Geld lenen kost geld
WIKI

Alles wat je moet weten over technische, fundamentele en kwantitatieve analyse

  • Technische analyse is een handelsdiscipline die wordt toegepast om beleggingen te evalueren en handelsmogelijkheden te identificeren in prijstrends en patronen op grafieken;
  • Technische analisten geloven dat handelsactiviteiten en prijsveranderingen van een aandeel uit het verleden waardevolle indicatoren kunnen zijn voor de toekomstige prijsbewegingen van het aandeel;
  • Technische analyse kan worden vergeleken met fundamentele analyse, die meer gericht is op de financiële gegevens van een bedrijf dan op historische koerspatronen of aandelentrends.

 

Als je gaat investeren, kun je onder andere kiezen uit crypto’s, obligaties, aandelen en vastgoed.

Om te bepalen welke aandeel het beste bij je doelen passen, kun je niet alleen een beroep doen op handelsplatformen, maar ook verschillende analyses gebruiken.

Je kunt kiezen voor één soort analyse of een combinatie van meerdere. Om ervoor te zorgen dat je een weloverwogen investeringsbeslissing kunt maken, gaan we in dit artikel dieper in op de verschillende analysemethodes en hoe je die kunt combineren.

Hierdoor kom je niet alleen te weten wat elke methode individueel is, maar krijg je ook antwoorden op vragen zoals: “Wat is het verschil tussen fundamentele analyse en technische analyse?”, “Hoe de kwantitatieve en fundamentele analyse combineren?” en “Hoe gebruik je fundamentele en technische analyse samen?”

Wat is technische analyse en hoe werkt het? 

In dit onderdeel kom je te weten wat de definitie van technische analyse is en hoe je kunt beleggen met technische analyse.

Laten we beginnen bij het begin en laten we dieper ingaan op de betekenis van technische analyse.

Bij deze analyse draait het om het bepalen van de tijdsperiode waarin je je investering het beste uitvoert.

Met deze kortetermijnanalyse bepaal je dus niet in welke aandeel je gaat investeren, maar wel wat de beste tijdsperiode voor een investering kan zijn. 

De beste indicators voor de technische analyse zijn de ‘candlesticks’ of kaarspatronen.

Wat zijn kaarspatronen bij technische analyse?

Voordat we dieper ingaan op technische analyse, is het belangrijk om te begrijpen wat deze kaarspatronen juist zijn. Deze indicatoren geven weer hoe de prijs van een bepaald aandeel gedurende een bepaalde periode verandert. 

Als je al eens een technische analyse grafiek gezien hebt, heb je misschien gemerkt dat er groene en rode kaarsen zijn.

Een groene kaars geeft aan dat de aandelenkoers hoger was aan het einde van het tijdskader dan aan het begin. Dit betekent dat je eventuele investering positief uitgedraaid zou hebben moest je ingespeeld hebben op een prijsstijging. 

Een rode kaars geeft het daarentegen omgekeerde weer; de aandelenkoers is aan het einde van de tijdskaders lager dan aan het begin.

Bij kaarsindicatoren draait het vooral om het analyseren van koersbewegingen binnen verschillende tijdsperiodes. Je kunt zelf die tijdskaders bepalen; zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een periode van een maand, enkele maanden of een jaar. 

Wil je de technische analyse voor daghandel gebruiken? Dan kan dit zeker, want de tijdsperiode kan ook een dag en zelfs een minuut zijn.

Leestip

Lees hier onze Wiki over candlestick grafieken oftewel kaarsgrafieken.

Een langere tijdsperiode is vooral geschikt om te bepalen of een aandeel bullish is en een stijgende trend doormaakt, of bearish is en een neerwaartse trend doorloopt. 

Hierdoor weet je ook of je moet inspelen op een prijsstijging (bullish) of prijsdaling (bearish). Aan de hand van de wieken van kaarsindicatoren bepaal je ook wat het prijsbereik van een bepaald aandeel over een bepaalde tijdsperiode is.

Als je technische analyse voor trading gaat toepassen, is het belangrijk om de openings- en sluitingskoersen te kennen.

Hiervoor moet je naar het kaarslichaam kijken. Bij een groene kaars vind je de openingskoers aan de onderkant en de sluitingsprijs aan de bovenkant. Bij rode kaarsen is dit net het tegenovergestelde.

Laten we een technische analyse maken en deze kaarspatronen toepassen op een fictief voorbeeld. Ga je een technische analyse voor crypto uitvoeren en kies je voor Bitcoin? Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een tijdskader van één uur aangezien Bitcoin zeer volatiel kan zijn. 

Stond de waarde van Bitcoin aan het begin op $ 30.000 en aan het einde op $ 40.000? Dan zal de kaars groen kleuren, aangezien de openingsprijs hoger groter was dan de sluitingsprijs.

Wil je checken wat de hoogste en laagste waarden waren gedurende dit uur? Kijk dan naar de kaarswieken van deze technische analyse van Bitcoin.

Wat is technische analyse?

Nu je weet wat de kaarspatronen zijn, gaan we dieper in op de technische analyse. Bij deze analyse draait het om het bepalen van het moment waarop je aandeel moet kopen, en niet over welke aandeel je moet kopen. 

De meeste investeerders gebruiken deze analyse om historische gegevens te verzamelen om zo te ontdekken binnen welke (korte) tijdsperiode het interessant kan zijn om een bepaald aandeel te kopen. 

Zo worden bijvoorbeeld de voorbije beleggingsgegevens, technische analyse patronen van specifieke technische analyse aandelen en de prijsbeweging onderzocht. Met technische analyse kun je als investeerder dus bepaalde patronen ontdekken.

Daarmee probeer je te voorspellen wanneer de prijs gaat stijgen of dalen, en dus niet of aandeel onder- of overgewaardeerd zullen zijn.

Linechart grafiek
Kaarsgrafiek
OHLC grafiek

Hoe maak je een technische analyse?

Het opstellen en gebruiken van een technische analyse kan relatief moeilijk overkomen, zeker omdat de kaarsen niet de enige technische analyse-indicatoren zijn.

Het is namelijk ook belangrijk om de volgende aspecten op te nemen in je analyse:

Trend indicatoren

Bij het uitvoeren van een technische analyse voor bijvoorbeeld zilver is het belangrijk dat je kijkt naar de algemene trend, en dat je de trendlijnen, het steunniveau en weerstandsniveau te onderzoekt. 

Het steunniveau is de prijs waaronder de prijs van zilver niet zakt, terwijl het weerstandsniveau de ‘plafondwaarde’ is die de prijs moeilijk kan overstijgen.

Dankzij trendindicatoren kun je ook achterhalen of er sprake is van een bearish of bullish trend.

Trading indicatoren

Bij technische analyse moet je ook de RSI (Relative Strength Index) in het oog houden. Met deze indicator kun je een momentum, marktomstandigheden en eventuele problemen ontdekken. 

De RSI wordt weergeven als een cijfer tussen 0 en 100. Een RSI rond de 70 wordt beschouwd als ‘overbought’ (verkopen). Als de RSI rond de 30 schommelt, is er sprake van ‘oversold’ (kopen). 

Stel je voor dat je de technische analyse voor DAX toepast en de RSI 75 is; dan weet je dat je je cryptomunten het best kunt verkopen.

Voer je de RSI technische analyse voor Brent Oil uit en ligt de waarde op 26? Dan kan het interessant zijn om deze cryptomunt toe te voegen aan je portefeuille.

Activiteitsindicatoren

Met deze indicatoren krijg je inzichten in de invloed die de verhandelde volumes hebben op de koerstrend. De meest gebruikte activiteitsindicator is de On Balance Volume (OBV).

Deze indicator is de som van het aan- en verkoopvolume. Als de volumes zowel pieken als dalen bereiken, volgt het aandeel een duidelijke trend. Is de OBV lijn relatief horizontaal? Dan is er geen sprake van een trend.

Wat is fundamentele analyse en hoe werkt het?

De tweede analyse die je kunt gebruiken om te weten welke aandeel interessant kunnen zijn om in te investeren en wanneer, is fundamentele analyse. Net zoals bij technische analyse gaan we ook hier dieper in op de vraag wat de analyse is en hoe je een fundamentele analyse kunt maken. Maar wat is fundamentele analyse nu juist?

Er bestaan verschillende manieren om te bepalen of het tijd is om een aandeel te kopen of te verkopen. De meeste beleggers die beleggingsbeslissingen op lange termijn willen evalueren, beginnen met een fundamentele analyse van een aandeel.

Wat is fundamentele analyse?

Met deze analyse bepaal je of de actuele prijs van een aandeel de verwachte waarde van het bedrijf op de juiste manier weergeeft. Hiervoor bestudeer je factoren die invloed hebben op de waarde van een bepaald aandeel.

De indicatoren zijn de micro-economische en macro-economische factoren. Die eerste groep heeft betrekking op het bedrijf zelf waarin je wilt investeren en omvat bijvoorbeeld bedrijfswinsten, het dividendrendement van het bedrijf en productiecijfers.

De macro-economische factoren geven de algemene economische toestand weer en zijn bijvoorbeeld inflatie en de economische groei.

Hoe maak je een fundamentele analyse?

Wil je beleggen met fundamentele analyse? Dan moet je, net zoals bij technische analyse, verschillende indicatoren in het achterhoofd houden.

In totaal zijn er meer dan 15 factoren die je kunt gebruiken, maar de vijf populairste bedrijfsindicatoren bij fundamentele analyse zijn:

Koers winstverhouding (P/E ratio)

Deze ratio is de belangrijkste ratio als je de fundamentele analyse wilt toepassen.

De koers winstverhouding of ‘Price-Earnings ratio’ of ‘P/E ratio’ is een indicatie van de huidige prijs van het aandeel ten opzichte van de winst per aandeel. Je kunt deze ratio berekenen door de koers te delen door de winst per aandeel.

Marktkapitalisatie

Dit is de totale marktwaarde van de bedrijfsaandelen op een bepaald moment. Je kunt deze indicator berekenen door de huidige koers te vermenigvuldigen met het aantal uitgegeven aandeel.

Winst per aandeel (EPS)

EPS is de winst die een bedrijf maakt per aandeel. Je kunt deze indicator van de fundamentele analyse berekenen door de winst te delen door het aantal aandelen.

Dividend per aandeel

Deze indicator geeft aan hoeveel dividend uitgekeerd wordt per aandeel. Om dit te berekenen moet je het dividendtotaal delen door het gemiddeld aantal aandeel.

Rendement op eigen vermogen

Deze ratio geeft de verhouding tussen het bedrijfsinkomen en het vermogen weer. Het rendement op eigen vermogen wordt berekend door het netto-inkomen te delen door eigen vermogen.

Hiermee krijg je een inzicht in de winstgevendheid van het kapitaal.

Wat is kwantitatieve analyse en hoe werkt het?

Tot slot is er ook nog kwantitatieve analyse. In dit onderdeel ontdek je wat deze analyse is en hoe je ermee kunt beleggen, maar eerst hebben we het over de betekenis van kwantitatieve analyse.

Wil je met de kwantitatieve analyse gebruiken om te beleggen?

Dan is het belangrijk om te weten dat deze analyse voor elke soort van investering toegepast kan worden, ongeacht of je op korte termijn wilt investeren in aandelen, op lange termijn in vastgoed of intraday trading wilt gebruiken voor crypto. 

Bij deze analyse draait het om diverse statistische, wiskundige modellen, en niet om interviews en enquêtes zoals bij kwalitatieve onderzoeken.

Wat is kwantitatieve analyse?

Je kunt kwantitatieve analyse gebruiken om koersbewegingen te voorspellen waarmee je kunt beslissen of je je investering moet kopen/verkopen/bijhouden.

Met kwantitatieve analysetechnieken bepaal en bereken je de verschillende aspecten waarvan je denkt dat die invloed hebben op je belegging en je potentiële winst of verlies. 

Een van die aspecten zijn mogelijke risico’s, zoals marktrisico, volatiliteitsrisico en economisch risico.

Andere categorieën zijn de factoren die verbonden zijn aan het bedrijf waarin je wilt investeren, zoals dividendrendement, rendement op eigen vermogen en winst per aandeel.

Deze zijn dus als het ware vergelijkbaar met de micro economische en macro economische factoren van fundamentele analyse.

Hoe werkt kwantitatieve analyse?

Net zoals bij technische en fundamentele analyse zijn er bij de kwantitatieve analyse verschillende belangrijke begrippen en indicatoren.

De twee belangrijkste daarvan zijn standaarddeviatie en bèta. Het voordeel is dat deze indicatoren gemakkelijk online te vinden zijn.

Standaarddeviatie

De standaarddeviatie of standaardafwijking is een risicomaatstaf en geeft de historische volatiliteit van een aandeel aan.

Aan de hand van de standaarddeviatie kun je ook zien wat je beleggingsrendementen kunnen zijn ten opzichte van het gemiddeld rendement. 

De deviatie wordt meestal weergegeven in een grafiek, waarmee je ook inzicht kunt krijgen in de verwachte volatiliteit van het aandeel.

Een hogere standaardafwijking betekent dat het aandeel grotere koersschommelingen doormaakt. 

Meestal zijn er aan dit soort van aandeel grotere risico’s verbonden, maar krijg je ook de kans om meer winst te maken.

Hierbij is het wel belangrijk dat je rekening houdt met de risicotolerantie die je bereid bent te nemen en je investeringsmogelijkheden.

Bèta maat

De tweede indicator die je tijdens een kwantitatieve analyse kunt toepassen, is de bèta maat. Met deze coëfficiënt kun je de volatiliteit van een aandeel bepalen ten opzichte van de markt. 

Als een bepaalde belegging een bèta coëfficiënt van 1 heeft, beweegt het aandeel meestal op dezelfde manier als de markt. Als de markt stijgt, zal ook de waarde van het aandeel stijgen en omgekeerd.

Is de bèta maat groter dan 1? Dan weet je dat het aandeel een hogere volatiliteit heeft en grotere koersschommelingen doormaakt dan de markt. Ligt de bèta tussen 0 en 1? Dan is het aandeel minder volatiel dan de algemene markt.

Vergelijking tussen technische, fundamentele en kwantitatieve analyse

Nu je weet wat de verschillende analysemethodes zijn, halen we in dit onderdeel hun verschillen aan. Het grootste verschil is het doel. 

Bij technische analyse ga je bepaalde gegevens, zoals prijsveranderingen en verkregen rendementen, evalueren om zo technische analyse-indicatoren en patronen in kaart te brengen.

Aan de hand daarvan bepaal je dan toekomstige prijsbewegingen voor je investering en de gehele markt. 

Bij fundamentele analyse bepaal je de bedrijfswaarde door hun aspecten, zoals marktkapitalisatie, winst per aandeel en rendement per aandeel te evalueren. Zo zie je hoe het bedrijf zich verhoudt ten opzichte van de markt. 

Als je kwantitatieve analyse toepast, gebruik je wiskundige en financiële berekeningen om inzichten te krijgen in de waardering van je gekozen bedrijf.

Het tweede verschil tussen de fundamentele, technische en kwantitatieve analyse heeft betrekking op de gebruikte data.

Bij technische analyse gebruik je onder andere koersgrafieken en kaarsen. Dit is omdat je aan de hand daarvan de trends beter kunt bepalen. 

Bij fundamentele en kwantitatieve analyse wordt het bedrijf onder de loep genomen aan de hand van financiële waarden. Welke analyse je gebruikt, hangt dus niet alleen af van je doelen, maar ook van de informatie die je tot je beschikking hebt. 

Technische analyse is gemakkelijk uit te voeren, aangezien je alleen maar de koersgrafiek van een bedrijf of aandeel moet gebruiken.

Fundamentele en kwantitatieve analyse zijn moeilijker,  omdat je ook de financiële rapporten, economische verslagen en nieuwsberichten moet onderzoeken.

Voorbeeld

Laten we het verschil tussen technische en fundamentele analyse uitleggen aan de hand van een fictief voorbeeld van Facebook.

Wil je bepalen hoeveel een Facebook aandeel waard is? Dan kun je het best een fundamentele analyse uitvoeren. Hiervoor is het belangrijk dat je de financiële verslagen van Facebook, de technologische sector en algemene economie onder de loep neemt. 

Als je eerder een technische analyse wilt toepassen, laat je deze informatie achterwege en kijk je naar de koersgrafiek van Facebook. Aan de hand van de reeds aangehaalde factoren, krijg je inzichten in de manier waarop Facebook aandelen zich in het verleden hebben gedragen.

Die gegevens kun je vervolgens gebruiken om toekomstige aandelenkoersen te proberen voorspellen.

Hoe kwantitatieve en fundamentele analyse combineren?

Hoewel er drie verschillende analyses bestaan, beperken de meeste beleggers zich niet tot een van deze analyses, maar gebruiken ze een combinatie ervan.

In dit onderdeel hebben we het over hoe je een kwantitatieve en fundamentele analyse met elkaar kunt combineren.

De combinatie van beide analysemethodes kan je helpen een diepgaander inzicht te krijgen in welk bedrijf eventueel de grootste winsten kan opleveren.

Zo kun je nog gerichter investeren en je portefeuille nog beter afstemmen op de huidige markt.

Omdat de kwantitatieve analyse maar twee indicatoren omvat, is die iets minder nauwkeurige dan de fundamentele analyse.

Toch kun je aan de hand van de standaarddeviatie en bèta-coëfficiënt al bepalen welke bedrijven het volatielst zijn ten opzichte van de markt, en tussen welke waarde je winst en verlies kunnen liggen.

Op die manier kun je verscheidene bedrijven selecteren die bijvoorbeeld de kleinste volatiliteit hebben, of de grootste als je bereid bent meer risico’s te nemen. 

Als je enkele bedrijven gekozen hebt, kun je een fundamentele analyse toepassen om een diepgaander inzicht te krijgen in elk bedrijf.

Zo kun je de winst per aandeel, winst per rendement en rendement op eigen vermogen onderzoeken en daarmee ontdekken of het bedrijf de winstgroei zal kunnen voortzetten of niet.

Aan de hand daarvan kun je dus bepalen welk bedrijf je potentieel het meeste winst zal opleveren en kun je daar dus op inspelen door te investeren.

Hoe technische en fundamentele analyse combineren?

Je kunt ook gerust kiezen voor een combinatie van de technische en fundamentele analyses.

Dankzij de technische analyse krijg je direct een inzicht in de manier waarop een aandeel zich gedragen heeft tijdens een bepaalde periode. Zo kun je al direct zien of het je een winst of verlies had kunnen opleveren. 

Voordat je gaat investeren, is het toch nog steeds belangrijk om te achterhalen waarom de prijs nu juist een daling of stijging doorgemaakt heeft. Daarvoor kun je een beroep doen op fundamentele analyse.

Zie je bijvoorbeeld dat het bereik van de kaarsen ver uit elkaar ligt? Dan kun je dit eventueel verklaren aan de hand van fundamentele analyse.

Een groot bereik kan bijvoorbeeld wijzen op het feit dat het bedrijf meer in het nieuws gekomen is dan anders, en dit op een positieve of negatieve manier. 

De combinatie van fundamentele en technische analyse is ook interessant omdat je verschillende tijdsperiodes kunt overspannen.

Met technische analyse kun je namelijk bewegingen op de korte termijn ontdekken, omdat je de tijdsperiode van de kaars kunt instellen voor een week, een dag en zelfs een minuut (wat handig is voor intraday).

Hoewel fundamentele analyse vooral gebruikt wordt voor investeringen op de lange termijn, kun je die toch combineren met technische analyse.

Dit is omdat langetermijntrends die je met fundamentele analyse hebt kunnen bepalen, zich naar alle waarschijnlijkheid ook binnen een kortere periode voordoen.

Veelgestelde vragen technische analyse

Wat is technische analyse?

Technische analyse omvat methoden voor het voorspellen van marktbewegingen op basis van de koersgeschiedenis. Het is gebaseerd op technische indicatoren: prijsgeschiedenis, richting van de grafiekbeweging en de intensiteit ervan, volumes van voltooide transacties. Dankzij TA bepalen traders markttrends, prijsbewegingspatronen, sentiment, sleutelniveaus, instappunten en verkoopposities.

 

Hoe leer je technische analyse?

Leer hoe je de trend kunt herkennen!

Hoe doe je technische analyse?

De basistechniek is het bepalen van de huidige richting van de koersbeweging, een trend dus. Begin met technische analyse op hogere tijdframes en ga geleidelijk over naar lagere. Het bepalen van belangrijke niveaus en het analyseren van handelsvolumes zal je helpen om door de markt te navigeren. Vervolgens kun je grafiek- en candlestick analyses uitvoeren, d.w.z. de handelsgrafiek bestuderen op zoek naar mogelijke patronen. 

Werkt technische analyse?

Technische analyse is gebaseerd op de psychologie van de markten en de studie van de gedragspatronen van haar deelnemers. Alle angsten en verwachtingen van handelaren zijn in de prijs inbegrepen. Met technische analyse kun je de stemming van de meesten van hen begrijpen. Door het wijdverbreide gebruik van technische analyse en de populariteit van klassieke indicatoren kunnen veel traders onmiddellijk hetzelfde signaal ontvangen, waardoor het marktsentiment achteraf wordt beïnvloed en de voorspelling uitkomt.

Hoe nauwkeurig is technische analyse?

De grote populariteit en verspreiding van technische analyse bevestigen de betrouwbaarheid ervan als voorspellingsinstrument. Maar zelfs de beste technische analysesystemen kunnen geen 100% nauwkeurigheid garanderen. In feite ligt het succes van de handelaar niet zozeer in de hoge nauwkeurigheid van de technische analyse als wel in het vermogen om risico’s en geld te beheren.

Hoe trendlijnen tekenen technische analyse?

Tijdens een stijgende beweging wordt een trendlijn getrokken bij lokale dieptepunten om het stijgende gedeelte van de grafiek er bovenop te houden. De trendlijn voor de dalende koersbeweging wordt getrokken bij twee lokale highs. In dit geval moet het dalende deel van de grafiek eronder liggen. Om met vertrouwen met de trend te werken, wach je op de bevestiging ervan in de vorm van ten minste één koersrebound vanaf de gemarkeerde lijn.

Voorbeeld van technische analyse

Stel dat zich in 2021 op de EURUSD-grafiek een vlakke of, met andere woorden, een zijwaartse trend heeft gevormd. Volgens de wetten van de markt wordt het evenwicht vroeg of laat doorbroken. Het zijwaartse handelskanaal wordt bepaald door een lokale high van ongeveer 1,23 en een low van ongeveer 1,17 USD. Een signaal om een positie te openen zal worden ontvangen in geval van een scherpe exit voorbij de aangewezen grenzen en een hertest van de grens van buitenaf. In dat geval zal het mogelijk zijn om de richting van de nieuwe trend te voorspellen en trades te openen.

Welke technische analyse is de beste?

Elk type technische analyse heeft zijn eigen kenmerken. Veel indicatoren geven echter later resultaten, maar zijn nauwkeuriger. Daarom is het beter om verschillende soorten technische analyse tegelijk te gebruiken om signalen van verschillende bronnen te ontvangen, waardoor de nauwkeurigheid van de voorspellingen toeneemt.

Waarom werkt technische analyse niet?

Technische analyse werkt niet in drie gevallen:

  1. Het verkeerde instrument is gekozen of wordt verkeerd gebruikt. Bijvoorbeeld, voortschrijdende gemiddelden geven een goed signaal om te kopen of te verkopen wanneer de markt zich in de goede richting beweegt. Ze geven echter veel valse signalen tijdens zijwaartse trends.
  2. Het geanalyseerde instrument is weinig liquide en zeer volatiel. Als de handelsvolumes voor een actief zeer laag zijn, kan de prijs chaotisch bewegen in een brede range, of lange tijd stilstaan. In de regel worden de grafieken van dergelijke handelsinstrumenten weinig nauwkeurig geanalyseerd, en de prijs is manipulatief en in staat om tegen alle regels van de technische analyse in te bewegen.
  3. Het geanalyseerde instrument heeft onvoldoende handelsgeschiedenis. Aangezien technische analyse gebaseerd is op het projecteren van gebeurtenissen uit het verleden naar de toekomst, zullen de meeste methoden en benaderingen van technische analyse eenvoudigweg niet werken als er niet voldoende handelsgeschiedenis is. Idealiter heeft het instrument een handelsgeschiedenis van meerdere jaren, of beter nog, tientallen jaren.

Wel of geen technische analyses gebruiken?

Het maakt niet uit of je nu wilt investeren in aandelen, crypto-activa, grondstoffen of indices: het is altijd belangrijk om onderzoeken uit te voeren zodat je zeker bent van je investeringen.

Er zijn drie belangrijke analyses die je daarvoor kunt uitvoeren: de technische, fundamentele en kwantitatieve analyse. 

De eerste is het makkelijkst uit te voeren, omdat je daar alleen maar een online koersgrafiek voor nodig hebt. Als je deze analyse uitvoert, is het belangrijk dat je weet hoe kaarsindicatoren werken.

Bij fundamentele analyse gebruik je wiskundige formules om de verwachte waarde van een bedrijf te achterhalen. De belangrijkste factoren waarop je je moet focussen, zijn koers-winstverhouding (P/E ratio) en marktkapitalisatie. 

Ook bij de kwantitatieve analyse gebruik je numerieke waarden om de bedrijfswaarde te bepalen, maar ook om te zien hoe het bedrijf zich verhoudt ten opzichte van de markt.

Hier zijn wel maar twee belangrijke aspecten, zoals standaarddeviatie en bèta-coëfficiënt. 

Hoewel deze analyses op zichzelf al belangrijke inzichten kunnen leveren, kun je je investeringen nog beter inschatten door de onderzoeken met elkaar te combineren.

Zo voer je een nog diepgaandere analyse uit en kun je nog gerichter kiezen voor een bedrijf.

Wil je deze analyses uitvoeren om je portefeuille te optimaliseren? Maak dan snel een account aan op een handelsplatform!

Disclaimer

Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Bronnen

Ik werk als country manager voor Financer.com Nederland. Mijn interesses liggen in het beheren van mijn eigen financiën, beleggen en sparen. Ik wil nuttige informatie geven en onze lezers helpen om slimmere financiële beslissingen te nemen.

Delen op
Read Icon373 gelezen
Laatst bijgewerkt: november 18, 2022

Door Financer.com te gebruiken maak je een verschil!  Lees meer