parhaat etf-rahastot

Parhaat ETF-rahastot vuonna 2023

  • 12.7.2022
  • Lukuaika 10 min
  • Read Icon1661 lukukertaa

ETF-sijoittaminen on helpoin tie kustannustehokkaaseen sijoittamiseen ja laajaan hajautukseen. Monille suomalaisille tuttuihin tavallisiin sijoitusrahastoihin verrattaessa kaupankäynti ETF:llä on nopeampaa ja edullisempaa.

Parhaan ETF-rahaston valinta ei itse sijoittamisen helppoudesta huolimatta ole helppoa.

Tässä artikkelissa käymme läpi parhaita kriteereitä, joilla löydät hyvät ETF-rahastot omaan sijoitussalkkuusi. Listaamme myös muutamia suosituksia** maailman parhaista ETF-rahastoista useilta eri alueilta ja toimialoilta.

Avainasiat:

ETF-rahastojen vertailu onnistuu useilla erilaisilla mittareilla, mutta monet sijoittajat tekevät tässä vaiheessa yleisen virheen; parhaan ETF-rahaston valinta perustetaan turhan usein pelkästään rahaston historialliseen tuottoon ja kulutasoon.

Nämä kriteerit ovat toki tärkeitä, mutta historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta, ja rahaston tarkastelu kokonaisuutena on huomattavasti yksittäisiä tekijöitä tärkeämpää.

Mikä on ETF-rahasto

ETF-rahastot ovat yksinkertaisuudessaan rahastoja, joilla käydään kauppaa pörssissä.

Myös nimi ETF on lyhenne sanoista Exchange Traded Fund eli pörssinoteerattu rahasto. Suurimpana erona tavallisiin sijoitusrahastoihin ovat pörssissä tapahtuvan kaupankäynnin tuomat edut reaaliaikaisen kaupankäynnin ja hintatiedon muodossa.

Upota

ETF-sijoittaminen on kasvava trendi maailmalla.

ETF-rahastot seuraavat tyypillisesti jotakin kohdeindeksiä, mahdollistaen indeksin mukaisen hajautuksen helposti. Voit hajauttaa omistuksiasi esimerkiksi tietylle maantieteelliselle alueelle tai toimialalle valitsemalla vastaavaa indeksiä seuraavan rahaston.

Tiesitkö?

Suomeen on listattu ainoastaan yksi ETF-rahasto, Seligson & Co OMX Helsinki 25 UCITS ETF, joka seuraa Helsingin Pörssin HEX 25 -osakeindeksiä.

Suomalaiset pystyvät kuitenkin sijoittamaan ulkomaisiin ETF-rahastoihin, joita löytyy suuri valikoima esimerkiksi Saksaan listattuna sekä kenties suomalaisten suosikki ETF Nordnet Indeksirahasto Suomi, jota hallinoi ruotsalainen rahastoyhtiö.

Poikkeuksena ovat Pohjois-Amerikkalaiset ETF-rahastot, joihin sijoittamisesta tarkemmin alempana.

Miten valita ETF? 5 asiaa

ETF-rahastot ovat sijoitusinstrumenttina mitä erinomaisin, mikäli matalat kustannukset ja helppo hajautus ovat lähellä sydäntäsi. Oikean ETF-rahaston valinta sijoitussalkkuusi saattaa kuitenkin olla vaikea tehtävä.

Kertoisimme mielellään sinulle suoraan mikä on paras ETF, ja mihin ETF-rahastoon kannattaa sijoittaa parhaan tuoton toivossa. Emme kuitenkaan osaa ennustaa tulevaisuutta, emmekä voi antaa sinulle absoluuttista vastausta kumpaankaan näistä.

Voimme sen sijaan tarjota apuamme päätöksenteossa sekä listata parhaat ETF-suositukset. Seuraavaksi kerromme viisi vinkkiä, joiden avulla voit päättää mihin ETF kannattaa sijoittaa.

1. Sijoituskohde

Oikeaa ETF-rahastoa etsiessäsi tarkista ensin rahaston sijoituskohteet.

Haluatko sijoittaa jollekin tietylle markkina-alueelle vai kiinnostaisiko sinua kenties hajauttaa omaisuuttasi täysin uudelle toimialalle?

Vertailemamme välittäjät tarjoavat runsaan valikoiman ETF-rahastoja, jotka mahdollistavat niin maantieteellisen kuin toimialallisen hajautuksen helposti. 

2. Aktiivinen vs passiivinen

Monet ETF-rahastot ovat passiivisesti hallinnoituja eli niiden omistuksia ei aktiivisesti muokata. Suuri osa ETF-rahastoista seuraa määrättyä indeksiä, jonka vuoksi ETF-rahastot eivät vaadi aktiivista hallinnointia samaan tapaan kuin useat tavalliset rahastot.

Passiivisen rahaston suurimpana etuna ovat matalammat kustannukset. Toisaalta passiivinen rahasto ei myöskään kykene mukautumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin samalla tapaa kuin aktiivinen rahasto.

Historiallisesti hyvin harva aktiivisesti hoidettu rahasto on kyennyt voittamaan indeksin, joka tukee passiivisiin ETF:iin sijoittamista yhdessä matalampien kulujen kanssa.

3. Fyysinen vai synteettinen

ETF-rahasto voi olla joko fyysinen tai synteettinen.

Fyysinen ETF-rahasto omistaa kohdeindeksin yhtiöiden osakkeet suoraan, kun taas synteettinen ETF pyrkii mallintamaan kohdeindeksiä johdannaisten avulla.

Fyysisten ETF-rahastojen kulut ovat tyypillisesti korkeammat, sillä suorien osakekauppojen ja niiden hallinnoinnin kulut ovat tyypillisesti johdannaisia kalliimpia.

Synteettisten ETF-rahastojen suurimpana etuna ovat matalammat kustannukset ja usein tarkempi kohdeindeksin seuranta. Johdannaisinstrumentteihin liittyy kuitenkin vastapuoliriski, jota fyysisellä rahastolla ei ole.

4. Kasvu- vai tuotto-osuus

Ostettavat ETF-rahasto-osuudet voivat olla joko tuotto- tai kasvuosuuksia.

Tämä tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, miten rahasto käsittelee omistamiensa arvopapereiden maksamia osinko- tai korkotuloja.

Tuotto-osuus (merkitään rahaston nimessä joko Inc tai Dist) tarkoittaa sitä, että ETF jakaa kyseiset tuotot omistajilleen rahana.

Kasvuosuus (merkitään Acc) tarkoittaa taas sitä, että tuotot sijoitetaan uudelleen kasvuosuuksina.

Näistä kahdesta kasvuosuus on tyypillisesti parempi valinta, sillä useassa maassa rahastot eivät maksa osinkotuloista vero.  Sen ansiosta korkoa korolle efektin hyöty ilmenee mahdollisimman verotehokkaasti, verojen realisoituessa maksettavaksi vasta ETF-rahasto-osuuden myyntihetkellä.

5. Kulut

ETF-rahastojen kulut ovat tyypillisesti huomattavasti matalampia kuin tavallisten rahastojen ja kulut jäävät yleensä alle 0,2 prosenttiin vuodessa. Tämä johtuu sekä yleisesti passiivisesta rahastotyypistä että pörssissä tapahtuvasta kaupankäynnistä.

ETF:ien yleisesti matalan kulutason vuoksi tarkkaan vuosittaisten juoksevien kulujen määrään ei ole kovin järkevää paneutua liikaa. 0,1 prosenttiyksikön ero juoksevissa kuluissa on lopulta huomattavasti pienempi murhe kuin useiden prosenttien ero vuosittaisessa tuotossa.

Juoksevien kulujen lisäksi tulee sijoittajan ottaa huomioon myös välittäjän mahdollisesti perimät välityspalkkiot, jotka vaihtelevat eri kaupankäyntialustojen välillä.

USA:ssa listatut ETF-rahastot

Vuonna 2018 voimaan tulleen MiFID II EU-lainsäädännön myötä EU:n alueella toimivien yksityisten sijoittajien mahdollisuuksia ostaa USA:ssa ja Kanadassa listattuja ETF-rahastoja rajoitettiin.

Tämä yksityisten sijoittajien turvaksi tarkoitettu EU-säädös pyrkii estämään kaupankäynnin arvopapereilla, joista ei ole saatavilla standardien mukaisia avaintietoesitteitä.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse huolehtia tästä lainsäädännöstä, sillä se koskee kaikkia EU-alueella toimivia kaupankäyntialustoja. Vaikka monet maailman suosituimmista ETF-rahastoista ovat USA:ssa listattuja, ei tämä kuitenkaan estä näihin sijoittamista täysin.

Useat suosituimmista rahastoista on nimittäin listattu rinnakkaislistauksena myös EU:ssa esimerkiksi Degirossa ja Nordnetissä. Näiden Euroopassa listattujen versioiden ongelmana on yhdysvaltalaista versiota huomattavasti matalammat vaihtomäärät.

Tämän vuoksi näiden ETF:ien hintatason volatiliteetti saattaa olla yhdysvaltalaista rinnakkaismalliaan korkeampi.

💡 Vinkki: Voit myös ostaa suosittuja yhdysvaltalaisia rahastoja CFD-versiona suoraan Etorosta ilman merkintäpalkkioita.

Maailman parhaat ETF-rahastot vuonna 2022

On mahdotonta sanoa varmaksi, mitkä tulevat olemaan tulevaisuudessa maailman parhaat ETF-rahastot, sillä historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Listasimme kuitenkin parhaat ETF-suositukset, joiden avulla rakennat tasapainoisen ja hajautetun sijoitussalkun helposti.

Maantieteelliset

Sijoitusten maantieteellinen hajauttaminen on tärkeää, sillä alueellisia kriisejä on olemassa vahvasti globalisaatiosta huolimatta.

Valitsemalla hyvät ETF-rahastot, jotka sijoittavat usealla maantieteellisellä alueella toimiviin yhtiöihin, voidaan alueellista riskiä minimoida.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

MSCI World -osakeindeksiä seuraava ETF, joka sijoittaa suoraan kehittyneiden maiden yrityksiin kaikkialla maailmassa.

Eräs parhaita ETF-rahastoja sijoitussalkkusi globaaliin hajautukseen helposti ja kustannustehokkaasti. Indeksin omistukset painottuvat Yhdysvaltojen markkinoille moniin maailman suurimmista yrityksistä ja teknologiajäteistä.

Rahaston globaalit sijoitukset muille kehittyneille markkinoille madaltavat altistusta Yhdysvaltojen markkinoiden alueellisille riskeille.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Legendaarista S&P 500-osakeindeksiä seuraava ETF-rahasto, jonka juoksevat kulut ovat ainoastaan 0,07%.

S&P 500-indeksi koostuu 500 yhdysvaltalaisesta suuryrityksestä. Kyseiseen indeksiin sijoittava ETF-rahasto on varma valinta halutessasi altistaa salkkusi Yhdysvaltain markkinoiden kehitykselle kokonaisvaltaisesti.

Xtrackers Euro STOXX 50 UCITS ETF 1C

ETF-rahasto, joka seuraa Euro STOXX 50-indeksiä, jonka tarkoituksena on esittää 50 suurimman Euroalueen yhtiön kehitystä.

Rahasto sijoittaa usealle eri toimialalle Euroalueen sisällä, mahdollistaen Euroalueen taloudellisen kehitykselle altistumisen. Tämän ETF-rahaston matalat 0,09% juoksevat kulut yhdessä laajan toimialallisen hajautuksen kanssa tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon halutessasi lisätä altistusta Euroalueen yrityksille.

Toimialalliset

Toimialalliset ETF:t sijoittavat määrätyllä toimialalla tai tietyn teknologian parissa toimiviin yhtiöihin. Ne mahdollistavat salkkusi altistamisen haluamillesi toimialoille suoria osakeostoja helpommalla hajautuksella.

Hajauttamalla useisiin toimialalla toimiviin yhtiöihin, nämä rahastot madaltavat yksittäisten yhtiöiden tuomaa yritysriskiä ja volatiliteettia.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)

Rahasto seuraa STOXX Global Automation & Robotics -osakeindeksiä, joka koostuu automaatio- ja robottiteknologian parissa työskentelevistä yrityksistä.

Tämä ETF mahdollistaa sijoittamisen tulevaisuuden teknologiaa kehittäviin yrityksiin maailmanlaajuisesti kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla.

Kyseiset teknologiat pyrkivät madaltamaan työvoimakustannuksia globaalisti ja tehostamaan tuotantoa useilla eri sektoreilla, jonka vuoksi alan kasvunäkymät ovat suotuisat.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Tämä ETF-rahasto seuraa MSCI World Health Care Total Return Net Index -osakeindeksiä, joka seuraa terveydenhuollon sektorilla toimivien yritysten tuottoa useissa kehittyneissä valtioissa.

Terveydenhuolto on erittäin defensiivinen sektori, jonka kysyntä on vahvaa kaikissa markkinaolosuhteissa.

Mikäli haluat madaltaa salkkusi volatiliteettia lisäämällä altistusta historiallisesti vakaalle toimialalle, on tämä ETF-rahasto eräs parhaita siihen tarkoitukseen.

Raaka-aineet ja Energia

Sijoitusten tehokas hajauttaminen ja inflaatiolta suojautuminen ovat tärkeitä, mikäli sijoitussalkun volatiliteettia halutaan laskea. ETF-rahasto, joka sijoittaa useisiin raaka-aineisiin tai eri energiamuotoihin on erinomainen keino madaltaa salkkusi riskitasoa ja arvonvaihtelua.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Puhtaan energian tuottaminen kuuluu nykypäivänä ihmiskunnan suurimpiin haasteisiin. Energiankulutuksen lisääntyessä on kysyntä fossiilisen energian puhtaille seuraajille kova.

ETF seuraa S&P Global Clean Energy -osakeindeksiä, joka sijoittaa globaalisti kehittyvillä ja kehittyneillä markkinoilla toimiviin puhtaan energian tuotantoa ja teknologiaa kehittäviin yrityksiin.

Rahaston avulla pystyt hajauttamaan varojasi maailmanlaajuisesti nopeasti kasvavalle alalle, joka pyrkii ratkaisemaan erästä ihmiskunnan suurimmista ongelmista teknologian avulla.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Tämä ETF-rahasto seuraa Bloomberg Commodity -indeksiä, joka seuraa esimerkiksi energia-, metalli-, jalometalli- ja maataloussektoreilla toimivia yrityksiä. Rahasto mahdollistaa hajautetun altistuksen useille eri sektoreille ja yhteensä 20 eri hyödykkeelle.

ETF sijoittaa korkeintaan 33% varoista samalla sektorilla toimiviin yhtiöihin, madaltaen yksittäisen hyödykkeen hinnanmuutosten aiheuttamaa riskiä.

Mistä ostaa ETF-rahastoja?

Nordnet logodegiro logo
Kaupankäyntikulut0,06%/3€ – 0,30%/20€ pörssistä ja kauppojen määrästä riippuenEU: 0,5€+3,9€, US: 0,50€+0€0%/$0
Muut kulutSuperrahastoille kulut 0€Optiot, futuurit: 0,75€Nostomaksu $5, aktiivisuusmaksu $10/kk jos et kirjaudu tilille viimeisen 12kk aikana.
OsakesäästötiliKylläEiEi
EdutParas aloittelijoille ja kotimaisiin osakkeisiinMonipuolisin ulkomaisiin osakkeisiin, edulliset kulutHalvin osakevälittäjä
MiinuksetKallisEi kotimaisia osakkeitaVain joitain kotimaisia osakkeita
ArvosteluLue arvosteluLue arvosteluLue arvostelu

Osallistu keskusteluun ja kerro meille omat ETF-vinkkisi tai kysymykset aiheesta!

**Huom: Financer.com ei tarjoa sijoitusneuvontaa, emmekä neuvo suoraan sijoittamaan mihinkään tiettyyn kohteeseen. Sivuston sisältö on ainoastaan viitteellistä. Tee sijoitukset omalla vastuullasi.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

2 / 2 lukijan mielestä tämä artikkeli oli hyödyllinen

KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Toimin Financer.com Suomen maajohtajana. Olen kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Haluan tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa
Read Icon1661 lukukertaa

Tutustu aiheisiin

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää