Splátková kalkulačka

Získajte prehľad o splácaní úveru pomocou našej splátkovej kalkulačky. Vypočítajte všetky dôležité údaje rýchlo, ľahko a bezplatne.

Graf Tabuľka
Porovnať úrokové sadzby
Autor  Daniel Fekete
Naposledy aktualizované: 25. novembra 2022
Náš záväzok k transparentnosti
Vo Financer.com sme odhodlaní vám pomáhať s financiami. Všetok náš obsah dodržiava naše Redakčné zásady. Sme transparentní ohľadom toho, ako hodnotíme produkty a služby v našom Recenznom procese a ako zarábame peniaze v našom Zverejnení inzerentov.

Ako funguje naša splátková kalkulačka?

Pomocou našej bezplatnej splátkovej kalkulačky získate tabuľku splátok, resp. amortizácie úveru. Postup je veľmi jednoduchý, stačí dodržať tieto kroky:
Ako funguje naša splátková kalkulačka?
1
Čiastka
Zadajte čiastku pôžičky
2
Úroková miera
Zadajte úrok, ktorý subjekt uplatňuje na úver. Pokiaľ subjekt uvádza RPMN bez extra provízií, nemusíte okrem úroku zadávať nič iné.
3
Doba trvania
Zadajte dobu vrátenia
4
Mesačný poplatok a ďalšie
Zadajte mesačný poplatok a iné, v prípade, že existujú
5
Úvodný poplatok
Zadajte províziu za otvorenie, ak existuje
6
Typ amortizácie
Vyberte typ amortizácie resp. úmoru
7
Frekvencia platieb
Označuje frekvenciu platieb, obvykle sú mesačné

Kalkulačka splátok

Online splátková kalkulačka vám rýchlo poskytne prehľad splátok, úrokov, platieb a zostávajúce dlhy. Využite ju a vytvorte si ucelenú predstavu o priebehu vašich splátok.

Na rozdiel od ostatných splátkových kalkulačiek, naša ponúka možnosť zvoliť si úvodný poplatok banke, napríklad poplatok za spracovanie. Takto môže byť naša kalkulačka ešte presnejšia.

Jednoducho a rýchlo tak zistíte, akú čiastku budete musieť každý mesiac zaplatiť, koľko vám ešte zostane z celkovej čiastky úveru na zaplatenie, ako aj celkové náklady na danú pôžičku.

Druhy splácania

V dnešnej dobe sa stretnete s viacerými spôsobmi splácania úveru. Niekedy je typ splácania pôžičky daný vopred, pretože nejakým spôsobom súvisí s konkrétnym finančným produktom. V iných prípadoch si typ splácania môže klient vybrať. To akým spôsobom pôžičku splácate ovlivňuje najmä výška úveru a doba splatnosti.

  • Jednorázová splátka. Takouto splátkou vzniknú byť hradené predovšetkým krátkodobé pôžičky, s dobou splatnosti do 30 dní. Na krátku dobu si požičiate menšiu pôžičku, napríklad na pokrytie nečakaných výdavkov a do 30 dní ste ju povinný vrátiť celú naraz. Táto splátka môže byť samozrejme navýšená o poplatok, ktorý si účtuje poskytovateľ za poskytnutie pôžičky.
  • Anuitná splátka. Jedná sa o najčastejší spôsob splácania ako klasických úverov, tak hypotekárneho úveru. Splátky hradíte pravidelne, väčšinou na mesačnej báze. Výška splátky je navyše po celú dobu splácania úveru rovnaká. Anuitná splátka je tvorená úmorom (splácanie istiny) a úrokom (splácanie odmeny poskytovateľovi). Ich vzájomný pomer sa časom mení.
  • Progresívne splácanie. Napríklad pri hypotéke ale možno využiť aj ponuku progresívneho splácania. Pri tomto splácaní sa postupne zvyšuje splátka. Je určený najmä pre mladých ľudí, ktorí sú na začiatku kariéry a v budúcnosti očakávajú výrazné zvýšenie príjmov. Na Slovensku však nie je tak úplne bežný.
  • Degresívne splácanie. Aj s týmto typom splácania sa stretnete predovšetkým pri hypotekárnych úveroch. Spočíva v postupnom znižovaní pravidelnej splátky o pevný koeficient poklesu. Je určený predovšetkým pre zaistených klientov, ktorí sú v produktívnom veku, a chcú najväčšie finančné zaťaženie zvládnuť čo najskôr.

Anuitná kalkulačka

Pri anuitnom splácaní je výška mesačnej splátky rovnaká po celú dobu splácania. Postupom času sa však mení percentuálny pomer medzi úrokom a úmorom.

  • Úmor - koľko z celkovej splátky ide na úhradu dlhu
  • Úrok - koľko z celkovej splátky ide na úhradu úrokov
  • Splátka – koľko splácate mesačne
  • Dlžná čiastka – koľko vám zostáva celkom doplatiť
DátumÚmorÚrokSplátkaZvyšná dlžná čiastka
Mar, 2022€78.32€10.42€88.74€4921.68
Apr, 2022€78.48€10.25€88.74€4843.20
Máj, 2022€78.65€10.09€88.74€4764.55
Jún, 2022€78.81€9.93€88.74€4685.74
Júl, 2022€78.97€9.76€88.74€4606.76
Aug, 2022€79.14€9.60€88.74€4527.62
Aug, 2023€81.14€7.60€88.74€3564.99
Aug 2024€83.19€5.54€88.74€2,578.02
Aug 2025€85.30€3.44€88.74€1566.08
Aug 2026€87.45€1.28€88.74€528.56
Jan, 2027€88.37€0.37€88.74€88.55
Feb 2027€88.55€0.18€88.74€0.00
DátumÚmorÚrokSplátkaZvyšná dlžná čiastka
Mar, 2022€83.33€10.42€93.75€4916.67
Apr, 2022€83.33€10.24€93.58€4833.33
Máj, 2022€83.33€10.07€93.40€4750.00
Jún, 2022€83.33€9.90€93.23€4666.67
Júl, 2022€83.33€9.72€93.06€4583.33
Aug, 2022€83.33€9.55€92.88€4500.00
Aug, 2023€83.33€7.47€90.80€3500.00
Aug 2024€83.33€5.38€88.72€2,500.00
Aug 2025€83.33€3.30€86.63€1500.00
Aug 2026€83.33€1.22€84.55€500.00
Jan, 2027€83.33€0.35€83.68€83.33
Feb 2027€83.33€0.17€83.51€0.00

 

Degresívne splácanie

Stretnete sa s ním najmä pri hypotekárnych úveroch. Mesačná splátka sa postupne znižuje o koeficient poklesu. Výška úmoru je stále rovnaká, znižuje sa predovšetkým výška úroku.

Je splátková kalkulačka presná?

Snažíme sa o čo najväčšiu presnosť, aby sme vám váš život čo najviac uľahčili. Preto sme napríklad do našej kalkulačky zahrnuli poplatky za spracovanie. Ale existujú iné ďalšie faktory, ktoré môžu zmeniť sumy platieb, ale nie sú zahrnuté v našej kalkulačke. Patria medzi ne rôzne zľavy alebo možnosť predčasného splatenia pôžičky.

Tieto faktory môžu znížiť alebo zvýšiť vašu výšku splátok. Môžeme vás však ubezpečiť, že momentálne sme v procese implementácie týchto faktorov. V blízkej budúcnosti tak bude naša splátková kalkulačka vylepšená, aby sme poskytli ešte presnejšie výsledky a aby ste vy mali menej starostí.

Na to, aby ste mohli v plnej miere využiť náš splátkový kalendár na mieru, musíte najskôr požiadať o spotrebný úver. Dobre si zvážte, či a na čo ho potrebujete a požiadajte oň ešte dnes. Nezabudnite si však porovnať všetky dostupné ponuky a vyvarujte sa zbytočných chýb.

 

Tip: Vyskúšajte si v našej kalkulačke zadať výšku pôžičky 5000 EUR s dobou splatnosti napríklad 8 rokov

Pri úrokovej sadzbe 10% preplatíte takmer 460 EUR. Následne si zmeňte úrokovú sadzbu na 15%. Na úrokoch preplatíte viac o 262 EUR. Platí, že čím dlhšia doba splatnosti, tým viac preplatíte. Stačí znížiť dobu splatnosti z ôsmich na päť rokov a vaše preplatenie klesne o takmer 300 EUR.

Napísali o nás

teraz-sk.jpg
trend-logo
dobre-noviny-logo
tyzden-logo.jpg
ta3-logo
pravda-logo

Často kladené otázky

Prečo je dôležité poznať typ splácania?

Je dôležité poznať typ splácania, pretože to určí, čo zaplatíte v každej splátke: koľko úroku a koľko z istiny.

K čomu slúži amortizačná tabuľka?

Tabuľka amortizácie slúži na to, aby ste si mohli spočítať náklady, ktoré budete musieť mesačne platiť. Zároveň uvidíte aj rozpis úrokov, ktoré treba každý mesiac zaplatiť. Pomôže vám k tomu, aby ste pôžičku mohli sledovať z ekonomického hľadiska.

Aká je anuitná splátka?

Pri anuitnom splácaní splácate pravidelne rovnakú výšku splátky. Mení sa ale pomer medzi úmorom a úrokom. Ide o najčastejší spôsob splácania väčšiny úverom, a to aj tých hypotekárnych.

Aké je to progresívne splácanie?

Pri tomto type splácania sa mesačná splátka postupne zvyšuje. Je vhodný predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí majú krátko po škole a do budúcna predpokladajú výrazné zvýšenie príjmov.

Aké je to degresívne splácanie?

Stretnete sa s ním predovšetkým pri hypotékach. pri tomto type splácania sa mesačná splátka postupne znižuje. Využívajú ho tak najmä zaistení ľudia v produktívnom veku.

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac