WIKI

Lagar för smslån

Vilka lagar gäller för smslån?

Det är många som tror att smslånebranschen är en helt oreglerad bransch där företagen kan bete sig hur som helst och göra precis som de vill. Riktigt så är det naturligtvis inte. För några år sedan var det förvisso nästan så, men reglerna för smslån har skärpts till en hel del med åren så att du som låntagare ska kunna känna dig tryggare i de avtal du ingår. I princip är det Finansinspektionen och konsumentkreditlagen som ser till att branschen sköter sig.

Nedan ska vi titta lite närmare på vilka lagar och regler som långivarna är skyldiga att hålla sig till.

Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen består av inte mindre än 54 paragrafer, så hela den lagen tänker vi inte presentera här utan ska istället visa dig hur den skyddar dig som konsument av smslån. Om du vill läsa lagen i sin helhet kan du göra det på riksdagens hemsida.

 • Smslångivaren är skyldig att ge sina kunder tydlig information om vad som gäller för sina lån, till exempel hur mycket lånet kostar. Även alla villkor måste vara tydligt angivna så det inte finns risk för missförstånd.
 • Den effektiva räntan, alltså den årliga räntesatsen, måste alltid anges även om lånetiden bara är på någon vecka eller månad. Det här måste dokumenteras både på hemsidan och i låneavtalet.
 • Alla smslångivare måste ta en kreditupplysning på sina kunder, så att redan skuldsatta personer inte ska kunna ta ytterligare lån.
 • Låntagaren har 14 dagars ångerrätt och kan således säga upp sitt avtal.
 • Marknadsföringen får inte vara för aggressiv och använda sig av slogans som säger att lånet betalas ut direkt eller är gratis. Denna reglering är emellertid mycket otydlig och är mycket svår att kontrollera.

Finansinspektionens åtaganden

För några år sedan kunde i stort sett vem som helst som inte hade näringsförbud starta upp ett smslåneföretag. Det var bara att betala 24 000 kr i registreringsavgift hos Finansinspektionen och sedan kunde man sätta igång sin verksamhet. Det här gjorde såklart att alltför många oseriösa aktörer dök upp på marknaden, men reglerna har skärpts sedan dess, både i juli 2014 och januari 2015. Vi på Financer.com anser att reglerna bör skärpas ytterligare, men de nuvarande reglerna har trots allt gjort att du som låntagare är betydligt tryggare idag än för några år sedan.

Nedan är några av de åtaganden Finansinspektionen har när det gäller kreditverksamheter.

 • Alla smålåneföretag måste ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos Finansinspektionen. När Finansinspektionen har fått in ansökan granskar de ägarnas ekonomi och deras tidigare verksamhetshistoria. De tittar även på hur verksamheten är utformad innan de eventuellt utfärdar ett tillstånd.
 • Finansinspektionen kan numera även granska de aktiva företagen och helt utan förvarning dyka upp på företaget för att kontrollera hur verksamheten sköts. De har även rätt att gå igenom företagets dokumentation.
 • Om utlåningsföretaget missköter sin verksamhet kan det varnas, utsättas för restriktioner eller i värsta fall förbjudas att fortsätta bedriva sin verksamhet.

Konsumentverket

Även Konsumentverket har på senare tid fått rättigheter att inspektera smslångivarnas verksamheter för att kontrollera att konsumentkreditlagen följs. Dessutom kan Konsumentverket kräva olika typer av underlag för de kreditbedömningar som gjort för att se om generositeten varit alldeles för stor när det gäller att bevilja lån till kunder vars ekonomi redan är skakig. Skulle de finna att ett företag inte följt konsumentkreditlagens regler, har de rätt att ge ut varningar och i vissa fall sätta ett direkt stopp för verksamheten.

Lagar skärps ständigt

Det har under de senaste åren gjorts en hel del begränsningar när det kommer till smslångivarnas verksamhet. Under 2016 lämnades förslag in på huruvida reglerna skulle skärpas ytterligare framöver med syfte att minska skuldsättning bland kunderna. Här följer några exempel på de allra nyaste förändringarna som man önskar införa:

 • Räntetak. I dagsläget har man inget tak som begränsar den effektiva räntan, som hos vissa långivare kan stiga till över 1000 %.
 • Strängare kreditbedömningar. Eftersom allt för generösa kreditbedömningar anses vara den främsta anledningen till varför kunder snabbt hamnar i skuldträsket vill man skärpa lagarna kring detta ytterligare.
 • Skärpt marknadsföring. Det finns fortfarande en hel del oklarheter när det kommer till långivarnas marknadsföring. För att undvika impulslån och minska risken för missförstånd vill man skärpa reglerna kring hur långivarna marknadsför sina tjänster.
 • Införande av skriftliga avtal. Ännu ett förslag med syfte att göra lånen mindre lättillgängliga. Dock tycker vi att detta är lite utav en överdrift, eftersom det kommer göra lånprocessen avsevärt långsammare.
FörfattareMarcus Lindblad

Sverigechef på Financer.com Har en bakgrund inom pension samt investeringsrådgivning och utbildning inom aktie, fond, och pensionssparande.

Dela på
Read Iconsningar
Senast uppdaterad: 25 juni, 2021
Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer