Geld lenen kost geld

Geregistreerd bij het BKR. Kunt u nog lenen? (2022)

Als u geld leent, wordt dit geregistreerd bij het BKR. Zo weten kredietverstrekkers en banken dat u een lening heeft en voor welk bedrag dit is.

Met deze BKR-registratie is het vaak wel mogelijk om een lening te krijgen. Maar heeft u naast een BKR-registratie ook een codering? Dan wordt het een stuk moeilijker. 

Kunt u geld lenen met een BKR-registratie? En zo ja, hoe? Wij leggen het graag voor u uit.

Geld lenen met BKR

Aanbevolen Gekozen 101955 keer gekozen
 • Razendsnel tussen € 100 – € 1500 lenen
 • Aanvraag binnen 5 minuten
 • Geld binnen 24 uur
 • Nederlandse klantenservice

Belangrijk

Geld lenen met BKR: kan dat?

Wanneer u een lening aangaat, wordt u geregistreerd bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Zo weten kredietverstrekkers en banken dat u een lening heeft lopen en voor welk bedrag dit is.

Momenteel staan er zo’n 11 miljoen Nederlanders geregistreerd bij het BKR. Alleen leningen met een waarde van € 250,- of hoger staan bij Stichting BKR geregistreerd.

Een BKR registratie kan in sommige gevallen een belemmering vormen wanneer u een lening wilt aanvragen.

Geld lenen met een BKR-registratie is vaak echter WEL mogelijk. Een BKR-registratie betekent dus NIET dat u geen lening kunt afsluiten. Wanneer u naast uw BKR-registratie ook een codering heeft, wordt het meestal een stuk lastiger.

Financer.com legt graag voor u uit hoe geld lenen met BKR precies werkt.

Lening aanvragen met negatieve BKR

Wanneer u een negatieve BKR heeft, betekent dit dat u onlangs niet aan uw betalingsverplichting heeft voldaan. U ontvangt dan een negatieve BKR codering.

Lenen met negatieve BKR kan daarom niet indien u geld wilt lenen bij de bank, of een persoonlijke lening wenst.

Het is sowieso de vraag of het wel verstandig is om te lenen met BKR codering. Deze is er namelijk niet zomaar.

Een negatieve BKR blijft nog vijf jaar zichtbaar, nadat u aan uw betalingsverplichting hebt voldaan. Geld lenen met negatieve BKR is dus sowieso vijf jaar niet mogelijk, tenzij met de opties hieronder.

Waarom niet lenen met negatieve BKR?

Alvorens u geld kunt lenen via een persoonlijke lening of doorlopend krediet, controleert de bank of kredietverstrekker altijd hoe u geregistreerd staat bij het Bureau Krediet Registratie.

Heeft u een negatieve BKR, dan is lenen met BKR om twee redenen niet mogelijk:

 • Ter bescherming van u, de consument. Banken willen namelijk niet dat u in financiële problemen raakt door onverantwoord geld te lenen met BKR.

 • Ter bescherming van de bank of kredietverstrekker. Als een bank geld uitleent, wilt ze namelijk ook zeker zijn dat de lening wordt terugbetaald. Als u niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, verliest de bank kapitaal.

Tip: Lees hier meer over BKR registratie.

Ik wil tóch lenen: waar let de kredietverstrekker op?

Wanneer u geld wilt lenen, toetst de kredietverstrekker op voorhand uw kredietwaardigheid. Op die manier kan de geldgever een inschatting maken van uw capaciteit om te lening tijdig terug te betalen.

Deze toets bestaat uit drie delen:

1. Vast en bestendig inkomen

Voor de kredietvertrekker is het van groot belang dat uw inkomen ‘vast en bestendig’ is.

Dit wilt niet zeggen dat alleen mensen in loondienst met een vast contract een lening kunnen krijgen.

Ook met een bestendige uitkering (zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering) kunt u geld lenen. Voor zelfstandige ondernemers zijn de leenmogelijkheden de laatste jaren ruimer geworden.

De hoogte van uw inkomen bepaalt uiteindelijk hoeveel u kunt lenen.

2. Woonsituatie

Een tweede aspect dat bepaalt hoeveel u kunt lenen is uw woonsituatie. Bent u alleenstaand of gehuwd? Heeft u kinderen? Woont u in een huur- of koopwoning?

Deze factoren spelen voornamelijk een invloed op uw maximale leenbedrag.

3. BKR-toetsing

Tijdens de beoordeling van uw leningaanvraag controleren kredietverstrekkers of u nog andere lening heeft lopen en/of in het verleden (on)succesvol heeft afbetaald.

Zij kunnen hiervoor uw gegevens opvragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Het BKR registreert alle in Nederland gesloten leningen. Naast consumptieve kredieten, worden ook hypotheken, rood staan, credit card en sommige telefoonabonnementen geregistreerd als lening.

De kredietverstrekker kan aan de hand van uw registratie bij Stichting BKR zien dat u waarschijnlijk, net als meer dan 90% van de geregistreerden, uw betalingsverplichtingen netjes nakomt. Dat schept voor de kredietverstrekker weer vertrouwen, waardoor hij graag zaken met u doet.

Wilt u uw dossier inzien en uw BKR registratie opvragen? Sinds mei 2018 kunt u gratis uw gegevens opvragen bij het BKR.

Tip: U kunt hier meer lezen over het BKR.

Ik heb een BKR-registratie: kan ik geld lenen?

Momenteel zijn zo’n 11 miljoen Nederlanders geregistreerd bij het BKR.

Een BKR-registratie betekent dus NIET dat u geen lening kunt afsluiten.

Wel controleren kredietverstrekkers of het verantwoord is om naast uw lopende lening(en) een nieuwe lening af te sluiten en hoe hoog deze mag zijn.

Wat veel mensen niet weten, is dat een BKR-registratie zelfs in uw voordeel kan werken.

Indien u zich namelijk altijd netjes aan de betalingsverplichting(en) heeft gehouden, is dit een positief signaal voor de kredietverstrekker.

Dit verbetert uw risicoprofiel, waardoor geldgevers sneller bereid zijn een lening te verstrekken.

Geld lenen met een BKR-codering is lastig

Wanneer u een betalingsachterstand heeft, wordt dit geregistreerd en krijgt u een BKR-codering.

Dit wordt ook een negatieve BKR registratie genoemd.

Geld lenen met een BKR-codering wordt vaak een stuk lastiger. Dit betekent namelijk dat er sprake is (geweest) van een betalingsachterstand.

Verschillende BKR coderingen

Er zijn verschillende coderingen/noteringen:

Codes A1 t.e.m. A4 (afkorting voor ‘achterstand’) betekenen dat u een betalingsachterstand heeft.

 • A1 codering: U heeft een betalingsachterstand en er is een betalingsregeling getroffen.

 • A2 codering: U heeft een betalingsachterstand en de kredietverstrekker kan het bedrag dat u nog moet betalen in één keer opeisen. In veel gevallen draagt de kredietverstrekker de vordering over aan een incassobureau.

 • A3 codering: U heeft een betalingsachterstand en er zijn specifieke afspraken met de schuldeiser gemaakt (afboeking / kwijtschelding).

 • A4 codering: U heeft een betalingsachterstand, maar de kredietverstrekker kan u niet bereiken.

De code H betekent dat u geen betalingsachterstand heeft.

 • Een H notering (afkorting voor ‘herstel’) betekent dat u geen betalingsachterstand meer heeft. U heeft dus al uw achterstallige betalingen voldaan. Dit is tevens de meest positieve BKR codering/notering die u kunt hebben.

Deze code H blijft 5 jaar geregistreerd nadat u de lening volledig heeft afgelost, ongeacht wanneer de achterstand werd ingelost.

Bij een (negatieve) BKR-codering is het enkel mogelijk om een lening te sluiten bij code H. Hiervoor moet uw betalingsachterstand dus zijn ingelost.

De aard van de codering (A1 t/m A4) uit het verleden bepaalt of u uiteindelijke geld kunt lenen.

Iedere kredietverstrekker hanteert een verschillend beleid om leningen goed te keuren, het loont dus om leningen te vergelijken.

Minilening: Snel Geld Lenen Zonder BKR Toetsing

U wilt snel geld lenen zonder BKR toetsing en heeft uw lening het liefst vandaag nog geregeld? Dat kan in Nederland met een minilening bij de volgende aanbieder:

Minilening aanbieders

Gekozen 101.955 keer gekozen
 • Razendsnel tussen € 100 – € 1500 lenen
 • Aanvraag binnen 5 minuten
 • Geld binnen 24 uur
 • Nederlandse klantenservice

Deze aanbieder kent de volgende eigenschapen:

 • Leenbedrag: €100 – €2500
 • Looptermijn: 15 – 62 dagen
 • Ondersteuning: Live chat, email & telefoon
 • Risicodekking: middels garantiestelling
 • Aanvraag binnen 5 minuten online
 • Na akkoord geld binnen 24 uur gestort
 • Jaarlijks Kosten Percentage (JKP): 13,99%

ZZP-lening

Bent u ZZP’er, heeft u nog geen vast contract of bent u in een andere ondernemersvorm actief, dan kunt u het best telefonisch contact opnemen en rechtstreeks advies vragen bij de kredietverstrekker in kwestie.

Zij kunnen u meteen vertellen wat er eventueel mogelijk is en wat de voorwaarden zijn. Lees meer over geld lenen als ZZP.

Lenen met BKR, is dat verstandig?

Geld lenen met een negatieve BKR vraagt om voorzichtigheid en is in vele gevallen niet de meest verstandige keuze.

Wat als u bijvoorbeeld uw baan verliest? Wat als de leningen zich opstapelen? 1500 euro lenen kan voor flink wat extra maandelijkse kosten zorgen, ondanks de huidige lage rentetarieven.

Denk dus steeds eerst goed na alvorens u een lening aanvraag indient.

Het is verstandig om uzelf af te vragen of de lening ook echt noodzakelijk is en of er geen andere oplossing is in plaats van geld lenen met een negatieve BKR.

Kijk altijd goed naar uw motivatie voordat u besluit geld te lenen. Heeft u dit geld echt nodig? En misschien zelfs belangrijker: bent u in staat de lening terug te betalen?

Er zijn namelijk hoge kosten verbonden aan laattijdige betalingen.

Leen nooit voor luxe, impulsaankopen of onnodige zaken en ga van tevoren goed na of u de lening wel kunt dragen. Een lening met een negatieve BKR kan veel ongemak veroorzaken.

Geld lenen met schulden?

De mogelijkheden om geld te lenen met schulden zijn vrij klein.

Krediet instanties zullen de aanvrager zijn/haar betaalverleden automatisch controleren en de aanvraag zal direct worden afgekeurd indien de aanvrager in gebreke is gebleven bij het betalen van rekeningen en achterstanden.

Tip: Lees ons artikel Schuldenvrij in 5 Stappen

Ik heb geld nodig, hoe moet ik te werk gaan?

Hier zijn enkele opties om een lening te krijgen indien u een negatieve BKR codering heeft en geld wilt lenen met BKR:

 • Vraag om een lening bij vrienden of familie. Wij raden u aan uiterst voorzichtig te zijn indien u kiest voor deze optie.

  Het is niet ongebruikelijk dat intieme en sterke relaties tussen mensen stuk gaan wegens het niet kunnen afbetalen van het geleende bedrag. Denk goed na voordat u geld vraagt.

 • Ga een minilening aan. Er zijn verschillende kredietverstrekkers die kleine bedragen uitlenen zonder BKR toetsing. Deze minileningen kunnen een oplossing bieden indien u dringend extra geld nodig heeft, maar negatief geregistreerd staat bij het BKR.

  Met deze leningen kun u tot € 1500 euro snel geld lenen, echter tegen zeer hoge kosten. Houd hier rekening mee indien u kiest voor deze optie.

 • Gebruik een onderpand. Indien u in het bezit bent van materiële zaken zoals een auto, een appartement of andere gelijkwaardige middelen, kunt u een lening aanvragen met onderpand.

  Dit materiële kapitaal zal dan dienen als borg. Ook hier geldt het advies goed na te denken alvorens u bezittingen als onderpand gebruikt. U zet namelijk uw eigendom op het spel.

 • Begin met sparen. Een laatste optie is om te sparen en niet te lenen. Dit is vaak een optie die mensen snel over het hoofd zien, maar die het meest veilig is.

  Neem gerust een kijkje op onze pagina met spaartips. Zo kunt u misschien geld besparen op zaken waar u nog niet aan heeft gedacht.

Ik werk als country manager voor Financer.com Nederland. Mijn interesses liggen in het beheren van mijn eigen financiën, beleggen en sparen. Ik wil nuttige informatie geven en onze lezers helpen om slimmere financiële beslissingen te nemen.

Delen op

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Door Financer.com te gebruiken maak je een verschil!  Lees meer