Управління фінансами – основні поняття

Більшість людей вважають, що управління фінансами – це складна економічна дисципліна, яка необхідна тільки банкірам та непотрібна у звичайному житті. Насправді знання про фінанси корисні кожному, особливо людям, які збираються розпочати власний бізнес. Щоб розібратись з основними поняттями, чи зрозуміти принципи управління фінансами, не обов’язково 5 років вчитись в університеті.

Що таке фінанси?

Поняття фінансів тісно пов’язане з грошима, але значно ширше. Слово фінанси перекладається з латинської як дохід.

Фінанси включають такі основні категорії:

  • Всі форми грошей та подібних до них активів
  • Аналіз можливостей та управління ризиками

Управляння фінансами не означає буквально – управління грошима. Гроші – це завжди наслідок, розрахунок за виконану роботу. Вони починають рухатись в результаті інших, ключових процесів.

Коли ми чуємо, що хтось володіє мільярдами доларів, мова не йде про готівкові гроші або рахунок у банку. Це означає, що активи, якими володіє людина, оцінені в таку суму. Коли через падіння курсу акцій хтось втрачає мільйони, це теж не означає, що він змушений був заплатити комусь такі гроші. Просто ринкова вартість його заводів чи нерухомості у даний період часу стала нижчою.

Фінансовий менеджмент

Наука про управління фінансами називається фінансовий менеджмент.

Його задача – допомогти підприємству оптимально розподілити ресурси та отримати прибуток. Ресурси будь-якої держави, компанії чи людини завжди обмежені. Вони залежать від границь, капіталу, часу, енергії, обладнання, й навіть спеціалістів та їх можливостей.

Будь яка діяльність починається з визначення цілі та планування способів її досягнення. Щоб досягти мети, потрібно добре організувати роботу всіх відповідальних підрозділів, та знайти стимули для просування вперед. Розподілити ресурси на кожному етапі для досягнення найкращого результату діяльності – це і є управляння фінансами.

Все в цьому світі тримається на мотивації, якщо стимулів немає, поступово робота вповільнюється й зупиняється, тому досягти цілі не вдається. В процесі виконання запланованих задач необхідно контролювати, наскільки успішно виконана робота на кожному етапі.

Фінанси дають змогу використовувати конкретні, вимірювані значення – фінансові показники.

В наслідку економічної діяльності компанії, чи людини, можна побачити певний результат, який служить характеристикою якості управління фінансами. Неможливо управляти чимось, що не має певного виміру. Нереально досягти цілі, яка не має конкретних параметрів, отримані досягнення мають бути чимось виміряні.

Як вимірюють успішність компанії?

На кожному з етапів на шляху до цілі фактично задіяні фінанси. При створенні плану розраховують розмір бюджету, обдумують способи його формування, шукають джерела фінансування. Призначають людей, відповідальних за використання фінансів, створюють систему стимулювання. Намічають фінансові показники, які будуть використовуватись в кожній точці контролю.

Для оцінки фінансового стану підприємства використовують три основні складові:

  • Баланс – для аналізу ресурсів і джерел фінансування, якими користується підприємство.
  • Звіт про прибутки та збитки – показує ефективність роботи підприємства
  • Рух грошових коштів – дає змогу оцінити, як швидко обертається капітал від витрат на виробництво до отримання прибутку

Прибуток гроші та фінанси

Основна ціль будь-якої економічної діяльності – отримати прибуток.
Саме цей показник служить головним параметром для оцінки ефективності роботи.

Прибутком називають суму грошей, що перевищують витрати на їх отримання, але насправді ця категорія складніша.

Фінансовий менеджмент минулого ставив за мету тільки отримання прибутку від реалізації товарів чи послуг, сучасний – підходить до задачі більш широко. Причиною перегляду відношення в тому, що завжди виникає питання про час. Чи стане компанія прибутковою вже зараз, чи потрібно чекати кілька років, як довго вона зможе втримати позиції на ринку.

Ринкова вартість бізнесу

Фінансові менеджери для оцінки ефективності використовують не тільки дані про готівкові надходження, а й про вартість бізнесу. Щоб мати високі доходи в майбутньому часто доводиться чимось пожертвувати сьогодні. Прагнення отримати максимум негайно можна привести до збитків вже завтра.

Відомі випадки, коли компанії зазнавали банкрутства вже після того, як ставали лідерами в своїй галузі. Візьміть для прикладу історії всесвітньо відомих компаній Nokia та Kodak. Вони почали відставати від конкурентів саме на вершині успіху, в той час, коли отримували найбільші прибутки.

На вартість бізнесу впливають не лише прибутки, які він приносить в даний момент, але й перспективи його росту.

Наприклад, компанія Amazon в 2018 році була оцінена в 150 мільярдів доларів. Які ще показники впливають на оцінку бізнесу, як виглядає фінансовий баланс для детального аналізу фінансового стану – читайте в нашій наступній статті.

Співвідношення прибутку та ризику

Одна з основних задач в управлінні фінансами – знаходити оптимальне співвідношення між можливостями для отримання прибутку та ризиками.

Будь-яка нова ідея для бізнесу несе в собі певний ризик. Вона може принести дохід, чи стати причиною банкрутства. Навіть гарна ідея може не привести до успіху, якщо вкласти в її реалізацію занадто багато, чи занадто мало ресурсів.

Управління грошовими потоками

Ще однією ланкою в фінансовому менеджменті є управління грошовими потоками або так званий cash flow.

Гроші при цьому не є основною ціллю, а являються наслідком успішного управління фінансами та загальної роботи підприємства в цілому.

Від чого залежить успіх?

Талановитий фінансовий менеджмент завжди сприяє успішності компанії. Крім того, на рух фінансів на підприємстві в тій чи іншій мірі впливає кожний працівник, який приймає важливі рішення. Менеджери різних підрозділів порівнюють та вибирають постачальників та підрядників, з якими будуть співпрацювати. Підписують договори з клієнтами, зважуючи те, на скільки кожний з них важливий.

На фінансовий стан впливають такі рішення, як вибір між нижчою вартістю та швидкістю постачання товару, спосіб доставки та зберігання продукту, рівень кваліфікації працівників. Від прийнятих на всіх рівнях менеджменту компанії рішень значною мірою залежить успіх, тому базові знання у сфері управління фінансами потрібні всім.

Про автора

Будьте на зв'язку з Financer.com

Слідуйте за нами на Facebook

×

Будь ласка оцініть Управління фінансами – основні поняття