Beleggen in P2P-Krediet

Laat uw geld voor u werken. Ontvang een rendement van meer dan 11% per jaar.

Kies uw P2P lending platform:

Aanbevolen 2.129 keer gekozen
 • Rendement: +12% | Minimum inleg: €50,-
 • Investeren in gewaarborgde vastgoedleningen
 • BONUS: 0,5% cashback
 • Investeringstermijn: 12 - 60 maanden
838 keer gekozen
 • Rendement: +10% | Minimum inleg: €10,-
 • Investeren in kortlopende leningen
 • Buyback garantie, Auto invest
 • Korte investeringstermijn: v.a. 30 dagen
3.769 keer gekozen
 • Rendement: +10% | Minimum inleg: €10,-
 • Investeren in particuliere, zakelijke en vastgoedleningen
 • Buyback Guarantee, Auto Invest en Secundaire Markt
 • Investeringstermijn: 1 - 60 maanden

Investeren in P2P-leningen

Investeren in
leningen

Geld verdienen met peer to peer lenen kan u een veel hoger rendement opleveren dan depositorekeningen met een vaste looptijd.

Financer geeft u een kort inzicht in de wereld van het P2P-krediet en laat u zien hoe u uw kapitaal kunt verhogen.

Peer to peer leningen bieden een goede gelegenheid om passief inkomen op te bouwen en financieel onafhankelijk te worden.

Reeds met weinig startkapitaal kan uw investering op korte termijn met meer dan 10% per jaar worden verhoogd. Een dergelijke rente behaalt u natuurlijk niet zonder de nodige risico’s.

Mensen die niet investeren en die niet bereid zijn om bepaalde risico’s te nemen, zullen dan ook niet in staat zijn om hun inkomen met deze strategie significant te verhogen.

In het tijdperk van het internet zijn er vele manieren om online geld te verdienen. Een zekere vaardigheid is echter bijna altijd vereist.

Als u geen tijd heeft om gespecialiseerde vaardigheden of kennis op te doen, kunt u uw spaargeld voor u laten werken door slim te investeren. Om die reden bespreken wij op deze pagina het investeren in P2P-krediet.

Wat is peer to peer lenen?

Wat is peer to
peer lenen?

Een peer-to-peer lening (P2P) of particuliere lening is een lening die niet wordt gefinancierd door een bank, maar door particuliere beleggers.

De laatste jaren zijn de voorwaarden van de banken steeds minder aantrekkelijk geworden, mede door de nasleep van financiële crisis in 2008.

Mensen hebben nog weinig vertrouwen in klassieke banken. P2P-leningen zijn daarom aan een ferme opmars bezig en zullen in de toekomt een steeds grotere rol spelen bij het financieren van ondernemingen en projecten.

Als u als belegger geld heeft bespaard, wilt u dit bedrag uiteraard zo rendabel mogelijk kunnen beleggen. Vastgoed kopen vereist vaak een groot budget en is daarom meestal geen optie.

Een tweede optie is het kopen van aandelen. Deze worden echter sterk beïnvloed door schommelingen op de aandelenmarkten en brengen dus een hoog risico met zich mee.

Beleggers die op zoek zijn naar de veiligste optie beleggen hun geld in spaarrekeningen. Helaas zijn de rentetarieven momenteel zo laag dat deze vorm van beleggen nauwelijks geld opbrengt.

Slim investeren in peer to peer krediet is ook een mogelijkheid. U kunt dan beleggen in leningen. De afgelopen jaren zijn P2P-platforms steeds meer op de voorgrond getreden.

In Nederland zijn er momenteel twee grote kredietverstrekkers: Lender & Spender en Funding Circle. Deze platforms beloven aantrekkelijke winstmarges met gemiddeld 5 tot 8% rendement per jaar.

Voor buitenlandse P2P-platforms zoals Mintos, ReInvest24, EstateGuru of PeerBerry zijn aanzienlijk hogere rendementen mogelijk (10 tot wel 20%).

Dit is een veel hoger rendement dan de rente die u ontvangt bij een spaarrekening. Deze extra inkomstenstroom kan u helpen financieel onafhankelijk worden.

Hoe werkt P2P lending?

Hoe werkt P2P
lending?

Zoals u ziet bestaan er vele verschillende peer-to-peer-platforms. Sommige platforms zijn enkel voor beleggers, terwijl anderen zowel aanbetalingen als leningen aanbieden.

U kunt zich aanmelden als investeerder (geldschieter) en het geld storten op een account, waarna u via het P2P-platform kunt beleggen in verschillende soorten (consumptief) krediet.

Zodra de lener zijn lening terugbetaalt, wordt het geleende bedrag + rente opnieuw via deze rekening aan u uitgekeerd.

Wanneer u geld leent, hoeft uw geld niet noodzakelijk aan één persoon te worden uitgeleend. Het is ook mogelijk om dit geld uit te lenen aan meerdere mensen.

Hierover kunt u zelf uiteraard beslissen. Het is een goed idee om het risico te spreiden door te beleggen in verschillende kleinere leningen.

Ook het omgekeerde is mogelijk: meerdere geldschieters lenen geld aan één persoon.

Hoe hoog is het rendement bij peer to peer?

Dat hangt vooral van u af. P2P-platforms splitsen projecten op in 5 tot 7 klassen. Hoe hoger de klasse (gerangschikt volgens alfabet), hoe lager het risico dat de kredietafnemer insolvent wordt.

Het rendement varieert gemiddeld tussen 8 – 16%

Beleggingen in projecten van klasse A-B kunnen een rendement halen tot 4% per jaar. In de klassen C-D-E kan een rendement tussen 6 en 8% worden behaald.

De E-Klasse staat voor de “meest risicovolle” projecten en belooft een rendement van minimaal 9-12%. Deze codering is uiteraard verschillend per aanbieder. Elk platform hanteert een eigen klassering.

Idealiter verdeelt u uw investering over 100 verschillende projecten en diversifieert u uw investering. Dit vermindert het risico op totaal verlies. Net als bij aandelenhandel kan deze strategie ook hier worden gebruikt.

U kunt nog een stap verder gaan en het risico over meerdere platforms spreiden. De volgende stap is dan om te investeren in internationale P2P-platforms.

Buitenlandse P2P-platforms zoals EstateGuru en Mintos en binnenlandse spelers zoals Funding Circle behoren tot de meest populaire portalen voor Nederlanders.

Het doel is dus om het risico te spreiden en te investeren in projecten in verschillende risicoklassen.

Waarin investeert u met peer to peer leningen?

Waarin
investeert u?

Particuliere beleggers die hun geld winstgevend willen investeren in peer to peer leningen moeten hun kapitaal zo breed mogelijk diversifiëren.

Een mogelijkheid voor diversificatie is om uw geïnvesteerde kapitaal te spreiden over meerdere soorten leningen.

Voor veel investeerders is het belangrijk om te weten waar hun geld wordt geïnvesteerd en of hun investering de economie ten goede komt. Duurzaamheid is ook een belangrijk thema voor veel investeerders.

Om deze redenen leggen we in de volgende paragrafen uit welke soorten krediet u met uw P2P investering ondersteunt en welk P2P platform voor elk type krediet het meest geschikt is.

Consumentenkredieten

Beste platform: Mintos

3.769 keer gekozen
 • Rendement: +10% | Minimum inleg: €10,-
 • Investeren in particuliere, zakelijke en vastgoedleningen
 • Buyback Guarantee, Auto Invest en Secundaire Markt
 • Investeringstermijn: 1 - 60 maanden

Onder consumptief krediet verstaan we gewone afbetalingskredieten die vrij ter beschikking staan. De kredietnemers kunnen het kapitaal gebruiken om aan hun wensen te voldoen.

De kredietnemer controleert gewoonlijk de kredietwaardigheid van de kredietnemer en gaat, indien nodig, akkoord met een loonbeslagclausule in de kredietovereenkomst om zich te beschermen tegen het in gebreke blijven van de aflossingen van de kredietnemer.

Er zijn echter geen verdere leninggaranties.

De rentebetalingen – inclusief de terugbetaling van consumentenleningen – vinden maandelijks plaats.

Dit heeft als grote voordeel dat een snelle herinvestering van de inkomsten mogelijk wordt, waardoor het samengestelde rente-effect (compound interest) wordt versneld.

Autoleningen

Beste platform: Mintos

3.769 keer gekozen
 • Rendement: +10% | Minimum inleg: €10,-
 • Investeren in particuliere, zakelijke en vastgoedleningen
 • Buyback Guarantee, Auto Invest en Secundaire Markt
 • Investeringstermijn: 1 - 60 maanden

Een autolening wordt gebruikt om voertuigen te financieren. Afhankelijk van de crediteur en de nationale regelgeving wordt de lener enkel gebruiker van het voertuig (en is hij dus geen officiële eigenaar), of wordt hij effectief eigenaar.

Kortlopende leningen

Beste platform: Peerberry

838 keer gekozen
 • Rendement: +10% | Minimum inleg: €10,-
 • Investeren in kortlopende leningen
 • Buyback garantie, Auto invest
 • Korte investeringstermijn: v.a. 30 dagen

Kortlopende leningen met een maximum bedrag van EUR 1.000 worden meestal afgesloten voor een periode van 30 tot 60 dagen.

Het beoogde doel is meestal het overbruggen van een financieel knelpunt, dat met de volgende salarisontvangst wordt verrekend.

Vastgoedleningen

Beste platform: EstateGuru

2.129 keer gekozen
 • Rendement: +12% | Minimum inleg: €50,-
 • Investeren in gewaarborgde vastgoedleningen
 • BONUS: 0,5% cashback
 • Investeringstermijn: 12 - 60 maanden

EstateGuru is momenteel het beste platform voor investeringen in vastgoedleningen. Particuliere investeerders investeren in gewaarborgde leningen voor de financiering van bouwprojecten.

Vastgoedprojecten dienen vaak om nieuwe woonruimte te creëren of bouwprojecten die de uitbreiding van bedrijven ondersteunen.

Alle leningen in deze categorie zijn gedekt door onderpand (grond, eigendom, woonst, etc) en meestal door enkele extra persoonlijke garanties.

Alleen leningen met een LTV* (Loan-To-Value) tussen 35% en 70% worden gefinancierd.

Dit zijn dus geen volledige financieringsoperaties. De lener moet minstens 30% van het investeringsbedrag zelf betalen.

In de afgelopen vijf jaar dat het platform bestaat, hebben investeerders geen wanbetaling ondervonden, hoewel er geen terugkoopgarantie wordt geboden.

Dit geeft aan dat EstateGuru een zeer goede controle heeft over kredietcontroles en de vastgoedprojecten zeer nauwkeurig screent.

In tegenstelling tot de reeds genoemde P2P-platforms zijn er bij EstateGuru geen externe kredietverstrekkers betrokken. De bedrijven vragen de financiering rechtstreeks aan bij het P2P-platform zelf.

Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat vastgoedleningen gewoonlijk pas op de vervaldag worden afgelost. Terugbetaling vindt daarom vaak pas aan het einde van de looptijd plaats.

* De loan-to-value (LTV) -ratio is een financiële term die door kredietverstrekkers wordt gebruikt om de verhouding van een lening tot de waarde van een aangeschafte activa uit te drukken.

Bedrijfskredieten

Beste platform: Crowdestor

280 keer gekozen
 • Rendement: +10% | Minimum inleg: €50,-
 • Investeren in startups, vastgoed en zakelijke leningen
 • BuyBack Fund
 • Investeringstermijn: 1 - 60 maanden

Investeerders die duurzaam en met toegevoegde waarde willen investeren, kunnen bedrijven ondersteunen die hun operationele activiteiten willen uitbreiden.

In de meeste gevallen gaat het om de verwerving van extra vaste en vlottende activa of de uitbreiding van magazijnen en productielijnen.

Een dergelijke financiering draagt vaak bij tot de stimulering van de lokale economie en het creëren van nieuwe banen.

De financiering wordt over het algemeen gewaarborgd door de activa van de onderneming en de persoonlijke aansprakelijkheid van de eigenaar. De lening wordt meestal gedekt door een hypotheek.

Vaak gaat het ook om leningen met een uiterlijke vervaldatum, maar in sommige gevallen worden de rentebetalingen of zelfs de aflossingstermijnen in maandelijkse termijnen aan de investeerders terugbetaald.

P2P platforms zoals Crowdestor en Seedrs zijn erg geschikt voor het investeren in bedrijven.

Crowdestor biedt een rendement tot 36% per jaar en waarborgt uw investering d.m.v. een terugkoopgarantie. Bij Seedrs koopt u aandelen van startups en is de opbrengst volledig afhankelijk van het toekomstige succes van het bedrijf.

Startups en groeibedrijven

Beste platform: Companisto

46 keer gekozen
 • Rendement: +12% | Minimum inleg: €500,-
 • Investeren in Startups
 • Uitgebreide documentatie beschikbaar
 • Investeringstermijn: 36 - 96 maanden

Crowdinvesting in start-ups en groeibedrijven biedt een kans om grotere risico’s te nemen in ruil voor hoog rendement.

Companisto is hier het toonaangevende crowd investing platform in de DACH regio en verbindt start-ups en groeibedrijven met investeerders.

Met dit platform bepaalt u zelf of u wilt investeren in een start-up en een aandeel in de winst wilt ontvangen of dat u wilt investeren in een groeibedrijf en vaste rentebetalingen wilt ontvangen.

Dit laatste gebeurt door het verstrekken van achtergestelde leningen met een vaste rente.

Het kapitaal dat gebruikt wordt voor start-ups staat vaak iets langer vast (5 – 8 jaar t.o.v. 3 – 4 jaar bij groeibedrijven) en het risico ligt hoger dan bij groeibedrijven.

Veel investeerders hebben hun vermogen aanzienlijk zien toenemen door in een vroeg stadium in jonge ondernemingen te investeren.

Companisto biedt deze optie ook aan particuliere investeerders. U kunt al beleggen vanaf 100 euro in projecten op het platform. U hoeft dus niet over een groot kapitaal te beschikken om te starten met investeren in bedrijven.

Voordat u geld steekt in een project, is het een goed idee om de start-up van nader te bestuderen en een blik te werpen op het verdienmodel. Immers, u legt uw kapitaal voor meerdere jaren vast.

Hoewel de verkoop van uw investeringen mogelijk is, neemt dit een zekere tijd in beslag. Het platform voorziet u van alle noodzakelijke gegevens, zodat u uw eigen kredietbeoordeling en bedrijfswaardering kunt uitvoeren.

Welke P2P platforms zijn het meest geschikt voor wat?

Welk platform is
geschikt voor
wat?

Als belegger kunt u via het populaire P2P platform Mintos investeren in alle bovengenoemde soorten krediet.

Dit platform biedt momenteel de beste diversificatiemogelijkheden op het gebied van P2P investeringen. U kunt uw kapitaal spreiden over meer dan 30 landen.

Als u uw kapitaal liever niet voor de lange termijn wenst vast te leggen, kunt u apart investeren in kortlopende leningen met een looptijd van 30 tot 60 dagen. De P2P-platforms Peerberry en Viainvest worden hiervoor aanbevolen.

Alle drie de platformen beloven een jaarlijks rendement tussen 10% en 12% en een terugkoopgarantie voor uw investering als uw investering meer dan 60 dagen vertraging oploopt. Bij Viainvest wordt de terugkoopgarantie al na 30 dagen geactiveerd.

Bij Mintos ontvangt u 0,5% cashback op uw investering als u zich aanmeldt via Financer.com.

Als het voor u te riskant is om via Baltische platforms te investeren en u verkiest uw geld in Nederlandse platformen te steken, is er de mogelijkheid om te investeren via het P2P platform Lender & Spender.

Dit platform biedt zowel zakelijke leningen aan als opportuniteiten voor investeerders.

Wees u er echter van bewust dat de rentewinst bij Nederlandse platforms doorgaans aanzienlijk lager ligt dan die van bovengenoemde buitenlandse platforms.

Belastingen en P2P-investeringen

Winsten uit P2P-kredieten worden beschouwd als rente-inkomsten. Deze brengt u dus onder bij uw vermogen in box 3.

In box 3 worden namelijk inkomsten uit sparen en beleggen belast. Er geldt een vrijstelling van €30.846 per persoon (in 2020). Het is tevens mogelijk om de vrijstelling vrij toe te rekenen indien u een fiscale partner heeft. Één persoon heeft dan bijvoorbeeld een vrijstelling van €61.692 en de ander €0.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Box 3 kent een aparte regeling. Er wordt namelijk uitgegaan van een fictief rendement. Dit houdt in dat de belastingdienst aanneemt dat u een bepaald rendement behaalt met uw box 3 vermogen. Dit hoeft dus niet écht het geval te zijn. Het fictieve inkomen wordt vervolgens belast tegen 30% inkomstenbelasting.

Vanaf 2018 zijn de percentages voor het fictieve inkomen in drie schijven ingedeeld. De percentages variëren nu (in 2020) van 1,799% (tot en met € 72.798) tot 5,33% (vanaf € 1.005.573).

De belasting die u betaalt op deze inkomsten wordt ook wel de vermogensrendementsheffing genoemd. U kunt hier een voorbeeldberekening vinden.

U hoeft niet over al uw inkomen in box 3 belasting te betalen. Tot de heffingsvrije grens van 30.846 euro per persoon, is uw vermogen vrijgesteld. Dit omvat al uw investeringen en spaargeld op de bank.

Indien u over een groter vermogen beschikt, gaat de belastingdienst uit van het bovengenoemd fictief rendement op uw totaal vermogen (verminderd met 30.846 euro) waarover u 30 procent belasting moet betalen.

Als u op een Nederlands platform investeert, ontvangt u één keer per jaar een melding, die u kunt toevoegen aan de belastingaangifte.

Financieringstip:

De meeste platforms houden geen bronbelasting in, met uitzondering van Viainvest. Hier moet u een certificaat van fiscaal nummer en woonplaats aan het platform overleggen om buitenlandse bronbelasting te vermijden.

Mintos belastingdienst

Via Mintos heeft u de mogelijkheid automatisch een belastingbrief te genereren. Deze wordt per mail naar u verzonden. Op die manier kunt u eenvoudig uw vermogen en belasting berekenen.

Beleggersrekening

Het beleggersaccount op P2P platformen is de rekening waarmee u investeringen doet nadat u uw storting heeft overmaakt.

U kunt dit account vinden op het platform zelf, of het wordt u na registratie per e-mail toegestuurd. Zorg ervoor dat u bij het storten het juiste rekeningnummer invoert.

Auto Invest

Autoinvest (automatisch investeren) is een functie van P2P platformen waarmee u passief inkomen kunt genereren.

Van zodra u een beleggingsstrategie heeft uitgestippeld, kunt u criteria instellen en het platform uw geld automatisch voor u laten beleggen.

U kunt de Autoinvest-functie volledig aanpassen naar wens en daarna het werk voor u laten doen.

Gebruik Autoinvest om uw kapitaal zo breed mogelijk te spreiden.

Op veel P2P-platforms heeft u ook de mogelijkheid enkel te investeren in leningen met terugkoopgarantie. Hierdoor wordt het risico van wanbetaling aanzienlijk verlaagd.

Minimale Inleg

De minimale inleg is het minimumbedrag dat u per belegging moet storten.

Voor de meeste platforms geldt een benedengrens van 10,- EUR met uitzondering van EstateGuru, Companisto en Crowdestor.

Hier kunt u respectievelijk vanaf minstens 50,- EUR, vanaf 500,- EUR vanaf 100 euro investeren. Hoe lager de minimale inleg, hoe beter uw diversificatiemogelijkheden.

Diversificatie

U bereikt diversificatie (ook wel ‘risicodiversificatie’) door te investeren in verschillende leningen. 

Leningen verschillen afhankelijk van het type lening, het land, de kredietverstrekker, de krediettermijn en het bedrag van de lening. 

Mintos biedt u verschillende soorten krediet uit een grote verscheidenheid aan landen. Bij de andere P2P-platforms blijft de keuze enigszins beperkt.

Door uw investering te spreiden over meerdere P2P-portalen, vermindert u het platformrisico (dit is het risico dat u verlies lijdt indien het platform zelf insolvent wordt).

Terugkoopgarantie

De terugkoopgarantie is de belofte van de kredietverstrekkers dat zij uw achterstallige leningen na 30 dagen (Viainvest) of na 60 dagen (MintosPeerberry) zullen terugkopen.

Deze belofte is tot nu toe zeer goed nagekomen en we zijn er nog niet in geslaagd om eventuele fouten vast te leggen.

Beleggers mogen echter niet blindelings op deze garantie vertrouwen. In tijden van financiële crisis is een goede diversificatie veel duurzamer dan een terugkoopgarantie.

ℹ️Tip: Lees hier meer over terugkoopgarantie bij P2P-krediet.

Kredietverstrekker

De kredietverstrekkers die samenwerken met de P2P platformen zijn particuliere ondernemingen die leningen verstrekken aan particulieren.

De financiering van deze leningen gebeurt via verschillende P2P platformen, die de geldschieters streng controleren op betrouwbaar- en kredietwaardigheid.

Helaas is het niet eenvoudig na te gaan hoe deze geldschieters precies werken.

Dit is ook de reden waarom de terugkoopgarantie alleen als een belofte moet worden geïnterpreteerd en niet als een zekerheid.

Rentepercentage

De rente die op het platform wordt weergegeven is de jaarlijkse rente die u zou ontvangen bij de liquidatie van uw investering. Het rentepercentage verandert voortdurend en is pas na een jaar zinvol te evalueren.

LTV

LTV (Loan to Value) is het beleningspercentage, dat vooral op het P2P-platform EstateGuru een belangrijke rol speelt. Het percentage geeft het door het platform gefinancierde aandeel weer. 

Voorbeeld: een bouwproject kost in totaal 100.000 EUR. Het platform financiert 60.000,- EUR. Het leenpercentage (LTV) is dan 60%.

Secundaire markt

Op de secundaire markt kunt u uw investeringen voortijdig verkopen als u uw inleg vóór het einde van de looptijd van de lening wilt opnemen.

U kunt uw investeringen onder de marktwaarde, tegen marktwaarde of boven de marktwaarde aanbieden.

Passief inkomen met Peer to Peer leningen: stap voor stap

 1. Inloggen
  Inloggen op P2P platformen is zeer snel, intuïtief en is binnen enkele minuten geregeld. Een complexe identificatieprocedure is niet aanwezig. De meeste platforms zijn momentel enkel beschikbaar in het Engels, met uitzondering van Funding Circle (platform beschikbaar in het Nederlands).
 2. Geld overmaken
  Zodra u bent ingelogd op het platform, wordt u gevraagd om geld over te maken naar uw beleggersaccount. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een kopie van uw identiteitskaart te uploaden. Afhankelijk van het platform duurt de overdracht meestal twee werkdagen. Bij Peerberry en EstateGuru werd het geld binnen zes uur beschikbaar in uw account.
 3. Auto Invest instellen
  Als u een passief inkomen wilt genereren, stel dan de Auto-Invest functie zo snel mogelijk in. U hoeft enkel maar uw criteria in te voeren en u daarna nergens meer zorgen over te maken. Auto Invest investeert voor u in leningen die aan uw voorwaarden voldoen. Zo kunt u passief investeren, zonder tijdsverlies.
 4. Rendement innen
  Bij de meeste P2P platformen worden uw aflossing en rente maandelijks uitbetaald en kunt u deze opbrengst onmiddellijk opnieuw investeren. Een uitzondering op deze regel is EstateGuru, waar u de de terugbetaling en de rente pas aan het einde van de krediettermijn ontvangt. U beslist of u de passieve inkomsten maandelijks wenst uit te keren of dat u er de voorkeur aan geeft uw portefeuille te herinvesteren en zo uw vermogen verder uit te breiden.

Voor- en nadelen van P2P-leningen

  Nadelen

 • Hoger risico

 • Geen aanbetalingsverzekering

 • Informatie over kredietverstrekkers is moeilijk te vinden

 • Het is moeilijk om de bereidheid van kredietnemers om in het buitenland te betalen te beoordelen

Hoe werken P2P-leningen?

Als belegger investeert u in particuliere of zakelijke leningen en ontvangt u in ruil hiervoor een jaarrendement op uw investering (meestal hoger dan 10% voor buitenlandse P2P-platforms). 

U leent in principe uw eigen geld uit in ruil voor een vaste rentevergoeding.

Waar kan ik investeren in P2P leningen?

U heeft de mogelijkheid om Nederlandse P2P platformen te gebruiken en daarmee een rendement van 3% – 6% te behalen (Lender & Spender, Geldvoorelkaar) of u investeert op populaire buitenlandse platformen.

Hier kan u tussen de 10% en 20% opbrengst per jaar verdienen. Zo’n hoog rendement wekt natuurlijk een zekere achterdocht op tegenover P2P-leningen.

Hoe is het mogelijk dat beleggers op deposito geldrekeningen in Nederland helemaal geen rente ontvangen en P2P-beleggers meer dan 10% rente per jaar verdienen?

De rentetarieven voor leningen buiten Nederland ligeen aanzienlijk hoger (soms wel tot 50% rentekosten), vandaar het hogere rendement.

Populaire buitenlandse P2P platformen zijn MintosEstateGuruPeerberryen Viainvest.

Met alle platformen verdient u meer dan 10% per jaar, zonder hiervoor veel moeite te hoeven doen.

Waarin investeert u?

Herfinanciering van andere leningen, onderwijsfinanciering, consumentenleningen, autoleningen, startende ondernemingen, bedrijfsleningen en hypotheken.

P2P leningen bevatten echter niet alleen consumptieve leningen.

Als belegger kunt u ook beleggen in zakelijke kredieten of zelfs vastgoedleningen. 

Het aanbod is zeer breed. Ook uw beleggingsstrategie is belangrijk. Wilt u een hoog rendement behalen, investeer dan in risicovollere projecten.

Wat zijn de risico’s van P2P leningen?

Zoals bij elke vorm van beleggen zijn ook hier bepaalde risico’s aanwezig.

Hoewel de platforms de kredietwaardigheid van elke kredietnemer zeer zorgvuldig controleren, wordt ongeveer 3% van de leningen in Nederland niet afgelost.

Er is debiteurenbeheer van zowel de platformen als de kredietverstrekkers, maar men weet nooit wat er uiteindelijk overblijft.

Wie hoopt op snel geld met kleine uitgaven zit hier verkeerd. Ook zult u voldoende tijd moeten investeren om te leren beleggen met P2P-platforms.

Als u het risico spreidt en kiest voor een evenwichtige beleggingsstrategie, dan bent u al goed op weg. De beste strategie is om met kleine hoeveelheden te beginnen en op voorhand voldoende te experimenteren.

Al doende leert u dan de kneepjes van het vak. Wees u er echter van bewust dat u ook geld kunt verliezen.

Het P2P platform Mintos biedt u de mogelijkheid om te investeren in leningen met terugkoopgarantie.

Na 60 dagen betalingsachterstand koopt de kredietverstrekker uw krediet voor de volledige prijs. Hierdoor verschuift het debiteurenrisico en blijft het risico op verlies beperkt.

Welke kosten moet ik betalen?

U dient altijd de kosten per P2P platform in de gaten te houden. Mintos, EstateGuru, Viainvest, en Peerberry rekenen geen vergoedingen aan beleggers.

Bij Lender & Spender bedragen de kosten 1% van het investeringsbedrag.

Moet ik belasting betalen over mijn inkomsten uit beleggingen?

Als uw vermogen het huidige belastingvrije bedrag van EUR 30.360,- te boven gaat, moet u belasting betalen over uw vermogen.

De waarden moeten in box 3 als binnenlandse of buitenlandse inkomsten uit beleggingen en investeringen worden vermeld.

Belegt u op een Nederlands platform? Dan ontvangt u jaarlijks een melding die u kunt toevoegen aan uw aangifte.

P2P Investeringstips

P2P-leningen zijn een zeer goede manier om passief inkomen te genereren. Natuurlijk moet men ook de mogelijke risico’s evalueren.

Een rendement van meer dan 10% per jaar is niet zonder risico.

Toch bieden verschillende P2P platformen u de mogelijkheid om uw portfolio zo breed mogelijk te spreiden en op die manier het risico op falen te verlagen.

Investeer alleen het geld dat u zich kan veroorloven volledig te verliezen.

Als u zich registreert bij Mintos of EstateGuru via onze link, ontvangt u na 90 dagen 1% van uw gemiddelde portefeuillewaarde als extra bonus, waardoor uw passief inkomen nog meer stijgt.

Start nu met investeren via Mintos

Disclaimer: Dit artikel is geen beleggingsaanbeveling. De inhoud is het resultaat van onze persoonlijke ervaring met P2P platformen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Investeer nooit meer dan uw financiële situatie toelaat.

Auteur Wolf

Wolf is een enthousiaste ingenieur en investeerder met een passie voor financiën. Hij houdt ervan om interessante en educatieve inhoud te creëren die gericht is op het verspreiden van financiële kennis en mensen te helpen bij het nemen van de beste financiële beslissingen.

Delen op
Laatst Geüpdatet: september 8, 2020