AXA havarijné poistenie

Uzatvorte si havarijné poistenie AXA a chráňte seba aj svoj automobil na cestách.

AXA Havarijné poistenie

Vybrané 427 krát
 • Široká škála doplnkových zliav
 • Zľava 50% za bezškodový priebeh
 • Výmena pneumatík 2x ročne do 120 EUR
 • Asistenčné služby 24/7

Dôležité

Upozorňujeme, že výška úveru, ako aj úroková sadzba a iné úverové podmienky závisia od vášho úverového ratingu.

AXA havarijné poistenie ponúka široké spektrum poistného plnenia pre ochranu vás a vášho automobilu v prípade dopravnej nehody. Dozviete sa:

 • Čo kryje havarijné poistenie AXA
 • Aké sú možnosti pripoistenia
 • Ako uzavrieť havarijné poistenie
 • Základné výhody a nevýhody
 • Skúsenosti s havarijným poistením AXA
 • Často kladené otázky
havarijna-poistka

Havarijné poistenie od poisťovne AXA patrí k najlacnejším havarijným poisteniam na trhu. Niekedy sa zvykne označovať aj ako KASKO poistenie. Môže byť krátkodobé alebo celoročné.

Ochráni vás a váš automobil pred neočakávanými nástrahmi na cestách. Je ponúkané v rôznych verziách, pričom každá z nich zahŕňa iné poistné krytia.

Čo kryje havarijné poistenie AXA?

Havarijné poistenie AXA predstavuje komplexnú ochranu vás a vášho vozidla na cestách. V ponuke sú tri základné balíky havarijného KASKO poistenia.

Ide o balíky GO MINI, GO KLASIK a GO MAXI, ku ktorým prislúcha ďalších 5 pripoistení a možnosť uzavrieť úrazové poistenie poistníka. To vás kryje v akomkoľvek vozidle, ktoré momentálne používate, bez ohľadu na to, či samotné vozidlo má havarijné poistenie.

Súčasťou krytia je takisto asistenčná služba dostupná 24 hodín, 7 dní v týždni a špeciálna akcia, vďaka ktorej vám AXA preplatí 2x ročne výmenu pneumatík až do výšky 120 EUR a odtiahnutie vozidla v rámci celej Slovenskej a Českej republiky.

K dispozícii je aj poistenie GAP, ktoré v tomto prípade kryje cenový rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla, neprevyšujúcou poistnú sumu a poistným plnením z poistnej udalosti, ktoré neprevyšuje všeobecné hodnotu vozidla.

Jednotlivé balíky sa líšia v šírke poistného krytia. Tu je ich porovnanie:

KritériumGO MiniGO KlasikGO Maxi
Živelné poškodenieánoánoáno
Stret so zverouánoánoáno
Vandalizmusánoánoáno
Krádež vozidlaánoánoáno
Havárianieánoáno
Stret s iným účastníkom cestnej premávkynieánoáno
Stret s iným účastníkom cestnej premávkynieánoáno
GAP poistenienienieáno
Asistenčná službaánoánoáno

Podľa dostupných informácií AXA neponúka možnosť uzavrieť havarijné poistenie bez spolúčasti

Pripoistenia

Okrem základného balíka poistení je v ponuke aj 5 ďalších rôznych pripoistení. Musíte brať do úvahy, že každé vami zvolené pripoistenie navýši celkovú cenu havarijného poistenia.
Na výber sú:

 • Úrazové pripoistenie
 • Pripoistenie náhradného vozidla
 • Pripoistenie batožiny
 • Pripoistenie skiel
 • Pripoistenie asistencie MAX

Úrazové pripoistenie

autoschaden-minHodí sa predovšetkým v prípade, ak sa s vami v aute vozia aj iné ďalšie osoby. Pri tomto pripoistení si môžete sami zvoliť limit pre plnenie trvalých následkov. Vybrať si môžete plnenie od 4 000 do 200 000 EUR. Takisto si môžete vybrať, či chcete poistiť iba vodiča, alebo všetky osoby prepravované v aute.

Pripoistenie náhradného vozidla

Vypláca sa najmä v prípade, ak nedokážete dlhodobo fungovať bez automobilu. Toto pripoistenie pokrýva vzniknuté náklady za prenájom náhradného vozidla maximálne do 400 EUR po dobu 10 dní.

Pripoistenie skiel

Toto pripoistene platí pre všetky sklá v aute a ich poškodenie akoukoľvek náhodou. Pripravte sa na to, že budete musieť v prípade poškodených skiel vykonať fotodokumentáciu.

Ak dôjde k poškodeniu skiel v prvom roku poistenia a vy dodáte fotodokumentáciu, vaša spolúčasť na poistnom plnení bude 20% z ceny.

Ak dôjde k poškodeniu skiel v druhom roku poistenia a vy takisto doložíte fotografie poškodených skiel, spoluúčasť bude 80 EUR za každú poistnú udalosť. Ak by ste si nechali opraviť poškodené sklo v jednom zo zmluvných servisov, vaša spoluúčasť sa znižuje na 40 EUR.

V prípade, že fotodkumentáciu nedodáte, vyššie spomenuté sumy sa podľa zmluvných podmienok zbytočne navýšia o 30%.
K dispozícii sú tri varianty limitov a to 400 EUR, 800 EUR a 1200 EUR

Pripoistenie batožiny

Zíde sa, ak v dôsledku nehody, živelnej udalosti alebo krádeže automobilu dôjde k poškodeniu alebo zničeniu batožiny. Vzťahuje sa pritom na batožinu a veci osobnej potreby nachádzajúce sa v danom momente v aute, alebo jeho strešnom boxe.

Maximálny možný limit plnenia je 1000 EUR, v prípade krádeže zo strešného boxu je maximálne plnenie polovičné, teda 500 EUR.

Ako uzatvoriť havarijné poistenie AXA?

Nevýhodou je, že samostatné havarijné poistenie nemôžete uzavrieť priamo online. Je síce možné podať online žiadosť, na základe ktorej vás neskôr budú kontaktovať zástupcovia spoločnosti, no budete musieť ísť osobne na pobočku, alebo poistenie vyriešiť prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa.

Havarijné poistenie AXA je možné uzavrieť na každé osobné a ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony s maximálnym počtom 9 sedadiel. Okrem samotného automobilu je možné uzavrieť poistenie aj na jeho doplnkovú a zvláštnu výbavu a prívesy nepresahujúc hmotnosť 750 kilogramov.

Ktoré dokumenty budete potrebovať?

Potrebné dokumenty sa líšia na základe toho, o aké vozidlo ide.

Ak chcete poistiť úplne nové vozidlo, pripravte si veľký technický preukaz vrátane časti o držiteľovi vozidla, prípadne faktúru za automobil alebo preberací protokol.

Pokiaľ chcete poistiť novozakúpené staršie vozidlo, napríklad z bazáru alebo z druhej ruky, pripravte si takisto veľký technický preukaz a jeho fotodokumentáciu.

Ak plánujete poistiť staršie vozidlo, ktoré už bolo pred tým poistené, okrem veľkého technického preukazu a jeho fotodokumentácie budete potrebovať aj doklad o predchádzajúcom poistení. V tomto prípade to môže byť výročný list alebo doklad o bezškodovom priebehu.

Havarijné poistenie – cena

Cena havarijného poistenia je individuálna. Pri jej výpočte musíte zohľadňovať viacero faktorov, ako je rok výroby vozidla, jeho motorizácia a iné technické špecifikácie.

Pre lepšiu ilustráciu cenového rozpätia odporúčame využiť kalkulačku.

Výhody a nevýhody

 • Neprehľadná ponuka na webe
 • Uzavretie iba na pobočke

AXA ponúka pre tento druh poistenia rôzne vyššie spomenuté bonusy a zľavyMáte skúsenosti s havarijným poistením AXA? Napíšte nám na [email protected]

Často kladené otázky

Čo kryje havarijné poistenie auta?

Havarijné poistenie AXA je k dispozícii v troch základných balíkoch. Každý z nich sa líši predovšetkým cenou a takisto udalosťami, ktoré kryje. Vo všeobecnosti ide o tieto poistné krytia: živelné poškodenie, stret so zverou, vandalizmus, krádež vozidla, havária, stret s iným účastníkom cestnej premávky, GAP poistenie a asistenčné služby. Viac informácií o jednotlivých poistných krytiach nájdete v článku.

Koľko stojí havarijné poistenie AXA?

Cena havarijného poistenia je individuálna. Závisí totiž od viacerých faktorov, ako je napríklad rok výroby vozidla, obsah motora, poistné krytie či doplnkové pripoistenia. Odporúčame využiť porovnanie havarijného poistenia, vďaka ktorému získate prehľad ponúk jednotlivých poisťovní.

Odkedy mi začína platiť?

Havarijné poistenie začína platiť najskôr v okamihu uzavretia zmluvy, čo znamená pri jej podpise. Okrem toho si môžete uzavrieť aj poistenie s odloženým začiatkom poistenia až po dobu 3 mesiacov od podpisu zmluvy.

Ako ho môžem zrušiť?

Havarijné poistenie môžete zrušiť len písomne, formou žiadosti. Tá musí obsahovať číslo poistnej zmluvy, dôvod ukončenia zmluvy, číslo bankového účtu pre možný preplatok, kópiu príslušného dokladu, (napríklad veľký technický preukaz)

Čo potrebujem na uzavretie havarijného poistenia AXA?

Havarijné poistenie AXA si môžete uzavrieť v ktorejkoľvek pobočke. Budete potrebovať iba svoj občiansky preukaz a veľký technický preukaz automobilu, na ktorý chcete uzavrieť havarijné poistenie.

Záver

Momentálne je trh plný “neodolateľných” ponúk tohto druhu poistenia. Každá poisťovňa súperí o zákazníka, ktorý sa v záplave informácií rýchlo a pomerne jednoducho stratí. Preto odporúčame využiť porovnanie cien havarijného poistenia

Skôr, než si ho uzavriete, pozrite sa na našich tipov, ako uzatvoriť najvýhodnejšie poistenie.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac