Ränta på ränta

Testa vår sparkalkylator för att räkna ränta på ränta. Se vilken effekt det får när du har en hög ränta på lång sikt med ränta-effekten.
Staplar Linje Uträkning

Lär dig mer om ränta på ränta

Ränta på ditt ränte-sparande

När du sätter in pengar på ett sparkonto får du inte bara ränta på de pengar du har satt in på kontot utan även ränta på dina räntepengar.

Det här gör att dina pengar växer snabbare för varje år som går. Denna effekt brukar kallas för ränta på ränta, sammansatt ränta eller kumulativ ränta och innebär att du i praktiken får mer i ränta på dina sparpengar än vad den effektiva räntan anger.

Det är inte så att den ränta man får på sina sparpengar förs in på sparkontot dagligen utan det sker periodvis. När det gäller fasträntekonton brukar räntepengarna oftast hamna på sparkontot en gång om året med det finns sparkonton där räntan förs in oftare än så, till exempel varje månad eller kvartal. Detta gäller dock oftast för månadssparkonton.

Så funkar ränta på ränta

Så här fungerar ränta på ränta på ett fasträntekonto, det vill säga ett konto där du bara gör en enda insättning:

  1. Anta att du sparar på ett fasträntekonto där du får dina räntepengar en gång om året. Skulle du till exempel sätta in 20 000 kr och få en sparränta på 4 % får du 800 kr i räntepengar efter det första året. Detta innebär att du då har 20 800 kr på ditt sparkonto.
  2. Efter år 2 får du 832 kr i ränta efter som du nu får 4 % i ränta på 20 800 kr istället för ”bara” på 20 000 kr. Du får alltså 800 kr i ränta på dina 20000 kr och 32 kr i ränta på ränta.
  3. Året efter får du 4 % i ränta på 21 632 kr, vilket blir 854,28 kr och så vidare.

Om du sätter in pengar regelbundet på ett månadssparkonto måste du ta reda på hur ofta din ränta ackumuleras på sparkontot innan du kan beräkna din ränta på ränta. Tillförs den på ditt sparkonto månadsvis blir det lite jobbigare att kalkylera fram sin sammansatta ränta på det sätt vi beskrev ovan, då är det mycket bättre att använda sig av en formel.

Logo Komplett Bank 2018

Hos Komplett Bank kan du få upp till 0,95% sparränta med insättningsgaranti.

Till Komplett Bank

Formel för ränta på ränta

Så här ser den klassiska formeln ut för ränta på ränta (sammansatt ränta):

K (t) = k (0) x (1 + p)t

  • K (t) står för det kapital du kommer att ha på ditt konto efter en viss tid.
  • K (t) är det kapital du har på kontot vid periodens början.
  • p är den ränta du får.
  • t är antal perioder.

Om du sätter in 20 000 kr på ett sparkonto, får en sparränta på 3 % och sparar i 5 år ser formeln ut så här om du ”bara” får ränta på ränta en gång om året: K (t) = 20 000 x (1 + 0,03)5. Formeln kan med fördel även användas om du månadssparar men då är det viktigt att du tar reda på hur ofta dina räntepengar förs in på ditt sparkonto. Om den förs in månadsvis ersätter du upphöjda ”t” med 12 om du vill få fram hur mycket du kommer att få i ränta (inklusive ränta på ränta) på ett år.

Förenkling av formel

Tycker du att det ser lite krångligt ut kan du ta del av vår lilla förenkling av formeln som ser ut så här:

Pengar på kontot efter ett antal år = kapitalet på kontot i början av perioden x sparräntan antalår (perioder)

p är räntesatsen för en viss period, ofta men inte alltid för helår, och t är antalet perioder.

10000 x (1+0.10) x 2 -> 10000 x 1.1 x 2

Ränta-på-ränta-effekter kan uppstå i många sammanhang. Exempelvis betalas ofta räntan på banklån flera gånger om året. Eftersom årsräntesatsen brukar divideras med antalet perioder per år, blir den effektiva räntan högre än den marknadsförda årsräntan.

Se även:

Investera Pengar [11 bra tips]

Investera i aktier

Investera i kryptovalutor

FörfattareMarcus Lindblad

Sverigechef på Financer.com Har en bakgrund inom pension samt investeringsrådgivning och utbildning inom aktie, fond, och pensionssparande.

Dela på
By using Financer.com you are making a difference.  Learn More