Pôžička PORT System

  • Rýchla pôžička od ľudí formou aukcie od 50 do 500 €

  • Splatnosť 15 až 30 dní

  • Aj bez registra a dokladovania príjmu

  • Peniaze na účte hneď na druhý deň

  • Iné finančné záväzky nemajú vplyv na vašu bonitu

Reprezentatívny príklad

Reprezentatívny príklad: Pôžička 500 € s úrokovou sadzbou 24% ročne, dobou splatnosti 30 dní, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 32,8% so zahrnutým aukčným poplatkom v celkovej výške 154 € pri mesačnej splátke úveru vo výške 510 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 664 €.

Chcem pôžičku od PORT System

Pôžička od spoločnosti PORT System je klasický model P2P pôžičky na princípe aukcie. Nepožičiavate si od banky, ale od iných menších investorov.

Týmto spôsobom sa môžete dostať k lepším úrokovým sadzbám, než aké by ste dostali pri iných nebankových spoločnostiach.

Na našom webe patrí spoločne s Malou Hyperpôžičkou medzi najvyberanejšie finančné produkty.

Ak chcete požiadať o pôžičku, mali by ste spĺňať minimálne tieto požiadavky:

  • Vek minimálne 18 rokov

  • Trvalý pobyt na území SR

  • Slovenské občianstvo

  • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

  • Trvalý príjem (TPP, dohoda, brigáda, dôchodok)


Reprezentatívny príklad: Pôžička 500 € s úrokovou sadzbou 24% ročne, dobou splatnosti 30 dní, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 32,8% so zahrnutým aukčným poplatkom v celkovej výške 154 € pri mesačnej splátke úveru vo výške 510 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 664 €.

Stále nie ste presvedčení?

Navštívte oficiálny web a pozrite si viac o PORT System