Najlepšie dlhodobé investície 2023

 • 29. júna 2023
 • 8 minút čítania
 • Read Icon168 prečítaní
Náš záväzok k transparentnosti
Vo Financer.com sme odhodlaní vám pomáhať s financiami. Všetok náš obsah dodržiava naše Redakčné zásady. Sme transparentní ohľadom toho, ako hodnotíme produkty a služby v našom Recenznom procese a ako zarábame peniaze v našom Zverejnení inzerentov.

Viacerí odborníci sa zhodujú, že investovanie sa v dnešnej dobe stáva nevyhnutným prostriedkom na zabezpečenie finančnej stability a budovanie dlhodobého bohatstva.

Investovanie už dávno nie je len pre majetných alebo profesionálnych investorov. Malo by sa stať súčasťou života každého jedného z nás. A azda najlepšou voľbou v tejto oblasti je práve dlhodobé investovanie.

V tomto článku sa dozviete čo je to dlhodobé investovanie, a aké hlavné faktory by ste pri výbere týchto investícií mali zvážiť.

Samozrejme sa pozrieme aj na to aké sú najlepšie dlhodobé investície v roku 2023, a prečo je pri nich dôležitá správna diverzifikácia.

Definícia dlhodobého investovania

Dlhodobé investovanie je jedinečným prístupom, ktorý prináša mnoho výhod a odlišuje sa od krátkodobých špekulácií a rizikových obchodov, ktoré poznáme z krátkodobých investícií. Prečo je však práve táto forma investovania taká dôležitá a prečo by sme mali venovať pozornosť dlhodobým investíciám?

Prvým dôvodom je stabilita. Dlhodobé investície sú založené na presvedčení, že ekonomika bude rásť a vybrané spoločnosti budú prosperovať aj v budúcnosti.

Na rozdiel od krátkodobých investícií, ktoré môžu byť ovplyvnené krátkodobými fluktuáciami trhu, dlhodobé investovanie zohľadňuje dlhodobé trendy a rastový potenciál jednotlivých sektorov.

Ďalšou výhodou dlhodobého investovania je čas. Investovanie na dlhšie obdobie dáva vašim peniazom možnosť rásť a zhodnocovať sa s plynutím času. Dlhodobé investície si vyžadujú trpezlivosť a disciplínu, táto stratégia však poskytuje priestor na rozvoj dlhodobých investičných cieľov.

Okrem stability a časovej perspektívy dlhodobé investovanie tiež poskytuje príležitosť diverzifikovať portfólio. Rôznorodosť je kľúčovým faktorom pri minimalizovaní rizika a optimalizovaní výnosov.

Dlhodobé investovanie umožňuje investorom rozložiť svoje prostriedky medzi rozličné aktíva, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti alebo dokonca alternatívne investície, čím sa znižuje riziko zlyhania jednej konkrétnej investície. 

Dlhodobé investovanie nie je iba finančnou stratégiou, ale aj životným princípom. Je to prostriedok, ako budovať finančnú slobodu, plánovať budúcnosť a dosahovať dlhodobý rast. Je to krok, ktorý nám umožňuje mať kontrolu nad našimi financiami a vytvárať si bezpečnejšiu a bohatšiu budúcnosť.

Výber správnej investičnej stratégie

Pri dlhodobých investíciách je výber správnej investičnej stratégie jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré investor musí urobiť. Správna stratégia môže mať významný vplyv na dosiahnutie finančnej stability a rastu. Ako teda vybrať tú správnu investičnú stratégiu pre svoje dlhodobé investície?

Prvým krokom pri výbere investičnej stratégie je definovanie cieľov. Je nevyhnutné si uvedomiť, čo chcete dosiahnuť dlhodobým investovaním.

Možno plánujete budovať finančné zabezpečenie na dôchodok, financovať vzdelanie svojich detí alebo jednoducho zhodnocovať svoje bohatstvo.

Definovanie cieľov vám pomôže určiť časový horizont investovania, potrebný výnos a mieru rizika, ktoré ste ochotní prijať.

Dôležitým aspektom pri výbere investičnej stratégie je aj zhodnotenie svojej tolerancie k riziku. Riziko je neoddeliteľnou súčasťou investovania a každý investor má inú toleranciu k riziku.

Niektorí investori majú vyššiu odolnosť voči fluktuáciám na trhu a sú ochotní prijať vyššie riziko, zatiaľ čo iní preferujú menej rizikové investície. Je dôležité objektívne zhodnotiť svoju toleranciu k riziku a zvoliť investičnú stratégiu, ktorá je v súlade s vašimi osobnými preferenciami.

Existuje niekoľko typov investičných stratégií, ktoré investor môže zvážiť pri dlhodobých investíciách:

 • Konzervatívna stratégia. Prvým typom je konzervatívna stratégia, ktorá je zameraná na minimalizáciu rizika a udržiavanie stability hodnoty investície. Táto stratégia zahŕňa často investície do dlhopisov, likvidných aktív alebo prípadne do indexových fondov.
 • Agresívna stratégia. Na druhej strane spektrum sa nachádza agresívna stratégia, ktorá je zameraná na dosiahnutie vysokých výnosov, ale zároveň prináša vyššie riziko. Táto stratégia často zahŕňa investície do akcií jednotlivých spoločností, sektorov alebo prípadne do rizikovejších fondov.
 • Zlatá stredná cesta. Medzi vyššie spomenutými dvoma typmi investičných stratégií existuje stratégia zlatej strednej cesty. Táto stratégia kombinuje rôzne triedy aktív s cieľom dosiahnuť vyvážený rast a zároveň minimalizovať riziko.

V konečnom dôsledku je výber správnej investičnej stratégie individuálnym rozhodnutím, ktoré vyžaduje starostlivé zhodnotenie vlastných cieľov, tolerancie k riziku a typu investora.

Dlhodobé investície sú príležitosťou na budovanie finančnej stability a rastu, avšak k ich úspechu je nevyhnutné mať jasne a dobre premyslenú investičnú stratégiu.

Tento článok slúži výlučne na informačné účely a nemožno ho považovať za investičné poradenstvo.

Pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí je vždy dôležité dôkladne sa oboznámiť so všetkými relevantnými faktami a urobiť si svoj vlastný prieskum.

TOP 5 najlepších dlhodobých investícií

Pri hľadaní najlepších dlhodobých investícií je dôležité zamerať sa na nástroje, ktoré majú potenciál priniesť dlhodobý rast.

Vo Financer.com sme si pre vás pripravili prehľad TOP 5 najlepších dlhodobých investícií, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť ich potenciál a prínos pre vaše investičné portfólio.

 • Akcie. Akcie sú jedným z najznámejších a najatraktívnejších investičných nástrojov pre dlhodobé investovanie. Investovanie do kvalitných spoločností s dlhou a úspešnou históriou prináša potenciál na dlhodobý rast a pravidelné dividendy. Investori si môžu vybrať medzi rôznymi sektormi a geografickými oblasťami, aby diverzifikovali svoje portfólio a minimalizovali riziko.

 • Investovanie do nehnuteľností. Investície do nehnuteľností sa ukázali ako solídna dlhodobá investícia s potenciálom stabilných príjmov. Nehnuteľnosti vrátane bytov, domov, komerčných budov alebo pôdy sa môžu zhodnocovať s plynutím času a prispievať k budovaniu bohatstva. Okrem toho, investovanie do nehnuteľností umožňuje diverzifikáciu portfólia a zníženie rizika vystavenia sa fluktuáciám na trhu.

 • Dlhopisy. Dlhopisy sú investičné nástroje, ktoré poskytujú fixný príjem v podobe úrokových platieb. Investovanie do dlhopisov, najmä do štátnych a korporátnych dlhopisov s vysokým hodnotením úverovej spôsobilosti, poskytuje stabilitu a predvídateľnosť výnosov. Dlhopisy tiež prispievajú k diverzifikácii portfólia a môžu byť vhodnou voľbou pre investorov, ktorí preferujú nižšie riziko.

 • Podielové a ETF fondy. Podielové a ETF fondy sú zoskupenia investícií, ktoré sprostredkujú investorom prístup k rôznym triedam aktív bez potreby priameho vlastníctva jednotlivých cenných papierov. Tieto fondy sú spravované profesionálmi a ponúkajú diverzifikáciu a likviditu. Sú ideálnou voľbou pre investorov, ktorí preferujú pasívne investovanie a minimalizáciu rizika.

 • Investície v oblasti technológií a inovácií. S rýchlym rozvojom technológií a inovácií, investície v tejto oblasti prinášajú veľký potenciál rastu a výnosov. Investovanie do technologických spoločností, ktoré zavádzajú nové trendy, môže byť veľmi prospešné. Od oblastí ako umelá inteligencia, biotechnológie a energetika až po e-commerce a digitálnu transformáciu – technologický sektor ponúka široké spektrum investičných príležitostí.

Diverzifikácia

Pri dlhodobých investíciách je jedným z kľúčových faktorov úspechu správna diverzifikácia. Diverzifikácia je stratégia, ktorá zahŕňa rozdelenie investícií do rôznych tried aktív a oblastí s cieľom minimalizovať riziko a maximalizovať príležitosti na rast.

Diverzifikácia je dôležitá preto, lebo znižuje vystavenie investora jednotlivým rizikám. Keďže jednotlivé triedy aktív sa správajú odlišne, ich kombinácia v portfóliu môže pomôcť vyrovnávať fluktuácie na trhu.

Príklad:

Ak by ste mali všetky svoje investície iba v jednej spoločnosti, vaše bohatstvo by záviselo od jej výkonnosti a v prípade, že by sa jej darilo zle, mohli by ste utrpieť významné straty.

Diverzifikácia vás chráni pred takýmito rizikami tým, že rozdeľuje vaše investície medzi viaceré spoločnosti, sektory alebo dokonca regióny.

Existuje niekoľko spôsobov, ako dosiahnuť diverzifikáciu vo vašom portfóliu. Jedným z nich je investovanie do rôznych tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a suroviny. Týmto spôsobom získate exponenciálne rozdelenie vašich investícií a minimalizujete vystavenie jednému typu investície.

Ďalšou možnosťou je diverzifikovať v rámci jednej triedy aktív, napríklad pri investovaní do akcií. Môžete sa rozhodnúť investovať do spoločností z rôznych sektorov, ako sú technológie, zdravotníctvo, energetika a finančné služby.

Diverzifikácia je strategickým nástrojom pre dosiahnutie stabilného rastu a minimalizáciu rizika vo vašom investičnom portfóliu.

Bez ohľadu na to, či ste začiatočníkom alebo skúseným investorom, diverzifikácia by mala byť základným pilierom vášho investičného prístupu.

Nezabudnite, že jedným z najdôležitejších pravidiel pri investíciách je „nevkladať všetky vajcia do jedného koša“.

Výhody a nevýhody

 • Väčšinou sú menej likvidné

 • Môžu byť citlivé na infláciu

 • Vyžadujú trpezlivosť a disciplínu

Často kladené otázky

Čo je dlhodobé investovanie?

Dlhodobé investovanie je jedinečný prístup, ktorý prináša mnoho výhod a odlišuje sa od krátkodobých špekulácií a rizikových obchodov. Je založené na presvedčení, že ekonomika bude rásť a vybrané spoločnosti budú prosperovať aj v budúcnosti.

Prečo je dlhodobé investovanie dôležité?

Dlhodobé investície zohľadňujú dlhodobé trendy a rastový potenciál jednotlivých sektorov. Poskytujú stabilitu a časovú perspektívu, umožňujú diverzifikáciu portfólia a sú prostriedkom na budovanie finančnej stability a bohatstva

Aké sú výhody dlhodobého investovania?

Dlhodobé investovanie prináša stabilitu, časový rast a príležitosť na diverzifikáciu portfólia. Pomáha minimalizovať krátkodobé fluktuácie trhu, a so správnou diverzifikáciou znižuje riziko zlyhania jednej konkrétnej investície.

Ako si vybrať správnu investičnú stratégiu pre dlhodobé investície?

Pri výbere investičnej stratégie je dôležité definovať svoje ciele, časový horizont investovania, toleranciu k riziku a osobné preferencie. Existujú rôzne stratégie, ako konzervatívna, agresívna alebo zlatá stredná cesta, ktoré sa môžu aplikovať podľa individuálnych potrieb.

Aké sú najlepšie dlhodobé investície?

Medzi TOP 5 najlepších dlhodobých investícií patria akcie, investície do nehnuteľností, dlhopisy, podielové a ETF fondy a investície v oblasti technológií a inovácií. Tieto nástroje majú potenciál priniesť dlhodobý rast a prínos pre investičné portfólio.

Pomohol vám tento článok?

Zanechajte nám spätnú väzbu

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon168 prečítaní

Objavte viac článkov

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac