10 Tips Om Succesvol te Beleggen (En Meer Geld te Verdienen)

Spaarcenten brengen niet op. Punt. De rente op spaargeld is historisch laag en banken weigeren de opbrengsten te verhogen. Beleggen daarentegen kan een interessante manier zijn om uw kapitaal te laten groeien. Tegenwoordig bestaan er een heleboel manieren om uw geld te beleggen. Brokers, P2P platformen, aandelen, crowdinvesting, crypotocurrencies en vastgoed, om maar enkele te noemen.

Uiteraard is er steeds een inherent risico verbonden met geld investeren. U bent namelijk nooit zeker of het bedrijf waarin u investeert zal blijven groeien, er een economische crisis ontstaat of de buurt waar uw eigendom staat zal afnemen in waarde wegens het bouwen van een nieuwe autosnelweg.

Het is daarom belangrijk dat u een combinatie maakt van beleggen én sparen. Sparen om een financiële buffer te hebben die u toelaat probleemsituaties op te vangen en beleggen om uw kapitaal te verhogen en opbrengst te genereren.

Wie wil beleggen echter, kan het best zo vroeg mogelijk beginnen. Op die manier maximaliseert u namelijk de kans dat u een mooi rendement haalt op lange termijn, tegen redelijke risico’s.

De meest bekende producten bij beleggen – aandelen en obligaties – kunnen op korte termijn vele pieken en dalen kennen wegens grote schommelingen in de markt. Obligaties zijn meestal iets stabieler dan aandelen. Op de langere termijn leveren aandelen echter doorgaans een hoger rendement. Door jong te starten met beleggen kunt u het risico van beleggen in aandelen aanzienlijk verlagen.

Om te beginnen eerst enkele korte tips voor u start met beleggen:

 • Meld u aan bij een broker met een platform dat u de moeite waard lijkt en open een demo account. Op die manier kunt u gratis oefenen en bekend raken met de markt en de werking van het platform.
 • Let erop dat u voldoende op voorhand oefent. Zo vermijdt u impulsaankopen en verhoogt u uw kansen op een mooi rendement.
 • Bepaal of u lange termijn wilt beleggen of eerder op korte termijn wilt handelen (daytrading). Afhankelijk van deze keuze zult u een andere strategie moeten hanteren.
 • Bepaal op voorhand waarin u precies wilt beleggen, welke branche u interesseert en waar u iets over weet of over wil weten. Waardevol advies van multimiljonair en full-time belegger Warren Buffet luidt: ‘Investeer nooit in iets waar u niets van afweet!’

Nu u de nodige voorbereidingen heeft getroffen kunnen we overgaan tot de 10 tips om succesvol te beleggen.

Lees meer: Hoe kunt u succesvol te beleggen in P2P krediet?

1. Beleg met geld dat u minstens een paar jaar niet nodig heeft

Maak het uw lijfspreuk om nooit geld te beleggen dat u nodig heeft op korte termijn. Wegens het fluctueren van de markt kan het gebeuren dat de waarde van een aandeel plots flink daalt. Wanneer u echter op dat moment net geld nodig heeft om een probleemsituatie op te vangen, zult u het aandeel moeten verkopen met verlies om uw geld snel terug ter beschikking te hebben. Enkel beleggen met geld dat u voor minstens een paar jaar kunt missen, zorgt ervoor dat u dergelijke situaties vermijdt en bijgevolg uw rendement verhoogt.

Als u bezorgd bent over een bepaalde investering die daalt in waarde, ga dan na waarom u de aandelen gekocht heeft in de eerste plaats en onderzoek wat er sinds uw aankoop is veranderd.

Als het bedrijf bijvoorbeeld recentelijk een serieuze strategiewijziging heeft doorgevoerd, kan het verstandig zijn om na te gaan of het aandeel nog aansluit bij uw portefeuille. Als er eigenlijk niets veranderd is binnen het bedrijf en de aandelenkoers in lijn met de bredere markt of de sector is gedaald en u nog altijd gelooft in het bedrijf, dan kan het de moeite waard zijn om uw aandelen vast te houden en misschien zelfs wat aandelen bij te kopen.

Indien u graag een overzichtelijk beleggersaccount wenst om online te beleggen, is Zwitserleven Beleggen zeker een kijkje waard.

 • Start Met Beleggen Vanaf € 50,-
 • Eenvoudig Online Geregeld
 • Lage Kosten
 • Duurzaam Beleggen

2. Maak beleggen onderdeel van uw financiële plan

Wees u ervan bewust dat beleggen risico met zich meebrengt en dus niet dienst kan doen als enige betrouwbare oplossing voor al uw financiële problemen. Naast het openen van een beleggingsaccount en actief te investeren is het ook goed om daarnaast een breder financieel plan te ontwerpen. Ga na hoe het met uw financiële gezondheid gesteld is. Heeft u een studieschuld? Een hypotheek die u moet afbetalen? Lopende leningen? Staat u in het rood op uw rekening of heeft u nog een flinke creditcardrekening liggen? Indien uw financiële situatie niet toelaat extra geld uit te geven is beleggen niet de beste eerste stap om te zetten, maar concentreert u zich best eerst op het op orde brengen van uw financiële huishouding. Een doordachte begroting opstellen kan hier zeker bij helpen.

3. Leer het verschil tussen een tijdelijke dip en natuurlijke fluctuatie, of wanneer de koers écht daalt

Een goede manier om de prestatie van een aandeel te beoordelen is door het te vergelijken met een passende benchmark.

Een benchmark wordt in het vermogensbeheer gebruikt om de prestaties van een vermogensbeheerder af te meten aan een bepaalde objectieve maatstaf.

De keuze voor een benchmark maakt onderdeel uit van het beleggingsmandaat: de verzameling van afspraken omtrent de wijze waarop een beheerder het vermogen zal beleggen.

Als benchmark wordt in veel gevallen een (bekende) aandelenindex gehanteerd, bijvoorbeeld de MSCI World als het gaat om mandaten die wereldwijd in aandelen beleggen of de Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) als het uitsluitend om Amerikaanse beleggingen gaat.

De gekozen benchmark moet allereerst relevant zijn, er moet een grote overeenkomst bestaan tussen de index en het beleggingsmandaat.

Verder moet een benchmark

 • betrouwbaar zijn, het moet op een consistente en correcte wijze worden berekend
 • transparant zijn, de samenstelling en berekeningswijze moet controleerbaar zijn en tot slot
 • onafhankelijk zijn, de vermogensbeheerder kan geen invloed uitoefenen op de uitkomsten van de benchmark.

Bron: Wikipedia

Het koersverloop vergelijken met een relevante benchmark is een goede manier om de prestaties van een aandeel te beoordelen. Op basis van deze vergelijking kunt u snel zien of uw aandeel beter of slechter presteert dan een gemiddelde objectieve maatstaf. Het koersverloop van de grote bedrijven in uw portefeuille zullen deze van de bekende indexen nauwgezet volgen, tenzij het bedrijf uitermate ondermaats presteert. Dit kan zich vertalen in een achterstand van 5 tot 10% ten opzichte van de rest van de markt.  In dat geval kan het zinvol zijn wat extra onderzoek te doen en te kijken of uw prognose over het bedrijf nog steeds positief is.

4. Zoek bedrijven met groeipotentie

Indien u net start met beleggen kan het erg aantrekkelijk lijken om naar bedrijven te zoeken met een hoge winst/koers verhouding. De groei van een bedrijf op lange termijn hangt echter af van mogelijk nieuwe producten en/of services, die het bedrijf winstgevender kunnen maken in de toekomst. Bestudeer dus steeds goed het potentieel van een branche en de ontwikkelingen van een bedrijf. Deze vormen een garantie voor succesvolle beleggingen, en een hoog rendement in de toekomst.

Praktische tips

 • Bestudeer het kwartaalen jaarverslag en analyseer de toekomstplannen van het bedrijf waarin u wilt investeren.
 • Bestudeer de geplande producten en vraag uzelf af (vraag eventueel ook vrienden en familie om een mening) of u deze producten in de toekomst zou kopen. Dit schept een goed beeld van het mogelijke succes van de nieuwe producten en/of services van het bedrijf en kan u helpen bij het maken van een juiste keuze.
 • Tevens kan het interessant zijn om te investeren in bedrijven die door familiale aandeelhouders worden gerund. Deze bedrijven zullen immers vaak voorzichtiger omspringen met hun kapitaal en overnamebeleid. Bedrijfsleiders van familiebedrijven plannen hun overnames zeer doordacht. Ze laten een betere timing zien en letten sterk op de prijs. Dit betekent niet alleen een kans op hoog rendement, maar ook meer rust voor de aandeelhouders. Wegens de familiale traditie wordt er vaak veel waarde aan het bedrijf gehecht, iets wat het toekomstpotentieel zeker ten goede komt.

5. Leer uw emoties beheersen

Een plotse dip in de markt is heel normaal en komt regelmatig voor. Veel mensen raken op zulke momenten echter in paniek en gaan impulsief hun aandelen verkopen uit angst meer verlies te maken. Dit is echter geen goed idee. U zult namelijk uw investeringen verkopen voor een lagere prijs dan waarvoor u ze kocht en uw winst op die manier teniet doen. Kopen en verkopen op basis van emoties lijdt in bijna 100% van de gevallen tot verlies. Paniek zorgt voor een stressreactie. Uw lichaam en brein bevinden zich op dat moment in ‘fight or flight mode’ (vecht of vlucht). In deze toestand wordt uw logische brein uitgeschakeld en neemt het oudere ‘dierlijke’ deel van het brein over. Uw beslissingen zullen minder rationeel zijn en leiden tot slechte keuzes. Raak dus niet in paniek. Een goed gediversifieerde portefeuille is ontworpen om op de lange termijn winst op te leveren en biedt een aantal beschermingen tegen marktschommelingen. Houd uw langetermijndoelen voor ogen, en laat uw emoties niet uw beslissingen bepalen.

6. Onderschat de kracht van compound interest (rente-op-rente) niet

We kunnen het niet genoeg benadrukken: hoe vroeger u begint met beleggen, hoe sneller u financieel onafhankelijk kunt worden. U kunt natuurlijk ook wachten tot uw veertigste om te starten met beleggen, maar dan loopt u een heleboel mogelijke winsten mis. In het bijzonder de enorme winst die u kunt maken via compound interest (rente-op-rente).

Om dit begrip te illustreren even het volgende rekenvoorbeeld:

Stel u investeert vanaf uw twintigste tot uw zestigste 300 euro per maand. Indien uw jaarlijks rendement 8% bedraagt, heeft u aan het einde van deze periode 1 miljoen dollar in uw portefeuille. Indien u dezelfde strategie hanteert, maar pas vanaf uw 30e begint met investeren, zal dit bedrag slechts rond de 440.000 euro liggen.

Een verschil van ruim 550.000 euro! Dit terwijl u gedurende de eerste 10 jaar van uw 20e tot uw 30e slechts 36.000 euro geïnvesteerd heeft. Hoe is dit mogelijk? Eén antwoord: compound interest.

Het principe van rente op rente is als volgt: Stel u investeert 100 euro met een rendement van 8% per jaar.  Na een jaar is uw investering dus 108 euro waard. Het jaar daarna ontvangt u echter 8% rente op de 108 euro die u reeds in bezit heeft. Dit resulteert in een bedrag van 116,64 euro. U ziet waar dit heen gaat. Jaar na jaar verhoogt uw kapitaal en hoe groter uw vermogen, hoe groter de absolute winst. Dit is de kracht van compound interest. Hoe eerder u dus begint met beleggen en hoe langer u uw investeringen vasthoudt (gesteld dat er geen crash van de beurs plaatsvindt, of bedrijven in uw portefeuille bankroet gaan), hoe eerder u het punt bereikt waarop het stapelen van de interest steeds zwaarder gaat doorwegen.

Wees u er dus van bewust dat geld dat u spendeert vandaag in de toekomst heel veel waard kan zijn. Elke besparing die u maakt en daarna meteen investeert heeft het potentieel in de toekomst zeer veel geld op te leveren. Begin dus zo vroeg mogelijk met beleggen om maximaal te kunnen genieten van de voordelen van compound interest.

7. Let op de transactiekosten

Een belangrijk gegeven om rekening mee te houden zijn de transactiekosten. Deze kunnen enorm verschillen per platform. Het is dus belangrijk dat u goed nagaat welke kosten er precies verbonden zijn indien u aandelen, obligaties of andere financiële producten wenst te kopen of te verkopen. Indien u regelmatig handelt is het belangrijk een platform te kiezen met lage transactiekosten. Indien u een lange termijn strategie hanteert zijn deze kosten vooral van belang indien u wenst te profiteren van het rente-op-rente principe zoals hierboven beschreven. Een verschil van 1 procent in kosten kan op termijn al snel tienduizenden euro’s betekenen! Neem dus zeker voldoende de tijd om handelsplatformen en brokers te vergelijken, zodat u steeds zeker bent van de beste voorwaarden.

8. Hoe ouder u bent, hoe meer u belegt

Als jongvolwassene zijn er vaak meerdere dingen waarvoor u spaart: een nieuwe auto, een huis, een wereldreis. Het is verstandig om voldoende geld opzij te zetten om deze zaken te kunnen bekostigen. U zult dus een kleiner deel van uw budget kunnen beleggen.

Alex Whitehouse, gerenommeerd financieel adviseur, adviseert als vuistregel voor jong beginnende investeerders om 1 procent van uw inkomen te investeren en ieder jaar 1 procent toe te voegen. Op dertigjarige leeftijd investeert u dan 10% van uw inkomen en wanneer u 40 bent zal dit 20 procent zijn. Hoe ouder u bent, hoe hoger uw inkomen hoogstwaarschijnlijk zal zijn. Uw huis is afbetaald en de schulden afgelost. U kunt dus comfortabel een mooi deel van uw inkomen investeren, gesteld dat u over voldoende reserves beschikt en een vaste baan heeft. Indien u kinderen heeft, moet u er uiteraard rekening mee houden dat u hen financieel voldoende kunt ondersteunen.

9. Beleg uw geld automatisch

Een erg waardevolle en praktische tip is om ervoor te zorgen dat het geld dat u voor beleggingen wilt gebruiken automatisch wordt overgeboekt naar uw beleggingsrekening. Op die manier heeft u er geen omkijken naar en komt u niet in de verleiding snel even een maand over te slaan en geld uit te geven aan onbelangrijke zaken zoals een nieuw gadget of een duur etentje. Online platformen voor beleggen bieden altijd de optie om maandelijks een vast bedrag van uw betaalrekening automatisch over te boeken naar uw beleggersrekening. Zo bent u er zeker van dat u iedere maand geld opzijzet om te investeren en zult u verplicht zijn uw uitgavenpatroon hierop af te stemmen.

P2P-platformen zoals Mintos bieden de mogelijkheid tot het instellen van een Auto-Invest functie. Deze functie zal afhankelijk van uw criteria automatisch voor u beleggen. Zo hoeft u een minimum aan tijd te investeren.

 • Geen servicekosten; gratis registratie
 • Gebruiksvriendelijk beheer van uw investeringen
 • Start met beleggen vanaf slechts 10 euro
 • Buyback Guarantee, Auto Invest en Secondary Market

10. Diversifieer uw portefeuille

Een laatste tip om succesvol te beleggen is om uw portefeuille te diversifiëren. Dit houdt in dat u investeert in verschillende financiële producten, grondstoffen en goederen. Indien uw kapitaal dit toelaat kan het interessant zijn vastgoed toe te voegen aan uw arsenaal. Diversifiëren zorgt ervoor dat u minder kans maakt om geraakt te worden wanneer een bepaalde markt slecht presteert of veel verlies maakt. U spreidt namelijk uw investeringen over verschillende markten. Op die manier verlaagt u het risico op verlies.

Conclusie

Succesvol beleggen is een kunst. U zult voldoende tijd moeten spenderen om te oefenen en de kneepjes van het vak te leren. Hoe eerder u begint echter, hoe beter, en hoe meer winst u zult maken. Een kapitaal opbouwen vraagt tijd en toewijding, maar eens u van start gaat en vertrouwen krijgt in uw kunde, zult u niet meer te stoppen zijn. Pas deze 10 tips om succesvol te beleggen toe en begin vandaag nog met investeren. U zult zien dat u er snel genoeg de vruchten van plukt!

Financer privacy intellingen

Met het gebruik van financer.com erkent u onze algemene voorwaarden en ons gegevensbeschermingsbeleid. Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van onze website te analyseren en onze services te verbeteren. Bepaalde cookies vereisen uw actieve toestemming om deze gegevens te mogen verzamelen. U kunt zich op elk moment informeren over de door derden gebruikte diensten en uw instemming intrekken in onze Cookie-instellingen.

Facebook Marketing

SEO Solutions Ltd. (wij) als aanbieder van de website financer.com gebruikt de Facebook-Pixel om onze inhoud en diensten aan onze bezoekers op Facebook te promoten en om de resultaten van deze marketingactiviteiten bij te houden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd voor ons en dienen alleen voor statistische doeleinden. Facebook kan de verzamelde gegevens van de Facebook Pixel verbinden met uw Facebook-profiel (naam, e-mail, enz.) En dit gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden. U kunt de gegevens die Facebook verzamelt over uw privacy-instellingen bekijken en beheren op Facebook.