Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov porovnávacieho portálu Financer.com

Vitajte na Financer.com

Našim cieľom je dlhodobo pomáhať našim návštevníkom vo výbere vhodných finančných produktov a šetriť im tak čas a predovšetkým peniaze. Financer.com porovnáva aktuálne ponuky úverov, rýchlych pôžičiek, sporiacich a termínovaných účtov, kreditných kariet a iných finančných produktov v takmer 20 krajinách sveta.

Tento text o podmienkach našich služieb má za cieľ informovať vás, aké služby na slovenskom trhu poskytujeme a aké informácie počas prehliadania našich stránok zaznamenávame.

Podmienky našich služieb

Porovnávací portál Financer.com vlastní a prevádzkuje spoločnosť SEO Solutions Limited so sídlom Room 1, Level 2, Palazzo Ca, Brugnera, Valley Road, Birkirkara BKR 9024, Malta.

Financer.com je projekt spoločnosti SEO Solutions Limited a nepatrí žiadnej finančnej firme, banke ani úverovej spoločnosti. Žiadnym finančným spoločnostiam neposkytujeme vaše osobné údaje, pokiaľ nám k tomu nedáte váš výslovný súhlas.

SEO Solutions Limited („My“) dbáme na našich stránkach na čo najaktuálnejšie informácie, nemôžeme však plne zaručiť ich úplnú správnosť, aktuálnosť a úplnosť. Na vás, ako na návštevníkovi našich stránok je, aby ste si vždy pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy skontrolovali obchodné podmienky, ceny a ďalšie prislúchajúce informácie priamo vo vami vybranej spoločnosti.

Informácie uvádzané na našich stránkach využíva návštevník vždy na vlastnú zodpovednosť.

Inzerenti a tretie strany

Financer.com spolupracuje s tretími stranami ako sú banky, záložne, úverové a leasingové spoločnosti a pomáha im propagovať ich produkty. Pri porovnávaní úveru najlepšie zistíte jeho celkové náklady a cenu z reprezentatívneho príkladu. Zo zákona č. 129/2010 z.z. o spotrebiteľskom úvere sme povinní ho pri jednotlivých ponukách uvádzať. Reprezentatívny príklad tak nájdete pri každom výsledku nášho porovnávania.

Informácie na stránkach

Celková cena, úrok a podmienky jednotlivých ponúk sa môžu po kontrole registrov žiadateľa zmeniť. Nemôžeme tak žiadnym spôsobom garantovať ceny, úrokové sadzby, doby splatnosti úverov a ani žiadne iné podobné informácie.

Dôsledky omeškaného splácania

Omeškané splácanie úverov znamená dodatočné náklady naviac. Každý veriteľ má svoje vlastné pokuty, sankcie a penále za omeškané splácanie. Preto je dôležité informovať sa priamo u úverovej spoločnosti, akým spôsobom nedodržiavanie uzavretej úverovej zmluvy pokutuje.

Affiliate programy

Niektoré z našich článkov obsahujú affiliate odkazy, ktoré smerujú na iné stránky našich obchodných partnerov. Ak užívateľ prichádzajúci z našich stránok na stránkach našich obchodných partnerov vykoná registráciu, kúpi si produkt alebo získa úver alebo iný finančný produkt, máme nárok na získanie provízie.

Použitím affiliate odkazu pre vás nevznikajú žiadne dodatočné náklady. Získané provízie nám pomáhajú udržiavať naše služby aktuálne a taktiež vám neustále prinášať informácie o novinkách na slovenskom trhu. Viac informácií o affiliate odkazoch nájdete v sekcii venovanej súborom cookies.

Autorská práva

Obsah nášho webu je chránený autorským zákonom. Šírenie, kopírovanie alebo úpravy nad rámec tohto zákona sú možné iba s naším písomným súhlasom. Prípadný obsah tretích strán je na našom webe vždy označený tak, aby bolo jasné, kto je jeho právoplatným majiteľom.

Grafické prvky, fotografie, obrázky a ikony sú buď z našej vlastnej produkcie, alebo sme ich získali z rôznych fotobánk s patričnými licenciami a právami.

Ak nájdete na našom webe obsah, ktorý porušuje autorský zákon, upozornite nás na to na e-mailovej adrese [email protected]. Taký obsah čo najskôr stiahneme.

Odmietnutie zodpovednosti

Obsah našich stránok pripravujeme a kontrolujeme s maximálnou starostlivosťou. Každopádne, môže sa stať, že niektoré informácie môžu byť zle vysvetlené, alebo môžu pôsobiť ako zavádzajúce. Pokiaľ sa ich ako návštevník týchto stránok rozhodnete akokoľvek používať alebo sa nimi riadiť, konáte tak na vlastnú zodpovednosť.

Články a ďalší obsah pripravujeme na základe dôsledného prieskumu a s naším najlepším vedomím. Nemôžem však zaručiť a ani neručíme za ich úplnú správnosť, aktuálnosť a celistvosť.

Náhrady za materiálne a nemateriálne škody spôsobené využívaním alebo nevyužívaním informácií na našich stránkach a spory vedené proti spoločnosti SEO Solutions Limited ako prevádzkovateľa Financer.com nebudú pri súdnom konaní uznané.

Poskytovanie úverov

SEO Solutios Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za spory medzi spoločnosťami a ich zákazníkmi. To zahŕňa napríklad aj sťažnosti v priebehu splácania úveru alebo jeho neschválenie.

Pokiaľ nastane akýkoľvek spor medzi úverovou alebo inou spoločnosťou a zákazníkom, zostávame nestranní. Nie sme žiadnym spôsobom zodpovední za škody spôsobené porušením zmluvy medzi týmito dvoma stranami.

Pokiaľ sa rozhodnete vziať si pôžičku, ste ako žiadateľ zodpovedný za jej pravidelné splácanie podľa zmluvy. Pokiaľ ste v zlej finančnej situácii, o úver nežiadajte.

Zodpovednosť za odkazy

V jednotlivých článkoch na Financer.com nájdete odkazy na ďalšie webové stránky. Nad ich obsahom nemáme žiadnu kontrolu. Tá je vždy na strane prevádzkovateľa konkrétnej webovej stránky. V čase pridávania takýchto odkazov sa na nich nenachádza žiaden zavádzajúci alebo protiprávny obsah. Nie je však v našich silách následne pravidelne kontrolovať, či nedošlo k zmene. Pokiaľ na našom webe natrafíte na odkaz na nevhodnú stránku, ozvite sa nám na e-mailovú adresu [email protected], takúto situáciu čo najskôr napravíme.

Investície

Články venované investovaniu u nás neposkytujú žiadnu investičnú radu a ani neslúžia ako investičné doporučenie. Vychádzajú buď z osobných skúsenosti autora článku, alebo sú založené na dôkladnom prieskume literatúry alebo iných stránok nachádzajúcich sa v sieti internet.

Obchodovanie s akciami, nakupovanie indexových akcií alebo akékoľvek iné spôsoby zhodnocovania financií so sebou prinášajú riziko. Výnimkou sú sporiace účty v európskych bankách, kde sú vklady poistené zo zákona až do výšky 100 000 €. Akákoľvek investícia môže v krajnom prípade skončiť stratou celej investovanej čiastky.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za investičné rozhodnutia, ktoré by vychádzali z informácií na našich stránkach. Každý investor je vždy zodpovedný za svoje vlastné investičné rozhodnutia a sám nesie riziko spojené s danou investíciou.

Recenzie a komentáre

Nepreberáme a ani nemáme žiadnu zodpovednosť za komentáre a recenzie návštevníkov pri jednotlivých spoločnostiach a nemáme zodpovednosť ani za ich presnosť, pravdivosť alebo aktuálnosť. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmazať akýkoľvek komentár bez predchádzajúceho upozornenia.

Používaním porovnávacieho portálu Financer.com s týmto podmienkami súhlasíte.

Ochrana osobných údajov používateľov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše informácie spracovávame podľa európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (Ďalej len ako „GDPR“) aj podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Naše zásady ochrany osobných údajov vám pomôžu pochopiť, aké informácie spracovávame a ako ich uchovávame. Riadime sa pri nich predpisom článku 13. GDPR.

Väčšina zbieraných informácií je anonymná, pretože u väčšiny údajov ide len o technické záležitosti, ako je napríklad verzia a typ prehliadača alebo približná poloha počítača. Ostatné informácie sa tzv. pseudoanonymizujú. Napríklad IP adresa sa skráti tak, aby podľa nej nebolo možné určiť konkrétny počítač alebo návštevníka. Informácie ako mená, e-maily, adresy a prípadne aj celé IP adresy sú striktne súkromné a osobné informácie, čo znamená, že nebudú v žiadnom prípade predané ďalším stranám. Všetky prípadné uložené osobné údaje budú najneskôr do obdobia 2 rokov zmazané.

Za osobné údaje sa považujú všetky také informácie, na základe ktorých je možné určiť totožnosť konkrétneho človeka.

Osobné údaje môžeme zbierať len vo dvoch prípadoch: Vo chvíľach, kedy to dovoľuje zákon a sú kľúčové pre správne fungovanie našej služby a tiež v prípade, keď nám k tomu dáte dobrovoľný a výslovný súhlas. V ďalšej časti uvádzame, aké informácie všeobecne zbierame a používame.

Úschova informácií naším serverom

Pri návšteve stránok Financer.com náš server uchováva technické informácie o prístupe návštevníka. Medzi ne patria:

Názov stránky alebo súboru, na ktorý návštevník prichádza
Typ internetového prehliadača a jeho verzia
Operačný systém zariadenia,
Referrer adresa / IP adresa
Čas a dátum odoslania požiadavky na náš server

Prístupové informácie uchovávame na zabezpečených serveroch, kde nám slúžia na vytváranie štatistík a kontroly zabezpečenia stránok. Tieto údaje sa nedajú priradiť ku konkrétnym ľuďom.

Kontaktovanie

Pokiaľ sa nás rozhodnete kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo e-mailom, vaše údaje spracujeme podľa prvej časti článku 6, odstavca „f“, nariadenia GDPR. Osobné údaje vo forme mena a e-mailovej adresy nám slúžia len na spracovanie vašej správy a prichádzajú k nám pomocou zabezpečeného SSL pripojenia. Tieto údaje neposkytneme žiadnej tretej osobe bez vášho písomného súhlasu. Navyše, tieto informácie vymažeme hneď po vybavení vašej správy, v iných prípadoch najneskôr do 2 rokov.

Recenzie a komentáre

Na Financer.com majú naši návštevníci možnosť hodnotiť rôzne spoločnosti a verejne zdieľať svoje skúsenosti a názory. Tie neskôr pomáhajú ďalším návštevníkom získať lepšiu a detailnejšiu predstavu o kvalite ponúkaných služieb jednotlivých spoločností.

Keď sa rozhodnete opísať svoju skúsenosť a ohodnotíte spoločnosť, súhlasíte s tým, že po kontrole tímom Financer.com bude váš príspevok aj s vašim menom zverejnený pri danej spoločnosti. Ďalší návštevníci tak môžu váš komentár ohodnotiť.

Vyhradzujeme si právo bez akéhokoľvek upozornenia vymazať urážlivé, vulgárne a útočné komentáre, ktoré sa dajú považovať za hanobiace rasu, národ alebo náboženské presvedčenie.

Keď nám odosielate komentár na schválenie, z poskytnutých údajov spracovávame vaše hodnotenie spoločnosti, vaše meno alebo prezývku, e-mailovú a IP adresu. Uloženie a spracovanie týchto informácií je nevyhnutne potrebné k zabráneniu posielania hromadných spamových a automatických komentárov. Tieto údaje slúžia výhradne pre našu potrebu a ďalej sa nedostávajú k žiadnym tretím stranám. Váš príspevok bude automaticky zmazaný najneskôr do dvoch rokov od jeho odoslania.

Pokiaľ chcete toto zmazanie urýchliť, kontaktuje nás na [email protected]

Sociálne siete – Facebook, Twitter, Google+

SEO Solutions Limited zo svojich stránok Financer.com odkazuje na sociálne siete Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), Twitter (Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ) a Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Pri návšteve stránok Financer.com sa týmto spoločnostiam neposkytujú žiadne informácie, pretože pre odkazy na tieto sociálne siete nepoužívame žiadne programové doplnky.

Po kliknutí na zodpovedajúce tlačidlo sa dostanete na konkrétnu sociálnu sieť, ktorá môže zbierať osobné informácie. Nad týmto spracovávaním údajov už ale nemáme žiadnu kontrolu.

Svoje súkromie máte možnosť chrániť nastavením svojho profilu priamo na sociálnej sieti.

Informácie o ochrane súkromia jednotlivých sociálnych sietí nájdete na týchto odkazoch.

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: http://twitter.com/privacy

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prečítajte si viac o používaní súborov cookies tu.

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac