci are în total 210.000 Euro în conturi la banca respectivă

 3. Pentru o perioadă de 12 luni, din această sumă, 200.000 Euro vor fi garantați

 4. Diferența de 10.000 Euro nu va fi asigurată dacă vor rămâne tot într-un cont la Banca 1, însă dacă deponentul face un transfer bancar către Banca 2, atunci și aceștia vor fi garantați de către Fondul de Garantare

Exemplul B

 1. Un client are o sumă de 100.000 Euro depuși într-un cont la Banca 1

 2. În urma unei condamnări pe nedrept, primește o compensație judecătorească de 210.000 Euro, pe care se decide să îi depună la Banca 2

 3. Cu toate că, în total, clientul are 310.000 Euro în conturi, el va avea garantată suma de 300.000 Euro de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (100.000 Euro la Banca 1 – plafon general și 200.000 Euro la Banca 2, plafon general + plafon suplimentar pentru 12 luni)

 4. 10.000 Euro nu vor fi garantați dacă rămân în conturile Băncii 2, dar pot fi transferați către o Bancă 3, pentru a fi și ei asigurați

Desigur, sumele ce au fost prezentate în exemplele de mai sus sunt unele pur fictive.

În realitate, pe lângă toate veniturile, se vor scădea și datoriile pe care clientul le are la instituția bancară respectivă, și abia după aceea se va aplica plafonul.

În cazul conturilor comune, plafonul va fi dublu. Astfel, depozitul respectiv va avea un plafon general asigurat de către FGDB de 200.000 Euro.

Pentru o mai bună înțelegere a modului de funcționare a fondurilor de garantare, credem că te va ajuta și videoclipul de mai jos:

Au existat cazuri în care a fost necesară intervenția FGDB

De-a lungul istoriei, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a plătit compensații pentru 7 bănci românești:

Banca în falimentDată falimentNr. clienți garantațiNr compensațiiDepozite garantate (mil. lei)Depozite plătite (mil. lei)Procent plătit (%)
Banca „Albina”25.09.199933.52824.46136.13699.72
Bankcoop08.02.2000467.993197.252275.5273.2399.22
Banca Religiilor10.07.2000284.121102.787187.7186.1599.18
Banca Română de Scont16.04.20021.87122910.8787
Banca Turco-Română03.07.200210.0262.7241815.8886.65
Banca „Columna”18.03.200317120.10.0220
Nova Bank09.11.2006108100.20.0315
Total797.818327.465518.6512.24

Din cei 797.818 deponenți ce se regăseau pe listele de plată a compensațiilor, 470.353 nu au solicitat sumele cuvenite, echivalentul a 59 % din total.

Cu toate că Fondul de Garantare a transmis o mulțime de comunicate și a făcut anunțuri repetate prin intermediul mass-media, respectivii deponenți nu au solicitat recuperarea creanțelor în termenul limită.

Din totalul sumelor din conturile deponenților, cele nerevendicate se ridică la 6.4 mil. lei, echivalentul a 1.2 % din totalul compensațiilor din listele de plată.

În jur de 94 % din depozitele nerevendicate de către clienți aveau mai puțin de 10 lei, iar acesta poate fi și motivul pentru care titularii nu au dorit să își mai bată capul.

În cât timp se face plata?

fonduri de garantare

Fondul de Garantare se obligă să facă transferul către clienți în cel mult 7 zile lucrătoare de la data în care depozitele au fost declarate indisponibile.

Dar atenție! Dreptul deponenților de a-și primi compensațiile cuvenite se prescrie în termen de 5 ani de la data la care FGDR a pus compensațiile la dispoziția clienților.

Ce este Fondul de Garantare?

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare este un sistem ce oferă protecție depunerilor populației. Altfel spus, acest fond are misiunea de a garanta depozitele și conturile de economii ale persoanelor ce au astfel de instrumente financiare deschise la oricare dintre instituțiile participante la Fond.

Cine participă la Fondul de Garantare?

Toate instituțiile de credit din România autorizate de către Banca Națională a României trebuie să participe la acest Fond pentru a putea funcționa pe teritoriul țării noastre. În prezent, 26 de instituții sunt parte a fondului.

Ce instrumente financiare sunt asigurate?

FGDB asigură toate depozitele deschise la instituțiile financiare participante la Fond. Astfel, aproape 87 % din depozitele la termen, conturile curente, cele de economii, conturile de card sau comune din România sunt garantate.

Care este plafonul de garantare?

Orice persoană fizică are garantată o sumă de 100.000 Euro (sau echivalentă în lei sau alte valute) per fiecare bancă.

Se poate să îmi fie asigurată o sumă mai mică decât cea din cont?

Ei bine, da. Dacă tu ai în contul unei bănci 125.000 Euro în momentul în care respectiva instituție financiară dă faliment, Fondul îți va plăti înapoi doar 100.000 Euro, iar pe restul de 25.000 îi vei pierde.

Pe de altă parte, dacă ai în conturile mai multor bănci un total de 400.000 Euro, dar per fiecare bancă nu depășești echivalentul a 100.000 Euro, întregile sume îți vor fi garantate.

S-a întâmplat până acum să fie nevoie de intervenția FGDB?

Da, până acum Fondul de Garantare a fost implicat în plata despăgubirilor către clienții a 7 bănci din România, dintre ele cele mai cunoscute cazuri fiind cele ale Băncii „Albina”, Bankcoop și Banca Religiilor.

În cât timp după falimentul unei bănci îți vei primi banii?

În cazul în care o bancă dă faliment, FGDB se angajează să facă transferul sumelor datorate în termen de 7 zile lucrătoare de la data când depozitele au fost declarate indisponibile.

Ce trebuie să reținem

Sperăm că acest articol te-a ajutat să înțelegi mai bine cum funcționează Fondul de Garantare.

Dacă totuși mai ai întrebări cu privire la serviciile oferite de aceștia, cel mai probabil vei putea găsi răspuns pentru ele aici.

Consideri că acest articol a fost util?

 • 0 persoane din 1 au considerat articolul util

  Andrei este managerul general al Financer România. Expert în finanțe personale, pasionat de investiții și fan al domeniului FinTech, și-a dezvoltat în ultimii ani o carieră în marketing-ul digital. Prin cele peste 200 postări de pe site, dorește să ofere sfaturi tuturor cititorilor, astfel încât aceștia să poată deveni independenți din punct de vedere financiar cât mai repede .

  Share pe
  Read IconVizualizări: 3807
  Utimul update martie 25, 2022