Fonder

Här kan du som är intresserad av fonder få smarta tips och nyttig information innan du sätter igång ditt fondsparande. Med hjälp utav denna guide kan du lättare komma igång med att köpa dina första fonder.

Jämför fondmäklare 2023

Vald 10176 gånger
 • Stort utbud av fonder
 • Sveriges bästa nätmäklare enligt Financer.com
 • Direktinsättning via Trustly
 • Täckt utav investerarskydd upp till 250 000 SEK
Vald 16 gånger
 • Erbjuder köp av aktier och fonder
 • Höga rabatter på fonder
 • Handla i appen eller från datorn
 • Konto hos Levler är ISK (Investeringssparkonto)
Vald 199 gånger
 • Automatiserat sparande och investeringar
 • Låga avgifter
 • Investeringsförslag baserat på din önskemål
 • Låg skatt (Lysa är ett ISK)
Vald 590 gånger
 • Fondrobot som väljer fonder utifrån dina preferenser
 • Månadsspara så lite som 200 kr / månad
 • Täcks av insättningsgaranti & investerarskydd
 • Ca 40 % rabatt på fondavgifterna
Vald 2060 gånger
 • Erbjuder handel i ett stort utbud av finansiella instrument
 • Gratis demoversion
 • En av världens största plattformar för trading online
 • eToro copy trading låter dig kopiera andra traders

79 % av alla som handlar med CFD:er hos Etoro förlorar pengar.

Vald 1326 gånger
 • Stort utbud av fonder
 • Tillgång till sociala sparnätverket Shareville
 • Direktinsättning via Swish
 • Täckt utav investerarskydd upp till 250 000 SEK
Vald 299 gånger
 • Tillgång till ETF:er
 • Tillgång till många globala börser
 • Direktinsättning via Trustly eller BankGiro
 • Täckt av holländskt investerarskydd upp till 20 000 EUR

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Vald 252 gånger
 • Nätmäklare för sparande i fonder
 • Konton omfattas av insättningsgaranti och statligt investerarskydd
 • 1600+ fonder
 • Med tillhörande app

Att spara i fonder kan vara ett mycket bra alternativ till sparande för dig som inte känner dig redo för att börja köpa aktier. Du får tillgång till en mängd olika värdepapper på ett bekvämt och enkelt sätt, samtidigt som du inte behöver engagera dig direkt i investeringarna för dina fonder.

Fonder är kort sagt en samling av olika värdepapper. Du som sparar i fonden köper en andel i fondens olika investeringar. Du blir då delägare tillsammans med de andra som sparar i just den fonden och får tillgång till en värdepappersportfölj. Om denna portfölj sedan ökar i värde får du som investerat i fonden även ta del av denna vinst.

Fondförvaltarens uppgift

Bakom fonderna finns en fondförvaltare. Hans eller hennes uppgift är att välja vilka värdepapper som ska finnas i fonden.

Det går på sätt och vis att likna med ett påskägg fyllt med lösviktsgodis. Om du köper ett fyllt påskägg så äger du sedan självklart ägget, men du har inte själv valt vilka olika sorters godis som ska finnas i påskägget.

I det här exemplet är alltså själva påskägget fonderna och godiset inuti är de värdepapper eller aktier som ingår i fonden.

När fondförvaltaren ska välja ut vilka värdepapper som ska finnas i fonden så väljer han/hon oftast ett stort antal olika typer, just för att sprida ut risken för dig som investerar i fonder.

Med dina fonder så tillämpas alltså diversifiering, dvs risken sprids ut genom flera mindre investeringar på olika områden. Risken för drastiska värdesänkningar som kan ske för när du exempelvis investerar i enskilda aktier elimineras därför.

Kom igång med fondhandel

Kom igång med fonder

Om du är obekant med fonder finns det några saker du bör tänka på innan du sätter igång att investera. Till att börja med är en grundläggande kunskap i hur det fungerar med aktier mycket fördelaktig. Du kan hitta information om aktier här och hur det fungerar.

När du sedan är redo att investera så kan det vara bra att välja en bred aktiefond till att börja med. Du kan då i lugn och ro lära dig lite om hur aktievärlden fungerar. Sedan kan du givetvis välja att lägga till andra aktier i din personliga portfölj för att öka din avkastning.

Det finns några potentiella nackdelar med att investera i fonder, och dessa är bra att vara medveten om innan du väljer att investera.

Framförallt finns det inga hundraprocentiga garantier för att det görs lönsamma investeringar av fondförvaltaren. Fördelen är samtidigt att du inte förlorar lika stort som om du själv hade valt att köpa aktier, där börsens uppgångar och nedgångar påverkar din avkastning i större utsträckning.

Det finns även vissa begränsningar för fondbolagen. Dessa begränsningar gör att fonder inte kan dra fördel av stora uppgångar på börsen på samma sätt som aktieköp, vilket gör att din avkastning kanske inte alltid blir lika lönsam som om du hade köpt enskilda aktier själv.

Alla dessa faktorer, såväl fördelar som nackdelar, är givetvis upp till var och en att bedöma och agera utifrån. Som regel är det dock mycket sällan som du gör en förlust på att investera i fonder, även om avkastningen och lönsamheten kan variera.

Hur väljer jag fond?

Detta beslut vilar helt och hållet på dig själv, utifrån dina egna önskemål och värderingar. I nästa stycke ska vi gå igenom de olika typerna av fonder du kan välja mellan.

Kortfattat så väljer du ett fondsparande som du känner passar dina värderingar och som du tror kommer ge bäst avkastning. Om du till exempel vill investera i fonder som en form av långsiktigt sparande så kan det vara bra att välja aktiefonder.

Olika typer av fonder

Det finns en mängd olika fonder för dig som vill spara i fonder. Dessa delas upp i fondtyper, och dessa olika typer delas sedan in i olika kategorier. Fondtyperna och kategorierna gör att det blir enklare att jämföra fonder och välja just den typen av fonder som du vill investera i.

De olika typerna avgörs utifrån vilka typer av värdepapper som fonden är en kombination av. De fonder du kan välja mellan är:

 • Aktiefonder
 • Räntefonder
 • Generationsfonder
 • Blandfonder

De olika kategorierna delas sedan in efter exempelvis inriktning på en viss typ av bransch, geografisk region eller hur fonden placerar. Om du exempelvis vill investera i en fond som tar hänsyn till miljö och etik så väljer du en fond som är märkt ”M/E”. Denna typ av fond finns tillgänglig inom de olika fondtyperna, och är ett mycket bra sätt att investera i något som gynnar vår miljö och etik.

Aktiefonder

Precis som det låter så är en aktiefond sammansatt av aktier. Dessa aktier är en ägarandel i ett företag. Fondens värde är med andra ord beroende av hur det går för företagen som fonden har investerat i. Aktiefonder är förknippade med större risker än andra fondtyper, men ger samtidigt större chans till en högre avkastning och att tjäna mer pengar över tid.

Som tidigare nämnts så är risken att göra stora och snabba förluster på aktiefonder mycket liten. Detta är delvis på grund av bestämmelser angående diversifiering för aktiefonder. Som regel skall en aktiefond alltid innehålla minst 16 stycken olika aktier.

Oftast innehåller aktiefonden betydligt fler aktier än så. Detta gör att riskerna sprids ut över flera företag, och även om det går dåligt för ett av företagen så blir den totala förlusten inte hård för dig. Fonden i stort drabbas inte i helhet då det en majoritet av företagens uppgångar. med stor sannolikhet väger upp den förlusten.

Räntefonder

Räntefonder innebär sällan lika stora värdeförändringar som med aktiefonder. Räntefondens innehåll är värdepapper som är räntebärande. Dessa kan ges ut av en stat, olika företag eller kommuner som ett sätt att låna pengar.

En tumregel med räntefonder är att dessa ger en stabil avkastning på grund av att de inte varierar så mycket i värde. Som följd av detta så är också riskerna lägre med att investera i räntefonder i jämförelse med exempelvis aktiefonder.

Generationsfonder

Vill du investera i fonder som är skräddarsydda för en viss åldersgrupp så kan du välja en generationsfond. Denna typ av fond är en kombination av aktiefonder och räntefonder, som vänder sig till specifika åldersgrupper.

Riskerna i generationsfonder är anpassade efter den åldersgrupp som fonden är inriktad mot. Fondförvaltaren är ansvarig för denna anpassning och valet av aktier och värdepapper som ingår i fonden, precis som med övriga fondtyper.

Fördelningen i en generationsfond är så att fonden innehåller en majoritet av aktier om du tillhör en åldersgrupp som har långt till pension. När du sedan kommer närmare pensionsåldern så fördelas pengarna i fonden över successivt till räntebärande värdepapper istället för aktier.

Kort sagt så innebär en generationsfond att ditt sparande blir tryggare och sänker risken ju närmare pensionsåldern du kommer, samtidigt som risken är lite högre för att ge en större avkastning när du är yngre och har lång tid kvar till pension.

Blandfonder

Namnet blandfond avslöjar logiskt nog hur denna typ av fond är konstruerad. Det är alltså en fond där innehållet kan bestå av exempelvis både obligationer och aktier. Fondförvaltaren har här bestämt en viss fördelning mellan dessa, som också kan variera över tid.

Om du vill sätta ihop en egen portfölj med fonder kan blandfonder vara ett bra alternativ. Tänk då på att ju högre andel av blandfonden som är aktier, desto större är även risken. Precis som alltid så innebär det också givetvis att chanserna till värdeökning är större.

Rent generellt så ligger risknivån på blandfonder mellan räntefonder och aktiefonder, vilket helt enkelt beror på att det är just en mix av dessa två typer som utgör en blandfond.

Vad innebär M/E-märkning?

Detta innebär att fonden placeras med hänsyn till miljö och/eller etik. En fond med M/E-märkning har denna information tydligt angiven i fondens information och marknadsföring.

Får alla köpa fonder?

I princip ja. Så kallade öppna fonder är den vanligaste typen av fonder. Då skapas helt enkelt nya andelar när folk köper fonden. Det finns även stängda fonder. Då finns det bara ett fastställt antal andelar i fonden, vilket gör att man inte kan vara garanterad att få investera i en sådan fond.

Varför ger min fond ingen utdelning längre?

Fram till 2012 gav de flesta fonder utdelning på samma sätt som aktier. Fonderna beskattades fram till dess med 30% av sitt resultat. År 2012 infördes en ny lag som tog bort fondbeskattningen, vilket innebar att det inte längre fanns någon anledning att ge utdelning på fonderna för att undvika dubbelbeskattning.

Idag återinvesteras fondernas vinster direkt i fonden, vilket ökar den positiva effekten för andelsägaren. En anledning till denna positiva effekt är att ränta-på-ränta effekten även blir större i och med detta förfarande.

Avgifterna för fonden

Om du exempelvis väljer att investera i en så kallad fond-i-fond-lösning så är det bra att veta att dessa fonder kan innebära höga avgifter. Detta på grund av att det alltså är en fond som sedan investerar i andra fonder. Det finns även många andra fonder som tar ut höga avgifter som gör att din avkastning minskar. Var därför noga med att kontrollera detta innan du investerar.

De olika typerna av fonder kostar olika mycket givetvis, och detta skiljer sig även åt mellan de olika fonderna. Blandfonder är ofta förhållandevis dyra till exempel, och därför bör du kolla upp avgifterna innan du investerar.

Som fondinnehavare så betalar du en avgift för de kostnader som köp och försäljning av fondernas värdepapper innebär. Detta är en årlig avgift som fondförvaltaren tar ut och den brukar ligga på 0,5 till 2,0 procent av dina investerade pengar.

I och med att avgifterna varierar så kan det göra stor skillnad prismässigt beroende på vilken fondförvaltare du väljer. Jämför därför flera av dessa innan du bestämmer dig. Det kan kännas obetydligt när det rör så små procentenheter, men då fonder är att se som långsiktigt sparande så kan en enstaka procents skillnad i avgifterna göra stor skillnad.

Fem goda råd

Huvudsyftet för dig som investerar i fonder är givetvis att spara pengar, och förhoppningsvis få hög avkastning på din investering. För att öka chanserna till detta kommer här några korta råd från oss på Financer:

 1. Riskerna
  Ställ dig själv frågan hur mycket du har råd att förlora på din investering. Det är en bra grundsten när du sedan ska bestämma dig för vilken risknivå du kan tänka dig att investera i. Ett svar på den frågan ger dig en tydlig fingervisning för vilken typ av fond du ska köpa.
 2. Kostnader
  Att investera i fonder är på flera sätt en chansning, om än en ganska trygg sådan oavsett vilken risknivå du lägger din investering på. Du kan aldrig veta i förväg exakt hur hög avkastning du kommer få är omöjligt. Du kan däremot alltid veta i förväg hur mycket din investering kommer kosta i form av avgifter.
 3. Avkastningen
  Som vi nyss nämnde så vet du aldrig den exakta avkastningen i förväg. Ett flertal faktorer påverkar detta beroende på vilka typ av värdepapper som ingår i din fond. Som tumregel är det bra att tänka en extra gång innan du investerar på just det faktum att högre chanser till god avkastning alltid går hand i hand med större risktagande.
 4. Hållbarhet
  Hållbara investeringar i fonder kan göras på ett flertal olika sätt. Bland annat kan påverkansarbete göras av fonden. Det kan handla om att fonden kontaktar bolag och då driver frågor om exempelvis miljöhänsyn eller korruption.
 5. Läs på om fonden
  Alla fonder har ett informationsblad, där det klart och tydligt framgår vilken typ av fond det är och hur tanken bakom valet av värdepapper är. Likväl framgår vilken risknivå fonden ligger på. Du kan även med fördel söka ytterligare oberoende information om de fonder du överväger att investera i. Kunskap hjälper dig alltid på traven.

FörfattareTobias Ahlqvist

Tobias är Country Manager för Financer Sverige sedan hösten 2020. Han är en erfaren skribent som brinner för ekonomi, investeringar, sparande och lån.

Dela på

Tyckte du texten var intressant?

Bli först med att lämna feedback

Hur kan vi göra texten ännu mer intressant? Din feedback är privat.

Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer