Risico’s en Zekerheden voor P2P-Investeringen

P2P-leningen zijn risicovolle activa. We zullen u in dit artikel laten zien hoe u deze risico’s zoveel mogelijk kunt reduceren.

Risico’s en zekerheden voor P2P-investeringen

Buitenlandse P2P-platforms zoals Mintos, Peerberry, ViaInvest en EstateGuru worden steeds populairder bij Nederlandse beleggers. Dit is begrijpelijk. Het is namelijk onmogelijk om een gemiddeld rendement van 11% te halen met een traditionele spaarrekening. Uiteraard ligt het risico op verlies een stuk hoger dan bij deposito’s, maar dit wordt grotendeels gecompenseerd door de verhoogde winstmarge, zeker wanneer u een goed doordachte inversteringsstrategie hanteert. Als P2P-belegger kunt u uw geld binnen één werkdag beleggen in P2P-leningen (bijvoorbeeld bij PeerBerry). Voor andere platforms (bijvoorbeeld Mintos) neemt de geldoverdracht gewoonlijk twee werkdagen.

U kunt eenvoudig direct online een account aanmaken en registeren binnen 10 minuten.

Zekerheden bij een P2P-investering

Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten voor beleggers. Dit is ook de reden waarom spaarrekeningen zo populair zijn in Nederland. Geen enkele andere vorm van beleggen garandeert de veiligheid van uw storting tot EUR 100.000 per spaarrekening.

Dit is een fijne zekerheid, maar tegenwoordig heeft bijna niemand zoveel spaargeld staan op hun spaarrekening. Met een gemiddelde inflatie van 2% per jaar zou het op zijn minst onverstandig zijn om zulke bedragen onaangeroerd op een spaarrekening te laten staan.

Beleggers die een hoger rendement op hun geld verwachten, moeten de “depositogarantie” van de comfortzone verlaten en op zoek gaan naar riskantere vormen van beleggen. Een van deze vormen is P2P-leningen.

Nederlandse P2P-platformen

Beleggers hebben de mogelijkheid om hun geld in Nederland te beleggen met P2P-aanbieders zoals Lender & Spender of Geldvoorelkaar. De gemiddelde opbrengst vóór belastingen ligt tussen 3,5% – 7% per jaar. Voor veel beleggers is de verhouding tussen risico en verwacht rendement te ongunstig. Daarom kiezen veel investeerders ervoor hun kapitaal te verhuizen naar het buitenland.

Buitenlandse P2P-platformen

Baltische P2P-platforms zoals Mintos, Peerberry, Viainvest of EstateGuru beloven een gemiddeld rendement van gemiddeld 10%+ per jaar. Hoe veilig zijn deze platformen en wat zijn de risico’s van P2P-tegoed?

Hoe werken buitenlandse P2P-platformen?

Voordat we de risico’s van beleggen in buitenlands krediet zullen bespreken, laten we eerst het concept van P2P-platformen eens nader bekijken.

Als belegger belegt u op een geselecteerd P2P-platform dat kredietverstrekkers (geldschieters) en investeerders met elkaar verbindt. Kredietverstrekkers krijgen financiering van investeerders en lenen het kapitaal als krediet aan hun kredietnemers. Het platform fungeert hier dus enkel als makelaar en niet als geldschieter.

Het is belangrijk om de rol van het platform te begrijpen, aangezien veel beleggers verkeerdelijk denken dat het P2P-platform zelf ook geldschieter is. Dit is niet altijd het geval, hoewel sommige platformen ook als geldschieters fungeren, zoals onder andere EstateGuru, Bondora en Crowdestor.

Risico’s van P2P-platformen

Als een belegger in P2P-krediet moet u op de hoogte zijn van de volgende risico’s.

  • Marktrisico
  • Platform risico
  • Risico bij de kredietgever
  • Standaardrisico bij de lener

Marktrisico

Elke investering omvat het marktrisico. De politieke situatie in het land en de macro-economische situatie kunnen van invloed zijn op elke vorm van belegging. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de huidige economische en politieke toestand, regelmatig het nieuws te volgen en kritisch nieuwe voorschriften en wetten op te volgen en te analyseren.

Gewapend met deze informatie kunt u verdere stappen ondernemen om uw investeringen in een bepaald land stop te zetten of te herzien. Een oplossing is om uw kapitaal en investeringen over verschillende landen te spreiden. Op het moment van schrijven van dit artikel biedt het P2P-platform Mintos u de mogelijkheid om uw kapitaal te beleggen in leningen uit 23 verschillende landen.

Platform Risico

Dit risico betreft de potentiële kans dat het platform in de toekomst een faillissement aankondigt. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat P2P-platformen en kredietverstrekkers onderworpen zijn aan een strikte regelgeving en dat grotere platforms ook worden gecontroleerd door bedrijven zoals PWC en KPMG.

U houdt rekening met dit risico door te kijken naar de bedrijfsstrategie en economische statistieken van het platform. Een snelle Google-zoekopdracht met de vraag “jaarlijks financieel verslag [P2P-platform]” toont u de resultaten en de belangrijkste financiële cijfers van de afgelopen jaren.

PlatformResultatenrekening 2017Noot
Mintos195.749 €Bron
EstateGuru-75.958 €Bron
PeerberryGeen InformatieActief sinds november 2017, cijfers voor 2017 zullen in mei verschijnen
Viainvest147.541 €Bron
Bondora137 321 €Bron

De jaarverslagen voor 2018 zijn nog niet gepubliceerd. Zodra deze zijn gepubliceerd, zullen we u natuurlijk op onze blog hierover informeren.

Het is tevens belangrijk om op te merken welke strategie het platform nastreeft. Veel van de P2P-platformen zijn gericht op groei en investeren veel geld om de beleggingen van beleggers zo goed mogelijk te beschermen.

Bovendien bieden sommige platforms u statistieken met relevante aantallen te financieren leensommen, soorten krediet, crediteuren en het gemiddelde rendement.

Deze statistieken helpen u om uw eigen idee te krijgen over de leningen die beschikbaar zijn op het platform.

Wat gebeurt er als een P2P-platform insolvent wordt?

Dit is afhankelijk van het geselecteerde platform. Deze informatie is beschikbaar onder Investor Protection op het relevante platform.

Hier is een fragment uit het populairste P2P-platform van Mintos:

“In het zeer onwaarschijnlijke geval dat Mintos het platform niet zal kunnen blijven runnen, zullen beleggers alle informatie over hun transacties op Mintos ontvangen. De curator neemt alle maatregelen om de terugbetalingen van de leningen aan de belegger over te dragen. Mintos heeft in dit kader een contract afgesloten met FORT, een advocatenkantoor dat maandelijks gegevens van beleggersoverdrachten aan Mintos opslaat. In geval van faillissement zullen deze gegevens worden gebruikt om de terugbetalingen aan de beleggers over te dragen.”

Om het platformrisico te verkleinen, is het raadzaam om niet al uw eieren in één mand te plaatsen en uw portfolio op verschillende platforms te diversifiëren.

De beveiliging van uw systeem wordt enigszins anders behandeld op elk platform. Om de zaken te vereenvoudigen hebben we veel van de processen om uw investering veilig te stellen via het populaire Mintos P2P-platform besproken. Het is absoluut raadzaam om u individueel te informeren over het onderpand en de risico’s van elk platform, voordat u voor de eerste keer geld investeert.

Risico bij de kredietgever

Omdat de geldverstrekker een belangrijke rol speelt bij uw P2P-investering, moeten we ook de risico’s en het onderpand van naderbij bekijken.

Aan de ene kant is het belangrijk om te weten onder welke voorwaarden een kredietaanbieder op het platform wordt geaccepteerd, maar we kijken ook naar welk onderpand de belegger wordt aangeboden en wat er gebeurt als de kredietgever failliet gaat.

Veelgestelde vragen over P2P-investeringen

FAQ P2P risico's en zekerheden

Waar moet een geldverstrekker aan voldoen om op het P2P-platform te worden vermeld?

Elke geldschieter wordt zorgvuldig gecontroleerd door het risicobeheerteam op het P2P-platform voordat ze hun leningen op de markt mogen plaatsen. Het controleert nauwkeurig financiële rapporten, credit scoring, managementkwaliteit, balansen en prestaties van de kredietportefeuille. De geldschieter zal nauwkeurig worden opgevolgd nadat hij op het P2P-platform is genoteerd.

Hoe wordt mijn investering beveiligd?

Er zijn in principe drie manieren om uw investering te beveiligen.

  • Uw investering is beveiligd met een loonbindingsclausule (Bondora)
  • Uw investering is in onderpand gegeven met het beleggingsobject zelf, bijvoorbeeld eigendom (EstateGuru)
  • Uw investering wordt ondersteund door een terugkoopgarantie van de kredietgever (Mintos, Viainvest, Peerberry)

Neemt de geldschieter deel aan de lening?

Ja, in de meeste gevallen neemt de geldschieter ook deel met een bepaald percentage van het geleende bedrag. Dit zorgt ervoor dat de geldschieter het risico deelt met de beleggers.

Hoe werkt de terugkoopgarantie?

De terugkoopgarantie is een belofte van de geldverstrekker om uw in gebreke gebleven lening terug te kopen na 30 dagen (Vianivest) of na 60 dagen (Mintos, Peerberry), inclusief rente en overige kosten. Het standaardrisico gaat naar de geldschieter en uw rendement wordt opnieuw geïnvesteerd, afhankelijk van uw voorkeuren. Tot dusver fungeert de terugkoopgarantie in onze persoonlijke ervaring zeer goed en hebben we nog geen fouten gezien op platforms als Mintos, Vianinvest of Peerberry.

Hoe wordt de terugkoopgarantie gefinancierd?

Elke lening wordt aan de lener verstrekt tegen een specifieke rentevoet. Deze rentevoet wordt gedeeld door de investeerders, het P2P-platform en de geldschieter. In welke verhouding dit gebeurt, is niet bekend. Het P2P-platform controleert echter of de kredietverstrekker voldoende rente behoudt om niet alleen de kosten te dekken, maar ook om mogelijke wanbetalingen en de terugkoopgarantie te kunnen financieren. De aan de kredietnemer betaalde rentevoet omvat dus ook de kosten van de terugkoopgarantie.

Wat gebeurt er als de geldgever insolvent wordt?

In dit geval worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat beleggers de terugbetalingen van de kredietnemers blijven ontvangen. Als u in P2P-leningen investeert, sluit u een contract met de kredietnemer. In het geval dat de geldgever insolvent wordt, zal dit contract nog steeds bestaan. Bij Mintos neemt het P2P-platform de uitbetaling van de terugbetalingen over aan de respectieve investeerders.

Standaardrisico bij de lener

Voor sommige platformen wordt het risico van wanbetaling overgedragen aan de lener via de terugkoopgarantie. De beleggers hoefden zich geen zorgen te maken over mogelijke verliezen.

Er zijn echter ook platforms die geen terugkoopgarantie bieden of waar beleggers de mogelijkheid hebben om in leningen te beleggen zonder een terugkoopgarantie. In dit geval wordt de volgende vraag gesteld:

Hoe worden kredietnemers gecontroleerd op kredietwaardigheid?

Kredietverstrekker hebben interne scoreprocedures en gebruiken de gegevens van kredietbureaus om de kredietwaardigheid van kredietnemers te beoordelen.

In het geval van geoormerkte leningen zoals autoleningen en hypotheken, wordt het beleggingsobject zelf als onderpand gedeponeerd. Bedrijfsleningen vereisen een persoonlijke garantie van de algemeen directeur.

Leners op P2P-platforms zijn alleen mensen met een slechte kredietwaardigheid

Veel Nederlanders zijn van mening dat alleen mensen die vanwege een slechte kredietwaardigheid geen krediet van een bank krijgen, P2P-platformfinanciering vragen.

Dit komt deels door ervaringen op Nederlandse P2P-platforms, zoals Lender & Spender, waar soms een werkloze lener zijn of haar vakantie wil financieren.

Dit is echter niet steeds het geval. In Nederland is het vaak zelfs voor studenten, zelfstandigen en freelancers niet altijd even gemakkelijk om financiering te krijgen bij de bank. P2P leningen kunnen in dit geval soms uitkomst bieden.

Buitenlandse kredietnemers mogen echter niet worden vergeleken met de Nederlanders. Banktarieven in het buitenland zijn vaak vele malen hoger dan die in Nederland. In Scandinavië bedragen de banktarieven maximaal 30%. In de Baltische landen zijn banktarieven tot 50% per jaar geen uitzondering. Het aanbod van de platforms is daarom vaak beter dan dat van de banken, aangezien zij lagere rentetarieven aanbieden.

Risicovermindering door diversificatie

Nu bent u goed op de hoogte van de belangrijkste risico’s van P2P-platforms. P2P-investeringen worden niet gedekt door een depositogarantie zoals spaarrekeningen, maar er zijn veel functies die u kunnen helpen het risico te verminderen en de veiligheid van uw investering te vergroten. De oplossing is: risicospreiding door diversificatie. In het volgende bericht bekijken we welke diversificatiemogelijkheden elk platform biedt en hoe u de risico’s van uw investering kunt verlagen.

Het selectiecriterium voor P2P-platformen moet niet alleen de terugkoopgarantie zelf zijn. Veel belangrijker zijn de diversificatieopties waarmee u uw deposito’s beter kunt redden bij het in gebreke blijven of in het geval van een financiële crisis.

Als u net begint met P2P-investeringen, kunnen we het Mintos P2P-platform aanbevelen. Wij zijn zelf actief op het platform en hebben tot nu toe enkel goede ervaringen gehad. Met onze link ontvangt u bovendien na 90 dagen 1% van uw gemiddelde portefeuillewaarde als een creditnota.

Investeer nu met Mintos

Disclaimer: dit artikel is geen beleggingsaanbeveling. De inhoud is het resultaat van ons onderzoek en onze persoonlijke ervaring met P2P-platforms. Iedereen is verantwoordelijk voor hun eigen acties. Investeer nooit meer dan uw financiële positie toestaat.

Over de auteur

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook