Materský príspevok v roku 2020 s viacerými zmenami

3 minúty

Byť rodičom je krásne, no náročné poslanie. Každodenná starostlivosť o naše ratolesti prináša mnoho dôvodov na úsmev a radosť, ale vyskytnú sa aj menej príjemné veci. Obzvlášť rodičia na materskej dovolenke by potvrdili, že slovo dovolenka v tomto slovnom spojení nie je úplne významovo presné.

Materská dovolenka neznamená vylihovanie pred televízorom a kávičky s kamarátkami. Je to zamestnanie na 24 hodín denne, 7 dní v týždni, kedy si vaše dieťatko vyžaduje úplnú dávku vašej pozornosti. Z finančného hľadiska to predovšetkým v prípade slobodných mamičiek predstavuje skok z blata do kaluže. Vynúteným odchodom zo zamestnania sa ich finančná situácia v niektorých prípadoch rapídne zhorší a financovanie základných potrieb dieťaťa môže byť veľkým problémom, pri ktorom štátne príspevky jednoducho nestačia.

Od januára 2019 sa pri materskej dovolenke a materských príspevkoch udiali viaceré dôležité zmeny a novinky, ktoré sa vás, pokiaľ ste rodič, bezprostredne týkajú. Financer.com pripravil ich veľký a zrozumiteľný prehľad.

materska-dovolenkaVyššie maximálne materské

Podpora zo strany štátu v čase materstva je zastúpená viacerými príspevkami. Je na každom z nás, či ich výšku považuje ako formu finančnej podpory za dostatočnú. Výška jednotlivých príspevkov v porovnaní s minulým rokom stúpla.

Zvýšil sa aj maximálny denný materský príspevok. Kým v minulom roku bola jeho maximálna výška 44,98 EUR, v tomto roku je to maximálne 47,10 EUR na deň. Výsledkom tohto zvýšenia je vyššia celková výška materského príspevku. Pri 31-dňovom mesiaci môže mamička dostať maximálne materské až vo výške 1458, 50 EUR.

Okrem celkovej výšky materského príspevku sa zmeny dotkli aj iných príspevkov, ktorých prehľad vám prinášame v tejto tabuľke. Všetky údaje v nej uvedené predstavujú výšku príspevkov už po zmenách od 1. januára 2019.

Príspevok pri narodení dieťaťa 829,86 € – Prvé až tretie dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní
151,37 € – Dieťa zo štvrtého a ďalšieho pôrodu, alebo dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní
+ 75,69 € / dieťa – Dvojčatá a viacerčatá
Príspevok na viac súčasne narodených detí 110,36 €
Prídavok na dieťa 24,34 €
Príplatok k prídavku na dieťa 11,41 €
Rodičovský príspevok 220,70 €
Polovičný rodičovský príspevok 110,35 €
Rodičovský príspevok na dvojičky 268,40 €
Rodičovský príspevok na trojičky 322,05 €

Novinky v roku 2019

  1. Súbežná materská dovolenka
  2. Zvýhodnenie žien s reťazovým pôrodom
  3. Vyšší daňový bonus na deti do 6 rokov
  4. Obedy pre predškolákov a školákov zadarmo

Súbežná materská dovolenka

Ešte v minulom roku nebolo možné, aby boli súčasne na materskej dovolenke obaja rodičia. Vždy to mohol byť iba jeden rodič bez ohľadu na počet detí. Po zmene z januára 2019 to už neplatí a v súčasnosti je možné súbežné poberanie materského príspevku naraz mamičkou aj oteckom v rovnakom čase.

Táto novinka platí za predpokladu, že každý z rodičov sa bude starať o iné dieťa. Napríklad mamička o mladšie a otecko o staršie dieťa.

Zvýhodnenie žien s reťazovým pôrodom

Pýtate sa, aký je to reťazový pôrod? Ide o situáciu, kedy žena porodí mladšie dieťa skôr, než staršie dieťa dovŕši 3 roky. Od januára 2019 už neplatí, že výška dávky materského príspevku pri takomto pôrode je nižšia ako po prvom pôrode.

Doteraz sa pri reťazovom pôrode postupovalo tak, že celková výška dávky sa mamičke rátala z minimálneho vymeriavacieho základu. Výpočet dávky je výhodnejší a nebude mať žiadne negatívne dopady na finančnú situáciu ani v prípade, ak mamička bola v období potrebnom na výpočet materského napríklad práceneschopná.

Po zmenách sa výška materského po ďalšom pôrode určí z tzv. predpokladaného príjmu. Ten nesmie byť nižší ako príjem, ktorý bol priznaný pri predošlých materských príspevkoch vychádzajúcich z toho istého nemocenského poistenia.

Vyšší daňový bonus na deti do 6 rokov

Táto zmena sa ešte len chystá. Od apríla 2019 bude dvojnásobne zvýšený daňový bonus na deti do veku šiestich rokov. V súčasnosti je jeho výška na jedno dieťa 21,56 EUR na mesiac, pričom ročný daňový bonus predstavuje 258,72 EUR.

Apríl 2019 však bude znamenať, že jeho pôvodná výška sa pre všetkých rodičov predškolákov zvýši o 22,17 EUR na mesiac. Toto navýšenie znamená, že celkový ročný daňový bonus bude predstavovať sumu 524,76 EUR na jedno dieťa do 6 rokov.

Obedy pre predškolákov a školákov zadarmo

Veľmi často diskutované, jednou stranou spoločnosti kritizované a druhou stranou vítané opatrenie súčasnej vlády zaviedlo od januára 2019 obedy zadarmo pre predškolákov v materskej škôlke s tým, že od septembra 2019 (teda od začiatku nového školského roka) sa k nim pridajú aj žiaci základných škô.

Štát bude prispievať dotáciou vo výške 1,20 EUR na každé dieťa za každý deň, počas ktorého bolo v škole a na obede. Aj v tomto prípade však máme výnimky. Príspevok na stravovanie sa nebude týkať rodičov tých škôlkarov, ktorí nie sú v predškolskom veku a rovnako ani rodičov stredoškolákov. Ak sa vaše školopovinné dieťa stravuje doma, taktiež nedostanete žiadny príspevok.

Komentáre (0)

 

Pridať komentár

×

Ohodnotiť Materský príspevok v roku 2020 s viacerými zmenami