Najlepšie krátkodobé investície 2023

 • 14. júna 2023
 • 8 minút čítania
 • Read Icon176 prečítaní
Náš záväzok k transparentnosti
Vo Financer.com sme odhodlaní vám pomáhať s financiami. Všetok náš obsah dodržiava naše Redakčné zásady. Sme transparentní ohľadom toho, ako hodnotíme produkty a služby v našom Recenznom procese a ako zarábame peniaze v našom Zverejnení inzerentov.

V posledných rokoch sa stávajú finančné trhy čoraz dostupnejšími, stále viacej ľudí sa snaží nájsť spôsob, ako začať investovať a dosiahnuť finančnú nezávislosť. Pre tých, ktorí sú ochotní prijať riziko s cieľom dosiahnuť rýchle zisky, môžu byť krátkodobé investície lákavou možnosťou.

Krátkodobé investície ponúkajú jedinečnú príležitosť rýchleho zhodnocovania kapitálu. Ich krátkodobá povaha znamená, že investori nemusia dlho čakať na výnosy a majú väčšiu flexibilitu pri riadení svojho portfólia.

Či už ide o akcie, komodity, kryptomeny alebo obchodovanie s devízami, existuje niekoľko možností, ktoré môžu byť zaujímavé pre tých, ktorí hľadajú rýchle zisky.

V tomto článku sa dozviete čo sú to krátkodobé investície, a aké hlavné faktory by ste pri ich výbere mali zvážiť. Samozrejme sa pozrieme aj na to aké sú najlepšie krátkodobé investície v roku 2023 a úspešné prístupy ku krátkodobému investovaniu.

Definícia krátkodobých investícií

Krátkodobé investície sú investičné stratégie, ktorých cieľom je dosiahnuť zisk v pomerne krátkom časovom horizonte, obvykle v priebehu niekoľkých mesiacov alebo rokov.

Oproti dlhodobým investíciám, ktoré sú zamerané na stabilný rast a zhodnocovanie kapitálu na dlhšiu dobu, krátkodobé investície sa zameriavajú na rýchle zisky a využitie krátkodobých príležitostí na trhu.

Typickými cieľmi pri krátkodobých investícií môžu byť:

 • Krátkodobý zisk. Hlavným cieľom krátkodobých investícií je dosiahnuť rýchle a pomerne vysoké zisky. Investor sa snaží využiť krátkodobé pohyby na trhu a správne časovať svoje nákupy a predaje s cieľom generovať čo najväčší zisk.

 • Diverzifikácia portfólia. Krátkodobé investície môžu byť aj súčasťou väčšieho investičného portfólia, kde majú za úlohu diverzifikovať riziko. Investor môže investovať do rôznych tried aktív, ako sú akcie, komodity, kryptomeny alebo dlhopisy, aby znížil vystavenie sa riziku a neinvestoval iba do jednej triedy aktív.

 • Využitie trhových príležitostí. Krátkodobé investície sú často orientované na využitie krátkodobých príležitostí, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku udalostí na trhu alebo špecifických ekonomických trendov. Investor sa snaží identifikovať tieto príležitosti a získať z nich výhodu.

Pri investovaní do krátkodobých investícií majú investori určité očakávania:

 • Rýchle výnosy. Investor očakáva, že jeho investícia sa rýchlo zhodnotí a prinesie zisk v pomerne krátkom časovom horizonte.
 • Krátkodobá likvidita. Investori očakávajú, že ich investícia bude značne likvidná, čo im umožní získať prístup k hotovosti v prípade potreby.

Je však dôležité mať na pamäti, že investovanie do krátkodobých investícií prináša so sebou určité riziká. Trhová volatilita a neistota môžu mať výrazný vplyv na výkonnosť investícií. Je preto dôležité mať dostatočný prehľad o investovaní a trhu, a zároveň investovať len tie finančné prostriedky, ktoré si môžete dovoliť stratiť.

Hlavné faktory pri výbere krátkodobých investícií

Pri rozhodovaní sa o krátkodobých investíciách je dôležité mať na pamäti niekoľko dôležitých faktorov. Každý investor má totiž svoje vlastné preferencie a ciele, a preto je dôležité na úvod zvážiť aspoň niektoré z nasledujúcich faktorov:

 1. Rizikový profil investora. Prvým krokom pri výbere krátkodobých investícií je zhodnotiť vlastný rizikový profil. Rizikový profil je jedinečný pre každého investora a závisí od faktorov ako je tolerancia voči riziku, finančný cieľ, investičný horizont a celková finančná situácia. Je dôležité si uvedomiť, že krátkodobé investície môžu so sebou prinášať vyššie riziko, pretože ich viac ovplyvňuje trhová volatilita.

 2. Zhodnotenie investičných cieľov. Ďalším kľúčovým faktorom je zhodnotenie vašich investičných cieľov. Čo presne chcete dosiahnuť svojimi krátkodobými investíciami? Môže to byť rýchly zisk, diverzifikácia portfólia, ochrana pred infláciou alebo iný finančný cieľ. Klarifikácia týchto cieľov vám pomôže zamerať sa na vhodné investičné príležitosti, ktoré sú v súlade s vašimi očakávaniami.

 3. Určenie časového horizontu. Krátkodobé investície majú obmedzený časový horizont, ktorý sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí niekoľkých mesiacov až niekoľkých rokov. Je dôležité určiť, ako dlho ste ochotní svoje peniaze viazať v danej investícii a aký rýchly návrat očakávate. Toto určíte na základe svojich finančných potrieb a plánovaných investičných cieľov.

 4. Výnosový potenciál. Ďalším faktorom je zhodnotenie potenciálneho výnosu z vašich krátkodobých investícií. To vyžaduje dôkladné skúmanie jednotlivých tried aktív, ako sú akcie, komodity, kryptomeny, dlhopisy alebo fondy. Sledujte históriu výkonnosti, analyzujte súčasnú trhovú situáciu a zhodnoťte, aký potenciál pre rast alebo zisk je spojený s danou investíciou.

 5. Zhodnotenie trhu. Posledným faktorom je zhodnotenie celkovej situácie na trhu a aktuálneho hospodárskeho prostredia. Pozrite sa na trendy, očakávané zmeny a podmienky, ktoré by mohli ovplyvniť výkonnosť vášho portfólia. Je dôležité sledovať makroekonomické ukazovatele, spravodajstvo o odvetví a prieskumy trhu, aby ste získali informácie, ktoré vám pomôžu rozhodovať sa o vhodných investičných príležitostiach.

Pri výbere krátkodobých investícií je dôležité zvážiť tieto faktory a nájsť rovnováhu medzi rizikom a očakávaným výnosom. Nikdy nezabúdajte, že vlastný prieskum a správne porozumenie sú kľúčom k úspešným krátkodobým investíciám.

TOP 5 najlepších krátkodobých investícií

Súčasný trh ponúka investorom mnoho zaujímavých možností pre krátkodobé investovanie. Ak hľadáte rýchle zhodnotenie kapitálu a zisky, zvážte niektoré z nasledujúcich investícií:

 • Akcie. Akcie sú tradične jednou z najpopulárnejších foriem investovania. S dobrou analýzou si môžete vybrať akcie spoločností s potenciálom rýchleho rastu. Sledujte trendy a spravodajstvo o jednotlivých sektoroch, aby ste správne identifikovali príležitosti na nákup akcií spoločností, ktoré majú pozitívne vyhliadky na krátkodobé obdobie.

 • Komoditný trh. Komodity, ako napríklad ropa, zlato, striebro a obilie, majú vysoký potenciál na krátkodobé zhodnocovanie. Ceny komodít sú ovplyvnené mnohými faktormi, vrátane ponuky a dopytu, geopolitických udalostí a hospodárskeho vývoja. S primeranou analýzou trhu môžete identifikovať vhodné príležitosti na nákup a predaj komodít s cieľom dosiahnuť rýchly zisk.

 • Forex. Forex je najväčším finančným trhom na svete, kde dochádza k obchodovaniu s menami. Využíva sa najmä na špekulácie s rôznymi menovými pármi a na vývoj kurzov. S adekvátnym vzdelaním a správnou stratégiou obchodovania môžete profitovať z krátkodobých pohybov na forexovom trhu.

 • Kryptomeny. Kryptomeny, ako napríklad Bitcoin, Ethereum a ďalšie, stále lákajú investorov svojím výnosovým potenciálom. S ich vysokou volatilitou môžu ponúkať zaujímavé možnosti na krátkodobé obchodovanie. Je dôležité mať na pamäti, že tento trh je pomerne rizikový a vyžaduje primeranú znalosť kryptomien.

 • P2P investovanie. Peer-to-peer (P2P) investovanie je relatívne novým a rastúcim trendom v investičnom svete. Táto forma investovania vám umožňuje poskytnúť pôžičky priamo jednotlivcom alebo malým podnikom prostredníctvom online platformy. Získať môžete výnosy z úrokov alebo splátok, ktoré obdržíte od svojich požičiatelov. P2P investovanie je čoraz populárnejšie vďaka svojej relatívnej likvidite a možnosti dosiahnuť výnosy v krátkom čase.

Pri krátkodobých investíciách je dôležité mať primerané investičné znalosti a jasnú stratégiu. Pamätajte, že investovanie je spojené s rizikom a minulé výsledky nie sú garanciou budúcich výnosov. Dôkladný prieskum a všeobecný prehľad vám však môžu pomôcť dosiahnuť úspech.

Úspešné prístupy ku krátkodobým investíciám

Krátkodobé investovanie je zaujímavou cestou, ako rýchlo zhodnotiť kapitál a dosiahnuť zisky. Existuje niekoľko úspešných prístupov, ktoré investori môžu využiť na dosiahnutie svojich cieľov.

Vo Financer.com sme pre vás vybrali tri obľúbené stratégie krátkodobého investovania:

Krok 1

Denné obchodovanie s akciami

Denné obchodovanie, známe aj ako day trading, je stratégia, kde obchodníci nakupujú a predávajú akcie počas jedného obchodného dňa s cieľom profitovať zo zmeny ich cien.

Denní obchodníci sa zameriavajú na krátkodobé pohyby na trhu a využívajú technickú analýzu, grafy a indikátory na identifikáciu vstupných a výstupných bodov.

Táto stratégia vyžaduje rýchle reakcie a dôkladný prieskum trhu, ale môže ponúkať príležitosti na rýchle zhodnocovanie kapitálu.

Krok 2

Swing obchodovanie s komoditami:

Swing obchodovanie je stratégia, ktorá sa zameriava na využitie strednodobých pohybov cien na trhu.

Pri obchodovaní s komoditami, ako napríklad ropa, zlato alebo obilie, investori sledujú trendové vzory a hľadajú vhodné časové okná na nákup alebo predaj.

Táto stratégia zohľadňuje očakávaný vývoj cien a môže sa zakladať na technickej aj fundamentálnej analýze trhu. 

Krok 3

Arbitráž na Forexe

Arbitráž je stratégia, pri ktorej investor využíva rozdiely v cenách medzi rôznymi trhmi na dosiahnutie zisku.

V prípade Forexu, investori hľadajú príležitosti, keď menový pár je obchodovaný za rôzne ceny na rôznych trhoch.

Využívajú tieto rozdiely v cenách na nákup na jednom trhu a predaj na inom trhu s cieľom dosiahnuť zisk zo zmene kurzov.

Arbitráž na Forexe vyžaduje vysokú úroveň pozornosti a rýchle reakcie, ale môže byť ziskovou stratégiou pre skúsených obchodníkov.

Výhody a nevýhody krátkodobých investícií

 • Spája sa s nimi vyššie riziko

 • Vyžadujú aktívne sledovanie trhu

 • Môžu mať vyššie transakčné náklady

Často kladené otázky

Čo sú krátkodobé investície?

Krátkodobé investície sú investičné stratégie, ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie zisku v pomerne krátkom časovom horizonte, obvykle niekoľko mesiacov alebo rokov. Ich hlavným cieľom je rýchle zhodnocovanie kapitálu a využitie krátkodobých príležitostí na trhu.

Aké sú hlavné ciele pri krátkodobých investíciách?

Hlavnými cieľmi pri krátkodobých investíciách sú rýchle zisky, diverzifikácia portfólia a využitie krátkodobých príležitostí na trhu. Investori sa snažia dosiahnuť čo najväčší zisk v krátkom časovom horizonte a správne časovať nákupy a predaje. Taktiež investujú do rôznych tried aktív, aby znížili riziko a využili príležitosti na trhu.

Aké faktory by som mal zvážiť pri výbere krátkodobých investícií?

Pri výbere krátkodobých investícií je dôležité zvážiť niekoľko faktorov:

 • Rizikový profil investora
 • Investičné ciele
 • Časový horizont
 • Výnosový potenciál
 • Zhodnotenie trhu

Čo je diverzifikácia portfólia?

Diverzifikácia portfólia je stratégia, pri ktorej sa investuje do rôznych tried aktív, odvetví, regiónov alebo typov investícií s cieľom znížiť riziko. Diverzifikácia pomáha minimalizovať vplyv jednotlivých investícií na celkový výkonnosť portfólia a poskytuje vyššiu stabilnosť výnosov.

Pomohol vám tento článok?

Zanechajte nám spätnú väzbu

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon176 prečítaní

Objavte viac článkov

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac