Eesti palgalõhe: mis tegelikult toimub ja mida teha saab?

Hiljuti tekitas omajagu kõmu Eurostati pingerida, milles kajastati palgalõhe suurust Euroopa riikides. Eestlaste kurvastuseks hõivas Eesti pingereas esikoha 25.3% suuruse soolise palgalõhega.

Pingereas toodud andmed viitavad 2016. aasta andmestikule ning selle kohaselt näivad asjad Eestis olevat üsna mustad, kuid ERR-i kohaselt on tegelikult sooline palgalõhe vähenenud. Veelgi enam – sooline palgalõhe oli 2016. aastal 11 aasta madalaim, viitades jõudsale edasiminekule. Statistikaameti sõnul on juhtivatel positsioonidel töötavate naiste osakaal tõusnud, mistõttu võib ka palgalõhe üldiselt väheneda.

Kas palgalõhe on reaalne?

Sooline palgalõhe on vastuoluline teema, mis on suuresti ajendatud soolise diskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse teemast üleüldiselt. Palgalõhe tekkimisel on mitmeid põhjuseid, kuid alati ei saa selles süüdistada diskrimineerimist, kuna paratamatult on valdkondi, kus on vaevu tööl naisi. Rasked füüsilised tööd nagu näiteks ehitustööd või teetööd ei ole traditsiooniliselt eriti populaarsed naiste seas, mistõttu on selgelt taolistes valdkondades ka meeste osakaal.

Seetõttu, rääkides palgalõhest tuleks eelkõige võrrelda töötajaid, kes täidavad täpselt samu ametikohti. Piltlikult võttes: kui ettevõttes töötab kaks analüütikut, kelle mõlema tööülesanne on analüüsida laenutaotluste vastavust teatud omadustele ning mõlemad analüütikud saavad selle ülesande täitmise eest palka sama palju, ei ole palgalõhe. Kui üks analüütik saab sama ülesande eest rohkem palka kui tema vastassugupoolest kolleeg, tekib sooline palgalõhe.

Vahel võidakse soolisest palgalõhest rääkides segadusse ajada täpset konteksti, kuid kõige ausamate võrdluste jaoks tuleks palgalõhest rääkides keskenduda üksnes samadele ametikohtadele ja vaadelda teemat sektorisiseselt.

Samal ajal väidavad aga need, kes ei usu palgalõhe olemasolusse, et tööd ei saa tegelikult võrrelda piisavalt selleks, et tõestada palgalõhe olemasolu. Meie Financer.com-is ei tõesta ega lükka ümber kumbagi väidet, kuid selge on see, et soolise palgalõhe teema ümber käib endiselt tuline debatt, mis paneb paljud töötajad ja tööandjad fakti ette: palgalõhe võib eksisteerida või mitte, kuid selle teemat tuleb ettevõttes käsitleda igal juhul.

Miks mehed rohkem palka saavad?

Isegi sektorisiseseid ja samadel ametikohtadel töötavate inimeste palganumbreid võrreldes on aga selgelt palgalõhe olemas. Millest tuleneb asjaolu, et meessoost töötajad saavad rohkem palka kui naised?

Üks olulisi faktoreid on meeste palgaootus. On leitud, et meeste palgaootused on kõrgemad enamikes valdkondades, mis sisuliselt tähendab, et mehed ei ole nõus töötama alla teatud palganumbri piiri. Teisisõnu, mehed küsivad rohkem palka ja on nõus tööle asuma kõrgema palga eest. Ettevõtja, mõeldes samal ajal oma rahakoti sisule, ei kavatsegi pakkuda naisele kõrgemat palka kui on naissoost kandidaadi enda poolt öeldud palgaootus.

Teine faktor on emadus – tahes tahtmata on tegemist asjaoluga, millest ei saa kõrvale vaadata. Isegi uuemate uuringute kohaselt on endiselt majapidamine ja laste eest hoolitsemine suuresti ema õlul, mis praktilises elus muudab ka tööelu keerulisemaks. Emana tuleb kas või muretseda selle pärast, kas töögraafik klapib ajaga, mil tuleks lapsele minna lasteaeda järgi – on miljon pisiasja, mille pärast tuleb hoolitseda. Seetõttu ei pruugi naised ka niivõrd uljalt asuda kõrgematele ametikohtadele, mis nõuavad rohkema aja pühendamist. Pere tuleb esimesena.

Igal reeglil on erandeid ja nii ka siinkohal. On tuhandeid tragisid isasid, kes on majapidamiskoormat leevendanud ja on enamgi kui tuhandeid peresid, kus on perfektne tasakaal töö ja eraelu vahel.

Kui aga võtta ära need kaks faktorit, on palgalõhe olematu. Kui naised kergitaksid oma palgaootuseid ja ei rahulduks madalamaga ning koduses elus oleks tasakaal, mis võimaldaks ka naisel pühendada end laste kasvatamise kõrvalt täielikult tööle, ei saa juttu palgalõhest enam olla – ainus, kes sel juhul palgalõhet tekitada saab, on tööandja, kes tõepoolest diskrimineerib naisi ennatlikult.

Tööandja roll palgalõhes

Soolisest palgalõhest rääkides vaadatakse esimese asjana tööandja poole, kes saab mõjutada nii palganumbrit kui töökorraldust.

Kui võtta aga arvesse tööandja majanduslik mõtlemine ja soov võimalikult suurelt kasumisse jääda, ei ole tööandja mätta otsast vaadates lihtsalt praktiline palgata meest üksnes meheks olemise tõttu. Mida kõrgemat palka maksta, seda suuremad on tööjõumaksud – ei tohiks unustada, et sotsiaalmaksu tasub endiselt tööandja omast taskust. Niisama soo põhjal otsustades teeks tööandja endale tohutu karuteene.

Miks aga võivad mehed sattuda kõrgematele positsioonidele ja saada paremat palka, on puhtalt kinni kandideerimisprotsessis ja jällegi palgaootustes. Võib-olla ei kandideeri piisavalt naiskandidaate positsioonile, võib-olla on meeskandidaadil ette näidata rohkem kogemusi ning võib-olla ongi meeskandidaat konkreetses olukorras parem kandidaat, täpselt nii nagu teinekord võib naiskandidaat trumbata üle kõik mehed.

Mida saab tööandja teha palgalõhe vähendamiseks?

  • Tööandja ei tohiks suhtuda kandidaatidesse eelarvamustega – kandidaate tuleks võrrelda nende kogemuste, oskuste ja teadmiste järgi, mitte mõelda nende vanusele või soole. Tööandjana tuleks stereotüübid visata kohe prügikasti: noor naine ei pruugi peatselt emaks saada, vanemas eas inimene ei pruugi kannatada tervisehädade käes, kõik mehed ei sobi alati iga ülesande jaoks ning kõik noored inimesed ei pruugi olla tormakad.
  • Tööandjana tuleks respekteerida ka eraelu ning teha kõik endast olenev, et töö ja eraelu tasakaal oleks paigas. Töötaja, kes saab piisavalt tähelepanu pöörata ka eraelule, on märksa rahulikum ja suudab tööajal paremini keskenduda tööülesannetele, selle asemel, et muretseda koduse elu pärast.
  • Palgapõhimõtteid tuleks põhjalikult kaaluda ning mõelda, millise raskusjärguga töö väärim kõrgemat palka, milline madalamat.

Mida teha, et vähendada palgalõhe ise?

Kui kahtlustad, et sinu palk on väiksem kui samu tööülesandeid täitva vastassugupoolest kolleegi palk ning sa oled veendunud, et selle taga ei ole ei miski muu kui üksnes sinu sugu, on mitmeid asju, mida sa saad ette võtta palgalõhe vähendamiseks. Mõistagi oleneb kõik täpsest olukorrast, kuid järgnevad paar nõuannet võivad aidata isiklikku palgalõhe kaotada.

  • Ära karda pidada palgaläbirääkimisi. Vahet ei ole, kas kandideerid uuele töökohale või soovid kõrgemat palka teenida oma praegusel ametikohal, palgaläbirääkimisi ei tasu karta. Küsi palganumbrit, mis vastab sinu võimetele ning ära rahuldu vähemaga. Pea meeles, et sa oled ettevõttele lisaväärtus!
  • Suhtle palga teemal oma kolleegidega. Üllatavalt vähesed töötajad on kursis sellega, milline on nende kolleegide palganumber. Kui kogu kollektiiv suhtleks aktiivselt palga teemal, ilmneksid ka palgalõhed kiiremini.
  • Uuri võimalusi, kuidas tööl võtta lisakohustusi või teha midagi muud, mis aitaks tõsta palka. Tihti on võimalik teenida kõrgemat palka, võttes endale lisakohustusi. Kui ettevõttes näib olevat palgalõhe, võivad selle põhjuseks tegelikult olla erinevad tööülesanded, mistõttu võib näiliselt sarnane töö tasustada töötajaid väga erinevalt. Uuri järgi, kas nii on asjad sinu töökohas ning leia võimalusi selle muutmiseks.

Palgalõhe teema on pikk, keeruline ja vaidlusterohke. Ainus, mis aitab seda lahendada, on inimestevaheline suhtlemine – tööandjad peaksid pöörama rohkem tähelepanu töötajate rahulolule ja hoidma silmad-kõrvad lahti, töötajad peaksid samal ajal julgelt oma mõtetest teada andma. Iga töötaja on väärt parimat ning soolisest palgalõhest on võimalik vabaneda, kui mõlemad pooled – nii tööandja kui töötaja – teevad selleks samme.

Financer privaatsussätted

Kasutades financer.com veebilehte kinnitad sa, et oled tutvunud meie kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga. Me kasutame küpsiseid selleks, et analüüsida ja jälgida seda, kuidas külastajad suhestuvad meie veebilehega ning selleks, et täiustada oma teenuseid. Teatud küpsiste kasutamiseks ja andmete kogumiseks on meil vaja sinu aktiivset nõusolekut. Vaata meie küpsise sätteid selleks, et saada teada, milliseid kolmandate poolte teenuseid me kasutame ning selleks, et igal ajal oma nõusolekust taganeda.

Facebooki turundus

SEO Solutions Ltd. (me) kui financer.com veebilehe haldaja kasutab Facebooki Pixel funktsiooni, et turundada meie sisu ja teenuseid meie külastajatele Facebooki vahendusel ning ühtlasi ka jälgida nende turundustegevuste tulemusi. Need andmed on meie jaoks anonüümsed ning on mõeldud üksnes statistika jaoks. Facebook võib Facebook Pixel kaudu kogutud andmeid ühendada sinu Facebooki profiiliga (nimi, e-posti aadress jms) ning kasutada neid andmeid oma turundustegevuse jaoks. Sa saad vaadata ja kontrollida Facebooki poolt kogutavaid andmeid oma Facebooki privaatsussätetes.