Pôžička zo zahraničia

Môžete požiadať o pôžičku aj zo zahraničia? Tu je návod, ako na to.

Dostupné pôžičky

Vybrané 12028 krát
 • Pôžička od 300 do 30 000 EUR
 • Splatnosť 1 až 8 rokov
 • Ročná úroková sadzba od 4,9%
 • Predčasné splatenie zadarmo
Reprezentatívny príklad: Pôžička 5000 € s úrokovou sadzbou 6,50% ročne, dobou splatnosti 96 mesiacov s poplatkom za poskytnutie úveru vo výške 100 € predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 7,30% pri mesačnej splátke úveru vo výške 66,78 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 6 554,58 €.
Vybrané 1154 krát
 • Pôžička od 500 do 25 000 EUR
 • Splatnosť 1 až 8 rokov
 • Ročná úroková sadzba od 5,9%
 • *Zľava z úroku vo výške 2%
Reprezentatívny príklad: Pôžička 6000 € s úrokovou sadzbou 8,06% ročne, dobou splatnosti 96 mesiacov, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 8,97% pri mesačnej splátke úveru vo výške 85,00 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 8280,00 €.
Vybrané 4491 krát
 • Pôžička od 350 do 1500 EUR
 • Splatnosť 1 rok
 • Ročná úroková sadzba od 0%
 • Schvaľovanie pôžičky online
Reprezentatívny príklad: Pôžička 5000 € s úrokovou sadzbou 6,90% ročne, dobou splatnosti 72 mesiacov predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 7,12% pri mesačnej splátke úveru vo výške 85,01 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 6 120,72 €.

Dôležité

Upozorňujeme, že výška úveru, ako aj úroková sadzba a iné úverové podmienky závisia od vášho úverového ratingu.

Pracujete v zahraničí, alebo je váš príjem od zahraničného zamestnávateľa a rozmýšľate nad pôžičkou? Ako v takomto prípade postupovať, na čo sa pripraviť a na splnenie akých podmienok sa pripraviť?

Prípady, kedy sa o pôžičku rozhodnete žiadať zo zahraničia, môžu byť rôzne. Či už pracujete v zahraničí na turnusy a na Slovensko sa pravidelne vraciate za rodinou, alebo žijete za hranicami dlhodobo, no v danej krajine sú pre vás podmienky úveru menej výhodné ako u nás. 

Alebo napríklad pracujete z domova, no váš príjem je od zahraničnej inštitúcie, či žijete v pohraničnej oblasti a do práce dochádzate do susednej krajiny. Nič nie je nemožné a pri správnom postupe pre vás nebude nemožným ani získanie pôžičky ako žiadateľ spoza hraníc. 

Budete však musieť splniť základné podmienky pre bežných žiadateľov, a ešte niečo navyše. Ani to vám však na získanie financií v konečnom dôsledku nemusí stačiť. Pozrite sa, ako takýto proces prebieha a z ktorej krajiny sa vám bude žiadať najjednoduchšie. 

Pôžička zo zahraničia – podmienky

Tak, ako to poznáme pri žiadostiach so Slovenska, existujú určité podmienky, bez ktorých splnenia si na pôžičku jednoducho nárokovať nemôžete. Okrem tých základných, akými sú plnoletosť alebo čistý exekučný a trestný register, musíte disponovať aj preukázateľným finančným príjmom

 1. Úradne preložené potvrdenie o príjme zo zahraničia

 2. Potvrdenie z úverových a bankových registrov

 3. Dokladovanie trvalého bydliska a štátneho občianstva

 4. Pracovná zmluva

Banka si bude chcieť overiť, či ste na splácanie úveru alebo hypotéky dostatočne bonitný. Za týmto účelom musíte dokladovať pracovnú zmluvu za posledné obdobie, ktoré sa líši od prípadu k prípadu. Väčšinou sa pohybuje v rozmedzí od 3 – 12 mesiacov, môžete sa ale stretnúť až s 18 mesačnou lehotou. Počítajte s tým, že ako žiadateľ zo zahraničným príjmom sa budete pohybovať skôr v hornej hranici.

Ďalšou podmienkou, bez ktorej sa poskytnutia úveru pravdepodobne nedočkáte, je slovenské občianstvo, alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ostatné podmienky potom závisia od konkrétnej bankovej inštitúcie, v ktorej sa o pôžičku zo zahraničia uchádzate.

Nepísaným pravidlom pri schvaľovaní akejkoľvek pôžičky je, že žiadna odchýlka od priemerného obyvateľa nie je poľahčujúcou okolnosťou. Aj preto si o úver viac zabojujú živnostníci, ktorých je v populácii menej, alebo napríklad žiadatelia s príjmom zo zahraničia. Banky takýchto klientov posudzujú rizikovejšie a ich dôveryhodnosť si preto overujú dôkladnejšie.

Nezabudnite sa pred požiadaním informovať o tom, na akých tlačivách by mali byť dokumenty dodané. Väčšinou sa totiž jedná o špeciálne tlačivá, ktoré má každá banka iné.

Pripravte sa tiež na to, že banka vás môže prekvapiť menej štandardnými otázkami. Môže sa zaujímať napríklad o to, akú dlhú dobu už v zahraničí pracujete a na akej pozícii v rámci pracovného pomeru pôsobíte.

Počítajte aj s tým, že schválenie pôžičky môže trvať dlhšie, ako je tomu v štandardných prípadoch.

Pôžička zo zahraničia – možnosti

Vybrané 12 028 krát
 • Pôžička od 300 do 30 000 EUR
 • Splatnosť 1 až 8 rokov
 • Ročná úroková sadzba od 4,9%
 • Predčasné splatenie zadarmo
Reprezentatívny príklad: Pôžička 5000 € s úrokovou sadzbou 6,50% ročne, dobou splatnosti 96 mesiacov s poplatkom za poskytnutie úveru vo výške 100 € predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 7,30% pri mesačnej splátke úveru vo výške 66,78 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 6 554,58 €.
Vybrané 1 154 krát
 • Pôžička od 500 do 25 000 EUR
 • Splatnosť 1 až 8 rokov
 • Ročná úroková sadzba od 5,9%
 • *Zľava z úroku vo výške 2%
Reprezentatívny príklad: Pôžička 6000 € s úrokovou sadzbou 8,06% ročne, dobou splatnosti 96 mesiacov, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 8,97% pri mesačnej splátke úveru vo výške 85,00 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 8280,00 €.
Vybrané 4 491 krát
 • Pôžička od 350 do 1500 EUR
 • Splatnosť 1 rok
 • Ročná úroková sadzba od 0%
 • Schvaľovanie pôžičky online
Reprezentatívny príklad: Pôžička 5000 € s úrokovou sadzbou 6,90% ročne, dobou splatnosti 72 mesiacov predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 7,12% pri mesačnej splátke úveru vo výške 85,01 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 6 120,72 €.

Štát, z ktorého máte príjem

Záleží tiež na tom, v akej krajine žijete a dostávate príjem. Banky jednotlivé krajiny posudzujú prísne, no hlavne individuálne. Aj napriek tomu existujú určité zaužívané normy, podľa ktorých môžete vaše šance na získanie pôžičky odhadnúť ešte predtým, ako o úver požiadate.

S veľkou pravdepodobnosťou pôžičku získate najjednoduchšie práve z krajín, v ktorých slovenský občania pracujú najbežnejšie. Jedná sa primárne o susedné krajiny, ako Česká republika, Rakúsko, Maďarsko či Nemecko.

Ďalším pozitívnym faktorom je, pokiaľ sa jedná o krajinu pôsobiacu v rámci Európskej únie. Dôvodom je používanie spoločnej meny a tiež splnenie ekonomických štandardov, ktoré krajina na vstup musí dosiahnuť.

Pokiaľ sa jedná o krajinu mimo EÚ, vaša žiadosť bude posudzovaná ešte prísnejšie. Vo výhode pri schvaľovaní budú silnejšie ekonomiky, akými sú USA, Kanada, Švajčiarsko, Austrália, Nový Zéland, alebo škandinávske krajiny. Je ale dosť možné, že v takomto prípade budete pri žiadaní o pôžičku neúspešní.

Čo ak ste dlhodobo odcestovaní?

Nezúfajte. Žiadatelia zo zahraničia sa z dôvodu pracovnej či osobnej situácie častokrát dlhodobo nachádzajú v danej krajine a možnosť príchodu na Slovensku kvôli žiadosti o pôžičku sa javí ako komplikácia.

Je teda možné o pôžičku zo zahraničia požiadať aj na diaľku? Áno. Väčšina bánk akceptuje žiadosť formou splnomocnenia. Vyžadujú však, aby bolo vydané na špeciálne tlačivo, dostupné iba v konkrétnej banke. Po úspešnom splnomocnení za vás následne žiadosť o pôžičku a všetky potrebné úkony dokáže vybaviť rodinný priateľ či príslušník.

Ako postupovať pri hypotéke?

Ak zvažujete nákup nehnuteľnosti prostredníctvom hypotéky na bývanie, postup žiadosti a prístup banky bude pravdepodobne veľmi podobný. Splniť budete musieť identické podmienky a doložené dokumenty by sa tiež nemali líšiť.

Čo je ale potrebné si uvedomiť je, že žiadatelia o hypotéku sú posudzovaní ešte prísnejšie ako žiadatelia o klasickú pôžičku, keďže sa jedná o dlhodobý platobný záväzok voči banke. Podstatný faktor predstavuje aj to, že banka vám s vysokou určitosťou neschváli ručenie nehnuteľnosťou, ktorá sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky.

Čo to v praxi znamená? Pri žiadosti o hypotéku môžete financie v prípade jej schválenia použiť iba na kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Slovensku.

Aké sú základné podmienky pre získanie pôžičky zo zahraničia?

Základnými podmienkami pre získanie pôžičky pri žiadaní zo zahraničia sú preukázateľný finančný príjem a vlastnenie slovenského občianstva, prípadne je potrebné disponovať trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Ako dlho musím byť v danej krajine zamestnaný pred podaním žiadosti?

Posudzovaná doba záleží na konkrétnej bankovej inštitúcií, vo väčšine prípadov sa pohybuje v rozmedzí od 3 – 18 mesiacov. Pri žiadaní o pôžičku zo zahraničia počítajte skôr s lehotou v dlhšom trvaní.

Pri žiadaní z ktorej krajiny mám väčšiu šancu na získanie pôžičky?

Jedná sa o krajiny Európskej únie a ďalej krajiny ako USA, Kanada, Austrália a Nový Zéland, Švajčiarsko či škandinávske krajiny. Posudzovanie je opäť individuálne a záleží na podmienkach danej banky.

Môžem požiadať o pôžičku zo zahraničia aj bez návštevy Slovenska?

Áno. Budete potrebovať overené splnomocnenie, na základe ktorého za vás môže všetky náležitosti súvisiace s poskytnutím pôžičky zo zahraničia vybaviť splnomocnená osoba. Odporúčame sa ale vždy informovať v banke, cez ktorú si o pôžičku plánujete požiadať.

Je možné s príjmom zo zahraničia požiadať aj o hypotéku?

Áno. Počítajte však s ešte prísnejším schvaľovacím procesom ako pri pôžičke a myslite na to, že nadobudnutá nehnuteľnosť sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky.

Záver

Pri uchádzaní sa o pôžičku zo zahraničia počítajte s tým, že k vám banka bude pristupovať špecificky a proces spracovania vašej žiadosti môže trvať dlhšie, ako je zvykom.

Pokiaľ však splníte vyššie uvedené podmienky, máte vysokú šancu, že finančnú čiastku z banky na svoj účet napokon dostanete.

Pred samotným podaním žiadosti o pôžičku odporúčame pozorne si preštudovať podmienky jednotlivých bánk pre poskytovanie pôžičiek pri žiadateľoch zo zahraničia.

Dajte si záležať na dodržaní požadovaných pravidiel a pred oficiálnym požiadaním sa poraďte so špecialistom či bankou samotnou. Minimalizujete tak riziko zamietnutia žiadosti.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na