treidaus
Talousoppaat

Opas osakkeilla treidaamiseen

Kirjoittaja  Jussi Yli-Korhonen
Päivitetty: 19.5.2022
Luotettavaa taloustietoa
Financer.com-sivustolla olemme sitoutuneet auttamaan sinua raha-asioissasi. Kaikki sisältömme noudattaa toimituspolitiikkaamme. Kerromme avoimesti, kuinka arvioimme tuotteita ja palveluita arviointiprosessissamme ja kuinka tienaamme rahaa.

Tässä oppaassa perehdymme treidaamiseen osakkeilla ja mitä treidaaminen tarkoittaa. Käymme oppaassa läpi eri treidaustyylejä, joita voit hyödyntää sekä muutamia tärkeitä käytännön asioita ja varoituksia.

Annamme myös yksinkertaiset ohjeet treidauksen aloittamiseen vaihe vaiheelta. Kerromme tärkeimmät vinkit ja varoitukset, jotta pystyt aloittamaan treidauksen mahdollisimman turvallisesti.

Mitä treidaus on?

Treidaus on aktiivista kaupankäyntiä osakkeilla.

Se eroaa tavanomaisesta pitkäjänteisestä osakesäästämisestä kaupankäynnin lyhemmällä aikajänteellä ja aktiivisemmalla luonteella.

Treidauksessa osakekauppaa käydään lyhyellä aikavälillä, joka on käyttämästäsi treidaustyylistä riippuen aina muutamista minuuteista muutamiin kuukausiin tai joissakin tapauksissa jopa vuositasolle asti.

Treidaaminen on noussut sosiaalisen median ja elokuvien ansiosta erääksi tunnetuimpia ja mielenkiintoisimpia tapoja käydä kauppaa osakkeilla. Nämä eivät kuitenkaan välttämättä anna kaikkein realistisinta kuvaa treidauksesta, joten selitämme tätä sijoitusstrategiaa seuraavaksi auki hieman tarkemmin.

Treidaus sijoitustrategiana

Treidaus on lyhyellä aikavälillä tehtäviin voittoihin tähtäävä sijoitusstrategia, joka vaatii toteuttajaltaan huomattavaa aktiivisuutta verrattaessa passiiviseen pitkäaikaiseen osakesijoittamiseen.

Markkinoiden korkea viimeaikainen volatiliteetti yhdistettynä entistä helpommin saatavilla oleviin yksityissijoittajien kaupankäyntialustoihin on nostanut treidaamisen suosiota nopeasti. Suuret ja nopeat markkinaliikkeet on nähty mahdollisuutena voittaa indeksien tuotot omalla aktiivisella kaupankäynnillä.

Maailmasta löytyy lukuisia menestyneitä treidaajia, jotka saattavat käydä päiväkauppaa varsin aktiivisella tasolla. Huomattavasti tätä suurempi joukko löytyy kuitenkin treidaajia, jotka ovat pyrkineet voittamaan markkinat ja jääneet lopulta nuolemaan näppejään suurten tappioiden myötä.

Aktiivisen kaupankäynnin riskit on siis pidettävä mielessä, huolimatta siitä, että sosiaalinen media antaa meille usein turhan positiivisen kuvan treidaamisen mahdollistamista tuotoista. Suuret tappiot jäävät usein uutisoimatta, sillä eihän kukaan meistä häviöillään kehuskele.

Yleisimmät treidaustyylit

Erilaisia treidaustyylejä on olemassa lukuisia, suurimman erottavan tekijän ollessa kauppojen pituus.

Eri treidaustyyleissä osaketta pidetään omistuksessa aina muutamista minuuteista jopa vuositasolle asti.

TreidaystyyliKaupan tyypillinen kesto
PositiotreidausMuutamasta päivästä muutamiin kuukausiin
Swing-treidausPäivästä muutamiin viikkoihin
PäivätreidausMuutama tunti tai yksi päivä
SkalppausMinuutteja

Positiotreidaus

Positiotreidaus on pitkän aikavälin treidaustyyli, jossa positiota pidetään auki yleensä vähintään viikkoja, mutta jopa kuukausia tai vuosia tavoitteesta ja strategiasta riippuen. Positiotreidaaja ei pelkää lyhyen aikavälin volatiliteettia vaan pyrkii sen sijaan hyötymään pidemmän aikavälin kurssiliikkeistä.

Positiotreidaus muistuttaa pitkään avoinna olevien positioiden vuoksi paljon perinteistä osakesijoittamista. Pitkän aikavälin vuoksi positiotreidaaja saattaa kiinnittää pelkän teknisen analyysin sijaan huomiota myös yrityksen fundamentteihin.

Passiivisen luonteensa vuoksi positiotreidaus ei vaadi täysipäiväistä sitoutumista päiväkaupan tapaan. Tämä tekeekin positiotreidauksesta miellyttävän vaihtoehdon myös vähemmän vapaa-aikaa omaaville treidaajille.

Swing-treidaus

Swing-treidaaja pyrkii nimensä mukaisesti hyödyntämään osakekurssien heilahduksia omaksi tuotokseen.

Tyypillisesti swing treidauksen aikaväli on positiotreidausta lyhempää, mutta päiväkauppaa pidempää. Yleisimmin positioita pidetään auki päivistä muutamiin viikkoihin.

Swing-treidausta voidaan kuitenkin hyödyntää myös päivän sisäisistä liikkeistä hyötymiseen, jolloin positioita pidetään auki muutamista tunneista päiviin.

Päivätreidaus

Päivätreidaus eli päiväkauppa on eräs tunnetuimmista treidaustyyleistä.

Sosiaalinen media yhdessä elokuvien kanssa on luonut tälle suorastaan tarunomaisen maineen. Päiväkauppa on kuitenkin suuresta suosiostaan ja hurjasta maineestaan huolimatta myös oikea treidaustyyli.

Päiväkauppa perustuu nimensä mukaisesti päivänsisäisten kurssiliikkeiden hyödyntämiseen. Päiväkaupassa voitto pyritään tekemään yksittäisen pörssipäivän aikana eikä positiota jätetä auki yön yli.

Päiväkauppa on aktiivista treidausta ja positioita saatetaan pitää auki todella lyhyitä aikoja. Tämän vuoksi päiväkauppa vaatii treidaajalta aikaa ja omistautumista, sillä osakekurssin kehitystä saatetaan parhaimmillaan seurata jopa minuuteittain.

Skalppaus

Skalppaus on päiväkaupan alalaji, joka vaatii vielä tavanomaista päiväkauppaakin enemmän keskittymistä. Skalppauksessa treidaaja pyrkii hyötymään todella pienistä kurssiliikkeistä höydyntämällä todella nopeasti avattavia ja suljettavia positioita, joita pidetään auki vain pieni hetki.

Skalppauksen perustuessa todella pieniin prosentuaalisiin kurssiliikkeisiin, pyritään tuottoon yleensä korkealla volyymilla.

Skalppauksessa, kuten muissakin päiväkaupan muodoissa on velkavivun käyttäminen suhteellisen yleistä.

Velkavivun avulla pyritään mahdollistamaan korkeampi tuottopotentiaali jopa pienillä kurssiliikkeillä. Velkavivun käyttö ei kuitenkaan ole missään tapauksessa järkevää aloittelijalle, sillä kokeneemmatkin treidaajat ovat menettäneet suuria summia hävitessään velkavipua käyttäessään.

Esimerkki päiväkaupasta:

Päiväkauppa perustuu päivän aikana tapahtuvien kurssiliikkeiden hyödyntämiseen nopeasti avattavilla ja suljettavilla positioilla.

Mikäli ostat osaketta hintaan 10,00€ ja myyt samaa osaketta 5 minuuttia myöhemmin hintaan 10,15€.

Oletetaan että kaupankäyntikulusi ovat 3€ + 0,055% per kauppa.

Oletetaan esimerkin treidaajan ostaneen näitä osakkeita 1000 kpl.

Tässä tapauksessa ovat kulut ostaessa 3€ + 0,00055 * 10000€ = 8,5€ ja myydessä 3€ + 0,00055 * 10150€ = 8,5825€

Treidaaja teki tällä kaupalla voittoa 5 minuutissa siis 10150€ – (10000€ +8,5€+8,5825€) = 132,9715€

Esimerkki osoittaa, kuinka 1,5% päivän sisäisen kurssinousun hyödyntäminen mahdollistaa riittävän suurella volyymilla määrällisesti merkittävät tuotot. Samalla esimerkki osoittaa kuinka tärkeää myös kaupankäyntikulut on ottaa huomioon aktiivisessa kaupankäynnissä.

Tekninen analyysi

Treidaajat hyödyntävät teknistä analyysia kurssiliikkeiden ennustamiseen.

Tekninen analyysi hyödyntää erilaisia indikaattoreita, jotka mittaavat esimerkiksi kurssin hintakehitystä, kaupankäyntivolyymia, liukuvaa keskiarvoa sekä kurssin hintakehityksen säännönmukaisia ”kuvioita”.

Teknistä analyysia voidaan hyödyntää käytännössä millä tahansa aikavälillä, mutta sen pääasiallisiin hyödyntäjiin kuuluvat lyhyellä aikavälillä kauppaa käyvät treidaajat.

Teknisen analyysin käyttökohteita ovat pääasiallisesti kauppojen ajoittaminen sekä sopivien treidauskohteiden löytäminen. Tekninen analyysi mahdollistaa trendien löytämisen, jolloin treidaaja kykenee hyötymään niin nousu- kuin laskutrendistä.

💡Vinkki: Teknisen analyysin perusteita voi opiskella sijoituskirjallisuuden kautta

Miten aloittaa treidaus?

Treidauksen aloittaminen on tänä päivänä helpompaa kuin koskaan ennen.

Nykyään kenellä tahansa yksityissijoittajalla on mahdollisuus päästä käsiksi kaikkiin maailman suurimmilla markkinoilla listattuihin osakkeisiin helposti ja nopeasti, suoraan verkosta.

Treidauksen aloittaminen kannattaa kuitenkin silti tehdä rauhassa, vaihe vaiheelta, jotta vältät turhat aloittelijan virheet. Löydät alta helposti seurattavan, kuudesta vaiheesta koostuvan oppaan treidauksen aloittamiseksi helposti ja turvallisesti.

1. vaihe

Opettele perusteet huolellisesti

Perusteiden opettelu on todella tärkeä osa prosessia kaikilla sijoittamisen osa-alueilla. Treidauksen aktiivinen luonne tarkoittaa kuitenkin sitä, että perusteiden opettelemisen tärkeys korostuu entisestään.

Suosittelemme tutustumaan laajalti aiheeseen kartoittamalla itseäsi kiinnostavia treidaustyylejä sekä erilaisia teknisen analyysin menetelmiä sijoituskirjallisuuden tai sijoitusoppaiden kautta.

2. vaihe

Valitse treidausalusta

Seuraavaksi edessäsi on varsin tärkeä päätös, nimittäin treidausalustan valinta. Treidaukseen soveltuvia kaupankäyntialustoja on nykyään olemassa valtava määrä, jonka vuoksi parhaan treidausalustan valinta ei ole helppoa.

Suomalaisille voimme kuitenkin suositella Nordnetin, Degiron ja eToron harkitsemista treidausalustaksi. Kyseiset alustat mahdollistavat turvallisen kaupankäynnin maailman suurimmissa pörsseissä.

Löydät sivustoltamme kattavan vertailun suurimpien kaupankäyntialustojen hinnastosta, ominaisuuksista sekä kotimaisten osakkeiden valikoimasta.

💡 Vertaile nyt kaikki osakevälittäjät

3. vaihe

Avaa treidaustili

Päätettyäsi millä alustalla aiot aloittaa urasi treidaajana, on seuraava askel tilin avaaminen kyseiselle alustalle. Vaihtoehtosi ovat avata joko arvo-osuustili tai osakesäästötili.

Kyseiset tilit eroavat toisistaan etenkin verotuksen sekä tilille ostettavissa olevien sijoituskohteiden mukaan. Näistä eroista kerromme lisää myöhemmin, käsitellessämme tilien verotusta.

Mikäli haluat avata osakesäästötilin, tulee sinun käyttää OST-tiliä tukevaa osakevälittäjää, kuten Nordnetia.

Vertaile kaikki osakesäästötilit tästä.

4. vaihe

Valitse osakkeet

Seuraavaksi on syytä valita osake tai osakkeet, joilla osakkeiden treidaaminen aloitetaan. Osakkeiden valinnassa saatetaan käyttää esimerkiksi teknistä analyysia tai tietoa jostakin volatiliteettia aiheuttavasta tapahtumasta.

Valitsemasi treidaustyyli on tärkeässä asemassa myös oikean osakkeen valitsemisessa. Tekninen analyysi saattaa kuitenkin auttaa löytämään osakkeista pitkän aikavälin trendejä sekä sopivia ostopaikkoja.

Osakkeita voidaan myös jaotella osinkojen, syklisyyden ja muiden mittarien mukaan. Tässä yleisimpiä osakkeiden lajitteluperisteita, joihin voit tutustua:

5. vaihe

Valitse strategia

Tässä kohdassa on syytä alkaa miettimään omia tavoitteitaan ja käytettävissä olevaa aikaa.

Osakkeiden treidaaminen vie aikaa ja vaatii opiskelua, mutta strategioissa on eroja. Päiväkaupan aktiivisuus ja lyhyen aikavälin nopeasti vaihtuvat positiot vaativat tarkempaa seuraamista kuin viikkojen mittaiset swing-treidit.

Treidaustyylin valinnassa ei välttämättä ole järkevää pyrkiä etsimään pelkkiä nopeita pikavoittoja, vaan pyrkiä löytämään myös pitkällä aikavälillä toimiva strategia. Tärkeää on myös pitäytyä valitsemassaan strategiassa.

Treidauksen riskit

Treidaus ja ennen kaikkea nopeatempoinen päiväkauppa, ovat molemmat saaneet viime aikoina runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa.

Treidaus esitetään usein yksinkertaisena ja helposti opittavana taitona, eikä riskeistä liioin mainita. Treidaukseen liittyy kuitenkin runsaasti erilaisia riskejä, jotka tulee ehdottomasti huomioida toimintaa aloittaessaan.

Älä anna tunteille valtaa – myöskään poikkeustilanteissa

Treidauksen alkuhuumassa moni saattaa onnistua tekemään uskomattomia voittoja lyhyessä ajassa. Tämä ei kuitenkaan ole tae tulevista voitoista, eikä voittotavoitteita tule asettaa liian korkealle tasolle.

Riskinä on joustaminen strategiasta muutaman häviöllisen kaupan jälkeen, jolloin pelko tai ahneus vievät vallan.

Pyrkiessäsi paikkaamaan häviötä tai kasvattamaan voittoa entisestään joustamalla strategiasta, pääset harvoin alkupistettä parempaan tulokseen.

Treidaajan kannattaa luottaa strategiaan eikä päästää tunteita valloilleen markkinoilla.

Huomioi kaupankäyntikulut

Kaupankäyntikulut eivät pitkäjänteisellä osakesijoittajalla välttämättä tunnu kovinkaan tärkeältä huolenaiheelta, etenkin jos kauppoja on vain muutamia vuodessa.

Aktiivisella treidaajalla kaupankäynnin kustannukset ovat kuitenkin huomattavat, yksinomaan pelkän kaupankäynnin volyymin vuoksi.

Etenkin aktiivisesti päiväkauppaa käyvällä treidaajalla saattaavat vuosittaiset kauppojen määrät nousta jopa useisiin tuhansiin. Tällaisella kaupankäyntivolyymilla alkavat prosentuaalisten kaupankäyntikustannusten desimaalitkin tuntumaan.  

Kaupankäyntikulujen rakenne myös eroaa eri treidausalustojen välillä huomattavasti. Joillakin alustoilla peritään suurempi kiinteä palkkio, kun taas osa veloittaa suuremman prosentuaalisen palkkion kaupan rahamääräisen koon mukaan.

Osa treidausalustoista tarjoaa aktiiviselle treidaajalle myös alennettuja hinnastoja, kauppojen määrän ylittäessä tietyn rajan.

Paras treidausalusta riippuu omista tarpeista ja sijoitustyylistä. Tässä lyhyt vertailu välittäjistä:

Nordnet logodegiro logo
Kaupankäyntikulut0,06%/3€ – 0,30%/20€ pörssistä ja kauppojen määrästä riippuen, rahastomerkinnät 0€EU: 0,5€+3,9€, US: 0,50€+0€0%/$0 (Suorassa osakekaupassa) 0,15% (CFD-hinnanerosopimus)
Muut kulutNordnet Indeksirahastot Pohjoismaihin 0€ kuluillaOptiot, futuurit: 0,75€Nostomaksu $5, aktiivisuusmaksu $10/kk jos et kirjaudu tilille viimeisen 12kk aikana.
OsakesäästötiliKylläEiEi
EdutParas aloittelijoille ja kotimaisiin osakkeisiinMonipuolisin ulkomaisiin osakkeisiin, edulliset kulutHalvin osakevälittäjä
MiinuksetKallisEi kotimaisia osakkeitaVain joitain kotimaisia osakkeita
ArvosteluLue arvosteluLue arvosteluLue arvostelu

Velkavivun käyttö

Velkavipu mahdollistaa suurien voittojen saamisen myös pienellä omalla pääomalla. Harvemmin puhutaan kuitenkaan velkavivun kääntöpuolesta, eli moninkertaisten tappioiden mahdollisuudesta.

Päiväkaupassa velkavivun käyttäminen on yleistä, etenkin kun puhutaan skalppauksesta ja todella pienistä kurssiliikkeistä. Velkavivun käyttö ei kuitenkaan missään nimessä ole suositeltavaa aloittelevalle treidaajalle.

Turhat kaupat

Joskus täydellistä ostopaikkaa ei tunnu millään löytyvän, tilanteen alkaessa tuntumaan suorastaan toivottomalta.

Jokseenkin tyydyttävien ostopaikkojen hyödyntäminen tai suoranainen arvailu alkaa tuntua jopa hyvältä idealta. Älä kuitenkaan panikoi tässä tilanteessa.

Joskus on parempi olla tekemättä kauppaa kuin tehdä umpisurkeita kauppoja pelkän kaupanteon ilosta. Ammattitreidaajallakin saattaa olla päivässä hetkiä, jolloin sopivaa paikkaa ei löydy, ja oikea ratkaisu on yksinkertaisesti odottaa.

Huonojen neuvojen seuraaminen

Erilaisten treidauskurssien ja netin keskustelupalstojen kanssa pitää pitää lähdekriittisyys mielessä eikä ottaa vinkkejä ja neuvoja aina totuutena.

Olet varmasti nähnyt erilaisia mainoksia sosiaalisessa mediassa maksullisista treidauskursseista. Näihin kannattaa suhtautua terveen varovaisesti ja lukea kurssien arvostelut ennen ostamista.

Samoin kannattaa varauksella suhtautua Redditin, Sharevillen ja muiden sijoituspalstojen juttuihin ja vinkkeihin.

Treidauksen verotus

Suomessa yksityissijoittajalla on mahdollisuus käyttää osakekaupassa joko perinteistä arvo-osuustiliä (AOT) tai osakesäästötiliä (OST).

Arvo-osuustili oli pitkään yksityissijoittajan ainoa vaihtoehto, jonka verotus perustuu jokaisen yksittäisen kaupan verottamiseen vuoden päätteeksi. Vuonna 2020 yksityishenkilöt saivat mahdollisuuden perustaa osakesäästötilin, jonka sisällä tehtyjen kauppojen verotus realisoituu maksettavaksi vasta nostettaessa tuottoja pois tililtä.

Aktiiviselle treidaajalle osakesäästötili mahdollistaa tehokkaan korkoa korolle -ilmiön, verotuksen siirtyessä tulevaisuuteen. Treidaajan kannattaa huomioida kuitenkin myös mahdollisten tappioiden vähennyskelpoisuus verotuksessa, joka onnistuu AOT:lla helposti ja OST:lla vasta tilin sulkiessa.

AOT – Arvo-osuustili

Arvo-osuustili on näistä kahdesta vaihtoehdosta vanhempi ja varmasti myös tunnetumpi.

Arvo-osuustilille on mahdollista ostaa niin osakkeita, rahastoja kuin muitakin sijoituskohteita. Suurena erona osakesäästötiliin on kuitenkin verotuksen ajankohta, joka tapahtuu vuosittain.

Arvo-osuustilille on mahdollista tallettaa mikä tahansa summa rahaa, ilman sen suurempia rajoituksia. Osakesäästötilille talletettavien varojen enimmäismäärä on taas 50 000 euroa.

Vuotuinen vero lasketaan vuoden aikana syntyneiden luovutusvoittojen ja -tappioiden summasta. Sen suuruus on 30 000 euroon asti 30 % luovutusvoitosta ja tämän jälkeen 34 % luovutusvoitosta.

Mikäli arvo-osuustilille syntyy vuoden aikana enemmän tappiota kuin voittoa, on tämä tappio vähennettävissä pääomatulojen verotuksessa seuraavan 10 vuoden ajan.

OST – Osakesäästötili

Osakesäästötili luotiin vuonna 2020 tukemaan kotitalouksien ja piensijoittajien säästämistä osakkeisiin.

💡Vinkki: Vertaile osakesäästötilit

Sen suurimpana etuna arvo-osuustiliin verrattaessa on verotuksen realisoituminen vasta tuottoja nostettaessa. Osakesäästötilille voi kuitenkin ostaa ainoastaan osakkeita eikä rahastoja tai muita sijoituskohteita.

Osakesäästötilin sisällä tapahtuneet kaupat ovat verottomia siihen hetkeen saakka, kunnes osakesäästötililtä nostetaan varoja.

Teoriassa tämä mahdollistaa huomattavasti suuremman korkoa korolle ilmiön sekä mahdollisuuden aktiiviseen kaupankäyntiin, kun veroa joudutaan maksamaan vasta voittoja nostettaessa.

OST tililtä varoja nostettaessa maksetaan tilille syntyneen voiton mukaisesti veroa 30 % 30 000 euron luovutusvoittoon asti ja tämän jälkeen 34 %.

Toisin kuin AOT-tilissä, ei tappiollisen OST-tilin vähennys verotuksessa onnistu helposti. Käytännössä pystyt vähentämään OST-tilin mahdolliset tappiot verotuksessa vasta suljettuasi tilin.

Huomioithan, että osakesäästötilejä saa olla ainoastaan yksi kerrallaan. Mikäli siis haluat avata toisessa pankissa OST-tilin, tulee vanha tili ensin sulkea. Kahden OST-tilin samanaikaisuus on laitonta ja sijoittajaa muistutetaan tästä myös varsin kovin rangaistuksin verottajan toimesta.

Mikä on paras treidausalusta?

Paras treidausalusta osakkeiden treidaamiseen riippuu muutamasta asiasta;

  • Minkä maan osakkeita olet treidaamassa?
  • Paljonko teet kauppoja?
  • Haluatko treidata osakkeiden lisäksi muita sijoituskohteita?
  • Haluatko osakesäästötilin vai arvo-osuustilin?

Financer.com teki vertailun eri sijoitusalustoista ja niiden kaupankäyntikuluista. Löydä paras treidausalusta vertailujen avulla:

Oliko artikkeli hyödyllinen?

1 lukijan mielestä artikkeli oli hyödyllinen. Yhteensä 1 ääntä.

Lähteet
KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Jussi Yli-Korhonen on Financer.com Suomen maajohtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus talousalalta ja yli 400 kirjoitetun artikkelin asiantuntemus. Hänen erikoisosaamista ovat sijoittaminen, kulutusluotot ja oman talouden hoito.

Jaa
Read Icon836 lukukertaa

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää