Jednoduché základy finanční gramotnosti

Array

Array

financni-gramotnost

Správné rozhodování o penězích

Dnes už je takřka vše nějak spojené s penězi. Finančně gramotný člověk se tak potřebuje orientovat nejen v samotných finančních produktech, ale i v mnoha dalších oborech. Aby vše nebylo tak jednoduché, spousta informací se navíc i časem mění. Některé základy ale naštěstí zůstávají stále stejné.

financni-gramotnost-a-dobre-osobni-financePatří k nim například zbytečně neutrácet, mít přehled o svých výdajích a příjmech, pravidelně si spořit peníze stranou a znát alespoň základní produkty finančního trhu – jaký je rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem a rychlou půjčkou, k čemu třeba slouží stavební spoření a hypotéka nebo jak fungují kreditní karty.

Co se týče dovedností – může jít i o plánování vlastního rozpočtu, znát a umět uplatňovat svá práva jako spotřebitel a nebo umět vyhodnotit svůj vztah k riziku při pravidelném investování.

Gramotný člověk umí číst, psát a počítat. Finančně gramotný pak ví, na co se má dívat ve smlouvách, co má číst a jak to má číst, na co se má doptat a kdy smlouvu vůbec nepodepsat, protože si umí výsledná čísla správně spočítat.

Naučte se tedy orientovat ve světě financí a získané znalosti a dovednosti pak ve svém životě správně používat. Pomoci vám mohou naše články a návody – získat přehled o finančním světě je pak mnohem jednodušší.

Finanční gramotnost – co vás ve škole nenaučili

České školství má mnoho předností, ale v některých oblastech zaostává a nejde s dobou. Ve škole se například učíme, že Pražská defenestrace se uskutečnila 23. května 1618. Je důležité znát historii vlastní země? Ano. Pomůže vám to při rozhodování finančních otázek? V žádném případě. Ani dnešní děti, natož pak ostatní ročníky, nejsou zasvědcení do fungování rodinných financí, což je obrovská škoda. Tato informační nerovnováha způsobuje, že mnoho společností těží z vaší nevědomosti.

Samotný název finanční gramostnost zní velmi komplikovaně, přitom se jedná o pochopení několika základních principů, které aplikujete v běžném životě. Není to žádná věda. V první řadě je třeba chtít. Většina z nás se soustředí na vydělávání peněz. Čím více, tím lépe. Pokud však nemáme finance pod kontrolou, lehko se stane, že čím více vyděláme, tím více utratíme a nakonec nám zbude méně.

K pochopení hlavních finančních vztahů vám dobře poslouží naše články. Zároveň se porozhlédněte po svém okolí a inspirujte se lidmi, kteří jsou finančně gramotní.

V nespolední řadě se snažte ke zdravému vztahu k financím vést i své děti. Je to jedna z nejlepších věcí, které jim můžete v dnešní době předat.

Následky finanční negramotnosti

Finanční negramotnost lze přirovnat k tomu, když neumíte číst a psát a přitom máte fungovat v dnešním světě, kdy komunikace s úřady, v zaměstnání a tak dále probíhá v písemné formě jazyka. Nezbývá Vám tak nic jiného, než věřit někomu, kdo Vám tlumočí, co je v dokumentu napsáno. Takový člověk by byl ponechán bezbranný na pospas tomu, kdo informace tlumočí.

V podstatě to samé se děje i ve finančním světě. Někdo Vám něco tvrdí, ale protože si to neumíte sami odvodit, musíte dotyčnému věřit. Důvěra nejen ve světě peněz musí jít stranou.

A následky, zbytečné přeplácení, nevýhodné smlouvy, ztráta Vašich peněz. V krajních případech to jsou nevýhodné půjčky, které jsou vypláceny půjčkami ještě nevýhodnějšími. To v konečném důsledku vede do dluhové pasti a exekucím. Proto je ve Vašem vlastním zájmu se v oblasti financí vzdělávat a toto vzdělání vštěpovat i Vašim potomkům.

Články a manuály

Více o Finanční gramotnost

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na
Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.