Jak vzdělávání na dluhopisech funguje?

Dluhopisy slouží pro velké organizace, státy a firmy jako určitá obdoba půjčky – prodají je investorům, kteří chtějí bezpečnou investici se stabilním výnosem a společnost tak získá další peníze na svůj rozvoj. Výhody pro investory:

  • Nadstandartní výnosy
  • Vhodné pro konzervativní portfolia
  • Stabilní zázemí velkých společností
dluhopisy

Dluhopisy – o co vlastně jde?

Na dluhopisy lze nahlížet dvěma optikami. Optikou dlužníka a optikou investora.

Jak fungují?

Firma nebo organizace si nemusí půjčit vždy jen v bance – může za určitých podmínek vydat i své dluhopisy. Vypíše tedy množství těchto cenných papírů a nabídne je k prodeji investorům.

Ten, kdo je koupí, je získá se slevou, nebo má nárok na pravidelné vyplácení kupónu. Tedy odměny za to, že konkrétní dluhopis vlastní; bere se tak jako určitá podoba úroku.

Když je například obligace oceněná na 10 000 korun s ročním kuponem 2 procenta, dostane investor za každý rok držení dluhopisu vyplacených 200 korun. Na konci doby platnosti se mu následně vrátí celá zainvestovaná částka.

Nejčastější dotazy ohledně dluhopisů

Vyplatí se investice do dluhopisů?

Dluhopisy jsou rozhodně zajímavou volbou zhodnocení finančních prostředků. Z pohledu investorského rizika patří dluhopisy mezi méně rizikové finanční nástroje. Již při nákupu dluhopisu totiž víte, jaké jsou podmínky plnění smlouvy, jak se bude počítat zhodnocení, kdy dostanete kupón a podobně. Navíc je v zájmu každého emitent se maximálně vynasnažit, aby své závazky splnil.

Pokud nakoupíte akcie firmy a té se následující roky nebude dařit dle očekávání, tak u akcií dojde k poklesu ceny a zřejmě ke snížení dividendy. Pokud vlastníte dluhopis, tak to pro vás sice také není dobrá zpráva, ale stále je velká pravděpodobnost, že váš závazek bude vypořádán. Jediný důvod pro nevypořádání závazků je krach celé společnosti.

To se samozřejmě může stát, ale tento případ není u dobře etablovaných společností na trhu tak častý. Vždy byste si před nákupem dluhopisů měli zjistit alespoň základní informace o společnosti, které hodláte své peníze půjčit. Nevypisuje náhodou emitent dluhopis na odvrácení bankrotu? Není společnost úplně nová? Jak plánují použít peníze? To jsou základní otázky, které byste si měli položit.

Pro koho je investice do dluhopisů vhodná?

Díky investorské nenáročnosti jsou dluhopisy vhodným nástrojem i pro začínající investory. Před samotnou investicí je především nutné zjistit základní informace o finančním zdraví společnosti, do které hodláte investovat a další důležité informace, které Vám případně pomohou odhalit společnost před krachem.

Vhledem k nižší míře rizikovosti je investice do dluhopisů vhodná i pro konzervativnější investory.

Jaké jsou jejich nevýhody

Nevýhody dluhopisů jsou hlavně v minimální investované částce. Vydávají se tak, aby se s nimi dalo i dobře obchodovat na trhu – takže se upisují na celé a poměrně vysoké částky. Obvykle jejich nominální hodnota startuje na deseti tisících, běžné jsou ale i stovky tisíc korun. Pro běžné investory tak nejsou dluhopisy až tak lehce dosažitelné.

Druhou nevýhodou je i poměrně malý výnos – je sice mnohem lepší, než je například u termínovaných účtů, ale zase mnohem nižší, než investor dostane u pravidelného nakupování akcií nebo akciových indexů.

Na druhou stranu jsou ale investice do dluhopisů vyrovnané vyšší bezpečností. Dochází u nich v průběhu času k menším výkyvům a vydavatelé dluhopisů bývají velké a stabilní společnosti, státy a organizace.

Kde se dají pořídit?

Protože se jedná o klasický investiční nástroj, může vlastník své dluhopisy kdykoli dále prodat. Od úpisu – tedy vydání dluhopisu – se tak začnou pravidelně objevovat na burze. Děje se to proto, že se investoři svých investic z různých důvodů časem zbavují.

Je tak možnost si kdykoli na burze koupit už vydaný dluhopis za jeho tržní cenu. V takové chvíli vždy kupujícího zajímá výnos do splatnosti, tedy to, kolik za svou investici ještě do konce doby jeho trvání získá.

K nákupu pak investor potřebuje účet u brokera, který nákup dluhopisů zařídí. Na našem trhu je několik velkých a stabilních brokerských společností, které mají přístup na všechny hlavní světové burzy a pro své klienty takovéto obchody provádějí na denním pořádku.

Jak se vydávají dluhopisy?

Když společnost, vláda, veřejná instituce nebo nějaký územní celek (město, kraj apod.) zjistí, že potřebuje nějakou další formu financování, může se rozhodnout vydat své vlastní úvěrové cenné papíry. Ty se pak dají koupit jen po kusech, obdobně jako se běžně kupují akcie. Na rozdíl od nich mají ale nastavenou dobu splatnosti.

Vystavují se na určitou hodnotu – nominální hodnota tak určuje, co investor dostane na konci doby splatnosti. Ta se obvykle pohybuje mezi 3 a 10 lety. Jinak se jí říká i jmenovitá hodnota, nebo také ‚par value.‘

Následně je na finančním trhu nabídne k prodeji investorům. Protože dluhopis pak přichází na světlo světa poprvé, vydává se za trochu jinou cenu – emisní. Obyčejně bývá nižší než jmenovitá, ale samozřejmě to neplatí vždy. Záleží totiž na typu dluhopisu, ale o tom až dále v článku.

Pro investory je hlavní výhoda jejich nákupu v kupónu – a jak už bylo řečené, je to v podstatě úrok za to, že investor takové organizaci pomocí dluhopisu půjčí peníze. Jak často se bude vyplácet určuje právě vydavatel dluhopisu – emitent. Roční a půlroční výplata je nejčastější, objevují se ale i čtvrtletní a měsíční výplaty.

I mezi dluhopisy ovlivňuje míra akceptovatelného rizika u investora výši možného zhodnocení. I když dluhopisy patří k nejkonzervativnějším investičním nástrojům, liší se v míře rizika a výši úroku.

Státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, neboť představuje nástroj s garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.

Spořící státní dluhopisy vydává Ministrstvo financí. Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na 25 vybraných pobočkách Československé obchodní banky, a.s., nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Po koupi obligace tak investor pravidelně dostává úrok, a na konci doby splatnosti dostane celou nominální hodnotu zpátky. Společnost nebo organizace získá peníze na svůj další rozvoj, a navíc tady zůstává stále možnost prodat investici jinému zájemci.

Typy dluhopisů

Ne všechny dluhopisy jsou ale stejné, běžně se na trhu objevuje mnoho jejich různých podob. A právě protože je jich tolik, rozdělují se raději do tří hlavních kategorií – podle vydavatele (emitenta), podle splatnosti a podle způsobu úročení.

Dluhopisy podle emitenta

První dělení je podle toho, kdo takový cenný papír na trh vydá. Může je vydat stát (státní), město nebo uzemní celek (komunální), firmy a banky (korporátní) a nebo třeba i podle toho, za jakým účelem je taková organizace vydá.

Patří sem totiž i pokladniční poukázky, což jsou dluhopisy s krátkou dobou splatnosti, a které už zmiňovaným vydavatelům slouží jako určitá obdoba rychlé půjčky pro překlenutí dočasného nedostatku peněz.

Podle doby splatnosti

Do jednoho roku se vydávají krátkodobé dluhopisy. Může jít o státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty bank nebo například komerční papíry velkých firem.

Mezi střednědobé pak patří dluhopisy se splatností mezi jedním a deseti lety a k dlouhodobými pak ty, které mají splatnost delší než deset let.

Podle způsobu odměňování

Dluhopisy s pevným kuponem mají za všech okolností stejnou výplatu v podobě kuponu. Ať se tedy na trhu bude dít cokoli, investor bude za své peníze dostávat stále stejně. Je to výhoda i nevýhoda, u velkých výkyvů ekonomiky nejsou tak ziskové, ale zase se dá předem spočítat jistý zisk.

Dluhopisy s proměnlivým kuponem lépe odpovídají situaci na trhu, protože jejich kupon se pravidelně mění podle nějaké z mezibankovních sazeb. K němu se ještě přičte určitá přirážka navíc, protože by jinak neměl investor důvod takový dluhopis kupovat.

Diskontované dluhopisy mají nulový úrok. U tohoto typu dosáhne kupující zisku tím, že se od počátku tento cenný papír prodává se slevou. Během doby platnosti tedy nedostává žádné odměny, ale na druhé straně si kupuje například 10 000 korun za pouhých 9 400.

Spořící státní dluhopisy

Investice se točí kolem otázky důvěryhodnosti v dlužníka. Obecně je považováno za rizikovější, investovat do menších společností. No a co když byste mohli Vaše úspory vložit do státních dluhopisů? Dokonce i Ministerstvo financí si občas neodpustí trochu toho marketingového šlendriánu, takže pokud hledáte “ stabilitu, spolehlivost, důvěryhodnost,“pak to vše najdete v Dluhopisech Republiky.

Jaké typy dluhopisů Česká republika nabízí?

Reinvestiční státní dluhopisy

Reinvestiční státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, který má fixně stanoveny rostoucí roční kupóny. Průměrný výnos reinvestičního státního dluhopisu je stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu. Příslušné úrokové sazby u reinvestičního dluhopisu jsou stanoveny k počátku upisovacího období pro všechna výnosová období.

Proti-inflační státní dluhopisy

Proti-inflační státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, u kterého jsou roční výnosy stanoveny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude stanovena podle míry inflace na bázi indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Českým statistickým úřadem.

Fixní státní dluhopisy

Fixní státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, výše výnosu je v každém roce konstantní. (Dluhopis byl vydáván v předchozích emisích).

Výnosy u všech typů státních dluhopisů jsou každoročně reinvestovány a připsány na majetkové účty vlastníků ve formě nových státních dluhopisů. Počet kusů státních dluhopisů na majetkovém účtu se tak na konci každého výnosového období zvyšuje o výši odpovídající výnosu dluhopisu. Tím dochází k úročení nejen jmenovité hodnoty státních dluhopisů, ale také k dalšímu úročení výnosů dluhopisu v následujících obdobích.

Pokud stále tápete, jak se v průměru pohybují výnosy státních dluhopisů, pak Vám tabulka níže napoví.

ObdobíÚroková sazba
31. 12. 2020 – 31. 12. 2021 0,50 % p. a.
31. 12. 2021 – 31. 12. 20220,75 % p. a.
31. 12. 2022 – 31. 12. 20231,00 % p. a.
31. 12. 2023 – 31. 12. 2024 1,00 % p. a.
31. 12. 2024 – 31. 12. 2025  1,25 % p. a.
31. 12. 2025 – 31. 12. 2026  1,50 % p. a.
VÝNOSY REINVESTIČNÍHO STÁTNÍHO DLUHOPISU S DATEM EMISE 31. 12. 2020 – ZDROJ: MFČR

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na
Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.