hajauttaminen
Talousoppaat

Opas sijoitusten hajauttamiseen

Tässä oppaassa avaamme sijoitusten hajauttamisen perusteita yksinkertaisessa muodossa.

Kerromme miksi hajauttaminen kannattaa, miten hajauttaminen onnistuu, ja mitä hajautuksen muotoja on olemassa.

Mitä hajauttaminen tarkoittaa?

Hajauttamisella tarkoitetaan sijoitettavan varallisuuden kiinnittämistä yhden kohteen sijasta useaan eri kohteeseen.

Maallikon sanoin: ”ei laiteta kaikkia munia samaan koriin”.

Sijoittamalla yhden kohteen sijaan useaan eri kohteeseen usealle eri toimialalle ja maantieteelliselle alueelle, sijoittaja pyrkii madaltamaan sijoitussalkkunsa riskitasoa. Viralliset termit näille ovat toimialallinen sekä maantieteellinen hajauttaminen.

Edellä mainittujen hajautusmenetelmien lisäksi tärkeä tapa hajauttaa sijoituksiaan on ajallinen hajautus, jota moni pitkäjänteinen sijoittaa toteuttaa automaattisesti.

Miksi sijoitusten hajauttaminen kannattaa?

Hajauttamisen perimmäisenä tarkoituksena on aina sijoitusten riskitason sekä volatiliteetin laskeminen jollakin tavalla.

On kuitenkin hyvä miettiä millaisilta riskeiltä sijoittajan tulisi hajauttamalla suojautua, ja mitkä ovat tehokkaimpia tapoja suojautua kyseisiltä riskeiltä.

Suuri osa kokeneista sijoittajista vannoo neuvoissansa sijoitusten tehokkaan hajautuksen nimeen. Yleisyydestään huolimatta kyseinen väite on kuitenkin täysin perusteltu, sillä sijoitussalkun hajauttaminen harvemmin menee hukkaan.

Jo pelkästään hajauttamalla eri omaisuusmuotoihin päästään hyvään alkuun riskitason laskemisessa. Useilla suomalaisilla suurin osa omaisuutta on sijoitettu kiinteistöihin, tyypillisesti omaan asuntoon. Hajauttamalla tämän omaisuusluokan ulkopuolelle sijoittamalla arvopaperimarkkinoille joko suorin osakeostoin tai esimerkiksi rahastoihin sijoittamalla, pystyt jo suojaamaan varallisuuttasi kiinteistömarkkinoiden romahdukselta.

Pelkkä omaisuusluokkien välinen hajauttaminen ei kuitenkaan ole tarpeeksi, mikäli sijoitustesi riskitasoa halutaan madaltaa reilusti. Myös osakemarkkinoiden sisältä on hyvä hakea hajautusta, eikä sitoa koko sijoitusvarallisuutta ainoastaan yksittäiseen yhtiöön.

Hajauttamisen plussat ja miinukset

 • Porfolion kokonaisriski laskee
 • Suojaa osakekurssien heilahteluilta ja markkinoiden myllerrykseltä
 • Tarjoaa historiallisesti hyvää tuottoa
 • Tuotto voi jäädä lyhyellä aikavälillä pienemmäksi
 • Hajautaminen vie aikaa
 • Joudut maksamaan usein enemmän kaupankäyntikuluja

Miten voit hajauttaa?

Sijoitusten hajauttamiseen on olemassa useita erilaisia menetelmiä, jotka auttavat sijoittajaa suojautumaan erilaisilta markkinariskeiltä.

Käymme seuraavaksi läpi yleisimpiä tapoja hajauttaa sijoituksiaan, kertomalla millaisilta riskeiltä nämä auttavat suojautumaan.

Optimaalinen osakkeiden määrä

Osakkeiden määrää lisäämällä kyetään madaltamaan osakesalkun riskiä suhteessa vain yhden osakkeen sisältävään salkkuun.

Pörssisäätiön toteuttama tutkimus osoittaa kymmenen osakkeen tarjoavan yksityissijoittajalle lähes optimaalisen hajautuksen salkkuunsa. Nostamalla osakkeiden määrää yli kymmeneen, ei saavutettu riskin madaltuminen ole enää merkittävä.

Yli 10 osakkeeseen hajauttaminen ei tuo suhteessa enää niin suurta lisähyötyä.

Tutkimusten mukaan kuitenkin jopa joka toisella suomalaisella on salkussaan vain 1 tai 2 yhtiön osakkeita, jolloin yritysriski on suuri.

Nostamalla salkussa olevien osakkeiden määrää ja hajauttamalla kyseiset osakkeet tehokkaasti, voit laskea salkun yritysriskiä eli yksittäisen sijoituskohteen aiheuttamaa riskiä.

Tällöin salkkuun vaikuttaa yksittäisten sijoituskohteiden riskien sijaan kokonaisvaltainen markkinariski.

Hajautus eri sijoituskohteisiin

Hajauttamalla omistuksiaan useisiin eri omaisuuslajeihin, voit madaltaa sijoitussalkun riskiä entisestään.

Tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi sijoittamista arvopaperimarkkinoiden lisäksi myös korkomarkkinoilla tai esimerkiksi kiinteistöihin. Tällöin yhden omaisuuslajin arvon romahdus ei välttämättä romahduta koko omaisuutesi arvoa.

Tässä muutamia esimerkkejä eri sijoituskohteista:

💡 Vinkki: Mihin kannattaa sijoittaa? 44 sijoituskohteen jättilista

Ajallinen hajautus

Ajallinen hajautus tarkoittaa nimensä mukaisesti sijoitusten hajauttamista pidemmälle aikajaksolle suurten kertasijoitusten sijaan. Ajallinen hajautus on yksinkertainen ja varsin tunnettu tapa madaltaa sijoitustensa riskitasoa.

Ajallisen hajautuksen avulla sijoittaja pyrkii minimoimaan riskinsä suurten markkinaliikkeiden osalta.

Mikäli varat sijoitettaisiin ainoastaan suurena kertasijoituksena, on mahdollista, että epäsuotuisat olosuhteet johtaisivat markkinoiden romahdukseen pian tämän jälkeen. Tässä tapauksessa sijoittaja joutuisi mitä todennäköisimmin odottamaan pitkän ajan kurssien nousua lähtötasolle.

Mikäli kertasijoitukseen käytettiin kaikki ylimääräinen likvidi varallisuus, ei sijoittaja myöskään pysty ostamaan lisää osakkeita matalammalta hintatasolta romahduksen jälkeen.

Esimerkki: Rahastojen hajauttaminen

Sijoitat rahastoon 500 euroa kuukausittain 10 kuukauden ajan, eli yhteensä 5000 euroa.

Tässä esimerkki, miltä rahaston hinnanvaihtelut voivat näyttää:

#Rahaston hintaOstosummaRahasto-osuuksien määrä
110,00€500€50
210,50€500€47,6
310,75€500€46,5
411,00€500€45,5
510,25€500€48,8
69,95€500€50,3
710,15€500€49,3
810,35€500€48,3
910,75€500€46,5
1011,25€500€44,4
Yhteensä:10,48€5000€477,1

Tässä esimerkissä sijoittajalla on lopuksi 477,1 rahasto-osuutta. Jos hän olisi sijoittanut koko 5000 euron summan kerralla, olisi hän voinut ostaa rahasto-osuuksia 500 kappaletta. Toisaalta, jos koko potin osto olisi ajoittunut hinnan ollessa vaikka 11 euroa, olisi osuuksia voinut ostaa vain 454,5 kappaletta.

Toki tässä esimerkissä ei ole huomioitu kaupankäyntikuluja. Jos joka ostosta menee kiinteä kaupankäyntikulu, voivat kulut syödä osan ajallisen hajautuksen hyödyistä.

Siksi onkin hyvä vertailla välittäjät, jotta et maksa turhia kuluja.

Vertaile osakevälittäjät tästä!

Pitkäjänteinen ajallinen hajauttaminen

Sijoittamalla markkinoille säännöllisesti ja pitkäjänteisesti, tasoittuvat ostohinnat pitkällä aikavälillä, eivätkä suuretkaan markkinaliikkeet pääse huolestuttamaan liialti. Yleisenä ajallisen hajautuksen muotona on kuukausittainen sijoittaminen joko osakkeisiin tai rahastoihin, sillä useat osakevälittäjät, kuten Nordnet mahdollistavat tämän automatisoinnin.

Englanniksi ajallisesta hajautuksesta puhutaan usein termillä Dollar Cost Averaging (DCA). Tämä kuvaa hyvin ajatusta siitä, että ostohinnat tasoittuvat ajan mittaan.

Ajallisessa hajautuksessa on kuitenkin syytä huomioida myös osakevälittäjien kustannukset. Useilla osakevälittäjillä todella pienten osakekauppojen tekeminen ei ole kustannusten puolesta kannattavaa, sillä kiinteät välityskustannusten vähimmäisarvot saattavat joissakin tapauksissa käydä hintaviksi.

Maantieteellinen hajauttaminen

Omistusten hajauttaminen maantieteellisesti on tärkeä osa tehokasta sijoitusten hajauttamista.

Sijoittamalla useille eri maantieteellisille alueille, kykenee sijoittaja madaltamaan alueellisten kriisien ja tapahtumien aiheuttamaa riskiä.

Esimerkiksi luonnonkatastrofit, maailmanpoliittiset tapahtumat ja monet muut sijoittajan vaikutusvallan ulkopuolella olevat ilmiöt saattavat aiheuttaa suuria taloudellisia seurauksia tietyillä maantieteellisillä alueilla.

Kannattaa siis sijoittaa useisiin yrityksiin, jotka toimivat eri maantieteellisillä alueilla. Tämä ei kuitenkaan välttämättä aina vaadi pelkkiin ulkomaisiin yhtiöihin sijoittamista, sillä myös Helsingin pörssistä löytyy useita globaalisti useilla maantieteellisillä alueilla toimivia yrityksiä.

Toimialallinen hajautus

Toimialallinen hajautus mahdollistaa yksittäisiä toimialoja ja sektoreita koskevien riskien minimoinnin. Esimerkiksi raaka-aineiden heikko saatavuus, heikko sato tai epäsuotuisaksi muuttuva lainsäädäntö saattavat aiheuttaa yksittäiselle toimialalle suuria vaikeuksia.

Tämän lisäksi toimialallisella hajautuksella voidaan ottaa salkkuun sekä syklisiä että defensiivisiä osakkeita. Näin sijoittaja kykenee madaltamaan salkkunsa volatiliteettia niin nousu- kuin laskusuhdanteessa.

Sijoittamalla useilla eri toimialoilla toimiviin yrityksiin, sijoittaja kykenee minimoimaan yksittäistä toimialaa koskevien kriisien ja vaikeuksien aiheuttamat vaikutukset koko salkkuunsa.

Valuuttariskin hajauttaminen

Eräs tärkeä riski, joka sijoittajien tulee markkinariskin sekä yritysriskin lisäksi huomioida on valuuttariski. Tällä tarkoitetaan mahdollisten valuuttakurssien muutosten aiheuttamaa riskiä omistuksillesi.

Esimerkiksi tilanne, jossa kaikki sijoituksesi ovat pelkästään yhdysvaltalaisissa osakkeissa dollarimääräisinä tarkoittaa sitä, että sijoitussalkkusi on erittäin altis dollarin kurssin muutoksille. Mikäli dollarin kurssi heikkenisi äkillisesti suhteessa muihin valuuttoihin, heikkenisi kaikkien sijoitustesi arvo euroon verrattuna, vaikka dollarimääräinen arvo olisi sama.

Sijoittajan kannattaa hajauttaa sijoituskohteitaan myös valuuttariskin osalta, ostamalla ja säilyttämällä osakkeita useammassa kuin yhdessä valuutassa.

💡 Paras välittäjä yhdysvaltalaisiin osakkeisiin on eToro, joka tarjoaa ilmaiset kaupankäyntikulut

Käytäessä kauppaa useiden valuuttojen välillä, on sijoittajan kuitenkin syytä huomioida valuuttojen vaihdosta syntyvät kurssit sekä mahdollisen automaattisen valuutanvaihdon käyttämä kurssi.

Esimerkiksi Degiro ja Nordnet tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden hoitaa valuuttamuunnokset myös manuaalisesti valuuttatilien avulla, mahdollistaen potentiaalisesti edullisemmat valutaanvaihdot.

Miten aloittaa hajautus?

Tässä käymme hajautuksen aloittamisen läpi vaihe vaiheelta, jotta kykenet soveltamaan esittämiämme hajautusmenetelmiä käytännössä.

Vaiheet

1. Tutustu hajauttamisen muotoihin
2. Valitse osakevälittäjä
3. Avaa arvo-osuustili tai osakesäästötili
4. Sovella hajautusmenetelmiä osakevalinnassa
1. vaihe

Tutustu hajauttamisen muotoihin

Ensimmäinen vaihe on tutustua erilaisiin hajauttamisen muotoihin, jotka mahdollistavat salkkusi riskitason madaltamisen:

 • Osakkeiden määrän hajautus
 • Sijoituskohteiden hajautus
 • Ajallinen hajautus
 • Maantieteellinen hajautus
 • Toimialallinen hajautus
 • Valuuttariskin hajautus

Suosittelemme tutustumaan aiheeseen laajalti, jotta ymmärrät varmasti tehokkaimmat tavat sijoitustesi hajauttamiseen.

2. vaihe

Valitse osakevälittäjä

Seuraavaksi on aika valita osakevälittäjä, jolle tulet arvopapereita ostamaan. Suosittelemme tutustumaan Nordnetin, eToron ja Degiron palveluihin, jotka mahdollistavat helpon sijoittamisen erilaisiin osakkeisiin ja rahastoihin globaalisti.

Edellä mainituista Nordnet tarjoaa suurimman valikoiman suomalaisia osakkeita, eToron tarjotessa vain muutamia ja Degiron ei lainkaan kotimaisia osakkeita. Kaikilla mainituista osakevälittäjistä on kuitenkin omat etunsa, jotka esittelemme alla olevassa taulukossa tarkemmin.

3. vaihe

Avaa arvo-osuustili tai osakesäästötili

Suomessa sijoittajat voivat avata joko perinteisen arvo-osuustilin tai vasta muutamia vuosia saatavilla olleen veroetuja tarjoavan osakesäästötilin. Nimensä mukaisesti osakesäästötilille voi ostaa ainoastaan osakkeita, kun taas arvo-osuustilille on mahdollista ostaa myös rahastoja ja muita omistuksia.

Osakesäästötilejä on mahdollista olla vain yksi kerrallaan, jonka lisäksi niiden avaaminen onnistuu ainoastaan muutamilla välittäjillä, kuten Nordnetilla. Osakesäästötilin veroetu perustuu siihen, että verot luovutusvoitoista määräytyvät maksettavaksi vasta varoja tililtä nostettaessa, kun arvo-osuustilillä ne maksetaan jokaisen siirron jälkeen.

Lue lisää arvo-osuustilin ja osakesäästötilin eroista.

Lopuksi

Sovella hajautusmenetelmiä osakevalinnassa

Nyt tunnet esittelemämme menetelmät sijoitussalkkusi tehokkaaseen hajauttamiseen läpikotaisin, joten on aika hyödyntää niitä osakkeiden ja rahastojen valitsemisessa salkkuusi. Valikoimalla osakkeita ja rahastoja, jotka mahdollistavat maantieteellisen riskin, valuuttariskin sekä toimialakohtaisen riskin hajauttamisen, onnistuu salkun riskin madaltaminen helposti.

Pitäytymällä strategiassa pitkäjänteisesti esimerkiksi kuukausisijoittamisen avulla, onnistuu myös ajallinen hajauttaminen todella helposti.

Nordnet logodegiro logo
Kaupankäyntikulut0,06%/3€ - 0,30%/20€ pörssistä ja kauppojen määrästä riippuenEU: 0,5€+3,9€, US: 0,50€+0€0%/$0 (Suorassa osakekaupassa) 0,15% (CFD-hinnanerosopimus)
Muut kulutSuperrahastoille kulut 0€Optiot, futuurit: 0,75€Nostomaksu $5, aktiivisuusmaksu $10/kk jos et kirjaudu tilille viimeisen 12kk aikana.
OsakesäästötiliKylläEiEi
EdutParas aloittelijoille ja kotimaisiin osakkeisiinMonipuolisin ulkomaisiin osakkeisiin, edulliset kulutHalvin osakevälittäjä
MiinuksetKallisEi kotimaisia osakkeitaVain joitain kotimaisia osakkeita
ArvosteluLue arvosteluLue arvosteluLue arvostelu

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Lähteet
KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Jussi on Financer.com Suomen maajohtaja. Hän on kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Hän haluaa tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa
Read Icon364 lukukertaa
Päivitetty: 19.5.2022

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää